Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejlederne og den internationale dimension

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejlederne og den internationale dimension"— Præsentationens transcript:

1 Vejlederne og den internationale dimension
UUV Køge Bugt 27. februar 2009 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: , mail:

2 CIRIUS Etableret den 1. januar 2005.
CIRIUS, en styrelse i Videnskabsministeriet, har 85 medarbejdere og uddeler årligt ca. 100 mio kr til aktiviteter på institutioner og i læringsmiljøer. Opgaver: Nationalt videncenter Administration af programmer Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer Markedsføring af danske uddannelser i udlandet

3 Euroguidance – EU Ressourcecentre for vejledning

4 Euroguidance-netværket
Første centre etableret i 1992 I dag: ca. 65 centre i 31 europæiske lande Støttet af EU-midler (Transversal programme, LLP) Hovedformål: Fremme mobilitet i Europa gennem vejledere Formidle information om vejledningsordninger, -systemer og -metoder Bidrage til udvikling af netværk og samarbejde blandt vejledere i Europa.

5 Euroguidance – informationsformidling
På internettet Netværkets fælles site med bl.a. en vejledningsprojektdatabase og skematiske oversigter over landenes vejledningssystemer: Ploteus: EU Kommissionens uddannelsesportal Eurydice: EU’s informationsnetværk om uddannelse: – Vejledning i 31 lande Trykte publikationer Et par eksempler fra : - Guidance in Education - The Danish Education System - Grænseløs vejledning

6 Vejledningspolitik med internationalt aftryk
Vejledning på den politiske agenda (EU, OECD, ILO, Danmark) EU-resolution om livslang vejledning – ny vedtaget 21.nov. 2008 Håndbøger og referenceværktøjer Dansk vejledningsreform Tog i vidt omfang højde for OECD-anbefalinger Lever i vidt omfang op til EU-resolution om vejledning European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN

7 Mobilitet – en udfordring for vejledningen
Mobilitetsværktøjskasse: Erklæret politisk målsætning i mange lande – at få flere unge ud - fra reaktiv til pro-aktiv vejledning Modtagelse af mange udenlandske studerende – ny udfordring for vejlederne Fokus på kvaliteten i udlandsophold - læringsudbyttet

8 Mobilitet for de unge www.udiverden.dk/
Europæisk Volontørtjeneste – for unge over 18 Tilskud til unge under 18 ( kr puljen) Comenius PIU Leonardo

9 Europæisk Volontørtjeneste
Frivilligt arbejde for unge over 18 - Fra 6-12 måneder Med unge fra andre europæiske lande Rejse, ophold og lommepenge betalt Find projekt i europæisk database: arbejde med mennesker, med beskyttelse af kulturarv eller natur, sport og fritid samt kunst og kultur. Find dansk sendeorganisation Beregn 6 måneder fra ansøgning til ophold

10 Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år
kr. (udbetalt i to rater:7.500 kr. før kr. efter) Eneste betingelse er, at ansøgeren udfylder et spørgeskema efter hjemkomst Ca. 65 % tager til USA Betingelser: Under 18 år. Dansk statsborger (eller kunne ligestilles hermed) og have boet i Danmark i mindst 2 år inden for de seneste 10 år. Arrangeret af godkendt udvekslingsorganisation Varighed et skoleår (min. 10 måneder.) Fuldtidsundervisning på skoler, der er godkendt af de lokale myndigheder. Privat indkvartering hos værtsfamilie.

11 Hvordan ansøger man? Før afrejse
Vælg en godkendt udvekslingsorganisation (en liste kan ses på Organisationen sender en stemplet og underskrevet ansøgningsskema til ansøger Ansøger og forældre udfylder og indsender skemaet til CIRIUS, som overfører pengene til elev/forældres Nemkonto Efter hjemkomst CIRIUS kontakter eleven og fremsender restbetalingsskema og et online-spørgeskema, som eleven skal udfylde for at få pengene. Eleven udfylder online-spørgeskema og restbetalingsskemaet og indsender det til CIRIUS, som overfører pengene til elevs/forældres Nemkonto

12 Hvilken organisation skal man vælge?
CIRIUS udarbejder årligt en evalueringsrapport på baggrund af elevernes tilbagemeldinger Kan findes på Rapporten giver et godt billede af elevernes tilfredshed på baggrund af organisationer Yderligere informationer: Morten Andersen,

13 Folkeskolen og gymnasiet
EU’s Comenius program - For elever, lærere, uddannelsesansvarlige: Skolepartnerskaber (inkl. elevudveksling) Kontaktseminarer Efteruddannelses-ophold Comenius-assistenter Comenius Regio

14 Erhvervsuddannelserne
PIU – Praktik i Udlandet - Dansk ordning for elever – skoleudsendelser el. udstationering Mindst 1 måned – over hele verden – ingen frist EU’s Leonardo-program - Praktik- og uddannelsesophold i udlandet Mindst 3 uger – anerkendt del af EUD Skal søges af skolerne, 1 gang årligt

15 Internationale muligheder for vejledere
Mobilitet for vejlederne: Efteruddannelse, praktik, job-shadowing, læringsophold Tværnationale samarbejdsprojekter Forskellige muligheder for vejledere fra forskellige sektorer Se CIRIUS’ faktaark for vejledere med oversigt over muligheder for tilskud fra EU og andre programmer

16 What’s in it for you? Ny inspiration Nye metoder Faglige diskussioner
Refleksion over egen vejledningspraksis Blive bedre til at vejlede om ”det internationale” Kompetenceudvikling

17 Eksempler på tilskud fra EU
Comenius Efteruddannelse (UU-Hillerød) - 2 frister: 16. januar og 30. april 2009 Leonardo (UU-København) – frist 6. februar 2009 Leonardo – Academia – VIA University College – efteråret Næste frist: november og Studiebesøg f. uddannelseseksperter (ledere) (UU-Kolding) – frist 9. april

18 Hvor kan I ellers holde jer ajour?
CIRIUS’ hjemmesider information om programmer og anerkendelse, e-magasin, korte nyheder m.v.: sider for vejledere: VidensCenter for Vejledning nyhedsabonnement (også om fx internationale konferencer) artikler fra det store udland Information på engelsk om dansk vejledning

19 Internationale netværk m.v. (I)
IAEVG: International Association for Educational and Vocational Guidance Nyhedsbrev og fagligt tidsskrift Konferencer Etiske retningslinjer FEDORA: European Forum for Student Guidance NFSY: Nordisk Forbund for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

20 IAEVG - Et af mange internationale netværk
IAEVG: International Association for Educational and Vocational Guidance 2 Konferencer i 2009: 3-5. juni i Jyväskylä, Finland ”Coherence, Co-operation and Quality in Guidance and Counselling” november i New Zeeland ”Transforming careers – unleashing potential”

21 Internationale netværk m.v. (II)
EGCRF: European Guidance & Counselling Research Forum (www.guidance-europe.org) ICCDPP: International Centre for Career Development and Public Policy: Cedefops vejledningssider: (vælg ”Guidance” i venstremenuen) Europæisk database over nye Leonardo-projekter med mange europæiske vejledningsprojekter:

22 Vejledning i Sverige Det svenske vejledningssystem:
Nyeste beskrivelse fra Skolverket: Det svenske uddannelsessystem: Uddannelsesportalen Øresund – også for de unge.


Download ppt "Vejlederne og den internationale dimension"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google