Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anlægsregnskab SAP Best Practices Baseline Package

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anlægsregnskab SAP Best Practices Baseline Package"— Præsentationens transcript:

1 Anlægsregnskab SAP Best Practices Baseline Package

2 Scenarieoversigt – 1 Formål og fordele: Formål Fordele
Komponenten Anlægsregnskab (FI-AA) anvendes til at styre og overvåge anlægsaktiver med SAP-systemet. I finansregnskabet fungerer den som en reskontro til hovedbogen, der giver detaljerede informationer om transkationer, der involverer anlægsaktiver. Fordele Anlægsaktivets samlede levetid fra indkøbsordre eller første anskaffelse (evt. styret som et anlæg under udførelse) til dets afgang. Beregning af værdier for afskrivning og rente Afskrivningsprognose Omfattede nøgleprocesforløb Tilgang fra køb med leverandør Tilgang med automatisk modpostering Afgang med indtægt Afgang med indtægt uden kunde Efteraktivering Opskrivninger Afregning af anlæg under udførelse Forudbetalingsanmodning for anlæg under udførelse Afskrivningsposteringskørsel Bogføring af værdier for anskaffelses- og produktionsomkostninger Afskrivningssimulering/primæromkostningsplanlægning

3 Scenarieoversigt – 2 Nødvendige SAP-applikationer: Forudsætning
SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Virksomhedsroller, der indgår i procesforløbet Anlægsregnskabsmedarbejder Kreditorregnskabsmedarbejder Regnskabschef

4 Scenarieoversigt – 3 Detaljeret procesbeskrivelse:
Tilgang fra køb med leverandør En ekstern anlægstilgang er en forretningstransaktion, der er resultat af tilgangen af et anlægsaktiv fra en forretningspartner. Tilgangen kan bogføres integreret med eller uden kreditorregnskab. Tilgang med automatisk modpostering Anlægsaktivet kan automatisk bogføres i forhold til afregningskontoen for anlægstilgang. Afgang med indtægt Et aktiv sælges, hvilket medfører indtægt. Salget bogføres med en kunde. Et anlægsaktiv sælges så der skabes en indtægt. Salget bogføres mod en afregningskonto. Et aktiv måtte kasseres uden indtægt. Afgang med indtægt uden kunde Afgang med indtægt med delafgang uden kunde

5 Scenarieoversigt – 4 Detaljeret procesbeskrivelse: Efteraktivering
Efteraktivering repræsenterer efterfølgende ændringer i anskaffelses- og produktionsomkostningerne for et anlægsaktiv. Opskrivninger En opskrivning er normalt en senere ændring i vurderingen af et anlægsaktiv. Afregning af anlæg under udførelse Anlæg under udførelse (AuU) er en særlig form for materielle anlægsaktiver. Anlæg under udførelse kan håndteres med henblik på summarisk afregning eller efter enkeltposter. Forudbetalingsanmodning for anlæg under udførelse Forudbetalinger for anlæg under udførelse er tilgang af anlægsaktiver, der skal aktiveres og rapporteres som en separat position i balancen.

6 Scenarieoversigt – 5 Detaljeret procesbeskrivelse:
Afskrivningsposteringskørsel Afskrivningsbogføringen skal køres periodisk, da afskrivningskontiene ikke opdateres straks. Systemet opretter bogføringsbilag for hvert værdiansættelsesområde og hver kundegruppe i henhold til bogføringsintervaller, der er angivet i customizing Bogføring af værdier for anskaffelses- og produktionsomkostninger Ud over bogføringen af afskrivningen (ved hjælp af afskrivningsbogføringskørslen) er den vigtigste periodiske behandling, du udfører, bogføringen af ændringer af beholdningsændringerne . Disse ændringer består af alle bogføringer, der påvirker APO for anlægsaktivet, inklusive tilgange, afgange, etc. Afskrivningssimulering/primæromkostningsplanlægning Du kan også bogføre den planlagte afskrivning til omkostningsstederne som planlagte omkostninger eller som interne ordrer, som individuelle anlægsaktiver tildeles til.

7 Flowdiagram Anlægsregnskab – oversigt Hændel-se
Anlægsaktiv-stamdata skal oprettes Anlægsregnskabsmedarbejder Anlægstilgang Afgange Intern overførsel Asset Explorer Efteraktivering Periodisk behandling Opskrivning Overførsel af reserver Nedskrivning Anlæg under udførelse Regnskabs-chef Informationssystem Konsistenskontrol

8 Flowdiagram Anlægsregnskab – anlægstilgang Hændel-se
Anlægsaktiv tilgået 162 Oversigt Anlægsregnskabsmedarbejder Tilgang med kreditor-regnskab Tilgang med automatisk modpostering Nej Ja Tilgang integreret med Accounts Payable Accounting

9 Flowdiagram Anlægsregnskab – afgange Hændelse
Afgående anlægsaktiver 162 Oversigt Anlægsregnskabsmedarbejder Afgang med indtægt forventes Afgang på grund af skrotning Nej Ja Afgang med kunde Afgang med indtægt uden kunde Nej Ja Afgang med indtægt og debitor

10 Flowdiagram Anlægsregnskab – anlæg under udførelse Hændelse
Anlægsaktiv skal udføres uden investeringsordre Forudbetaling godkendt 162 Oversigt Anlægsregnskabs-medarbejder Aktiver anlæg under udførelse Kreditorregnskab Bogføring af forudbetalings-anmodning Bogføring af forudbetaling Bogføring af endelig faktura Udligning af forudbetaling

11 Flowdiagram Anlægsregnskab – periodisk behandling Hænd-else
162 Oversigt Periodeaf-slutning Anlægsregnskabsmedarbejder Afregning af anlæg under udførelse (164) Afskrivnings-posterings-kørsel Afskrivnings-kørsel Genberegning af værdier Postering af værdier for anskaffelses- og produktionsom-kostninger Liste over individuelle bogføringer for anlægsaktiver Åbning og lukning af finansperiode-anlægsaktiv Ved årsaf-slutning Afskrivningssimu-lering og primæromkost-ningsplanlægning Kontoafstem-ning Årsafslutning for anlægsaktiver Nej Ja Overgang til nyt regnskabsår for anlægsaktiv

12 Forklaring Symbol Beskrivelse Bemærk- ninger til anvendelsen Symbol
Række: Identificerer en brugerrolle, såsom fakturakontrolmedarbejder eller salgsansvarlig. Rækken kan også identificere en organisatorisk enhed eller gruppe som alternativ til en bestemt brugerrolle. De øvrige forløbssymboler i tabellen placeres i disse rækker. Der er lige så mange rækker, som der er brugerroller i scenariet. Brugerrolle- rækken indeholder typiske opgaver for brugerrollen. Eksterne hændelser: Indeholder hændelser, der starter eller afslutter scenariet eller påvirker hændelsesforløb i scenariet. Forløbslinie (ubrudt): Linien angiver den normale rækkefølge for trin og flowretningen i scenariet. Flowlinie (stiplet): Linien angiver forløbet for sjældent anvendte eller betingede opgaver i et scenario. Linien kan også føre til relevante bilag for procesforløbet. Forbinder to opgaver i en scenarieproces eller en hændelse uden trin Forretningsaktivitet/-hændelse: Identificerer en handling, som fører enten ind i eller ud af scenariet, eller en ekstern proces, som finder sted under scenariet Modsvarer ikke et opgavetrin i dokumentet Enhedsproces: Identificerer en opgave, der er omfattet af et trindelt scenarieforløb Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til proces: Hvis scenariet gengiver et andet scenario i sin helhed, anføres scenariets nummer og navn her. Reference til underproces: Hvis scenariet gengiver dele af et andet scenario, anføres scenariets nummer, navn og trinnumrene fra scenariet her Procesbeslutning: Identificerer en beslutning/forgrening, som angiver et valg, slutbrugeren har truffet. Linier angiver forskellige valg, som udgår fra forskellige dele af romben. Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet. Angiver, at der skal træffes et valg efter udførelsen af trinnet. Symbol Beskrivelse Bemærkninger til anvendelsen Til næste/fra forrige diagram: Fører til næste/forrige side i diagrammet Flowdiagrammet fortsætter på næste/forrige side Udskrift/dokument: Identificerer et printet dokument, rapport eller formular Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Økonomisk fakta: Angiver et journalpostdokument Budgetplanlægning: Angiver et budgetplanlægningsdokument Manuel proces: Omfatter en opgave, der udføres manuelt Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til af angive en opgave, der udføres manuelt, såsom losning af en lastbil på lageret, som påvirker procesforløbet. Eksisterende version/data: Denne blok omfatter data, der tilgår fra en ekstern proces Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men angiver derimod data, der tilgår fra en ekstern kilde. Dette trin har ingen indgående flowlinier. Systembeslutning godkendt/fejl: Denne blok omfatter en automatisk beslutning, der træffes af softwaren Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet, men anvendes derimod til at angive en automatisk systembeslutning, der træffes efter udførelsen af et trin. Diagramfor-bindelse <Funktion> Udskrift/ dokument Ekstern til SAP Økonomisk fakta Forretningsaktivitet/-hændelse Budget-planlægning Enhedsproces Manuel proces Proces-reference Eksisterende version/data Reference til under-proces System-beslutning godkend-else/fejl Procesbe-slutning

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Anlægsregnskab SAP Best Practices Baseline Package"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google