læseforståelse Klik på vis ud for Merete Brudholms bog: "Læseforståelse - hvorfor og hvordan" (s. 3) – her kan man downloade alle kortene!">

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsning i alle fag Indhold: Forstår du, hvad du læser? Artikel fra: "DANSK”, Foleskolesektionen, medlemsblad 3, sep Skema over forståelsesstrategier,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsning i alle fag Indhold: Forstår du, hvad du læser? Artikel fra: "DANSK”, Foleskolesektionen, medlemsblad 3, sep Skema over forståelsesstrategier,"— Præsentationens transcript:

1

2 Læsning i alle fag Indhold: Forstår du, hvad du læser? Artikel fra: "DANSK”, Foleskolesektionen, medlemsblad 3, sep. 2009 Skema over forståelsesstrategier, årgange, materialer i klassesæt på PLC Litteraturliste Internet Bilag 1: Idemylder/brainstorm Bilag 2: Tankekort/mindmap Bilag 3: Ordkendskabskort Bilag 4: Styrkenotater/ordpyramide Bilag 5: VØL-model Bilag 6: Lærerens huskeliste Bilag 7: Dobbeltnotat Bilag 8: FARAO-læsning Bilag 9: Procesnotater – matematik Ekstra i en anden folder: Merete Brudholms strategiark: Søg på: => læseforståelse Klik på vis ud for Merete Brudholms bog: "Læseforståelse - hvorfor og hvordan" (s. 3) – her kan man downloade alle kortene!

3 Læsning i alle fag 3. klasse Aktivitet Anvendelse Hvornår
Materialer på PLC Bilag Brainstorm (idémylder) Anvendes til forforståelse ved emnestart fælles i klassen Før læsning, under og efter læsning Læsningens Landskab (klassesæt) Lærervejledning s. 34ff 1 Tankekort (mindmap) Anvendes enten fælles i klassen eller individuelt/parvist, når eleven f.eks. skal i gang med at læse sin bog eller tekst. Tankekortet kan påbegyndes før læsning og færdiggøres under/efter læsning Før, under og efter læsning Lærervejledning s. 48ff 2 Ordkendskabskort (betydnings-ordkort) Læreren kan vælge ord ud før læsning eller eleven kan selv vælge ord ud under læsningen, kortet kan udfyldes før, under og efter læsningen. Lærervejledning s. 40ff 3 4. klasse Aktivitet Anvendelse Hvornår Materialer på PLC Bilag Nøgleord (stikord, vigtige ord i en tekst) Eleven streger vigtige ord under i teksten Under læsning Læsningens Landskab (klassesæt) Lærervejledning s. 43ff Styrkenotater Eleven giver nøgleordene værdi alt efter, hvor vigtigt ordet er - for at skelne mellem hovedindhold og detaljer. Evt. kan ord fra tankekort føres over i styrkenotater. Under og efter læsning Lærervejledning s. 46ff 4

4 Aktivitet Anvendelse Hvornår Materialer på PLC Bilag
5. klasse Aktivitet Anvendelse Hvornår Materialer på PLC Bilag VØL model Anvendes af eleven ved specifikt læseformål Før, under og efter læsning Fredheim: At læse for at lære s. 40(VØLSE) Brudholm: læseforståelse s. 159 Arnbak: Faglig læsning s. 96 5 Overblik over nyt stof/ Orienterings- læsning Eleven arbejder med bogens forside, bagside, indholdsfortegnelse, illustrationer for at få overblik over den bog, der skal læses. Eleven kan evt. bygge videre på tankekort. Hvert afsnit kan f.eks. gives en overskrift, og eleven skriver ned, hvad der vides om hvert afsnit. Før læsning Læs med! (klassesæt) Grundbog s. 6 – 8 Læseformål Grundbog s. 22 – 24 6 (Elisabeth Arnbak s. 79) Referat og resumé Start på arbejdet med referat og resumé. Begyndende arbejde med forskellen på referat og resumé Efter læsning Grundbog s. 34 – 43

5 Aktivitet Anvendelse Hvornår Materialer på PLC Bilag
6. klasse Aktivitet Anvendelse Hvornår Materialer på PLC Bilag Referat og resumé Fortsat arbejde med referat og resumé og forskellen på disse. Efter læsning Læs med! (klassesæt) Grundbog s. 34 – 43 Dobbelt-notat Anvendes til at få overblik over informationerne i teksten, samtidig med at man får overblik over sine egne tanker. Læsning på, mellem og bag linjerne Under og efter læsning Grundbog s. 60 – 64 7 (findes også i Plan for læsning på Mølholm Skole) FARAO - læsning Forudsige, Afklare, Resumere, Argumentere, Opsamle Før, under og efter læsning Grundbog s. 65 – 72 8

6 Før, under og efter læsning
7-9.. klasse Aktivitet Anvendelse Hvornår Materialer på PLC Bilag Skimme, nærlæse Kende begreberne at skimme og nærlæse en tekst Under læsning Læs med! (klassesæt) Grundbog s. 8 – 15 Læs på! Grundbog s Forståelsesmodeller Lære redskaber til at forbedre læseforståelsen, - cirkeldiagram, tidslinjer, rækkefølger, osv. Under Grundbog s Notatteknik Stikord, mindmap. dobbeltnotat Før, under og efter læsning Specielt til matematik Aktivitet Anvendelse Hvornår Materialer på PLC Bilag Proces-notater Læse for at løse en tekstopgave i matematik Før, under og efter læsning Fredheim: At læse for at lære s 9

7 Læsning i alle fag Litteraturliste: Merethe Brudholm: Læseforståelse, Alinea 2004 Elisabeth Arnbak: Faglig læsning, Gyldendal 2008 Gerd Fredheim: At læse for at lære. Gyldendal 2008 Læsningens landskab, grundbog og opgavebog (klassesæt på PLC) Læs med!, grundbog og opgavebog (klassesæt på PLC) Læs på!, grundbog og opgavebog (klassesæt på PLC) Læsedetektiven, 1-2-3, (ét eksemplar i sprogcentret)

8 Gode internetopslag: Merete Brudholms strategiark: Søg på: => læseforståelse Klik på vis ud for Merete Brudholms bog: "Læseforståelse - hvorfor og hvordan" (på side 3) – her kan man downloade alle kortene! Downloads til Læselyst og læseforståelse på mellemtrinnet / Pigen uden arme, Merethe Brudholm, Betydningskort, Alinea: Ordkendskabskort - mindmap - VØL-model til download fra Læs fagligt, Faglig laesning, Gyldendal.dk: Gode skabeloner til download, kompensatorisk it: (eleverne kan downloade skabelonerne og skrive på pc direkte i skabelonen)    http://www.fmb.dk/kompit/ Kirsten Koch Jensen, Læsetaklinger – læseforståelse på mellemtrinnet: Fagligt læsekursus til mellemtrinnet:

9 Idemylder/brainstorm
Læsning i alle fag Idemylder/brainstorm Navn: _________________________________ Læsemakker: ____________________________ Bogens titel: ________________________________________________________________________ Før I læser bogen, skal I lave idemylder: hvad ved I om emnet? Mens I læser bogen, skal I skrive nye ting på idemylderet.

10

11

12 Styrkenotater/Ordpyramide
Læsning i alle fag: Styrkenotater/Ordpyramide Hovedindhold og detaljer i teksten Lav en ordpyramide med hovedindhold og detaljer af bogen (eller et spændende kapitel). 1 = hovedindholdet, 2 = detaljer i hovedindholdet, 3 = detaljer af 2. Lav selv streger mellem kasserne. 1. 2. 3.

13 V Ø L Læsning i alle fag VØL-model Hvad ved jeg allerede?
Hvad ønsker jeg at vide? L Hvad har jeg lært?

14 Læsning i alle fag Lærerens huskeliste • Hvad er formålet med emnet? Hvilke centrale elementer i emnet skal eleverne kende til? • Hvordan hænger din faglige gennemgang sammen med teksten? Hvad er formålet med at læse fagteksten? - et fagligt overblik, faglig fordybelse, et supplement til din gennemgang? • Skim de fagtekster, du har til rådighed. Får eleverne den nødvendige faglige indsigt ved at læse teksterne? På hvilke områder og hvordan bør du supplere teksternes informationer? • Identificér de vigtigste informationer i teksten (fagets kerneelementer). Notér dig eventuelle overflødige informationer i teksten (dele, som eleverne kan springe over). • Vurdér ordlister/ordforklaringer (hvilke ord og begreber plejer du selv at bruge?) • Sammensæt en liste af nødvendige fagord og udtryk, som eleverne bør have forklaret inden læsning. • Lav en læsevejledning til eleverne: Hvad skal læses først? Nu kan du begynde at tænke på, hvordan du vil forberede elevernes læsning, og på hvilke områder du må supplere tekstens informationer: • Skim de forskellige aktiviteter i Faglig læsning/Læsning i alle fag, og vælg den eller de aktiviteter, der er mest velegnede til elevernes arbejde med netop denne tekst. Hvis du skønner, at du må arbejde særligt med elevernes faglige forudsætninger, før de læser teksten, så vil det være naturligt at fokusere på relevante før-læseaktiviteter. Hvis eleverne skal bruge tekstens informationer til at løse andre faglige opgaver, så bør du måske fokusere på under- og efter- læseaktiviteter. • Kig dine ‘gamle’ materialer og opgaver igennem: Svarer strukturen i disse oversigter til tekstens struktur? Anven­des samme ord og begreber i dine opgaver og oversigter som i teksten?

15 Dobbeltnotat Nøgleord Forfatterens mening Dine kommentarer
Læsning i alle fag Dobbeltnotat Nøgleord Forfatterens mening Dine kommentarer Du skriver det nøgleord, der dækker bedst Du skriver, hvad forfatteren mener om det emne, nøgleordet siger noget om Du skriver de følelser, tanker, meninger, spørgsmål eller anden viden, som du synes, teksten inviterer til

16 Læsning i alle fag FARAO-læsning en arbejdsmåde til træning af læseforståelsen forklaring til 5. klasse: Du skal arbejde sammen med en eller to klassekammerater, som du læser godt sammen med. I skal dele teksten op i afsnit. I skal skiftes til at være konge for et område. Når du er konge, er det dit ansvar at begynde med at give svar på de fem arbejdspunkter. Efter hvert punkt fortæller de andre om deres iagttagelser, så I får diskuteret teksten godt. FARAO-læsning består at 5 arbejdspunkter: F - at forudsige hvad teksten handler om. A - at afklare ord og begreber R - at resumére teksten A - at argumentere for sit resumé O - at opsamle

17 Procesnotater (matematik)
Læsning i alle fag Procesnotater (matematik) Problem Hvad ved jeg? Tegn Hvad gør jeg? Udregn Svar (med tekst)


Download ppt "Læsning i alle fag Indhold: Forstår du, hvad du læser? Artikel fra: "DANSK”, Foleskolesektionen, medlemsblad 3, sep Skema over forståelsesstrategier,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google