Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%?

2 Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%
Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%? Deskriptiv opgørelse af børn med IUGR født i en 3 årig periode på Hvidovre Hospital. Line Thousig Sehested, overlæge Pernille Pedersen, Hvidovre Hospital. Formål at beskrive børn med svær IUGR født på HH herunder, hvor mange der laver catch up indenfor første leveår. Undersøge værdien af UL af cerebrum og øjenundersøgelser som prognostisk / ætiologisk redskab. Sammenholde afdelingens instruks med fakta.

3 Definitioner SGA small for gestational age
statistisk begreb small for gestational age (SGA) hvor fødselsvægt udtrykt i afvigelse fra reference ved given GA og køn, angivet i procent eller standard deviation score (SDS). Mest benyttede værdier: –2 SDS svarende til –24% el. 2,3 percentil Under 10 percentilen sv t –1,28 SDS Inkluderer det konstitutionelt lille barn. IUGR intrauterin growth restriction At et nyfødt barn har været udsat for intrauterin væksthæmning refererer til, at det pågældende foster ikke har haft den tilvækst, som dets genetiske potentiale havde tilskrevet det. Det patologiske for lille barn. Kræver 2 ul scanninger af fostret med tegn på væksthæmning.

4 Risikofaktorer for IUGR
Genetic disorders Family history Trisomy 13, 18 and 21 Triploidy Turner's syndrome (some cases) Malformations Immunologic Antiphospholipid syndrome Infections Cytomegalovirus Rubella Herpes Toxoplasmosis Placental insufficiency Preeclampsia Chronic maternal disease Cardiovascular disease Diabetes Hypertension Abnormal placentation Abruptio placentae Placenta previa Infarction Circumvallate placenta Placenta accretia Metabolic Phenylketonuria Poor maternal nutrition Substance abuse (smoking, alcohol, drugs) Multiple gestation Low socioeconomic status

5 Materiale og metoder Ambulant opfølgning med Z-score for højde, vægt og hovedomfang ved 6 uger, 5 og 12 måneder udregnet udfra WHO – anthropometrics. Catch up er her defineret som vækst over –2 SD. En retrospektiv opgørelse af IUGR børn og deres mødre, født på Hvidovre Hospital i periode ved journal gennemgang. Alle børn indlagt på neonatal afdelingen med diagnosen SGA. IUGR er her defineret med fødselsvægt under 30% af forventet ud fra Marsals formel (1) – skandinavisk reference materiale. 1. Marsal K, Persson P H, Larsen T et al. Intrauterine growth curves based on ultrasonically estimated foetal weights. Acta Paediatr. 1996; 85:

6 Resultater I alt 73 børn heraf 27 gemelli med IUGR indenfor et interval mellem 30 – 53%. Mean 36,3%. Præmature med gestations alder under 32 uger udgjorde 12 børn (16%). 39 børn blev set ambulant ved 12 måneder. Ingen døde børn.

7 Karakteristik af børnene
Singelton n =45 Gemelli n= 27  Præmature n= 12 Fødselsvægt mean værdi (range) 1754g ( ) 1619 g ( )  1052g ( ) Gestationsalder mean værdi 35+5 34+0 30+0  Der var ikke signifikant forskel på graden af IUGR blandt singelton eller gemelli (p= 0,314). Der var ikke signifikant forskel på gestationsalder og graden af IUGR (p=0,50).

8 Z-score for højde ved 12 måneder i forhold til graden af væksthæmning ved fødslen.
4 af de 5 der ikke lavere catch up for højde var præmature med gestationsalder under 32 , på linie med andre studier at præmature er længere om at lave catch up.

9 Z-score for vægt ved 12 måneder i forhold til graden af væksthæmning ved fødslen.

10 Antal tilfælde af hypoglykæmi hos IUGR børn trods early feeding.
IV glukose Early feeding Total Blod glukose < 2,5 mmol/l 13 9 22 Blod glukose > 2,5 mmol/l 11 39 50 24 48 72 Early feeding defineret som mad indenfor 2 timer post partum. 1 patient uoplyst. A Mejri et al, Paediatric Child Health Vol 15 No 5 Maj Studie fra Montreal, Canada finder, at blandt mature børn med FV under 5 percentilen udvikler 28% hypoglykæmi.

11 Resultater UL af cerebrum blev udført hos 35 børn (48%). Hos 3 børn under 32 GA fandt man mindre forandringer. Hos et maturt barn med kramper fandt man hæmangiom i den ene hemisfære. Øjenundersøgelse blev udført hos 25 børn (34%). Hos et barn under 32 GA fandt man ROP. Ingen med chorioretinit. Undersøgelserne gav ingen fund udover hvad man ville have fundet på baggrund af retningslinier for præmature. De havde ingen prognostisk el. ætiologisk værdi i forhold til IUGR, hvorfor afdelingens instruks blevet ændret. Undersøgelse hos de præmature født før 32 GA fastholdes.

12 Resultater Outcome neurologisk : 5 børn blev fulgt af neuropædiater overvejende grundet syndromer med kendt væksthæmning : Silver Russell, Trisomi 21, 22q11-deletions syndrom. 1 barn med cerebral parese. 17 af børnene blev henvist til fysioterapi overvejende grundet mistanke om motorisk forsinkelse ved 5 eller 12 måneder.

13 Ikke signifikant forskel på graden af IUGR præ og postnatalt (p=0,109)

14 Grav betinget Hypertension 21 (46) 3 (11) 24 (33)
  Maternelle faktorer Singelton n=45 Gemelli n=27 Total n=72 P Tobak 13 (29) 4 (15) 17 (24) 0.141  Grav betinget Hypertension 21 (46) 3 (11) 24 (33)  0,0016 Alkohol 5 (11) 5 (7) 0,08  Placenta infarkter 10 (22) 2 (7) 12 (17) 0,09 tal i parentes er procent * et barn ikke medtaget trilling

15 Konklusion Hypoglykæmi udviklet hos 31% trods standard behandling med early feeding. Øget fokus på disse børn med hurtig iv.glukose. Catch up for højde og/ eller vægt hos ca 90 % ved 12 mdr. Af de børn, der ikke lavede catch up havde et barn trisomi 21 og et svær mikrocephali med maternel alkohol indtagelse i graviditeten. Outcome neurologisk ved 1 år: 5 børn blev fulgt af neuropædiater grundet syndromer (Silver Russell, Trisomi 21, 22q11-deletions syndrom) og cerebral parese. Ultralyd af cerebrum og øjenundersøgelse gav ingen fund hos IUGR børn, fastholdes hos præmature under 32 uger.

16 Konklusion Maternel rygning og hypertension er vigtige risikofaktorer for udvikling af IUGR. IUGR børn kan have underliggende syndromer. Kontrol af hypoglykæmi, opfølgning med fokus på catch-up, neurologisk udvikling og på længere sigt metaboliske komplikationer samt hypertension er vigtig. Follow up program for IUGR mangler Programmet indebærer ikke ul af cerebrum og øjenundersøgelse som rutine. Kræver en fast definition af IUGR/ SGA børn for at kunne sammenligne opgørelser.

17 Er det sådan IUGR børn ser ud i skolealderen?

18 Skolealder Metabolisk syndrom DM type 2 Hypertension Overvægt
Hyperkolerostæmi Skole; neurokognitive deficit, indlæringsvanskeligheder, ADHD. Væksthormon mangel og indikation for behandling vurderes ved 4 års alderen ved manglende catch-up.

19 Tak for jeres opmærksomhed

20 Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%?
SGA i mange artikler defineret med vægt eller højde under 10 percentilen svarende til –1,28 SD I andre artikler vægt eller højde under –2 SD svarende til 2,3 percentil I denne opgørelse valgt børn med IUGR mere end 30% , for at undgå børn der ikke er patologisk små. Ved børn under 10 percentilen vil en del blot være konstitutionelt små.

21 Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%? Resultater


Download ppt "Hvordan går det nyfødte med IUGR mere end 30%?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google