Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De danske/europæiske standarder Hvor stort er ambitionsniveauet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De danske/europæiske standarder Hvor stort er ambitionsniveauet?"— Præsentationens transcript:

1 De danske/europæiske standarder Hvor stort er ambitionsniveauet?
Legepladssikkerhed De danske/europæiske standarder DS 2342 serien og Inf/37 1988 DS/EN 1176 serien & DS/EN 1177 1998 & 2008 Hvor stort er ambitionsniveauet? Hvorfor kommer legepladsinspektørerne ikke frem til de samme konklusioner i deres rapporter? © Gert Olsen

2 Hvorfor standarder i Danmark?
Var firmaerne ikke så dygtige, at de selv kunne finde ud af at fremstille legepladsredskaber til børnene, så der ikke skete alvorlige ulykker?

3

4 De første danske standarder om legeredskaber fra 1988
DS 2342 del 1 til 6 Generelle krav Gynger Rutschebaner Svævebaner Vipper Prøvningsmetoder DS/INF 37 om faldunderlag

5

6

7 Hvem har udarbejdet legeredskabsstandarderne?
DS 2342 serien fra 1988 DS arbejdsudvalg S 230 Forbrugerrådet. Forbrugerstyrelsen. BUPL. Boligselskabernes Landsorganisation. Teknologisk Institut Producentforeningen PIL. Kompan. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 fra 1998 CEN TC 136 WG 1 Ca. 25 personer ansat i legeredskabsfirmaer. Ca. 5 personer ansat i testhuse som fx TI, TUV og Afnor. Ca. 3 forbrugere. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

8 Teknologisk Institut certificerer legepladsredskaber.
Teknologisk Institut har certificeret legepladsinspektører og udsteder efter 2009 diplom ved bestået eksamen som legepladskonsulent. Uddannelsen videreføres af BULP, der udsteder certifikat ved bestået praktisk eksamen. Certifikatet er tidsbegrænset. Brancheforeningen af legepladskonsulenter og uvildige legepladsinspektører. TǕV certificerer legepladsredskaber og uddanner legepladsinspektører. Der udstedes certifikat ved bestået praktisk eksamen. Certifikatet er tidsbegrænset. Dansk Standard er sekretariat for s-230 udvalget, udgiver standarderne, certificerer legeredskaber og har en diplomuddannelse for legepladsinspektører.

9 Legepladsstandarderne og hvorledes de bliver overholdt
© Gert Olsen

10

11

12

13

14 Sikkerhed og kvalitet

15 Kvalitet og sikkerhed Efterfølgende er bindende forudsætninger for handel, der accepteres ved fremsendelse af tilbud: Tilbudsgiver udleverer i forbindelse med tilbuddet præcise målfaste tegninger og materialebeskrivelser, der indeholder enhver oplysning, der har betydning for vurderingen af, om redskaberne lever op til nugældende standarder DS/EN 1176 og DS/EN Materialet skal være fyldestgørende, så der kan udstedes byggetilladelse. Købsaftalen træder først i kraft når der foreligger byggetilladelse fra kommunen. Der skal ydes 10 års garanti på alle elementer dog ikke sliddele. Leverandør fremsender vedligeholdelsesanvisning og pris på vedligehold af legeredskaberne i en periode på 5 år. Omkostninger i forbindelse med vedligehold får betydning for købers valg. Køber lægger yderligere vægt på priser og materialevalg fx rustfrit i stedet for galvaniseret. Redskabernes individuelle og kollektive fremtoning i forhold til placering og landskab tillægges også betydning. Pris 50 % Kvalitet og vedligehold 25 % Fremtoning 25 %

16 Kvalitet og sikkerhed  Levering og eventuelle arbejdsopgaver påbegyndes senest 15 dage efter byggetilladelse er modtaget og skal være afsluttet senest 20 arbejdsdage efter startdatoen. Dage med regn og sne modregnes. Forudsætning for købsaftalen er, at de leverede legeredskaber er produceret og installeret i overensstemmelse med alle dele af DS/EN 1176:2008 standardserien. Det leverede faldunderlag lever op til bestemmelserne i DS/EN tabel 4. Dette dokumenteres ved certifikat fra akkrediteret testhus eller vurdering/prøvning på stedet af certificeret legepladsinspektør. Leverandøren skal udleverer certifikater og prøvningsrapporter på allerede certificerede redskaber og redskabsdele hvis kunden ønsker dette. Inden hele købesummen kan udbetales, skal der være foretaget afleveringsforretning/slutinspektion, hvor det leverede gennemgås af en uvildig uddannet legepladsinspektør.

17 Kvalitet og sikkerhed Legepladsinspektøren skal være i besiddelse af gyldigt certifikat fra Teknologisk Institut eller lignende. Legepladsinspektøren der udpeges af køber, udarbejder en skriftlig rapport. I det omfang der påtales fejl og/eller mangler ved det leverede i rapporten, er tilbudsgiver forpligtet til at udbedre disse fejl og/eller mangler. Tilbudsgiver kan ikke forlange hele købesummen udbetalt, før de leverede redskaber er godkendte. Betalingen sættes naturligvis i gang på alle redskaber, der er godkendt. Påtalte fejl og mangler ved inspektionen skal udbedres inden 8 arbejdsdage af tilbudsgiver. Udgiften til legepladsinspektøren afholdes af køber og modregnes efterfølgende i tilbudsgivers faktura. Hvis tilbudsgiver er uenig i legepladsinspektørens skriftlige rapport kan tilbudsgiver sende rapporten til vurdering hos Teknologisk Institut. Hvis Teknologisk Institut mener at legepladsinspektøren har lavet fejl i rapporten, er inspektøren forpligtet til at udarbejde en ny rapport hvor disse fejl er rettede.

18 Hvis du ikke stiller krav til sikkerhed og kvalitet, er det sælgeren der bestemmer hvad du får.
Gyngestativ inklusiv levering, montering og etablering af certificeret faldunderlag og kantafgrænsning. Konstrueret hvor overliggeren monteres i kryds af bærende stolper, som vist på foto. Gyngestativ i Robinie med 2 sæder af bildæk. Kæder i rustfrit stål betrukket med frostsikker plast, monteret med specielle sikkerhedsbeslag uden åbninger. Spredning på kæder ved overligge skal være sædebredden + 17 cm. Kvalitet mindst Robinie kernetræ Ø 16 cm uden sår eller rådskader. Gyngeophænghøjden skal svare til stødområdets udstrækning.  Stødområde 3,5 m x 8 m med 30 cm dybt faldunderlag Alt træværk grundes og overfladebehandles med Træbeskyttelse inden samling. Tæt kantafgrænsning af kantskåret Robinie kernetræ mindst Ø 14 cm uden sår eller rådskader. Træværket grundes og overfladebehandles med Træbeskyttelse inden samling.

19 Huskeseddel

20 Risiko for kvælning i afstande der er mellem 9 og 23 cm.

21 Åbninger hvor barnets hals kan sidde fast.
Åbningen er så bred og dyb, at barnets hals kan glide ned, men den er ikke bred nok til at hovedet kan komme ud.

22

23

24

25 Handleplan for kontrol med legepladsredskaber.
Uddannelse af legepladsansvarlig. Kontrolskemaer til rutine-og driftsinspektioner. Testværktøj til kontrol af de fatale ulykker. En årlig gennemgang udført af en uvildig legepladsinspektør med gyldigt certifikat. Det er bedst hvis den legepladsansvarlige deltager i gennemgangen. Legepladsinspektøren bør kontrollere legepladserne over en længere periode. De legepladsansvarlige bør rådføre sig med inspektøren i forbindelse med indkøb af nye legeredskaber. Uvildig fordi der ikke må opstå en interessekonflikt, fordi inspektøren er ansat i et firma, der producerer eller renoverer legepladsredskaber, eller fordi inspektøren skal vurdere et legeredskab med certifikat fra det sted, der har udstedt hans eget certifikat.


Download ppt "De danske/europæiske standarder Hvor stort er ambitionsniveauet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google