Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Byggeriets Evaluerings Center

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Byggeriets Evaluerings Center"— Præsentationens transcript:

1 Byggeriets Evaluerings Center
Dansk Byggeri, København den 16. december 2009 Peter Hesdorf

2 Baggrund for nøgletalssystemet
Nøgletal for entreprenører, rådgivere og bygherrer Fra version 1 til version 2 Hvordan giver det værdi? Erfaringer Næste skridt

3 Hvorfor har vi fået et nøgletalssystem?
Mere gennemsigtighed

4 Benchmarking af virksomheders ydelser vil være en vigtig mekanisme
”Bruger synes ikke, de har fået værdi for pengene, og entreprenørerne synes, at de har leveret mere end nok. Disse frustrationer hænger sammen med, at der ofte ikke er gennemsigtighed mellem pris og kvalitet, når valgene træffes. Således fungerer konkurrencen på markedet for byggeri ikke – selv om der kan være hård priskonkurrence. Man ved ikke rigtigt, hvad man får for prisen, når man vælger.” Benchmarking er et vigtigt middel til at skabe gennemsigtighed og derved medvirke til at gøre kvalitet i ydelser og produkter til regulære konkurrenceparametre. Med synliggørelse af “dagens bedste praksis” for kunderne vil udviklingsorienterede byggevirksomheder få øget interesse i at gå forrest og motivere de øvrige virksomheder til at følge med. Brugerne vil samtidig fravælge de dårligste virksomheder, der enten må udvikle sig eller forlade markedet. ”En måde at stimulere den enkelte virksomhed i byggeriet til at opbygge ny viden og forbedre sit arbejde er at skabe større gennemsigtighed i de gældende pris- og kvalitetsstrukturer (benchmarking). Det gør, at virksomhederne i højere grad kan blive målt på referencer, således at de virksomheder, der har gode referencer, også kan bruge dem markedsføringsmæssigt.” Benchmarking af virksomheders ydelser vil være en vigtig mekanisme til at skabe de rigtige incitamenter, idet virksomheder med manglende viden og kompetencer på den måde sættes under pres, jf. forslag … om Byggeriets Evaluerings Center. ”Vi vil have smukke huse – og dem kan vi få flere af, hvis husene bliver billigere. Derfor skal der skabes gennemsigtighed om sammenhæng mellem pris og kvalitet i byggeriet.” ”I lighed med andre brancher skal forbrugeren have klare valgmuligheder…... ” Kilde: Byggeriets Fremtid – fra tradition til innovation. Byggepolitisk Task Force, december 2000

5 – et centralt element i regeringens byggepolitik
Nøgletal – et centralt element i regeringens byggepolitik

6

7 Byggeriets ”smileyordning” Fra faktablad til karakterbog
Faktablade fra de evaluerede ydelser (rådgiveropgaver / entrepriser) Karakterbog Gennemsnit for virksomheden Nøgletal vægtes med honorar / entreprisesum

8 Værdi for erhvervet og dets kunder
Kunderne kan vælge de virksomheder, som kan dokumentere gode resultater Virksomheder med gode nøgletal har en større chance for at blive udvalgt Virksomheder med dårlige nøgletal har en mindre chance for at blive udvalgt Ved at måle skabes et incitament til at forbedre det målte (aflevering til tiden, færre mangler mv.)

9 Forenkling af nøgletal for udførende
Nøgletal i Byggeriets nøgletalssystem Entrepriser Tidsfrister Kvalitet Arbejdsmiljø Kundetilfredshed Indtjening/økonomi Projekter Tidsfrister Kvalitet Arbejdsmiljø Kundetilfredshed Prisændringer Kvadratmeterpris Effektivitet Produktivitet

10 Byggeriets nøgletalssystem
Entreprenør – Version 1 Entreprenør – Version 2 Overholdelse af tidsfrister Overholdelse af tidsfrister inkl. mangelafhjælpning Arbejdstimer til mangelafhjælpning* Antal mangler* (5 kategorier) Ulykker pr. mio. arbejdstimer Kundetilfredshed (11 spørgsmål) Økonomisk værdiansættelse af mangler* Antal mangler* (4 kategorier) Manglers betydning for ibrugtagning Ulykkesfrekvens* Kundetilfredshed (8 spørgsmål) Kundeloyalitet (1 spørgsmål) Interne regnskabstal: Dækningsgrad Dækningsbidrag pr. arbejdstime Dækningsbidrag pr. lønkrone *) Beregnes i forhold til entreprisesum

11 Byggeriets nøgletalssystem
Rådgiver – 15 nøgletal Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering Angivelsen af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved lignende projekter

12 Byggeriets nøgletalssystem
Bygherre (IKKE ENDELIGT) Forventes 1. januar 2010 Overholdelse af tidsfrister* Ændringer i bygherrens tidsplan for projektet fordelt efter årsag* (7 årsager) Overholdelse af budget* Ændringer i bygherrens omkostninger til projektet fordelt efter årsag* (7 årsager) Økonomisk værdiansættelse af mangler** Ulykkesfrekvens** Beregnet energiforbrug Bestillerens tilfredshed med processen (7 spørgsmål) Brugernes tilfredshed med produktet*** (4 områder) *) Beregnes ikke i alment byggeri **) Beregnes i forhold til entreprisesum ***) I alment byggeri foretages vurderingen af en ekspert fra et panel af almene bygherrer

13 Status pr. 16. december 2009 Rådgivere Entreprenører
519 rådgiveropgaver tilmeldt 254 evalueringer gennemført 197 virksomheder Entreprenører 2341 entrepriser tilmeldt 1706 evalueringer gennemført 774 virksomheder Overrækkelse af karakterbøger den 13. august 2009 Henrik Klinge fra Alectia, Michael Reventlow-Mourier fra KPF Arkitekter og Jens Christian Christensen fra Leandesign fik overrakt de første karakterbøger af Peter Hesdorf fra Byggeriets Evaluerings Center.

14 En entreprise på 10 mio. kr. udført på 10 måneder og afleveret i…
Nøgletal 2005 2006 2007 2008*) 2009**) Aflevering til aftalt tid + 4 dage + 11 dage + 10 dage + 7 dage 1) Antal kosmetiske mangler 43,1 70,2 101,0 52,6 17,7 2) Antal mindre alvorlige mangler 9,5 15,3 27,5 6,4 4,0 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 0,93 2,47 6,64 0,74 0,47 4) Forhold som skal undersøges 0,97 4,08 1,05 0,16 Antal arbejdsulykker 0,21 0,18 0,29 0,09 Kundetilfredshed 3,42 3,33 3,18 3,55 4,01 * 2008 tallene er foreløbige og baseret på 213 afsluttede sager. Der er i alt er tilmeldt 234 sager fra 2008 ** 2009 tallene er foreløbige og baseret på 100 afsluttede sager. Der er i alt er tilmeldt ca. 416 sager fra 2009

15 Vigtige datoer Krav Dato
At entreprenører skal evalueres på statsligt byggeri 1. januar 2004 At entreprenører skal fremvises nøgletal fra tidligere opgaver i forbindelse med udvælgelse til statsligt byggeri 1. juli 2005 At entreprenører skal evalueres i alment byggeri 1. marts 2007 At rådgivere skal evalueres i statsligt og alment byggeri 1. maj 2008 At entreprenører skal fremvise nøgletal fra tidligere opgaver i forbindelse med udvælgelse til alment byggeri 1. oktober 2009 At rådgivere skal fremvise nøgletal fra tidligere opgaver i forbindelse med udvælgelse til statsligt og alment byggeri At bygherrer får nøgletal i statsligt og alment byggeri 1. januar 2010 At nøgletallene bliver offentliggjort 2010

16 Erfaringer Mange modstridende interesser til udformning af systemet
BEC opfattes som dem, der laver reglerne Kommuner, regioner og private viser stor interesse for at anvende systemet Systemet skal være attraktivt Systemet skal være let at bruge Bygherrer og deres rådgivere er ofte ikke opmærksomme på reglerne Stort informationsbehov

17 Næste skridt Nøgletal for bygherrer
Nøgletallene skal offentliggøres i 2010 Rigsrevisionen har anbefalet nøgletal for statslige anlægsprojekter Mulighed for udvikling af ’tilvalgspakker’ Systemet skal revideres i 2012 Fortsat læring og analyse

18 Mail: info@byggeevaluering.dk
Telefon:


Download ppt "Byggeriets Evaluerings Center"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google