Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovative læringsarenaer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovative læringsarenaer"— Præsentationens transcript:

1 Innovative læringsarenaer
Innovation Innovative læringsarenaer InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

2 CUBEreglerne ----- Mødenoter (09/08/12 13:51) -----
metode - højlunds forsamlingshus ordstyrer - med opspasser - og til fulde lever op til CUBEreglerne vietnamesere - give et gult kort hvor ordstyren skal gribe ind dele gruppen naturen i side 1 - hvad snakker vi om? men også side 2

3 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
Sæt et højt Tempo Innovation kræver at vi flytter os hurtigt. En krop der hviler, ender med til sidst at falde i søvn! Innovation er at eksperimentere – jo flere eksperimenter jo større chance for gennembrud. Fakta: Bevægelse fremad skaber agilitet – ingen bevægelse skaber stilstand (prøv at parkere en bil der holder stille!) InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

4 hold fokus Repeter metoden – sikr at alle har en forståelse
Planlæg arbejdsprocessen med tid og delmål jf. trin for trin guiden Gå i gang – løs opgaven Evaluer resultaterne Evaluer metoden – spektrumanalyse + lærepunkter. ----- Mødenoter (09/08/12 13:51) ----- metode - højlunds forsamlingshus ordstyrer - med opspasser - og til fulde lever op til CUBEreglerne vietnamesere - give et gult kort hvor ordstyren skal gribe ind dele gruppen naturen i side 1 - hvad snakker vi om? men også side 2 Spektrumanalyse (på flip-over): Hvad fungerede godt? Mindre godt? Idéer og forslag til forbedringer?

5 Tovholder Fra tidligere beskrivelse….. Tovholderens rolle er meget afgørende for forløbet. Vedkommende skal sikre forankring af de innovative tankegang på egen skole blandt 3 – 4 kolleger. Tovholderen er indstillet på, at der skal tages initiativ, især i starten af træningsforløbet. Vedkommende stabiliserer og holder fast i de første frustrationsperioder, hvor der er risiko for at nogle står af og siger, at det var nok bare endnu en af de metoder, der ikke virker. ----- Mødenoter (09/08/12 13:51) ----- 3 - 5 kolleger som man har valgt en opgave ud - valg af felt. Matr. til kort inspiration.

6 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
Tovholder Som tovholder er din opgave at implementere og forankre innovative tankegange på egen skole blandt 3 – 4 kolleger og gennemføre konkrete innovative initiativer. PraksisTræning Projekter Praksistræningen i innovation sker på rigtige udfordringer. Projekterne vælger I. Din direkte leder skal involveres i valget, dels for at sikre, at den har relevans og værdi i praksis, og dels for at kunne støtte dig i din træning. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

7 Praksistræning Praksistræningen er det vigtigste. Det sker mellem vores seminarer som projektarbejde på egen skole. Det skal koordineres og planlægges. Det er i praksistræningen i innovation, at virkningen forankres. Praksistræningen er langt den vigtigste del af træningen, men I kan måske have svært ved at skaffe tid og fastholde prioriteringen. Derfor er det af afgørende, at jeres chefer støtter jer i jeres prioritering af træningen i innovation. adresser på ledere og sende Khan ud for appetizer

8 Fokus på metode Repeter metoden – sikr at alle har en forståelse
Planlæg arbejdsprocessen med tid og delmål jf. trin for trin guiden Gå i gang – løs opgaven Evaluer resultaterne Evaluer metoden – spektrumanalyse (hvad var godt? Mindre godt? Idéer og forslag?) + lærepunkter på FLIP-over ----- Mødenoter (09/08/12 13:51) ----- metode - højlunds forsamlingshus ordstyrer - med opspasser - og til fulde lever op til CUBEreglerne vietnamesere - give et gult kort hvor ordstyren skal gribe ind dele gruppen naturen i side 1 - hvad snakker vi om? men også side 2

9 Etablering af Eksperimentalrum

10 IG – individuelT => gruppe
Individuel opgaveløsning først typisk 5 min. For hvert input producerer du NOTE-ITs. Skriv mere end blot stikord – skriv mere uddybende og med blokbogstaver I gruppen. En efter en ligger I egne input frem – en idé/et input af gangen byg videre – sorter når NOTE-IT rammer bordpladen Herefter finder I mønstre og samler I op medens I konkretiserer og dokumenterer InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

11 Værktøj til Innovation : Kritiske succesfaktorer
Villighed til at være i strækzonen Dedikerede og engagerede deltagere og trænere på forløbet. Alle skal ville det og være villige til også at gøre en aktiv indsats mellem samlingerne Klare og enkle definitioner på begreber og enkle visuelle vejledninger og målrettede værktøjer Massiv brug af elektroniske medier (Skype, Youtube mv.) i før-, under- og efterfasen Øvelser og opgaver fra praksis målrettet hele VEU-området Eksempler hentet fra ”dagligdagen” Involverende og anerkendende pædagogik. iNTRo InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

12 InnovationCUBE hovedidéen
I innovationskrydset skabes EUREKA når et uopdaget ønske finder en løsning Uopdagede ønsker Løsninger InnovationCUBE hovedidéen Der findes to typer af ønsker: De kendte ønsker. Den synlige del af isbjerget der kan ses og høres af alle De uopdagede ønsker. Skjult under isbjerget. De største muligheder ligger i at udforske og afkode dem før andre! Uopdagede ønsker er huller eller mangler i de ønsker der allerede tilgodeses. Indsigt Eureka er græsk og betyder: ”Jeg har fundet det!” og kan henføres til Archimedes, som siges at have råbt “Eureka! Eureka!” idet han pludselig opdager en metode til at finde ud af hvor meget af guldet i Kong Hiero’s kongekrone der er blevet legeret. I dag bruger vi udtrykket når et uopdaget ønske gennem indsigt finder en løsningsmodel. © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

13 InnovationCUBE Side 1 Side 2 Side 3 Side 6 Side 4 Side 5 Løsninger
© Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE Side 1 Overblik Afklaring af fokus, nuværende model, mål, brune og gule bananer, udfordringer, hajkort Side 2 Værdi Grønne bananer og uopdagede ønsker – årsager til spild Side 3 Spild InnovationCUBE Side 6 Måling 1 AS-IS Udgangspunktet: Måling af ”værdi” og ”spild” i nuværende model Side 4 Idéer Søg mange idéer gennem udsyn og kombiner idéer Side 5 Løsninger Side 6 Måling 2 TO-BE Resultatet – måling af ”værdi” og ”spild” i den fremtidige model Prototyping Hver af de 6 sider i InnovationCUBE er en slags “linse” der giver ny synsvinkler eller nye måder at tænke på. Sammen udgør de 6 sider innovationsprocessen.

14 Innovationcube beskrivelse af siderne
Indhold 1 Overblik Opstart af innovationsprocessen. Det handler om at indramme og konkretisere den løsning I har valgt at innovere. Gennem fælles billeddannelse, udpegning af udfordringer, afdækning af hajkort og målformuleringer skabes grundlaget for innovation 2 Uopdagede ønsker Vi skal i vores innovationsarbejde ikke fokusere på virksomheders eller deltageres behov – de kender ikke alle de mange muligheder, det gør vi. Vi finder de uopdagede ønsker som giver os succes. 3 Spild Allerede før vi går i gang med skabe innovation ved vi at følgesvenden ofte er nyt og mere spild. Vi skal forsøger stoppe spildet, før det starter – vi afdækker årsager til spild og sikre at vi i vores fremtidige løsninger imødegår spild. 4 Udsyn Al innovation kræver en eller anden grad af Udsyn. Jo mere vi kommer udenfor vores ”skal” i forsøget på at udforske og udvikle, jo hurtigere vil vi få nye ideer, der skaber innovative løsninger. Vi opfinder ikke nye løsninger, vi låner idéer til innovative løsninger. 5 Løsninger Når vi designer nye løsninger bevæger vi os væk fra traditionel "brainstorming”. Det gode spørgsmål er ”Kan vi”? Nye løsninger opstår ved at kombinere både gamle og nye ideer. Vi kombinerer systematisk forskellige ideer for at skabe nye løsninger? 6 Måling Vi skal måle for at lære og ikke for at bevise. Gennem målinger opbygger vi et system der hjælper os til at finde de bedste løsninger. Det handler om hvordan man måler det, der er meningsfyldt og ikke blot det, der er let at måle når det handler om innovation. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

15 Innovationcube Overblik – værktøjer
Side Værktøjer 1 Overblik Fælles billede Udfordringer Hajkort Målet 2 Uopdagede ønsker Grønne bananer 3 Spild Spild i dag Fjern årsager til spild 4 Udsyn Søg efter nye idéer Kombiner idéer 5 Løsninger Rugekassen Første prototype 6 Måling Lære gennem måling InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

16 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : Fælles billede For at kunne innovere starter I med at skabe et fælles billede af hvordan I forstår og oplever den løsning I har valgt at innovere, fungerer i dag. Det fælles billede hjælper efterfølgende til et perspektivskifte da I når I kigger ned på jeres ”poster” pludselig ser verden fra oven helt som en ballonskipper. Trin for trin guide: Tegn på et stort stykke A0-papir jeres fælles billede. Illustrer hovedelementerne, aktører mv. i den nuværende løsning – det kan være virksomhederne, deltagerens arbejdsplads – skolens faciliteter, undervisere mv. Vis dernæst flowet i det fælles billede – eksempelvis at deltagerne tilmelder sig, deltager på tre moduler og afslutter – på den måde bliver det fælles billede en slags storyboard I en boks nederst til højre i det fælles billede skrives de behov løsningen i dag dækker Marker med trafiklys i hvilket omfang I synes behovene dækkes tilfredsstillende. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

17 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : Fælles billede InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

18 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : udfordringer Værktøjet UDFORDRINGER sikrer at innovationen også kommer til at handle om at løse de grundlæggende udfordringer der er i den nuværende løsning. Hvis udfordringerne identificeres tidligt, er der bedre tid til at løse dem og til at få interessenterne knyttet sammen og få forberedt innovationsrejsen. Trin for trin guide: Hver deltager udpeger individuelt de udfordringer vedkommende ser i den nuværende løsning som input til det fælles billede. Svar på “Hvad er de største udfordringer?” Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering De 5 – 7 største udfordringer flyttes fra flip-over til det fælles billede ved at udpege det sted hvor udfordringen er (markeret med rød cirkel) og med blokbogstaver skrive udfordringens navn. Arbejdet med udfordringer har til formål at skærpe fokus på behovene for innovation. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

19 SIDE 1 : udfordringer EKSEMPEL EKSEMPEL Demotiverede deltagere
Taber gejsten Mislykket planlægning EKSEMPEL EKSEMPEL InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

20 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : hajkort Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan forudsige effekten af de tre kræfter der skaber fremtiden. De tre hajer. Hajkortet er vores bud på hvordan hajerne vil svømme rundt om vores fremtidige innovative løsning. De tre hajer Hajen på Markedspladsen. Intet marked står stille – forbrugerne forandrer sig hele tiden Teknologi Hajen. Teknologiske fremskridt stopper aldrig Konkurrence Hajen. Den mest ondskabsfulde af de tre hajer - andre der stjæler fra os og/eller kopierer os. Vi må til enhver tid vide hvor disse hajer svømmer ligesom det er vigtigt at vide hvor de vil være i morgen. At svømme med hajerne…. Alle løsninger, uanset hvor ideelle de er når de undfanges, blot er overgangsfænomener. De tre forandringens hajer sørger konstant for at skiftende markeder, nye teknologier og ændringer i konkurrencebilledet vil ændre det oprindelige formål og mulighederne. Så alle innovationer vil med stor sandsynlighed skulle ændres igen på et senere tidspunkt. OS InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

21 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : hajkort Opgaven er at beskrive de tre trusler i tre tidsdimensioner for at forstå de fremtidige omgivelser. Skridt er nutid. Hink er næste generation og Spring er fremtid. Tænkningen tvinger os til at bevæge os mentalt ud af nutiden og begynde at forestille os hvordan omgivelserne vil se ud i fremtiden. Opgaven er alene at vi forholder os til hvordan de fremtidige omgivelser kommer til at se ud og ikke om hvordan man overlever og tilpasser sig udviklingen. Trin for trin guide: Alle skriver i stikord på post-it deres scenarier for fremtiden, for så vidt angår de tre forandringens hajer. Deltager sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering Deling af synspunkter. Afsløre spørgsmål der må bearbejdes. Undgå at forudsige jeres egen strategi. Fokuser på at forholde dig til hvordan I tror omgivelserne vil udvikle sig. Regel om Hajer. Følg med i bevægelsen af forandringens hajer for at undgå at blive overrasket af dem. OS InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

22 SIDE 1 : hajkort HAJ SKRIDT HINK SPRING Hajen på markedspladsen
Teknologihajen Konkurrencehajen InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

23 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : målet Innovation kræver induktiv tænkning (baglæns tænkning). Det er omvendt af hvad vi normalt tænker. Vi bruger normalt deduktiv tænkning når vi bevæger os fra nu situationen og til fremtid. Fordi vi ser på vore nuværende ressourcer og tænker indenfor kendte rammer. Innovativ tænkning vender dette på hovedet! Når vi skal innovere starter vi med slutmålet og bevæger os tilbage til udgangspunktet. Ved at arbejde os baglæns finder vi l nye veje udenfor de velafstukne stier af vanetænkning og erfaring. Innovativ tænkning handler om ikke den gå de klassiske vej fra “middel til mål”. Induktiv tænkning handler om at gå fra “mål til middel”. Vi må forestille os at vi starter på bjergtoppen, vi vil bestige og at vi derefter arbejde os nedefter for at finde den bedste vej op. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

24 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : målet Med slutmålet i sigte……. Innovation starter med intentionen om, at vi vil noget særligt – derfor er slutmålet vigtigt. Trin for trin guide: Start med at synkronisere teamets forståelse af slutmålene. Forsøg at opnå alles tilsagn til det fælles formål. Lad hver deltager individuelt udforme egne svar på “Hvad, Hvorfor & Hvornår” og undgå “Hvordan”. Deltagerne sætter deres post-it på flip-over. Deltagerne drøfter input. Uenighed parkeres for senere håndtering Arbejdet med slutmål har til formål at afdække uoverensstemmelser mellem deltagerne og rejse nye spørgsmål om formålet. Undgå “dyk ænder”, dvs. situationer hvor man borer sig ned I tekniske detaljer og krav. Husk: Individuel overvejelse først! Dernæst gruppediskussion. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

25 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 1 : målet Hvad? Hvorfor? Hvornår? InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

26 SIDE 2 : Uopdagede ønsker
Lyt til ”voice of the customer” med skepsis. 90% af alle muligheder ligger skjult under overfladen. Ægte innovation tager udgangspunkt i uopdagede ønsker og sikre at vi differentiere os. Hvordan starter man sin udforskning? At gå på opdagelse efter de uopdagede ønsker begynder med en ”værdi- abstraktion”. Værdi-abstraktion er en teknik, hvor det handler om at bevæge sig så højt op over skoven, at man ikke ser de enkelte træer. Når man bevæger sig der op, ser man muligheder, man ikke forestillede sig. Ganske, som det var med ballonskipperen under den amerikanske borgerkrig, der fra sin position så mønstre og muligheder i det kaos, der udspillede sig under ham. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

27 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 2 : Grønne bananer Nye innovationer er ikke nødvendighedens moder! Vi skaber ikke selv de nye muligheder. Vi opdager dem og udnytter dem. Vi skal finde de nye muligheder, mens de endnu er - de “grønne bananer”. Grønne bananer er muligheder som markedet og dem der forbruger vores ydelser/tilbud endnu ikke ved de efterspørger. Ved at finde de Grønne bananer først, opnår vi en fordel og vil være i stand til at udforme vores modeller/systemer således, at vi opnår afgørende fordele. ”Gule bananer” er allerede modne. Forbrugernes “stemme” har lydt. ”Brune bananer” er ovre deres bedste tid. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

28 SIDE 2 : Khan a, Grønne bananer
----- Mødenoter (09/08/12 14:06) ----- work smarter not harder bruge khan og udvikle herfra se film har I et eksempel på uopdage ønsker drejebog - for mødet hjemme InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

29 SIDE 2 : Søg de grønne bananer
Definer hvilke egenskaber (kerneværdier) der vil give succes. Forsøg at skabe unikke begreber der klart specificerer de nye værdier. Forsøg at gøre det enkelt og præcist. Eksempler: “Lego-ability” - en term Microsoft har opfundet, som illustrere evnen få produkter til at passe sammen. ”Humanising” fra Khan Academy osv. Trin for trin guide: Alle deltagere anvender post-it sedler til selvrefleksion mht. nye egenskaber – husk at kigge ned på jeres fælles billede af nu-situationen. Hvad er det for uopdagede ønsker som ligger bag de udfordringer som nuværende model giver. Vurder modenhed – er det grønne bananer der har potentiale til at blive modne. Saml post-it sedler på flipover – strukturer og find mønstre. Teamet diskuterer dem. Bliv enige om den unikke definition. Uenighed parkeres til senere håndtering. Måling (InnovationCUBE side 6): Vurder de uopdagede ønsker i forhold til nu-situationen. I hvilket omfang leverer vi allerede de uopdagede ønsker i dag? Vurder på en skala fra 1 – 5 – forbind punkterne med en stiplet linje. Undgå “dyk ænder”, dvs. situationer hvor man borer sig ned i tekniske detaljer og krav. Forsøg ikke at konkurrere. Differentiering er nøglen. Søg egenskaber - der passer ind i uopdagede ønsker. Husk ikke at tale løsninger. Husk: IG-metoden. Individuel overvejelse først! Fremlæggelse og dernæst gruppediskussion. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

30 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 2 : grønne bananer Uopdagede ønsker Jeres unikke definition InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

31 SIDE 6 : grønne bananer - måling
Uopdagede ønsker 5 1 InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

32 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 6 : Spild - måling 5 1 Kilder til spild InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

33 De uopdagede ønsker der skaber værdi Fjern årsagerne til Spild
SIDE 3 : spild På InnovationCUBE Side 3 er eksempler på årsager til spild. Vi kan bruge dem som inspiration til at finde spild. Fokus på spild sætter os i stand til såvel at undgå at indbygge spild i vores nye løsninger. Spild er modvægt til værdiskabelse. Spild trækker ressourcer fordi spild sætter gang i en lang række opgaver der skal udføres i hele organisationen. Hver opgave eller aktivitet tager tid og sluger ressourcer. Nøglen til succes ligger i at identificere årsager til spild og undgå dem allerede når vi tegner de nye løsningsmodeller. At fjerne spild er essensen i ”Work harder not smarter”. Forebyggelse af brand er nemlig bedre end brandslukning…….. Meget innovation skabes med store visioner for øje, men kun ganske ringe overvejelse om hvilket nyt spild vores løsninger skaber. InnovationCUBE side 3 er vejen til at undgå såvel “synlige” såvel som “skjulte” spildformer. Reduktion af spild vil give mange fordele. De uopdagede ønsker der skaber værdi Fjern årsagerne til Spild InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

34 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 3 : Spild Spildformer Eksempler Kompleksitet Mange forskellige personer bliver involveret, meget skal koordineres når opgaver/processer skal løses for at sikre værdiskabelse. Præcision Krav om præcision som rækker ud over de grænser for hvad brugeren behøver. Variation Opgaver der løses på mange forskellige måder. Der findes ingen standarder og forskrifter for hvordan opgaven skal løses. Sårbarhed Værdien af de ydelser der leveres fejler let. Umodenhed Brugen af en given løsning er ikke særlig velkendt eller værdsat. Risici Opgaver med stor risici for at ting går galt i sidste ende. Færdigheder Løsning der kræver relativ høj grad af træning, læring og erfaring – unikke kompetencer De 7 skabere af spild InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

35 SIDE 3 : KHAN Academy, spild
EKSEMPEL: InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

36 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 3 : Find spildet Find spildet og årsagerne til spild. Årsagerne til spild skal vi have fjernet eller reduceret når vi skaber nye løsninger. Brug de 7 klassiske årsager til spild som døråbner til at finde det spild der er inden for det område hvor I vil skabe innovation. Trin for trin guide: Alle deltagere anvender post-it sedler til selvrefleksion til at definere spild, husk at tænke i konkrete eksempler på det spild. Jo mere konkret jo mere overbevisende og synligt. Hvad er de konkrete årsager til spildet – beskriv hovedårsagerne. Måling (InnovationCUBE side 6): Vurder spildet i forhold til nu-situationen. I hvilket omfang oplever vi spildet i dag? Vurder på en skala fra 1 – 5 – forbind punkterne med en stiplet linje. Undgå at miste pusten når I taler om spild – spild er faktisk positivt. Hvis vi kan eliminere bare halvdelen af spildet er vi langt. Husk også jer ikke at tale løsninger – det kommer senere. Husk: IG-metoden. Individuel overvejelse først! Fremlæggelse og dernæst gruppediskussion. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

37 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 3 : Spild Kilder til spild Årsager – hvorfor? InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

38 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 6 : Spild - måling 5 1 Kilder til spild InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

39 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 4 : udsyn InnovationCUBE Side 4 bringer os det første skridt til løsninger. Vi går fra problem definition til løsninger. Den største udfordring ikke at finde nye ideer, men at slippe af med de “gamle”. InnovationCUBE Side 4 udfordrer os til at tænke radikalt anderledes. Normalt ser vi et problem i en veldefineret sammenhæng og vi anvender gennemprøvede metoder og teorier til at forsøge at finde en løsning. Vi tilbringer vores vågne liv i “skyggen” af vore erfaringer. Når vi ser et problem eller en mulighed løser vi situationen i overensstemmelse med hvordan vi har løst tidligere problemer. InnovationCUBE Side 4 hjælper os med at bryde dette mønster. Fremsyn Tilbageblik Udsyn Indsigt Jagten på nye idéer. Vi tænker ca tanker om dagen i velkendte og trygge sammenhænge. Indsigt opstår når man opdager et skift i det sædvanlige tankemønster. Pludselig ser man tingen i et nyt perspektiv. Tilbageblik + Fremsyn + Udsyn = Indsigt (Indsigt er idéer til radikal innovation) InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

40 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 4 : udsyn Der er intet nyt under solen. Innovation kommer ved at sammenkøre ideer. Eureka øjeblikke = INSIGT opstår ved at rekombinere eksisterende ideer. Det kommer ikke som lyn fra en klar himmel. Vi skal ombygge eksisterende ideer for at bruge dem i nye sammenhænge. Løsninger samles af elementer fra fortiden og nutiden. Guttenberg fik ideen med enkelte bogstaver fra en møntpresse fabrik og da han sammenkoblede det med grundideen i en vinpresser, var den moderne trykketeknik fostret. Det er umuligt at være innovativ ved blot at se mere vedholdende i samme retning. Indsigt er et Eureka øjeblik alle tre elementer af viden går op i en højere helhed. Tilbagesyn – Erfaring og viden der ligger bag nuværende løsninger Fremsyn – Forestillingsevne, evnen til at begynde at se et fremtidsbillede der dækker ønskerne bedre Udsyn – Import af en idéer der kommer udefra – udenfor det normale erfaringsområde. Enten direkte import af løsning eller af idéen bag. Udsyn er en nøgleparameter for Innovation. InnovationCUBE, Side 4 tuner vores tankesæt ind på opgaven. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

41 SIDE 4 : at skille tingene ad
Ligesom et løg består løsninger af flere lag. De fem lag Forklaring Funktioner Funktionen definerer selve formålet. Hovedfunktionen for en bil er at den bringer personen fra A til B. Dele Dele er de dele som løsningen består af. Bilen består af hjul, sæder osv. Systemer & strukturer Systemer & strukturer er alt det, der er brug for, når man skal sætte de mange dele sammen sammen til en løsning. Bilen har bremsesystem, alarmsystem osv. Processer Processer omfatter alle de ”aktiviteter der skal udføres” for at leverer værdi Mennesker Menneskers evner og færdigheder er en integreret del. Mennesker udfører processer for at levere værdi InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

42 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 4 : udsyn Start teamets søgeproces efter nye ideer med at udforske felter der allerede er anvendt til at løse problemerne. Alle nye ideer er rekombinationer af eksisterende ideer. Der findes to skabeloner man kan anvende. Trendskabelonen starter med at man finder tre afgørende hovedtrends og analyserer hvorledes disse har forandret en eller flere af de fem elementer. Værdiskabelonen tager udgangspunkt i de uopdagede ønsker fra InnovationCUBE Side 2. Trin for trin guide: Vælg en af de to skabeloner til at igangsætte Udsyn søgeprocessen. Deltagerne bruger post-it sedler til ideerne. Deltagerne klistrer deres sedler på flipover og diskuterer forslagene. Husk dette er kun begyndelsen. Fælder: Ikke at gøre sin søgen “bred” nok eller afslutte for hurtigt. Husk: Man vil normalt ikke være I stand til at udfylde alt I disse to matrixer. Husk: IG-metoden. Individuel overvejelse først! Fremlæggelse og dernæst gruppediskussion. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

43 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 4 : trendskabelon Trends  Trend a (Convinience) Trend b (Digitizing) Trend c Funktioner (formål) Idé Dele Systemer og strukturer Processer Mennesker InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

44 SIDE 4 : udsynsskabelon Uopdagede ønsker  Humanising “I did it”
Hvem er god til det indenfor andre brancher? Hvad er deres idéer? “I did it” Funktioner (formål) Idé Dele Systemer og strukturer Processer Mennesker InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

45 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 5 : løsninger 5 Løsninger Rugekassen Første prototype Løsninger innoveres for at møde kundernes uopdagede ønsker. Løsninger kan være måden vi: Kommunikerer Samarbejder og planlægger Gennemfører undervisningsforløb - Processer - interne og eksterne - Serviceydelser - Nye produkter Innovation handler om at rekombinere elementer fra eksisterende løsninger med henblik på at skabe nye løsninger. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

46 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 5 : løsninger Tænk ende-til-ende Thomas Edison påpegede: ”Alle dele af et system skal være designet, så de hænger sammen, eftersom de tilsammen udgør en hel løsning”. Det er vigtigt at huske på, at den samlede løsning afhænger mere af, hvordan hver enkelt delløsning indgår i samspillet med de andre delløsninger, end om, hvordan disse løsninger fungerer hver for sig. Når en delløsning forbedres uafhængigt af de øvrige, kan den samlede løsning risikere at blive dårligere. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

47 SIDE 5 : Prototype SØG MANGE IDEER
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype SØG MANGE IDEER En banebrydende innovation starter med en masse ideer. Det omfatter kombination og re-kombination af ideer, koncepter og tankegange I forskellige sammenhænge. Dette finder sted såvel bevidst som ubevidst. Hvis man ser på Einstein’s ligning, E=mc2. så opfandt Einstein ikke teorien om energi, masse, eller lysets hastighed. Han så blot disse elementer I en ny sammenhæng. Han var I stand til at se den samme verden som alle andre og alligevel se noget andet. Einstein kaldte selv den form for tænkning for en “kombinatorisk leg.” Mangel på gode ideer er sjældent problemet I en virksomhed der ønsker vækst. Udfordringen ligger I at vælge den gode ide frem for den knap så gode og så bygge den ind I en succesfuld business model. InnovationCUBE side 5 sikrer en mangfoldighed af ideer. InnovationCUBE side 6 sikrer at man vælger de bedste. 4IMPROVE A/S

48 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 5 : Prototype Formål Udfyld systematisk InnovationCUBE Side 5, idématricen med henblik på at udvide mulighederne for at finde nye idéer. Opgave Alle i teamet noterer egne ideer på post-it. Ideer anføres som “udsagnsord-navneord” og forsynes med spørgsmålstegn. (Kan vi reducere …..?) Udbytte Alle sætter ideerne op på flipover. Formålet er at skabe flest mulige ideer. Tid Ca. 45 minutter Hvorfor? Opgaven gør deltagerne ansvarlige for at ideperspektivet gøres så bredt som muligt og systematisk søge nye løsningsmuligheder. Fælder: Opgaven er imidlertid kun begyndelsen på søgen efter nye ideer. Det er umuligt at afdække alle muligheder på blot 45 minutter. Anfør alle ideer uanset hvor umulige de synes at være. Husk: Brugen af spørgsmålstegn skaber mere kreativitet og er med til at sikre at deltagerne føler sig personligt ansvarlige for ”vilde” ideer. InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

49 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 5 : Prototype Funktioner Dele Systemer og strukturer Processer Mennesker InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE

50 INNOVATION SIDE 5 : Prototype STIL“KAN VI” SPØRGSMÅL
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype STIL“KAN VI” SPØRGSMÅL Da vi normalt anvender den samme tilgang til problemløsning gang på gang, ender vi som regel også med at finde de samme svar. InnovationCUBE side 5 stiller 8 “Kan Vi” spørgsmål baseret på de 5 elementer der indgår i enhver løsning. Innovationsmatrix. Tænk på matrixen som individuelle “rugekasser” som I kan blande på kryds og tværs for derved at finde nye geniale kombinationer. INNOVATION Kan Vi… Eliminere? Reducere? Substituere? Adskille? Integrere? Genbruge? Standardisere? Forøge? 4IMPROVE A/S

51 INNOVATION SIDE 5 : Prototype KAN VI ELIMINERE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI ELIMINERE NOGET? Når man eliminerer noget kan det få en gennemgribende effekt på tværs af hele løsningsmodellen. Når noget udelukkes spares omkostninger og der opstår ikke kvalitetsbrister. Eksempel: Dette eksempel vedrører den daglige morgen kaffe med tilhørende donut. I 1847, en dag kaptajn Gregory Hanson fra Maine, kom op på dækket, bemærkede han at hans førstemand styrede skibet med en donut hængende på en af knopperne på selve roret. Indtil da havde donuts ikke haft hul I midten. Skibskokken kunne imidlertid bekræfte overfor kaptajnen, at han hver morgen lavede en donut med hul i til førstemanden. Kaptajn Gregory bragte ideen med sig hjem til sin mor, der ejede en restaurant og fostrede dermed fødslen af en ny slags morgenbrød. . INNOVATION 4IMPROVE A/S

52 SIDE 5 : Prototype KAN VI REDUCERE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI REDUCERE NOGET? Hvis man ikke kan eliminere kan man forsøge at reducere. Automobil designere kæmpede i årevis med at reducere omkostningerne til dæk. Dæk er et væsentligt omkostningselement og der sendes fem styk med hver bil. Designerne bruge traditionel tænkning I deres forsøg på at styrke dækket i dets opbygning og struktur samt på at finde nye egnede materialetyper. Så en dag fik et utraditionelt team en Indsigt De så på reservedækkets funktionalitet og besluttede sig for at reducere det. i stedet for at betragte det som et substituerende dæk redefinerede de formål til et “midlertidigt” dæk, der blot skulle kunne sikre at vognen kunne bringes til et sted hvor et det originale dæk kunne repareres. Dækkets egenskaber blev bevidst reduceret og omkostningerne samt behovet for plads blev derved halveret. 4IMPROVE A/S

53 INNOVATION SIDE 5 : Prototype KAN VI SUBSTITUERE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI SUBSTITUERE NOGET? Hvis man hverken kan eliminere eller reducere kan man forsøge at substituere. Internettet anvendes f.eks. I stadig stigende omfang til samhandel frem for face-to-face handel og outsourcing erstatter in-house data processering. Eksempel: Henry Ford brød sig ikke om at der var elementer af træ i hans biler. Han fandt at det var alt for tungt. Træ elementerne i Fords biler indeholdt således 30 pund vand Ford introducerede derfor brugen af letvægts vanadium krom stål til erstatning af træet I Model T karosseriet. INNOVATION 4IMPROVE A/S

54 INNOVATION SIDE 5 : Prototype KAN VI ADSKILLE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI ADSKILLE NOGET? Adskillelse handler om at opdele en hvilken som helst af de fem grundelementer i løsningsmodellen i mindre bidder, der er lettere at outsource, samle eller vedligeholde. Når det drejer sig om processer, handler det om at nedbryde store, komplekse og kedsommelige trin i mindre trin, der lettere kan automatiseres. Eksempel: Ford udviklede en ny Model T motor, hvor vedligeholdelse blev forenklet gennem adskillelse. Topdelen kunne skrues i et stykke af hvilket lettede servicearbejdet. Ford opdelte sin Model T i moduler, hvilket reducerede forsendelsen. Fragtomkostningerne blev derved reduceret med femoghalvfjerds procent. INNOVATION 4IMPROVE A/S

55 INNOVATION SIDE 5 : Prototype KAN VI INTEGRERE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI INTEGRERE NOGET? Det modsatte af adskillelse er integration, dvs. Kombination af Ting der skaber nye løsninger. Eksempel: Is har været et nydelsesmiddel siden 2000 år før vores tidsregning, men det var først i 1904 at isvaflen blev født ved St. Louis World Fair. Ved siden af hinanden arbejdede dengang en Syrisk bager Ernest Hamwi, der var specialist i at bage vafler og en Fransk is sælger, Arnold Fornachou. Historien lyder, at is sælgere løb tør for paptallerkner til sin is og derfor rullede en af vaffelbagerens vafler til en isvaffel som forbrugerne så kunne transportere deres is i. Resultatet blev øjeblikkeligt et hit. Bare 10 år senere blev mere end en tredjedel af al den is der konsumeredes i USA solgt i vafler. INNOVATION 4IMPROVE A/S

56 INNOVATION SIDE 5 : Prototype KAN VI GENBRUGE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI GENBRUGE NOGET? Ved genbrug undgår man omkostningerne ved udvikling samt reducerer risikoen for fejltagelser. Ford var stolt af at kunne berette, at de fleste af systemerne der anvendtes i Model T allerede var anvendt I den tidligere Model N. Eksempel: Brødrene Wrights succes med deres første flyvninger, skyldtes i høj grad deres genbrug af den hjulcement de tidligere havde anvendt i deres cykelproduktion. De havde problemer med at fastgøre tandhjulet til propelskaftet, men cykel cementen virkede. Cementen holdt til at brødrene Wrights kunne gennemføre fire flyvninger med femogtyve miles modvind og sætte deres historiske rekord. INNOVATION 4IMPROVE A/S

57 INNOVATION SIDE 5 : Prototype KAN VI STANDARDISERE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI STANDARDISERE NOGET? Standardisering kan f.eks. handle om at beslutte sig for kun en løsning. Det kan også være at tilpasse sig en industrispecifik standart og indbygge den i forretningskonceptet. Eksempel: Model T var den første automobil der som standart indførte venstre styring. Før da foretrak de fleste kørere at have rattet siddende i højre side, så de kunne se hvor tæt de var på rabatten. Ford forudså imidlertid fremkomsten af tovejs trafikken og standardiserede derfor til venstre styring, således at køreren var bedre placeret i forhold til at orientere sig i forhold til modgående trafik. Alle andre skulle snart følge i Fords fodspor. INNOVATION 4IMPROVE A/S

58 INNOVATION SIDE 5 : Prototype KAN VI FORØGE NOGET?
InnovationCUBE (C) SIDE 5 : Prototype KAN VI FORØGE NOGET? Reduktion er ikke altid bedre, men forøget kvalitet og performance vil derimod altid give en fordel. Eksempel: det var Henry Ford der stillede spørgsmålet: “Kan vi øge afstanden mellem vejen og bilens karosseri, så Model T kan køre uhindret på de mudrede, sten- og snefyldte amerikanske veje?” I 1908 var mere end firs procent af vejene hverken grusveje eller asfalterede. Model T var bygget til disse barske betingelser, højt hævert over underlaget, hvilket gav den et lidt klodset udseende. Den havde tillige et trepunkts ophæng der gav chassiset større bevægelighed. På den måde havde den bedre kontakt til underlaget og dermed bedre evne til at trække sig selv ud af mudder og lignende. INNOVATION 4IMPROVE A/S

59 © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE
SIDE 5 : Rugekassen Grønne bananer & Spild Funktioner Dele Systemer Struktur Processer Mennesker Kan vi… Eliminere? Eliminere en funktion? Eliminere nogen bevægelige dele? Eliminere materialer? Eliminere proces trin? Eliminere behov for færdigheder? Reducere? Reducere performance? Reducere dele ved kombination? Reducere forbruget af materiale? Reducere proces trin? Reducere antallet af folk? Substituere? Substituere med nye funktioner? Substituere subsystemer? Substitute med billigere materialer? Substituere nye processer? Substitere med folk med mindre uddannelse? Adskille? Adskille funktioner? Adskille i moduler? Adskille materialer? Opsplitte dyre operationer? Adskille farlige operationer? Integrere? Integrere funktioner? Integrere, færre komponenter? Integrere materialer? Integrere proces trin? Integrere job funktioner? Genbruge? Genbruge kendte løsninger? Genbruge eksisterende sub-systemer? Genbruge kendte materialer? Genbruge velfungerendeprocesser? Genbruge arbejdskraft til nye opgaver? Standardisere? Standard funktioner? Standard “hyldevare” komponenter? Bruge standard materialer? Bruge standard operationer? Bruge velkendte standard færdigheder? Forøge? Forøge funktioner ? Forøge dele for at forenkle? Forøge infrastrukturen? Udvide processer? Forøge bemanding? InnovationCUBE © Huthwaite Innovation Institute & 4IMPROVE


Download ppt "Innovative læringsarenaer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google