Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Administrationspraksis for virksomheder i det åbne land

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Administrationspraksis for virksomheder i det åbne land"— Præsentationens transcript:

1 Administrationspraksis for virksomheder i det åbne land
- eller LANDZONEN SOM ERHVERVSOMRÅDE

2 Lovgrundlag Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzone. Landzone er alt det der ikke er byzone eller sommerhusområde HOVEDREGEL - § 35 I landzone må der ikke uden landzonetilladelse udstykkes bygges ændres anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer

3 Undtagelser fra krav om landzonetilladelse - § 36
landbrug, skovbrug, råstofindvinding max. 50 kvm. udhuse ved boliger visse offentlige infrastrukturanlæg udvidelser af boliger op til 250 kvm. aftægts- og medhjælperboliger på landbrug byggeri m.m. beskrevet detaljeret i lokalplan Byggeri til udvidelse (500 kvm.) af en mindre (max. 5 ansatte) erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning.

4 Kan ske ved anmeldelse - § 37
Overflødige landbrugsbygninger kan uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, at bygningerne er min. 5 år gamle "et mindre ikke skæmmende oplag" Kommunen har 2 ugers indsigelsesfrist. OBS byggetilladelse - gebyr 12 eller 24 kr. pr. kvm. Afhængig af type virksomhed kan kræves andre godkendelser m.m., fx miljø.

5 Landdistriktspolitik
NYT 2011 Kommunen skal i kommuner udenfor hovedstadsområdet give landzonetilladelse til udvidelse af mindre erhvervsvirksomheder etableret i tidligere landbrugsbygning, med mindre væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning eller naboer afgørende taler imod. NYT 2013 ”Retskrav" ophævet og afløst af: Ved landzonetilladelse kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt. ??? - særligt behov for tiltag - negativ udvikling - begrænset pres på arealressourcen - lav beskæftigelse - fraflytning - yderområder - langt fra større byer

6 Praksis Tømrere, murere, autoværksteder, små maskinværksteder m.m.
God mulighed for (billig) bolig og virksomhed sammen. Gør tingene i den "rigtige" rækkefølge! Hvis gamle landbrugsbygninger væk - eller aldrig var der - kan ordning ikke bruges. Hvis gamle landbrugsbygninger for ringe, kan ordning ikke bruges. Risiko for miljøkonflikter, nabostrid, vejstrid, trafikgener osv. Når virksomheden vokser - landzonetilladelse? Konkret vurdering ift. kommuneplanens retningslinjer og nabohensyn - KMU - lokalplanpligt? Vil vi lave en lokalplan? TU (PL § 13 - "større bygge- eller anlægsarbejder")

7 Praksis Vil Kommunen tvinge virksomhed til byen, når den er blevet stor ? Eksempel: Hvidevej nord for Grønhøj – traktorværksted 1995 – start i tidligere landbrug 2005 – byggetilladelse til 500 kvm. udvidelse 2008 – landzonetilladelse til 1700 kvm. udvidelse Vilkår om plantebælte og ingen udendørs oplag ”Udvalget tilkendegiver at der ikke kan forventes tilladelse til yderligere udvidelser af virksomheden”

8 Lokalplaner for virksomheder i det åbne land
Torsager - autoophug (tidl. landbrug) Bjerring - produktforretning (tidl. landbrug) Hvidding - autoophug (tidl. landbrug) Taul - engrosvirksomhed grøntsager (tidl. mejeri) Nr. Vinge - grøntfoderfabrik (tidl. landbrug) Tange - sortering/lager grøntsager (tidl. landbrug) Låstrup/Løgstørvej - byggefirma + foderstof (tidl. landbrug) Hvam - maskinforretning/værksted (tidl. tyrestation) Kvosted – værktøjsfabrik->ørredslagteri (tidl. landbrug) ? Løgstrup - ventilationsfabrik (tidl. landbrug)


Download ppt "Administrationspraksis for virksomheder i det åbne land"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google