Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bæredygtig – hva´ for noget? Sådan svarer størstedelen af danskerne, når de bliver spurgt, om de har hørt om bæredygtige rejseprodukter Analysebureauet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bæredygtig – hva´ for noget? Sådan svarer størstedelen af danskerne, når de bliver spurgt, om de har hørt om bæredygtige rejseprodukter Analysebureauet."— Præsentationens transcript:

1 Bæredygtig – hva´ for noget? Sådan svarer størstedelen af danskerne, når de bliver spurgt, om de har hørt om bæredygtige rejseprodukter Analysebureauet Capacent Research har september 2009 foretaget en undersøgelse af danskernes kendskab til bæredygtige rejseprodukter for DRF Undersøgelsen er lavet på baggrund af i alt 1.002 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år eller derover Resultaterne viser: Kun 20 % af danskerne har hørt om bæredygtige rejseprodukter Blandt disse er der en overrepræsentation af mænd, privatansatte, højtuddannede og personer fra hovedstadsregionen Af de 20 % forbinder to tredjedele udelukkende bæredygtige rejseprodukter med det at skåne miljøet, når man rejser. Flere nævner CO2-kompensation som eksempel Kun den sidste tredjedel forbinder bæredygtige rejseprodukter med både det at tage et miljømæssigt og socialt ansvar. Foruden miljøhensynet, nævner disse fx også hensynet til lokalbefolkningen og indsats mod børnearbejde

2 Hvilke forklaringer kan der peges på: At denne befolkningsgruppe primært er beskæftiget i private (og til dels også offentlige) virksomheder, hvor det er et krav, at virksomheden har udformet en ansvarlighedspolitik (CSR), og hvor denne typisk er centreret omkring klimapolitik. Fx at der skal betales CO2-kompensation, når ansatte tager på forretningsrejser Der eksisterer ikke et tilstrækkeligt udbud af bæredygtige rejseprodukter på det danske marked For ringe markedsføring & profilering af det ansvar, vi allerede nu tager Hvad betyder det for os? Vi som branche fremtræder og opfattes i den brede offentlighed, som en branche, der ikke gør en aktiv indsats for at fremstå som en særlig ansvarlig branche Hvad gør vi? Vi står sammen om at vise omverdenen, at vi som branche også tage vores ansvar alvorligt i forhold til at fremme & levere rejseløsninger, der både er miljømæssigt og socialt ansvarlige Bæredygtig – hva´ for noget?

3 DRF's arbejde med bæredygtige rejser - social ansvarlighed (CSR) Nyt fælles bæredygtighedsprojekt ”Vi vil gerne bidrage til, samt engagere os i det samfund og den verden, vi lever i og af”

4 DRF har indgået en samarbejdsaftale med den amerikanske rejsebureauforening, ASTA, om at anvende deres miljøprogram ”ASTA Green Program” Miljøprogrammet omfatter forskellige værktøjer, der kan hjælpe det enkelte medlem med at integrere miljømæssige hensyn ind i de enkeltes forretningsgange, fx En håndbog, der beskriver hvad bæredygtige rejser er og hvordan bæredygtige rejser kan fremmes Grøn tjekliste til internt brug Grøn tjekliste til at vurdere leverandører Månedlige grønne eTips Grønt etisk regelsæt Advisory Board & workshops (3-4 gange årligt) DRF's miljøprogram

5 ”Rejs med god samvittighed” – CO2 – kompensationsordning Implementering af CO2-beregner, der beregner mængden af CO2 ved en given transportform Gennem en af DRF udvalgt partner vil CO2 indbetalingerne fra de rejsende kanaliseres over i CO2-reducerende projekter CO2 neutralt website – Internetsalg med god samvittighed Omkring 40 % salg af rejser foregår på internettet, men bruges sikkert af langt flere til at afdække udbuddet af rejser ”CO2 neutralt website” er et nyt dansk initiativ, med det mål frivilligt at fjerne internet-relaterede CO2-udledning Ved deltagelse sikres en neutralisering af CO2-udledningen fra brugen af jeres hjemmesider Resultatet er grøn, klimavenlig surfing for virksomhedens besøgende Meld jer til på www.ingenco2.dk DRF's miljøprogram

6 DRF's sociale program Formaliseret partnerskab med Red Barnet Etablering af projekt ”ChildSafe” i Siem Reap, Cambodia Formålet er at beskytte udsatte børn ved at inddrage den lokale turistindustri Uddannelse af ansatte i hotelbranchen i forhold til at sikre børns vilkår Udvikling af Childsafe's samarbejde med lokale rejsebureauer og guider Udbredelse af viden om børnebeskyttelse til turister Etisk regelsæt mod udnyttelse af børn i turistindustrien (børnesex turisme og børnearbejde) Red Barnet vil fungere som kontrolinstans, der indestår for, at regelsættet overholdes

7 Kampagne – Stop børnesex turisme ”Børnene lukker øjnene – hvad gør du?” DRF vil arbejde for at få rejst penge til at iværksætte og gennemføre en ny kampagne mod børnesex turisme Arbejdet mod børnesex turisme er yderst vigtigt, da rejsebranchen som helhed har et ansvar for udviklingen i de lande, hvori vi driver forretninger og sender vores kunder til Børns Vilkår Foråret 2009 indgik DRF en samarbejdsaftale med Børns Vilkår om at støtte deres sorggrupper En række incoming medlemmer har sammen med Riis Rejser lige gennemført en weekendtur til Lalandia for en af sorggrupperne med kæmpe succes I 2010 lanceres konceptet ”Sjov & leg”, som vil komme til at bestå af forskellige sjove, seje & lærerige events til de enkelte sorggrupper rundt om i Danmark Donation af flybilletter til deltagelse i konferencer og seminarer rundt om i verden DRF's sociale program

8 De tre vigtigste fordele Værktøjer til at arbejde strategisk med miljø Konkurrencefordel – stærkere markedsposition Profilering – stærk ansvarlighedsprofil Overordnede krav som bæredygtigt medlem Arbejder fremadrettet med DRF's miljøprogram Forpligter sig til at efterleve DRF & Red Barnets etiske regelsæt mod udnyttelse af børn i turistindustrien Forpligter sig til at overholde reglerne for brugen af DRF's bæredygtighedslogo Bæredygtighedsbidrag Tidsplan – Hvornår træder bæredygtighedsprojektet i kraft? Bæredygtigt DRF medlem Indgåelse af samarbejds- aftaler 2009- Præsentation af Bæredygtigheds- projektet 22. april 2010 Indbetaling af kontingent 15. juni 2010 Projektet lanceres 1. juli 2010

9 Sammen kan vi gøre en massiv forskel! DRF's sekretariat Nyt bæredygtighedsbidrag Alle DRF medlemmer bidrager med 3.000 kr. pr. år.


Download ppt "Bæredygtig – hva´ for noget? Sådan svarer størstedelen af danskerne, når de bliver spurgt, om de har hørt om bæredygtige rejseprodukter Analysebureauet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google