Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Takning Tofarvet seminar 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Takning Tofarvet seminar 2008"— Præsentationens transcript:

1 Takning Tofarvet seminar 2008
Michael Lerche Nielsen

2 Hvorfor takning? 1) Grovsortering af mærker ud fra tre takninger:
Linjetakning kun 1870 Kamtakning ”fintakket” 14x13½ fra 1870 Kamtakning ”grovtakket” 12¾ fra 1895 2) Der er sjældne takningsfejl at finde i den fintakkede periode 3) Takningsmaskinen er i sig selv en hjælp til trykbestemmelse af tidlige øretryk

3 Hvad er så vigtigt ved takningsbestemmelse?
Det er utroligt meget lettere at se efter rammefejl og matricetyper, når man har et kvalificeret bud på den lodrette takningsrække Ved ovalfejl kan man meget hurtigere pejle sig ind på det rigtige tryk ud fra en ide om takningsrækken

4 Takning er det VIGTIGSTE pladningsredskab
1) Takningen er ofte den eneste hjælp, når man forsøger at plade mærker uden kendte ramme-, oval- eller matricefejl. 2) Fintakket takning er trods alt overskuelig: Tre maskiner er anvendt, hvoraf de tyve lodrette rækker i de to første har individuelle kendetegn.

5 Opgave 1: spørg eksperten
Alle med erfaring i takningsbestemmelse giver deres bud. (Striben er fra 4ø tr. 46).

6 Nogle termer Nåletykkelse Konfetti Manglende takningshul Kludetakning
Diamanttakning Takningshøjde – overhøje mærker

7 Hvilken takningsmaskine? Og hvorfor?

8

9 Thieles trykkeri ca. 1902 Takningsrummet

10 Thieles trykkeri ca. 1902, detalje

11

12

13

14

15 KI – hvilke takningsrækker?

16 KI 3.-5.række Grundmærkerne har RM 2B + 2B + -RM
Matricekombinationen samt minimale rammefejl, som let overses i første omgang, gør bestemmelsen let: 4sk 4tr. B33-35

17

18

19

20 Øverste arkrand og siderrandene takkes ikke ved kamtakning
Vi benytter lejligheden til sessionens første analyse: Hvilken takningsmaskine er brugt? Hvilken hovedgruppe tilhører rammerne? Kan de to oplysninger bruges i takningsbestemmelsen?

21 Analyseresultat 12 øres blokken er takket med KI.
Rammerne tilhører hovedgruppe 3, dvs. 12 øre tr. 1-2 eller 4-5. 12 øre tr. 1-2 er KUN takket med KI, mens tr. 3-5 KUN er takket med KII Blokken er derfor tryk 1, evt. afbleget tryk 2.

22 Tidsakse fintakket periode

23 KI fem rækker skæve + en skævert

24 Skæv takning KI række

25 Høje mærker kan drille…

26 Analyse: Blokken har skæv takning, dvs. KI række. Rammerne tilhører hovedgruppe 4, og matricetypekombinationen er 4B-4G og 4J-4J. Ovalen på 4G-mærket har OF 42: ”kolon under DANSK-”. Højre 4J-mærke har OF 40: brud under C i CENTS Blokken er kan nu bestemmes som tryk 6a pos. 6-7/16-17 Bemærk forskellen på høje og lave mærker

27 Høje og lave mærker På blokken af 3cent ser man forskel i højden på den nederste tak (idet afstanden jo styres af tandhjulet, som vi så på billedet fra takningsrummet). Lasse Nielsen skriver (bd. 1 s. 162), at KI har ”høje mærker” i og 6. vandrette række, mens den i øreperioden har ”høje mærker” i og 4. vandrette række. KII har ”høje mærker” i og 10. vandrette række. Bredden varierer også mellem 20,5 mm og 20,0 mm. KI’s 6. række er smal, mens den 5. række er bred. KII’s 2. og 10. række er smalle, mens 7. og 9. række er brede. I KIII er 2. og 8. række smalle. Min erfaring er, at det er svært at se i praksis. BEMÆRK, at ved takningsfejl (især i nederste række) kan der opstå ekstremt brede mærker (som kan tilklippes som ”utakkede”). Optakkede mærker vil ofte fremstå som lavere mærker

28 KII ølmaver række

29 Tyk tak, tynd tak, tyk tak Udbuling ”ølmave” for neden til højre
Tyk tak, tynd tak, tyk tak Udbuling ”ølmave” for neden til højre. Spinkel tak for neden til venstre. = hvilken række?

30 Jo! Det var KII 6. række Men hvilken matricefejl?

31 106 serien række

32 Mærket foreslår jeg som 106 serien pos 76 med RM 4R, hvor kendetegnene dog kun ses meget svagt. Rammefejlene, lidt pletter, kan ligeledes let overses, hvis de da overhovedet findes i dette tryk. Jeg foreslår denne position i tr. 11 eller 12, selvom det ikke passer med de ovalfejl, som Lasse Nielsen angiver. Da flere ting ikke stemmer med det anførte, skal mærket ”på værft” og en ekspert i 106-serien spørges til råds.

33

34 Analyse: Blokken er takket KII, række Rammerne tilhører hovedgruppe 5, og ingen mærker har rammematricetype, men udtværingen peger mod nederste og næstnederste række. Første sted vi møder dette i 5. hovedgruppe er i B-pladen fra 1890-seriens 2. afdeling (4ø tr 53-54, 8ø tr 57-59):

35 Øvre venstre mærke har RF 40. 216, som ifølge LN supplementsliste (dec
Øvre venstre mærke har RF , som ifølge LN supplementsliste (dec. 2004) flyttes til klichénr. 40.6, der fungerer nederste række i seriens anden afdeling. Pletten i grenornamentet ses kun i 8ø57 og 4ø53 iflg. Lasse Nielsen. Blokken er derfor 4øre tryk 53, A86-87/96-97

36 Nederste række giver anledning til at kigge på brede takker for neden
I 8 øre tr. 41 har KII nederste række ofte overbredde. Pladningen af mærkerne er svær p.gr.a. nye klicheer i nederste række. Kan I hjælpe med lodret række?

37

38 Løsning på de to mærker:
Til venstre 8 øre tr. 41 A96 med RM 4B Til højre 8 øre tr. 41 B100 med RM 4P (kendetegn ses ikke i dette tryk)

39 Og så den svære: Takningsbestemmelse ønskes

40 Analyse: Mærkerne er takket KII, lodrette række. Venstre mærke har klichéfejl ”stort hak i venstre side”, klichéfejl C93. De næste mærker har klichétyperne A og C. Matricekombination CAC sammen med rækkebestemmelsen er derefter let: Striben er 8øre tjeneste er 8. tryk, pos (NFT 1994:1). Tryk 8 fra dec er trykt med samme farve om ovalerne til 8øre tofarvet tr. 41. Helt perfekt havde det været, hvis mærkerne var pos , idet pos. 36 udskiftes undervejs i dette tryk.

41 Og så en opgave for Hans og Inga

42 10 CENT 10 Cent omv. ramme tr. 7 Matricefordelingen kan i al fald tjekkes: 5E i første og tredje position i nedre række. Og både pos fire og mærket nedenunder har RM 5A Positionen er derefter

43 KIII ”klavertangenterne”

44

45 Optakning? Kendskab til takningerne kan også bruges til at vurdere, om mærker er optakket. Fx synes jeg, at det venstre 1 Cents-mærke er suspekt. Derimod vil jeg vurdere 4 Cents-mærket som et ægte, lavt mærke.

46 Andre måder at se takningen på

47

48 Andre måder at se takning på – morale:
Vær ikke sikker på, at vi endnu har set den endegyldige takningsnøgle Forskellige øjne har tendens til at hæfte sig ved forskellige træk frem for andre nok så relevante karakteristika. Skannings-teknikker vil fremover kunne revolutionere takningsbeskrivelsen og takningsgenkendelsen (OCR) A42 RM4L, 55omv. 8ø tr

49 Opgave 1: spørg eksperten
Antal svar: KI KII Rækkebestemmelse 4ø tr. 46 A12-15

50 Afslutning: Learning by doing
Trin 1 Begynd med sikkert bestemte ramme og ovalfejl. Vælg en takningsrække fx KII 5. række eller KI 4. række, hvor du har flere sikre mærker. Studér takningskendetegnene i oversigterne og sammenlign med dine sikre mærker fra den lodrette række, du undersøger. Når du synes du kan se, hvad der menes, nedfælder du kendetegnene på et papir UDEN at kigge i bogen. Søg derefter i uplaceret materiale og udvælg nogle mærker, du mener har den samme lodrette række. Forsøg en pladning. Men husk! Selv de bedste må regne med en fejlprocent på 15-20%, og ofte må man lægge mærker væk og forsøge en anden gang.

51 Trin 2 Find mærker med samme rammefejl. Du skal have minimum to, helst fem ens mærker. Forsøg en takningsbeskrivelse: tynde tykke, spring op og ned. Se om takningsnøglen passer nogenlunde. Trin 3 Når du er vel at få øvelse, kan du for alvor plade mærker med fx rammematricetyper, men uden egentlige rammefejl.

52 Hermed resterer kun at sige:
TAK for opmærksomheden


Download ppt "Takning Tofarvet seminar 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google