Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kommer vi videre? - Et oplæg om at navigere i forandringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kommer vi videre? - Et oplæg om at navigere i forandringer"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kommer vi videre? - Et oplæg om at navigere i forandringer
Kort præsentation af MGN Vi skal være sammen de næste tre kvarter 

2 Indhold Hvad skal vi bruge oplægget til?
Naturlige reaktioner på forandringer Forskellige reaktioner Hvordan kommer vi videre? Det har været en udfordring at tilrettelægge indholdet i mit oplæg. Fordi det her indebærer en masse forandringer, det kan der ikke ændres på, ligegyldig hvor meget jeg snakker  Men jeg håber at kunne inspirere jer, til at blive bedre til at navigere i forandringerne. Indholdet er…(læs op)

3 Hvad skal vi bruge oplægget til?
Faglige spydspidser – den rolle skal I fortsat kunne udfylde Ændringerne vil formentlig ”forstyrre” ret meget Fokus på at navigere i forandringerne I er de faglige spydspidser på jeres centre, og det er vigtigt, at I fortsat kan spille den rolle. Det er det jeg har i ”baghovedet”. Jeg kan høre, at Ny årsrapport betyder væsentlige ændringer: Nyt værktøj, ny måde at tænke ”rammen” for den økonomiske rådgivning på, nye arbejdsgange (Allerede til sommer snakke med landmanden om, hvordan han ønsker sit næste regnskab…uden at have været i ”maskinrummet”…det vil udfordre nogle. Aftale med assistenten, hvordan I gør i praksis….det vil udfordre nogle. Deltage i debatten på jeres center om, hvordan gør vi det hos os, så kunden får det bedste produkt…det vil udfordre nogle, fordi det kan være svært at holde egen bekymring ude). Jeres faglige indspil er meget betydningsfulde for slutproduktet hos kunden. Hvis I lader ”forstyrrelserne overtage”, kan det være svært at se klart på betydningen for slutproduktet. Jeg vil gerne inspirere jer til bedre at kunne navigere i disse forandringer.

4 Det er naturligt at reagere på forandringer
Hvad er det for en reaktion? En bevidst eller ubevidst psykologisk mekanisme, der beskytter os mod at mærke smerte eller ubehag Læs op… Nogle vil kalde det modstand, man kan også kalde det en helt naturlig mekanisme, når vi møder forandringer. Selvfølgelig reagerer vi forskelligt, hvis vi selv har besluttet forandringen og synes den giver god mening – end hvis andre har besluttet forandringen og det kan være svært at se det hensigtsmæssige i forandringen. Sådan er det.

5 Reaktioner på forandringer
Antal personer 15% Når vi kigger på hvordan vi reagerer, så viser undersøgelser at vores reaktioner kan afspejles i en normalfordelingskurve. Så ud af 100 mennesker, vil de 15 sige ”Lad os nu komme i gang”….osv. Alt efter hvem vi er, så skal vi kunne navigere: ”Lad os nu komme i gang” skal måske have mere viden i dybden, for at kunne fylde sin rolle som faglig spydspids når han/hun møder kollegerne hjemme (set ud fra hvad der er bedste for kunden) Afventende: Mere ”Overbevis mig” end ”Jeg venter og ser” – fordi så får I diskuteret og finder bedre løsninger. ”Det kommer aldrig til at fungere”: Det er OK at tænke sådan, men jeg skal prøve at ”parkere tanken lidt” og lytte og diskutere Attitude 15% Modstand mod forandring ”Det kommer aldrig til at fungere!” Afventende ”Jeg venter og ser” ”Overbevis mig!” Parat til forandring ”Lad os nu komme i gang!” Kilde: Maryland Technology Extension Service, 2002

6 Forsvarsmekanismer – hvordan kommer de til udtryk?
Aggression Fortrængning Fornægtelse Organisatorisk fribillet Ironi Intellektualisering Forvirring Tilsyneladende enighed Stilhed Sabotage Andet Mekanismer vi bruger for at beskytte os – passe på sig selv Aggression: Skælder ud Fortrængning: Ny årsrapport – er det nu? Fornægtelse: Bare vent, der bliver IT bøvl…og så bliver det først om 2 år Organisatorisk fribillet – ”jeg sidder bare som teamleder – derfra kan jeg ikke gøre noget” Ironi og sarkasme – når I skal diskuture hjemme og én kollega siger: Sagde du et nyt system i 2019? (kommer nogle gange til at medføre, at vi ikke får snakket om det der er vigtigt) Intellektualisering – indleder en faglig diskussion med baggrund i at vide ALT (jeg har været med i 25 år, og jeg ved…) Tilsyneladende enighed – ”du får ret vi får fred” (men personen har ikke comittet sig) Stilhed: hvad så er I med på den? – stilhed – hvad så… ”jow jow” – når det ikke kan være anderledes’(nyrestødet) Forvirring: Jeg ved slet ik’ hvor du vil hen – jeg er helt lost – jeg forstår ikke hvad du taler om Sabotage – vi er ret kreative – lade være med at gøre som aftalt eller konsekvent modarbejdelse (kamp eller flugt)

7 Snak to og to Hvilke forsvarsmekanismer møder du typisk hos dine kollegaer eller kunder, når de – af forskellige grunde – har brug for at beskytte sig og derfor udtrykker modstand? I får 5 min. til snak to og to Læs spørgsmålet op.

8 Fortsat snak to og to Hvilke forsvarsmekanisme er din egen ”favorit”?
Hvordan reagere du f.eks: Når nogen møder dig aggressivt? Når nogen møder dig med kulde eller afvisning? Når chefen får ”en rigtig, rigtig god idé”? I får 7 min. Besvar underspørgsmålene – vi kan nemlig godt have forskellige reaktioner alt efter situationen

9 Hvordan kan jeg navigere?
Kend dine egne reaktioner Vær opmærksom på andres reaktioner Tænk disse naturlige reaktioner ind, når I skal arbejde videre på jeres eget center Jeg ved godt, at dette ikke er nemt. Du kan med fordel: -Kende dine egne reaktioner (så kan du ”parkere” dem lejlighedsvis) Vær opmærksom på andres reaktioner (vi reagerer forskelligt, og der bør være plads til alle reaktioner (hans siger ingenting = han er ligeglad….nej, det er hans forsvarsreaktion) Og tænk disse ind (det gælder både når I skal diskutere, hvordan I gør det bedst og når I skal planlægge implementering, for de som er med i den del)


Download ppt "Hvordan kommer vi videre? - Et oplæg om at navigere i forandringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google