Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældreorienteringsaften 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældreorienteringsaften 2009"— Præsentationens transcript:

1 Forældreorienteringsaften 2009
PowerPoint om ungdomsuddannelserne Uddannelsesplanen

2 Overgang fra 9. klasse

3 10. klasse i grundskolen Obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk
Tilbudsfag: Fysik, Tysk/Fransk, ekstra undervisning i dansk, matematik og engelsk Valgfag: Idræt, samfundsfag, religion, naturfag, metal / motorværksted, byggeværksted, iværksætter, teknologiværksted, serviceværksted, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. Andet: Obligatorisk brobygning i 2 uger !!!!!!!!! Obligatorisk selvvalgt opgave Målrettet læseundervisning Udarbejdelse af uddannelsesplan

4 10. klasse på efterskole Et skoleår med mange forskellige linier og fag Personlig og social udvikling Økonomi Vær opmærksom på prøveaflæggelse i forhold til gymnasial uddannelse www. efterskole.dk

5 Hvis du vælger en erhvervsuddannelse…….
er det for at tage en håndværksmæssig uddannelse at få et arbejde bagefter at få lov at gå i skole på en anden måde, hvor der tages udgangspunkt i praksis at forberede dig til en kortere videregående uddannelse

6 Indgange til erhvervsuddannelserne
Se efter på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider for at finde ud af hvilke uddannelser, der udbydes i UUOs område Odense Tekniske Skole Kold college Social- og Sundhedsskolen Fyn Tietgenskolen Tietgen- Nyborg Kerteminde handelsskole – ungdomsudd.

7 Erhvervsuddannelser Tre måder at gennemføre en EUD på
1 – Skoleadgangsvejen Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Grundskole 10. klasse Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee 2 – Praktikadgangsvejen Praktik i virksomhed (Variabel, ofte 3-6 mdr.) Grundforløb (Skole, normalt 20 uger) Hovedforløb (Praktik og skole) 3 – Mesterlære Praktisk oplæring i virksomhed (Normalt 1 år, evt. supplerende skoleundervisning) Hovedforløb (Praktik og skole)

8 Grundforløb - Pakker Hvad er et grundforløb – en grundforløbspakke?
Alle erhvervsuddannelser kræver som indgang et grundforløb. Du har følgende, og ofte flere muligheder: Ét forløb, når du ved, hvad du vil, og du er fagligt velfunderet Ét forløb, når du er sikker på indgangen, men ikke sikker på valg af hovedforløb Ét forløb, når du ønsker at opnå et højere niveau med henblik på videreuddannelse Ét forløb, når du har brug for ekstra støtte og vejledning og har brug for mere tid til at nå målene på grundforløbet Det kan hedde Standard, Plus, Flex, med merit og meget mere. Se skolernes hjemmeside og spørg efter grundforløbspakker.

9 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Uddannelser i indgangen (www.dalumuc.dk) Dyrepasser Faglært landmand Landbrugsuddannelsen, nu også en erhvervsudd. med grundforløb mm. Greenkeeperassistent Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske * Anlægsgartner Væksthusgartner Produktionsgartner

10 Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Uddannelser i indgangen (www.dalumuc.dk) Bager og konditor Mejerist Ernæringsassistentuddannelsen Gastronom Hotel- og fritidsassistent Industrislagter Detailslagter Tarmrenser Receptionist Tjener Ferskvareassistent (Er også placeret i indgangen Merkantil )

11 Produktion og udvikling
Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Aluminiumsoperatør Beklædningshåndværker Beslagsmed Bådserviceassistent CNC-teknikuddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Former Forsyningsoperatør Industrioperatør Industrisvejser Industriteknikeruddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Låseassistent Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Montageoperatør NDT-teknikeruddannelsen Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Plastsvejser Porcelænsmaler Pottemager Procesoperatør Skibsbygger Skibsmekaniker Skibsmontør Skomager Smed Teknisk designer Urmager Vindmølletekniker Værktøjssliber Værktøjsuddannelsen Ædelmetalstøber* Ædelsmed* Ædelstensfatter*

12 Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter Frontline radio/tv-supporter Industriel reparatør Teater- og udstillingstekniker*

13 Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen

14 Bygnings- og brugerservice
Vi servicerer og sikrer faciliteter og events Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Ejendomsservice Serviceassistent Sikkerhedsvagt

15 Bil, fly og andre transportmidler
Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Cykel- og motorcykeluddannelsen Entrepenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karosserismed Mekaniker Vognmaler

16 Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Buschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatør Postoperatør Redder Togklargører

17 Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter
Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Digital media* Film- og TV-produktionuddannelsen* Fotograf* Grafisk tekniker Mediegrafiker* Web-integrator, udd. kun på skole*** Skiltetekniker

18 Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design Uddannelser i indgangen (www.ots.dk) Frisør* Kosmetiker*

19 Sundhed, omsorg og pædagogik
Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Uddannelser i indgangen (www.sosufyn.dk) Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tandklinikassistent Hospitalsteknisk assistent Pædagogisk assistent (PAV)

20 11. indgang til erhvervsuddannelse
Den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Grundforløb Grundforløb Fælles grundforløb Hospitals- teknisk assistent Tandklinik- assistent Pædagogisk assistent- uddannelse Social- og sundheds- uddannelsen trin 1: SSH trin 2: SSA

21 Social og sundhedsskolen
Områdefag: Sundhedsfag Social- og Samfundsfag Pæd. med Psykologi Aktivitetsfag Grundfag: Dansk (F) Naturfag (F) Engelsk Valgfrit Voksne med mindst 1 års uddannelse eller Erhvervs- erfaring Områdefag: Sundhedsfag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Grundfag: Dansk (D) Naturfag (E) Engelsk (E) valgfrit Områdefag: Sundheds- og sygepleje fag Medicinske fag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Kultur og aktivitetsfag Grundfag: Dansk (C) Naturfag (C) Engelsk (D) Ergoterapeut Farmakonom Fysioterapeut Jordemoder Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Tandplejer Bioanalytiker Til flere af uddan- nelserne skal man have supplerende fag fx matematik B og kemi C Videregående uddannelse Grund- Forløb 20 – 40 uger Social- og Sundhedsassistent 1 år og 8 mdr. Social- og Sundhedshjælper 1 år og 2 mdr. Pædagogisk assistentuddannelse 2 år og 3½ mdr.

22 Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder Uddannelser i indgangen (tietgen.dk) Detailhandelsuddannelse med specialer Finansuddannelsen Generel kontoruddannelse Handelsuddannelse med specialer Kontorserviceuddannelse Kontoruddannelse med specialer Kundekontaktcenteruddannelse Sundhedsservicesekretær Ferskvareassistentuddannelsen (Er også placeret i indgangen Mad til mennesker)

23 HG –Handelsskolens Grunduddannelse
Kan gennemføres på forskellige måder: 1 år på skole (HG1) + 3 år i praktik 2 år på skole (HG2) + 2 år i praktik 4 år i praktik (med skoleophold) Individuelle forløb Grundfag: Dansk, Engelsk, Samfundslære, Erhvervsøkonomi, Salg og service, IT, Evt. tysk/Fransk Områdefag, - eksempler: Psykologi, kommunikation & service It-værktøj og webkommunikation Planlægning, administration og sagsbehandling Købmandsskab og butiksdrift. Valgfag: Varierer fra skole til skole. Det kan f.eks. være IT, dekoration, matematik, markedsføring, psykologi, tysk, fransk, spansk. Specialefag: Teoretisk viden om faglige erfaringer fra oplevet praksis

24 Højere Forberedelseseksamen (HF)
Gymnasiale uddannelser HHX – HTX - STX Højere Forberedelseseksamen (HF) Almen viden og færdigheder indenfor: Naturvidenskab, Historie, Samfundsforhold, Dansk sprog og litteratur, Fremmedsprog Obligatoriske fag: Dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C, praktisk/musisk/kreativ C niveau. N A T U R V I D E S K B S A M F U N D G L I S P R O G L I H U M A N M U S I K R E T N G T E K N O L G I S år Større skriftlig opgave Eksamensprojekt 2 år Obligatoriske fag 2 obligatoriske faggrupper Et antal valgfag Skemalagt studie-/værkstedsundervisning Grundforløb Mulighed for skift mellem de 3-årige uddannelser Endeligt valg af studieretning pr. 1. december år 4 ugers introduktionsforløb

25 Hvis du vælger en gymnasial uddannelse…….
er det fordi du har interesse i at få en bred almen viden at få lov at gå i skole på en måde, hvor der tages udgangspunkt i fordybelse, perspektivering og studieforberedelse at forberede dig til en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse

26 De 3-årige gymnasiale uddannelser - profiler og obligatoriske fag
HHX Dansk A Engelsk A Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Afsætning B Erhvervsret C Virksomhedsøkonomi B International økonomi B 2. fremmedsprog B/A Studieområdeforløb STX Engelsk B Historie A Fysik C Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Kunstnerisk fag C (Fy, bi, kemi, naturgeo) B/C niveau HTX Matematik B Teknologihistorie C Biologi C Fysik B Kemi B Kommunikation/IT C Teknikfag A Teknologi B Bred almen uddannelse indenfor: Økonomi og afsætning Fremmedsprog, internationale forhold og kultur Naturvidenskab Sprog Humanistiske fag Samfundsvidenskab Kunstneriske fag Teknologi Kommunikation

27 Optagelse på HHX, HTX eller STX
have aflagt Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver FSA efter Folkeskolens regler: dansk (skr./mdl.) eng (mdl.) mat ( skr.) Fysik/kemi (mdl.) + efter udtræk geo / bio + efter udtræk tysk, hist, samf, krist, eng(skr) have haft tysk/fransk i 2-4 års prøveforberedende undervisning: a. Som valgfag / aflagt prøve. b. Som tilbudsfag / aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan have aflagt Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver FSA efter Folkeskolens regler og haft undervisning i 10. klasse og herefter aflagt prøve enten FSA eller FS10 i dansk, engelsk og matematik. have haft tysk/fransk i 2-4 års prøveforberedende undervisning: a. Som valgfag / aflagt prøve. b. Som tilbudsfag / aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan Fra 9. klasse Fra 10. klasse

28 Optagelse på HF Have fulgt undervisning i 10. klasse eller undervisning på tilsvarende niveau og have aflagt FS10 i dansk, engelsk og matematik både skr. og mdl. og have FSA eller FS10 i Fysik/kemi samt tysk eller fransk efter udtræk på FSA eller FS10 både mdl/skr ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller UU have udarbejdet en uddannelsesplan Hvis man ikke ansøger direkte efter 10. klasse, kan man optages efter en vurdering af rektor på det HF-kursus, man ansøger Optagelsesprøve omfatter altid dansk, matematik og engelsk. 10. klasse

29 STX - Alment gymnasium Bred almen uddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser. De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger Fagrække: (min. 4A, 3B og 7C) A-niveau: Dansk, Historie mindst B-niveau: Engelsk, 2. fremmedsprog (hvis det er begyndersprog kræves dog A-niveau), Et naturvidenskabeligt fag (biologi/fysik/kemi/natur-geografi), Fysik mindst C-niveau: Matematik, Samfundsfag C-niveau: Religion, Oldtidskundskab, Kunstnerisk fag, Idræt + 2 af følgende: Biologi/kemi/naturgeografi

30 Der er forskel på de enkelte gymnasiers studieretninger.
STX - studieretninger Der er forskel på de enkelte gymnasiers studieretninger. Eksempler på studieretninger: Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Biologi A, Kemi B Biologi A, Idræt A, Matematik B Engelsk A, Tysk A, Fransk A Engelsk A, Spansk A, Tysk B Musik A, Engelsk A, Matematik B Musik A, Matematik A, Fysik B Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi B Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Engelsk A, Samfundsfag B, Naturgeografi B

31 HHX - Handelsgymnasium
Studieorienteret erhvervsgymnasial uddannelse, der retter sig mod virksomheder, sprog og samfundet. På tværs arbejdes der med internationale forhold og kultur. Giver adgang til alle videregående uddannelser Fagrække: (Min 4A, 3B og 7C) A-niveau: Dansk, Engelsk mindst B-niveau: 2. fremmedsprog (hvis det er begyndersprog kræves dog A-niveau), Samtidshistorie, Virksomhedsøkonomi, Afsætning, International økonomi (A niveau som valgfag) mindst C-niveau: Matematik (A/B niveau som valgfag), Samfundsfag, IT (A/B niveau som valgfag) C-niveau: Finansiering, Erhvervsret, Samfundsfag, Idræt

32 HHX - studieretninger Studieretningerne varierer fra skole til skole. De fleste ligger indenfor kategorierne økonomi, virksomhedsorientering og internationale forhold Eksempler på studieretninger: Marketinglinie: Afsætning A, kulturforståelse B og psykologi C Iværksætterlinien (økonomisk): Virksomhedsøkonomi A, afsætning A og innovation C Matematik og IT –linjen 1. Matematik A, International økonomi A, Statistik C 2. IT A, Afsætning A, Design C Den globale linie (økonomisk): International økonomi A, afsætning A og matematik B

33 HTX – Teknisk gymnasium
Studieorienteret erhvervsgymnasial uddannelse, der retter sig mod tekniske eller naturvidenskabelige fagområder. Giver adgang til alle videregående uddannelser Fagrække: (Min 3A, 3B og 7C) A-niveau: Dansk, Teknikfag (Byggeri og energi, Design og produktion, Proces, Levnedsmiddel og sundhed ) mindst B-niveau: Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik, Teknologi mindst C-niveau: Biologi, Kommunikation/IT, Samfundsfag, Teknologihistorie C eller Idehistorie B

34 HTX - studieretninger Studieretningerne varierer fra skole til skole. De fleste ligger indenfor kategorierne økonomi, virksomhedsorientering og internationale forhold Eksempler på studieretninger: Naturvidenskabelig: Matematik A, Fysik A og Astronomi C Sundhedslinien: Biologi A, Kemi B og Idræt C Kommunikationslinien: 1. Kommunikation/IT A, Design B og Materialeteknologi C 2. Engelsk A, Kommunikation/IT A og Psykologi C Teknologilinien: Teknologi A, Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C

35 Produktionsskole Er et tilbud til unge, der ikke umiddelbart er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse Optagelse på skolen: For at blive elev på skolen skal du først henvende dig til din UU-vejleder for at få foretaget en produktionsskolevurdering Du skal være mellem 16 og 25 år, og du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse Dit mål med opholdet kan være at afprøve dig selv i forhold til arbejde og uddannelse, og at finde ud af hvad du vil På skolen kan du få lavet et individuelt tilrettelagt forløb, der passer præcist til dig. Det kan være et Pro-Erhverv forløb eller starten på en EGU uddannelse. Du får en skoleydelse mens du går på skolen, som er afhængig af om du bor hjemme eller du bor for dig selv.

36 EGU – Erhvervsfaglig grunduddannelse
Er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge, der har særlige behov og ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdoms-uddannelse EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Du kan selv være med til at sammensætte det 2-årige forløb af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer EGU består af perioder på skole og perioder i praktik. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år. Hvis du er fyldt 19 år og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde på fuld tid, kan du tage uddannelsen på 1 1/2 år.

37 VUC Er et tilbud om fortsat almen kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse. AVU – Almen Voksen Uddannelse Du kan tage fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere fagene med andre enkeltfag på FVU og/eller HF. Avu-fagene afsluttes med prøver, der giver samme muligheder for fortsat uddannelse som folkeskolens prøver. Du kan søge ind selv om du ikke er 18 år Kernefag: Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Fransk, Samfundsfag, Naturfag Tilbudsfag: Billedkunst, Dansk som 2. sprog, IT, Medier, Filosofi, Historie, Latin, Psykologi, Samarbejde og kommunikation, Musik, Spansk og Samfundsfag FVU- Forberedende Voksen Undervisning FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Du skal være fyldt 18 år for at deltage. Hf som enkeltfagsundervisning Du sætter selv dine mål og dit tempo, og du bestemmer selv antallet af fag og dermed antallet af ugentlige timer. Du kan vælge særlige fagpakker, som er adgangsgivende til f. eks. pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen. Du kan sammenstykke enkeltfagene til en samlet hf på 2 år eller mere.  Fagenes tidsmæssige tilrettelæggelse på hf varierer fra 1/2 til 2 år og der udbydes dag-, eftermiddags- og aftenhold. De fleste fag på hf udbydes som holdundervisning, men udbydes også til selvstuderende

38 Vil du vide mere? UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning UUO.dk
Uddannelsesguiden ug.dk Forlaget Studie og Erhverv se-pakken.dk Odense Tekniske skole ots.dk Dalum Tekniske Skole dalumuc.dk Tietgenskolen Odense/Nyborg tietgen.dk Almene Gymnasier fyn-gym.dk Social- og Sundhedsskolen Fyn sosufyn.dk Odense Tekniske Gymnasium otg.dk Vestfyns Handelsskole vestfyns.dk Statens Uddannelsesstøtte su.dk Undervisningsministeriet UVM.dk Produktionsskoler produktionsskoler.dk Efterskoler efterskole.dk

39 Uddannelsesplanen

40 Ansøgning til ungdomsuddannelserne
FTU –


Download ppt "Forældreorienteringsaften 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google