Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jeanett Bonnichsen Tlf: Amagertorv 31

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jeanett Bonnichsen Tlf: Amagertorv 31"— Præsentationens transcript:

1 Jeanett Bonnichsen Jeb@cfs.dk Tlf: 2622 0065 Amagertorv 31
1160 København K 1 1 1 1 1 1

2

3 Hvordan skaber man trivsel?

4 ..er et begreb der knyttes tæt sammen med nysgerrighed.
Anerkendelse ..er et begreb der knyttes tæt sammen med nysgerrighed. ..kræver opmærksomhed på hvordan vi potentielt indvirker på andre ..er evnen til at være nysgerrig på en åben og fordomsfri facon ..er at rumme andre menneskers ret til at handle og være på den måde der giver mening for dem

5 individ miljø Trivsel skabes gennem balance!
Manglende trivsel handler i høj grad om ubalance mellem forventninger, ønsker og behov i forhold til det der gives! individ miljø Når der er balance er vi i vækst Når der er ubalance bliver vi anspændte og en vedvarende ubalance kan føre til stress!

6 individ miljø Balance mellem individ og miljø skaber vækst
Det fysiske arbejdsmiljø Relationerne til kolleger, ledelse og kunder Arbejdets omfang og tilrettelæggelse Arbejdets art og indhold Ønsker Forventninger Behov De sagte De usagte De bevidste De ubevidste individ miljø Ubalance mellem individ og miljø skaber utilfredshed og anspændthed der kan føre til helbredsproblemer

7 Måder at kommunikere på i pressede situationer
Vi har bestemte måder at kommunikere på, når vi er pressede eller ved at blive stressede. Nogle reagerer ved at blive mere irritable og ”bide af” andre Andre reagerer ved at blive meget pessimistiske Andre igen reagerer ved ikke at sige så meget

8 Følelser og deres indflydelse
kontrolleret ukontrolleret irritation vrede raseri godt humør glæde eufori uro frygt panik tristhed sorg depression

9 Offersprog Under pres har vi en tendens til at tale ”offer-sprog”.
Vi bruger ord som ”aldrig”, ”altid”, ”man” og ”nogen”. Og fraser som ”det bliver aldrig bedre”, ”der er altid for lidt tid”, eller klassikeren ”det er også for dårligt at” Og når det er personrettet – ord som ”du gør altid”, ”du gør aldrig”, ” det er altid mig/ os andre der skal…”

10 Personligheden betyder meget for din stresstærskel
forventninger følelser motivation tanker Filter af Vaner, normer, regler, holdninger og værdier

11 det sete, hørte, observerede
Det menneskelige isbjerg Det synlige: det sete, hørte, observerede Det usynlige: fortolkninger, vurderinger, værdier, holdninger, normer, følelser, tanker, meninger

12 Hvem har ret? 6

13 Dialogen som udgangspunkt
Vores opfattelse af verden er ikke verden En anerkendelse af perspektivforskellene er en forudsætning for at føre dialog ”Faldgruber”: Man sympatiserer for meget med den andens perspektiv og mister derfor sit eget Man kan eller vil ikke forstå den andens perspektiv Man søger konsensus af frygt for konflikt

14 Kommunikationsprocessen
Kodning Budskab Afkodning Modtager Afsender Afkodning Respons Kodning Feed-Back

15 individ miljø Trivsel skabes gennem balance!
Manglende trivsel handler i høj grad om ubalance mellem forventninger, ønsker og behov i forhold til det der gives! individ miljø Når der er balance er vi i vækst Når der er ubalance bliver vi anspændte og en vedvarende ubalance kan føre til stress!

16 Pearce´s ni bud til værdsættende kommunikation
Få hver enkelt til at føle at han/hun hører til - at hn er ønsket Forsøg at hjælpe hvert menneske til at opnå noget succes hver dag Anerkend den enkeltes anstrengelser og indsats Få ikke andre til at tvivle på deres værd – undlad at gøre dem skamfulde og flove Svar åbent, ærligt og opmærksomt på spørgsmål når det er muligt Anerkend alt det du kan hos den anden Du skal opmuntre den anden til at tale stolt og værdigt om sig selv Hav øjenkontakt når folk taler til dig Lyt med nærvær og opmærksomhed

17 Sid for dig selv og tænk over følgende:
Hvornår oplever jeg mig talt op til? Hvornår oplever jeg at jeg taler op til andre? Hvilken effekt har det at blive talt op til? Hvilken effekt har det at tale op til andre?

18 Hvad er på spil i hverdagen?
Center for Stress Hvad er på spil i hverdagen? Vi er enkeltindivider i en fælles sammenhæng. De fleste ønsker at være en del af en arbejdsgruppe, hvor arbejdsopgaven er i fokus, og personlig forholdemåde er sekundær. Den individuelle trivsel i gruppen er ikke underordnet, men der fokus på balance mellem opgaveorientering og personlig følelsesorientering.

19 At opnå arbejdsgruppefokus kræver:
Center for Stress At opnå arbejdsgruppefokus kræver: Ledelsen har et ansvar, der er kendt og accepteret Gruppen har et ansvar, der er kendt og accepteret Den enkelte har et ansvar, der er kendt og accepteret

20 Arbejdsgruppefokus indebærer
Center for Stress Arbejdsgruppefokus indebærer kendte rammebetingelser som giver overblik, kontrol og sikkerhed kendt rolleforståelse, ansvarsforståelse og opgavekompetencer at ledelse (kan) anerkendes som styringsredskab fælles forståelse af mål og delmål medindflydelse på egen arbejdssituation forståelse for fælles rutiner og fælles ansvar tillid internt i gruppen velfungerende intern kommunikation

21 Kommunikationsmodel Behov: ”jeg gerne vil have…” ”jeg har brug for…”
”jeg har behov for…” Handling: ”vil du…” (specifik, klar anmodning til den anden)

22 Kommunikationsmodel Fakta: ”når du…” ”da vi…” Følelse: ”bliver jeg…”
”følte jeg…” ”blev jeg…” Behov: ”fordi jeg gerne vil have…” ”fordi jeg har brug for…” ”fordi jeg havde haft behov for…” Handling: ”vil du…” (specifik, klar anmodning til den anden)

23 Arbejdsmæssige strategier til at skabe arbejdsgruppefokus
Rammer Retning Fælles aftaler og regler Rolleafklaring Forventninger til de interne relationer

24 5Rord som dialogværktøj: rammer, retning, regler, roller og relationer
Center for Stress 5Rord som dialogværktøj: rammer, retning, regler, roller og relationer De organisatoriske rammer og vilkår skal være kendt af alle! Hvilke arbejdsopgaver er der? Hvilke beføjelser er der? Hvilke økonomiske rammer er der? Hvilke sammenhænge samarbejdes der i? Er krav og forventninger til den enkelte kendt? Andet……?

25 5Rord som dialogværktøj :
Center for Stress 5Rord som dialogværktøj : rammer, retning, regler, roller og relationer Hvad er organisationens overordnede vision? Hvilke mål er der for arbejdet? Hvilke resultater forventes for hvem, af hvem og hvorfor?

26 5Rord som dialogværktøj :
Center for Stress 5Rord som dialogværktøj : rammer, retning, regler, roller og relationer Hvilke grund-/og spilleregler er der for samarbejdet? (både det interne og det eksterne) Hvordan ser informationsvejene ud? Er der – eller skal der være - deadlines for procedurer? Hvordan fordres bedst muligt samarbejde – hvilke regler og aftaler skal til? Hvordan ser den optimale arbejdsgang og arbejdsfordeling ud? Hvordan realiseres dette ud fra de givne rammer og retning?

27 5Rord som dialogværktøj :
Center for Stress 5Rord som dialogværktøj : rammer, retning, regler, roller og relationer Hvordan ser den aktuelle rollefordeling ud? Skal der omfordeles eller samarbejdes på nye måder? Skal der andre personer med nye kompetencer til? Hvordan er kompetencefordelingen i forhold til opgaver? Kan der samarbejdes på andre/nye måder? Er hver enkelt klar over egen rolle og bliver den anerkendt?

28 5Rord som dialogværktøj :
Center for Stress 5Rord som dialogværktøj : rammer, retning, regler, roller og relationer Kan arbejdsglæden optimeres gennem de indbyrdes relationer? Hvilken form for kommunikation ønskes? Er der intern brok-/ sladder-/ chikane-kultur? Hvilke støtteformer ønskes på arbejdspladsen? Hvilke samarbejdsformer ønskes? Hvordan realiseres dette?

29 Sid lidt og reflekter sammen med din sidemakker
Hvad er blevet sagt som har givet mig stof til eftertanke? Hvad er blevet sagt som har provokeret mig? Hvad er blevet sagt som har understreget nogle af mine vigtige pointer?


Download ppt "Jeanett Bonnichsen Tlf: Amagertorv 31"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google