Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Er vi klare til grønt byggeri ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Er vi klare til grønt byggeri ?"— Præsentationens transcript:

1 Er vi klare til grønt byggeri ?
11. Marts GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

2 Når jeg går tilbage i min kalender, støder jeg allerede medio 2009
på mødetitler, der indeholder ordet ” GRØNT BYGGERI” Bornholm har nu i over 5 år arbejdet på brandet: BRIGHT GREEN ISLAND Lidt provokerende – vil jeg godt have lov til at spørge: Hvor langt er vi – i byggebranchen - nået ? Lever vi op til de forventninger brandet vækker ? 11. Marts GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

3 ”Energivejledere” ”grønne håndværkere” og stor respekt for det !
Vi har i forhold til byggebranchens størrelse her på Bornholm fået rigtig mange ”Energivejledere” og ”grønne håndværkere” og stor respekt for det ! Der har været meget fokus på energibesparelser Men når vi taler om, at vi bygger lavenergibyggeri så er der i langt de flest tilfælde tale om byggeri efter 2010 regelsættet og det jo minimumkravene til nybyggeri i dag.

4 BORNHOLM – Bright Green Island
Skal den lokale byggebranche levere sin del af brandet: BORNHOLM – Bright Green Island så skal vi videre med fokus på: Miljøvenlige/bæredygtige materialer Sunde materialer – uden afgasning Løsninger der giver mere/bedre udnyttelse af dagslys Genanvendelige materialer – upgrading Brug af lokale materialer

5 STEENBERGs tegnestue er som bekendt totalrådgiver på
GREEN SOLUTION HOUSE I forbindelse med udbuddet af 1. etape af Green Solution House udsendte vi et spørgeskema til de håndværkere, som vi agtede at invitere til at give tilbud. Grunden til jeg har dem med her er, at det må forventes at disse emner vil blive vigtige ved fremtidige prækvalifikationer/fremtidig tilbudsgivning Byggeriet er bygget op omkring en tre-strenget bæredygtighedsstrategi med visionen om ”Active House”, ”Cradle to Cradle” og DGNB certificering. Dette vil blandt andet give en høj eksponeringsværdi, også for alle medvirkende firmaer. Svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet var meget forskellige – de fleste signalerede, at man meget gerne ville med i den grønne retning – enkelte kom tilbage stort set blanke.

6 Spørgsmålene var bl.a.: Beskriv venligst dokumenterede bæredygtige elementer af jeres firmastrategi og firmaprofil, herunder certificeringer: ISO certificering OHSAS certificering DS (CSR) Emas (Miljøledelse) ISO 9001 certificering Arbejdstilsynets smiley-ordning Evt. dokumentation for deltagelse i et projekt, der har en bæredygtighedscertificering Særlig efteruddannelse i specialområder, der er forbundet med bæredygtige indsatsområder i byggeri

7 Spørgsmålene var bl.a.: Beskriv venligst evt. positive tiltag din virksomhed foretager i forbindelse med produktion eller øvrige processer. (GSH ønsker at samarbejde med virksomheder der tager et socialt og miljømæssigt ansvar.) Oplys venligst antallet af håndværkere med certifikatet ”grøn håndværker” eller anden efteruddannelse på tilsvarende niveau , der vil være tilknyttet projektet på byggepladsen. Byggepladsen skal være energieffektiv. Beskriv kort i stikord hvilken særlige foranstaltninger jeres firma foretager eller tænker foretaget med henblik på dette.

8 Spørgsmålene var bl.a.: Nævn gerne et eller flere referenceprojekter hvor jeres firma har arbejdet med nedenstående miljøcertificeringer. Svanen – nordisk miljømærke Blomsten – EU’s miljømærke EPD miljøvaredeklaration C2C certificerede produkter

9 En af Dansk Standards mange ordninger
. Spørgsmålene var bl.a.: En af Dansk Standards mange ordninger Blaue Engel certificerede produkter Bra miljövalg svensk naturfredningsforeningsmærke Dansk Indeklimamærkning

10 Green Solution House Spørgsmålene i netop denne byggesag er relevante fordi en sådan screening af tilbudsgiverne og tilbudsgivernes svar tages i betragtning ved en DGNB certificering Desuden – og ikke mindst – er en viden om de opstillede emner særdeles relevant ved etablering af de mange grønne/bæredygtige delopgaver dette projekt indeholder

11 GSH – eksempler på grønne løsninger
- Nye altanværn i glas – mod syd med integrerede ”transparente solceller - Etablering af VELUX sun-tunnels i alle badeværelse Etablering af 2 sun-tunnels, der går hele vejen ned til restauranten i lobbyområdet - Etablering af horisontale dagslyskanaler i form af - Parans-systemet mod nord (der henter direkte sollys fra over tag gennem ovenlys i mellemgangen mellem modullinje K og L) og i form af Sun-central løsning i sydsiden mellem modullinje K og L i stueetagen 11. Marts GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

12 Etablering af modulært energiproducerende tag med Velux Modular Skylight med integrerede solceller og solafskærmning.  Etablering af energiproducerende tag- og facadesystem i viftesegmentet i glas med baner, beklædt med DERBIGUMS solcellemembran, omfang fastlægges når indeklimasimuleringen er udført. - Intelligent styring af varme, ventilation med mulighed for opkobling til smart grid Måling af temperatur, ilt- og lysniveau i smartrooms i bygning H mellem modullinje K og L, samt målere på samtlige udtag. Visualisering af indeklima, produktion og forbrug – gennemsnitsværdi sammenlignet med værdier fra de 2 smartrooms 11. Marts GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

13 I Green Solution House arbejdes der med en synergi mellem bygning og landskab – ikke blot visuelt og med henblik på livskvalitet, men også konkret med henblik på et sundt indeklima, samtidig med, at der arbejdes med demonstrationen af hvordan biologiske processer kan integreres og live del af selve bygningen. Levende solafskærmning og biologisk vandrensning består af tre hovedelementer: 11. Marts GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

14 11. Marts 2014 - GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

15 Living Machine, særlig udviklet i samarbejde mellem Ove Loland, Rambøll og SLA, der er del af både landskab og bygning - Grøn væg i smartrooms, hvis budgettet tillader det og driften kan håndteres - Grøn væg i viftesegmentet i glas, - Algerør i forbindelse med living machine - og koordineret placering af træer, som levende solafskærmning med lokale vilde planter – ved sydvendt viftesegment og foran de eksisterende bygninger A og H - Klimatilpasset haveanlæg med vådområder til håndtering af regnvand fra nybyggeriet på egen grund - Grønt tag på tidligere svømmehal (bygning H) med lokale plantearter 11. Marts GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

16 Der etableres et solvarmeanlæg og et energilager for varmt vand ved udnyttelse af volumenet i det eksisterende svømmebassin. 11. Marts GRØNT BYGGERI - Det gode udbud og det gode tilbud

17 Den workshop vi nu skal i gang med omhandler to emner:
1. Det gode udbud 2. Grønne vinkler i udbuddet

18 For at gøre indholdet så konkret som mulig er der taget udgangspunkt
i en konkret og aktuelt eksempel: Trillobitten – Børnehave i Aakirkeby Og specielt i udbuddets Fællesbetingelser – der beskriver de generelle betingelser for sagens gennemførelse. GOD FORNØJELSE

19


Download ppt "Er vi klare til grønt byggeri ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google