Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akutlægehelikopter på Sjælland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akutlægehelikopter på Sjælland"— Præsentationens transcript:

1 Akutlægehelikopter på Sjælland
Resultater fra 1 års forsøgsperiode DSI & Rigshospitalet Pia Kürstein Kjellberg, Rasmus Hesselfeldt, Lars Rasmussen, Jakob Kjellberg (ed) 18/ Jakob Kjellberg

2 Forsøget Redde liv og skabe tryghed i de to regioner
At etablere det nødvendige evidensgrundlag for en landsdækkende ordning med akutlægehelikopter At give faglige og praktiske erfaringer om hvordan en landsdækkende ordning med akutlægehelikopter kan dimensioneres og implementeres 18/ Jakob Kjellberg

3 Evalueringen Teknologi: Kommer hjælpen hurtigere frem?
Er der målbar klinisk effekt? Økonomi: Hvad koster helikopteren? Står omkostningerne mål med effekten? Syntese: Hvad får man for pengene, når man investerer i en akutlægehelikopter? Hvad skal der til for at drive den rationelt? Borger: Skaber helikopteren tryghed? Har borgerne betalingsvilje? Organisation: Hvordan er helikopteren implementeret? Bruges den rationelt? 18/ Jakob Kjellberg

4 Teknologianalyse (Rigshospitalet)
Effektparametre og design efter patientgruppe Patientgrupper Effektparametre Design: Hvilke patienter sammenlignes? Traumer (svære) Tid fra alarmering af primærambulance til ankomst på RH TraumeCenter 30 dages dødelighed Efter-Før sammenligning: Patienter i ALH optageområde behandlet på RHs Traumecenter inden for 48 timer efter traume i perioden (med ALH) hhv (uden ALH) STEMI Tid fra første EKG, der viste STEMI til ankomst på Rigshospitalets PCI Center. ALH patienter i perioden sammenlignes med Ambulancepatienter i perioden (uden ALH) og (med ALH*) Blodprop i hjernen Tid fra sundhedspersonalets første kontakt til lægen på Trombolysecentret i Roskilde til ankomst her. *) som kunne have været ALH betjent, men ikke er blevet det grundet vejrforhold, ikke-dagtid eller ingen disponibel ALH 18/ Jakob Kjellberg

5 Resultater (Rigshospitalet)
Tabel 1.1. Oversigt over observerede effekter efter patientgruppe Patientgrupper Tid til behandling, median 30 dages dødelighed Traumer (svære) 218 min før vs 90 min efter (p=0.002) 29% før vs. 14% efter (p=0,02) 20,5% i Amb. vs. 9,3% i ALH (p=0.09) OR=0,15 i AHL vs Amb. (P=0,02), når ISS inkluderes som lineær parameter STEMI Roskilde 104 min i Amb. vs. 84 min i ALH (p<0,001) 6,9% i Amb. vs. 2,2% i ALH (p=0.095) Blodprop i hjernen 55 min i Amb. vs. 68 min i ALH (p<0,001) 9,2% i Amb. vs. 0% i ALH (p=0,20) 18/ Jakob Kjellberg

6 6-3-2012, Pia Kürstein Kjellberg
Diskussion Begrænset studie grundet tid + udfordringer i det metodiske design Men resultater svarer i store træk til erfaringerne i international litteratur Akuthelikoptere kan påvirke tiden til specialiseret behandling, hvis de disponeres korrekt Akuthelikoptere kan formodentlig også påvirke dødeligheden for udvalgte patientgrupper - men Evidensgrundlaget er spinkelt hvis jf. de krav der almindeligvis sættes ved MTV Der er behov for yderligere forskning hvis effekten skal kvantificeres… , Pia Kürstein Kjellberg

7 Økonomi - omkostningssiden
Omkostninger = ~22 mio. kr./år / ~ pr. tur Plus ca. 1 mio. hvis merbehandling af lette traumer inkluderes Kan være nogle aflastninger af akutberedskaber ved overflytninger, men der vil også være meromkostninger i et driftsdesign Svarer til internationale erfaringer … , Pia Kürstein Kjellberg

8 6-3-2012, Pia Kürstein Kjellberg
Økonomi - effektsiden Fire mulige afsæt, ingen ideelle ALH/AMB dødelighed hele studieperioden -> Tendenser, men ikke signifikans for nogen grupper ALH/AMB tid i hele studieperioden -> Tænkte beregninger, modsatrettede resultater, problem med inklusion af tid brugt på primærhospital Dødelighed før/efter, svære traumer-> Positiv signifikans, men vanskelig tolkning (22/39 ratio …?) Regression, alle traumer m kontrol for alder og ISS -> styrker den kliniske konklusion, men svært anvendelig i sundhedsøkonomi! , Pia Kürstein Kjellberg

9 Vores valg: Afsæt i observeret dødelighed
Tabel 4.3. Dødelighed blandt patienter behandlet og fløjet med akutlægehelikopter hhv. patienter behandlet og kørt med almindelig ambulance ALH Ambulance P Traume, alle 5/140 (3,6 %) 42/1651 (2,6 %) 0.49 Traume, ISS>15 4/43 (9,3 %) 33/161 (20,5 %) 0.09 STEMI, alle 3/114 (2,6 %) 21/336 (6,3 %) 0.14 STEMI, PCI behandlet 2/91 (2,2 %) 18/262 (6,9 %) 0.095 Apopleksi, alle 5/65 (7,7 %) 34/265 (12.8 %) 0.23 Apopleksi, trombolyserede 0/22 (0 %) 8/87 (9,2 %) 0.20 18/ Jakob Kjellberg

10 Beregning af restlevetid justeret for køn/alder pba data fra Danmarks Statistik…
Dødsfald Kontakter Restlevetid Tab pr. pt. Antal År ALH_traume_svært til skade 4 43 25,8 2,4 Ambu_traume_svært til skade 31 150 20,5 4,2 ALH_stemi_PCI 2 91 26,6 0,6 Ambu_stemi_PCI 16 249 13,5 0,9 ALH_stemi_ikke PCI 1 23 8,0 0,3 Ambu_stemi_ikke PCI 3 73 7,8 ALH_apopleksi_trombolyse 22 n.a. Ambu_apopleksi_trombolyse 6 77 7,7 0,7 ALH_apopleksi_ikke trombolyse 5 12,7 1,5 Ambu_apopleksi_ikke trombolyse 25 164 12,2 1,8 Kilde: Egne beregninger og data om forventet levetid fra statistikbanken ved Danmarks Statistik 18/ Jakob Kjellberg

11 Beregning af vundne leveår for hver gruppe...
Vundne leveår ved ALH Traume_svært til skade 77 Stemi_PCI 31 Stemi_ikke PCI -1 Apopleksi_trombolyse 13 Apopleksi_ikke trombolyse 14 Sum 134 18/ Jakob Kjellberg

12 Beregning af omkostning ifht effekt…
Ved antagelse om normal restlevetid (ifht. køn/alder) Pris pr. leveår, traumer: Pris pr. leveår, alle: Ved antagelse om 75% af normal restlevetid (ifht. køn/alder) Pris pr. leveår, traumer, Pris pr. leveår, alle: Laveste interval: NICE: Men svært at sige noget endeligt på foreliggende evidensgrundlag (= internationale erfaringer) 18/ Jakob Kjellberg

13 Samlet konklusion ALH kan indgå som et meningsfuldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab ALH kan have positiv effekt på tid til højt specialiseret behandling, bl.a fordi tidskrævende overførsler undgås Meget tyder på, at ALH medfører en lavere 30 dages dødelighed for alvorligt tilskadekomne traumepatienter Evidensgrundlaget er spinkelt jf. de krav vi almindeligvis stiller ved MTV Det er svært at afgøre, hvad man nærmere bestemt får for pengene, når man investerer i en ordning med ALH Borgerne er positive, men kun så længe en ordning med ALH ikke indføres på bekostning af nedskæringer på andre offentlige serviceområder 18/ Jakob Kjellberg


Download ppt "Akutlægehelikopter på Sjælland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google