Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undersøgelsesdesign – et eksempel. Undersøgelsesdesign – et eksempel I • Hvad vil jeg finde ud af? – Jeg vil finde ud af hvordan folk beslutter sig for,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undersøgelsesdesign – et eksempel. Undersøgelsesdesign – et eksempel I • Hvad vil jeg finde ud af? – Jeg vil finde ud af hvordan folk beslutter sig for,"— Præsentationens transcript:

1 Undersøgelsesdesign – et eksempel

2 Undersøgelsesdesign – et eksempel I • Hvad vil jeg finde ud af? – Jeg vil finde ud af hvordan folk beslutter sig for, hvad de vil se i fjernsynet, og hvad der spiller ind på beslutningen. • Jeg vil sammenligne ‘folks’ beslutninger om at se tv ‘hjemme’ under forskellige forhold: – Case definition: en der har adgang til tv-indhold hjemme, og bruger det.

3 Undersøgelsesdesign – et eksempel II • Jeg vil sammenligne beslutningerne om at se tv på følgende områder: – Er der forskel på beslutningsprocessen ved solo- overfor social-sening (interesse vs. ‘tvang’)? – Graden af planlægning (selektion vs. vane): I hvilket omfang planlægges seningen? Hvilke medier/informationskilder inddrages? – Tidsforbrug: Spiller hvor meget man ser ind på planlægningsgraden/beslutningsprocessen? – Antal kanaler til rådighed: Spiller antallet af kanaler ind på hvordan man beslutter sig/planlægger? – Fjernbetjeningens rolle i beslutningsprocessen.

4 Undersøgelsesdesign et eksempel III • Jeg vil spørge (interviewe) folk individuelt, om hvordan de beslutter, hvad de vil se. – Jeg vil gerne have undergrupperne i undersøgelsen på 4 personer hver for at have bare lidt robuste data. – Jeg regner med, at der er en sammenhæng mellem antal kanaler og tidsforbrug. – Jeg regner med at planlægningen er en funktion af de andre forhold. – Så i alt skal jeg interviewe 16 personer om deres tv-sening Social-seningSolo-sening Tid/ antal kanalerHøjtLavtHøjtlavt Antal respondenter4444

5 Undersøgelsesdesign et eksempel IV • Jeg vil finde respondenter til undersøgelsen i min omgangskreds. – 8 der bor alene og 8 fra forskellige husstandsstørrelser • Man kan udvide undersøgelsen med fx: – køn – Alder – Husstandsstørrelser • Men hver gang vil man skulle udvide antallet af respondenter.

6 Bare for sjov – til en Ph.D. FamilestørrelseSolo-seningSmå husstandeStore husstande PlanlægningJaNejJaNejJaNej KanaludbudSLSLSLSLSLSL TidsforbrugHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHL Alder: 3 aldersgrupper Antal respondenter 24 x 4 Alt i alt skal jeg interviewe 288 personer, med denne detaljeringsgrad. Her vil jeg blive nødt til at overveje: • Er det overkommeligt? • Kan det gøres gennem mit sociale netværk eller skal jeg sample på en anden måde? • Ville det give mening at bruge et spørgeskema i stedet? • Hvilke konsekvenser ville det få?

7 Undersøgelsesdesign et eksempel V • Jeg vil analysere mine data ved at samle udsagn om de forskellige teoretiske fokuspunkter: – Personlig interesse: programindhold – Social forpligtelse: rolleudøvelse – Programselektion: Informationssøgning, planlægning – Vanesening: fritid, underholdning, tidsfordriv – Mediebrug: tidsforbrug, teknologier, kanaler • Kan der opstilles typiske beslutningsmønstre eller – processer, der er kontekstafhængige (husstandsstørrelse, tidsforbrug, kanaludbud)? • Er der data, der indikerer andre forklaringer end de forventede? – Er udsagnene konsistente indenfor de førnævnte fokuspunkter? – Hvad skal jeg stille op med udsagn, der modsiger hinanden? – Hvornår opstår der en tendens i datamaterialet?


Download ppt "Undersøgelsesdesign – et eksempel. Undersøgelsesdesign – et eksempel I • Hvad vil jeg finde ud af? – Jeg vil finde ud af hvordan folk beslutter sig for,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google