Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HPS NEXT GENERATION BØRNE- & UNGEMILJØER PÅ HOLLUF PILE SKOLE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HPS NEXT GENERATION BØRNE- & UNGEMILJØER PÅ HOLLUF PILE SKOLE"— Præsentationens transcript:

1 HPS NEXT GENERATION BØRNE- & UNGEMILJØER PÅ HOLLUF PILE SKOLE

2 Indledning Vi vil omsætte Odense Kommunes vision for fremtidens folkeskole til lokale indsatser og udviklingsinitiativer på Holluf Pile Skole Vi har lagt vægt på en innovativ tilgang, der involverer alle skolens aktører: Elever, forældre, medarbejdere og ledelse Vi har gravet en fremtidskuffert ned – og startet en tradition Resultatet er HPS Next Generation – en fremtidsvision for Holluf Pile Skole

3 Innovationsforløbet Kick Off Eleverne Forældrene Med-arbejderne
Fremtidens skole Kick Off Eleverne Forældrene Med-arbejderne

4 Innovationsforløbet Elevfokus Teknologi Ny pædagogik
Fremtidens skole Eleverne Innovationsforløbet Elevfokus Teknologi Ny pædagogik De fysiske rammer (skabe, møbler…)

5 Innovationsforløbet Forældrefokus (+ 10 points) Pædagogik Teknologi
Fremtidens skole Forældrene Innovationsforløbet Tema Points Klasseværelset 13 Teknologi 19 Eleverne 4 Temaer til skolen Mad Det sociale 5 Forældre 2 Pædagogik 28 Gangen og toiletter 3 Den blandende pose Skoledagen 1 Lærerne 6 SFO Aktive elever 17 Udendørs Ledelse Trivsel Forældrefokus (+ 10 points) Pædagogik Teknologi Aktive elever Klasseværelset

6 Medarbejdernes ideer og potentiale-vurdering Odense Kommunes vision
Elev- & forældreinput

7 Værdier for HPS Next Generation
Fremtidens skole Med-arbejderne Værdier for HPS Next Generation Fleksibilitet 94 værdiord Socialt Faglighed Organisering Åbenhed Individuelt Samarbejde

8 37 ideer til børne- og ungemiljøer
Holddeling efter læringsstile i tværfaglige forløb Hvordan sikrer vi, at lærerne og andre fagfolk får mulighed for at bevare eller genskabe deres autoritet? CL, Classroom Management, fokus på antimobning Styrkelse af læreren som autoritetsperson i et børnemiljø, hvor klassen er basen At der skabes miljøer, som tilgodeser, at de enkelte elev bliver aktiviteret optimalt i forhold til forudsætningerne Opblødning og fleksible skemaer Styrkelse af det praktisk musiske område Arbejd hen imod at gøre indskolingerne mere homogene Hvordan får vi mere bevægelse og (sund kost) ind i skolen? Hvordan skaber vi spændende læringsmiljøer, der fastholder lysten til at lære? Hvordan skaber vi spændende læringsmiljøer, der fastholder lysten til at lære? Børnemiljøer Børneskole fra klasse Fleksibilitet & samarbejde Opkvalificering - samarbejde og kollegial sparring Udeundervisning - 1 udespor Mere end en voksen i undervisningen/læring Hvordan skaber vi spændende lære/være-miljøer, der fastholder lysten til at lære/være på HPS? Motiverende prøveformer/semesterdeling Motiverende prøveformer/semesterdeling Hvordan skaber vi spændende læringsmiljøer, der fastholder… Ungemiljøer Fleks-mødetid Den lektiefri udskoling Motivation til læring Daglig bevægelse i skoleregi fra morgenstunden Fleksiblitet, delt undervisning Hvordan kan vi bygge undervisningen op på flere arbejdsformer og metoder? Udeskole - minimum en dag om ugen Afskaf afgangsprøverne Flere valgfag - kurser Flere valgfag Udvikle fag-team Ny fag-/skemastruktur i udskolingen Arbejde bevist med samarbejdsstrukturer (f.eks. CL) Tilbud om lektiecafe fire dage om ugen Nye måder at evaluere på, som i højere grad sidestiller boglige og praktiske fag Spændende læringsmiljøer - faglokaler, udskoling

9 Pilotering ud fra devisen Fail Cheap and Early

10 Børn- og ungemiljø Holluf Pile skole
2013/2014

11 Kerne-elementerne Børnemiljø Ungemiljø Inkluderende læringsmiljøer
Børn- og forældreinvolvering Fysiske rammer, der understøtter flexibilitet og kreativitet Inddragelse af lokale aktører Forpligtende samarbejde mellem de professionelle Ungemiljø Styrket fokus på ungedidaktik Styrket ungeinddragelse Stærkere brobygning til og vejledning om ungdomsuddannelser og fritidsliv Strategier for inklusion og fællesskab Forældresamarbejde

12 Den sammenhængende skoledag – motivation og faglig fordybelse
Struktur DSS fra kl til 14.00 60 min. moduler Indhold Fordybelsesperioder Bevægebånd Træne/øve/gøre-bånd Traditioner Samarbejde Lærer/pædagog-samarbejde Lærer/lærersamarbejde

13 Ungemiljø – motivation og faglig fordybelse
Struktur 60 min moduler Indhold Humanistiske/naturfaglige fordybelsesuger Musisk/kreative uger Traditioner Overgange Fra børne- til ungemiljø Fra grundskole til ungdomsuddannelse Valgfag Bl.a Comenius, madlavning, fritidsliv mm. Samarbejde Lærersamarbejde om fagene/fagblokkene

14 IT Aktive boards til alle klasseværelser Nyt computerlokale
Opstilling af elevskabe I-pads – klassesæt BYOD – 4. til 9. klasse Lærercomputere – fra juni 2013 IT som obligatorisk fag Digitale læringsmidler

15 Sundhed Multibane for de ældste Bevægelsesområde for de yngste
Kommer snart: multibane for mellemtrinnet og nyt bevægelsesområde for de yngste. Etablering af kantinemiljø Onsdagsmenu Mulighed for morgenmad Salatbar

16 Fysiske rammer - læringsmiljøer
Børne – og ungemiljøer – ny opdeling af skolen Møbler til 18 klasser Møbler til læringmiljøer på gangene Etablering og møblering af grupperum Nyt f/k-lokale Forbedrede personaleforhold

17 Inklusion – en teamindsats
Undervisningsdifferentiering/øget samarbejde mellem faglærere og resursepersoner Pædagogfaglige tilgange LP-skole Kvalificering med interne resursepersoner Kvalificering med eksterne resursepersoner Flexible fysiske læringsmiljøer

18 Partnerskaber Den sammenhængende skole dag Ungemiljøet Inklusion
Ledelseskollegiet Gården Musikskolen Ungemiljøet Korsløkke Ungdomsskole, Ejerslykke- og Tingkærskolen Tornbjerg Gymnasium – andre ungdomsuddannelser UUO Comenius – internationalt samarbejde Ny Nordisk Skole Inklusion Center for Inklusion CIBU SSP-netværk Enghaveskolen Læringscentret Odense Central Bibliotek Øvrige interessenter


Download ppt "HPS NEXT GENERATION BØRNE- & UNGEMILJØER PÅ HOLLUF PILE SKOLE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google