Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisning på og med nettet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisning på og med nettet"— Præsentationens transcript:

1 Undervisning på og med nettet
Praksis og forandring Helle Bækkelund Jensen Institut for Læring, Aalborg Universitet Oplæg IT Netværksgruppen 1. dec. 2003

2 Tanker, spørgsmål og svar
Undervisning i forandring (?) Undervisning som begreb Forandring som begreb Teknologi, IT, virtuelle rum … Undervisning, læring og refleksion Tilrettelæggelse af undervisning og IT-anvendelse

3 Eksempel på IT i undervisningen

4 Mere fra samme eksempel ..

5 Et andet eksempel

6 Mere fra samme

7 Lidt mere fra samme

8 Undervisningspraksis
I begge eksempler er der tale om ”et virtuelt rum” I begge eksempler er skriftlighed den dominerende interaktionsform FirstClass det ”lukkede” miljø Hjemmesiden mere ”åbent” Undervisningens aktører

9 Teknologisyn Teknologi udvikler praksis
”Teknologi er skaber af og skabt af den praksis, den indgår i” (Georgsen, 2001) Den praksis, der udspiller sig i det virtuelle rum, er en praksis i sin egen ret – og ikke en kopi (Harasim 1989)

10 Undervisning Fra undervisning til læring
Undervisning er den aktivitet, der skaber rammerne for og gør de studerendes læring mulig Undervisning – en intentionel aktivitet rettet mod nogen og noget

11 ”Komponenter” i undervisningen
Context Learners Teacher Ideals Content

12 Forandring Enrichment – at forandre dele af undervisningen uden at ændre på de grundlæggende strukturer og komponenter Reengineering – at forandre de grundlæggende strukturer og komponenter Collis, 1996 & 1998

13 ”Komponenter” i undervisningen
Context Learners Teacher Ideals Content

14 Undervisnings”opfattelser”
Teacher-centered/ Content-oriented Student centered/ Learning oriented Imparting information Transmitting structured knowledge Facilitating understanding Conceptual Change/ Intellectual development Student-teacher Interaction/ apprenticeship

15 Hvad forandres? Interaktionsformer Tilstedeværelse
Navigation – metaforer for rumlighed Tid – sted Materialer Gennemsigtighed – ”Åbent hus”

16 Hvad forandres for underviseren?
Planlægning – flere (og måske nye) interaktionsmuligheder og mediemuligheder Planlægning – sammenhængen mellem undervisning og læring Planlægning af en bred vifte af undervisningsformer

17 Læringssyn Konstruktivistisk læringssyn (at konstruere sin viden gennem en aktiv tilegnelsesproces i samspil med andre) Læring gennem deltagelse Læring gennem refleksion

18 Refleksion At ”tænke” i handling, over handling og over refleksion i handling (Schön) At distancere sig, at koble til tidligere erfaringer og at sprogliggøre egne erfaringer – at gøre dem fælles (Kolb – Dewey – Piaget) At spejle sig selv (et grundvilkår for kognitiv tankevirksomhed)

19 PBL – Problemorientering
At arbejde med ”virkelige” problemer Studenteraktiverende undervisningsform (læring gennem deltagelse) Kombinerer forskellige former for læreprocesser

20 PBL - Problemorientering
Problemet formuleres i faget eller i pensum (eller af læreren) ”Øvelser” med ”løsninger” ”Fagets” problem (men kan måske blive mit eget) Problemorientering Selvstændig formulering af problem Udgangspunkt i problemets karakter, ikke faget ”Mit eget” fagligt relevante problem

21 IT og Læring – en anskuelse
IT-akse Nyt læringsparadigme IT-baseret undervisning Individualitet og fleksibilitet i undervisningen Traditionel klassestyret undervisning Kvalitets- og effektivitetsakse Ringe eller ingen brug af IT Gammelt læringsparadigme

22 IT og Læring – en anden anskuelse
IT er en faktor, som vi ikke kommer udenom – uanset hvilke fag og fagområder vi underviser i og uddanner mennesker til at agere i IT giver nye muligheder for tilrettelæggelse af undervisning og dermed flere muligheder for at sandsynliggøre læring IT virker bedst der hvor det giver mening

23 Afrunding En ny praksis tydeliggør vanskelighederne ved den ”gamle”
Gentænkning af undervisningsformer Sammentænkning af undervisningens mål & form med IT At gå fra ”eksperter” til ”novicer”

24 Referencer Collis, Betty (1996): “Tele-learning in a Digital World. The Future of Distance Learning.” Thomson International Computer Press. Oxford. Collis, Betty. "Pedagogical Reengineering: a pedagogical approach to course enrichment and redesign with the WWW". Educational Technology Review, Vol. 8, issue 3. (1997): Collis, Betty. "New didactics for university instruction: why and how?" Computers & Education, Vol. 31, issue 4. (1998): Eggert Jørgensen, Gunnar & Banff, Poul Erik. Gør IT en forskel i undervisningen? Omstilling gennem projektarbejde, runde 2. CTU, København. 2001 Georgsen, Marianne: ”Kommunikative rum til samarbejde og læring i virtuelle omgivelser” Laursen, E. (red.): ”Viden om læring. Aktuel forskning i læreprocesser”, ISBN VCL-serien nr. 25 Harasim, Linda. "On-Line Education: A New Domain" side Mindweave: Communication, Computers and Distance Education. Eds. Robin Mason & Anthony Kaye. Oxford, 1989. Jensen, Helle Bækkelund: “Forandring af undervisningspraksis. Hvordan bruger lærere IT i nærundervisningen?”. I: “Undervisningsformer på nettet” (red. Heilesen, Simon og Jensen, Helle Bækkelund). Tidsskrift for Universiteternes efter- og videreuddannelse, nr Pratt, Daniel D.: ”Conceptions of teaching”. Adult Education Quarterly, 42(4), s Pratt, Daniel D.: ”Five perspectives on teaching in adult and higher education”. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida, 1998 Qvortrup, Lars: ”Det lærende samfund – læring, kompetence, uddannelse og IT i det hyperkomplekse samfund.” Uddannelse, Læring og IT – 26 forskere gør status på området. Undervisningsministeriet. København 2001


Download ppt "Undervisning på og med nettet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google