Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORIENTERING 6. SEMESTER Torsdag den 18. feb. 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORIENTERING 6. SEMESTER Torsdag den 18. feb. 2010."— Præsentationens transcript:

1 ORIENTERING 6. SEMESTER Torsdag den 18. feb. 2010

2 2 Bachelor i Politik & Administration – hvad nu? 2  Kandidatuddannelsen i Politik & Administration  Studieform/eksamensform – forskelle fra bacheloren  Uddannelsens fagelementer  Regler for studieprogrammet  Eksempler på studieprogrammer - generalist eller specialist?  Hvilke kompetencer får man?  Hvad kan man blive?  Andre kandidatuddannelser  Kandidatuddannelsen i IT-ledelse  Sidste frist for valg: 20. apr. 2009 (Andre universiteter kan have anden frist!)  Stil endelig spørgsmål undervejs!

3 3 Studie- og eksamensformer på kandidatdelen 3  Selvstændigt og personligt sammensat studieprogram  Vi præsenterer de forskellige byggesten  Ikke forelæsninger, men seminarer  Mindre hold  Studenteroplæg  Ugeopgave 10 ECTS  Seminaropgave 10 ECTS  Projekt 20 ECTS

4 4 De tre kerneområder 4  Modul 1: Organisation og forvaltning  Modul 2: Policyanalyse  Modul 3: Politisk kommunikation og -deltagelse  Alle tre kurser skal indgå med min. 10 ECTS  Der er mulighed for vægtning kurserne imellem

5 5 Tværgående seminarer 5  Tværgående seminarer er undervisning der går på tværs af de tre kerneområder  Det er forskelligt hvad der udbydes fra semester til semester!  Desuden udbydes der på nogle semestre:  Videregående metode og forskningsdesign

6 6 Valgfag 6  I kan vælge 10-30 ECTS valgfag  Studieophold eller enkelte kurser  På AAU eller på et andet universitet i ind- eller udland  Ved udland:  Kontakt internationalt kontor  OBS! I SKAL have min. 10 ECTS ”ud af huset” – altså valgfag eller praktik

7 7 Praktik 7  10 ECTS  20 ECTS  30 ECTS  Enten på 8. eller 9. semester  Man SKAL have bestået 30 ECTS på overbygningen før man kan komme i praktik  Praktikopslag  Opslagstavle foran vores kontor  Opslagstavle ved Internationalt kontor  www.praktik.aau.dk www.praktik.aau.dk  http://www.djoef.dk/Studerende.aspx http://www.djoef.dk/Studerende.aspx  Søg uopfordret!

8 8 Eksempler på praktik (offentlig) 8  Rigsrevision  Aalborg Kommune  Region Nordjylland  Integrationskontor  Undervisningsministerie  Den Europæiske kommission i FN  Diverse i Bruxelles  Danske ambassader/konsulater i udlandet

9 9 Eksempler på praktik (privat)  PLS Rambøll  Nordjyske Medier  Konsulentfirmaet COWI  KMD  Siemens

10 10 Specialist eller generalist? 10  I sammensætter selv Jeres studieprogram  Muligt at tage en bred overbygning med mange forskellige seminarer  Muligt primært at fokusere på ét af de tre kerneområder Reglerne for studieprogrammet:  Hvert kerneområde skal indgå med min. 10 ECTS  Der skal skrives 2 projekter a 20 ECTS (praktikprojektet kan ikke opfylde et projektkrav)  I skal have min. 10 ECTS ”ud af huset” – valgfag eller praktik  Specialet skal skrives indenfor et af kerneområderne

11 11 Eksempel 1: Specialist i Organisation og forvaltning 11 7.8.9.10. Policyanalyse10 Organisation/Forvalt.20 10 Politisk Kommunikation10 Metode og forsknings. Tværgående seminar Valgfag Praktik20 Speciale30

12 12 Eksempel 2: Generalist 12 7.8.9.10. Policyanalyse20 Organisation/forvaltning20 Politisk Kommunikation10 Metode & forsknings.10 Tværgående seminar10 Valgfag10 Praktik Speciale30

13 13 Eksempel 3: Generalist 7.8.9.10. Policyanalyse20 Organisation/forvaltning10 Politisk Kommunikation20 Metode & forsknings. Tværgående seminar10 Valgfag10 Praktik20 Speciale30

14 14 Hvilke kompetencer får man?  Solid viden om samfundet og dets udvikling  Gode analytiske evner  Indsigt i politisk-administrative processer og forhold  Kompetence til at administrere og forandre i administrative og serviceproducerende organisationer/virksomheder  Skriftlige kompetencer – problemorienteret projektarbejde  Samarbejde tværfagligt  Særlige kompetencer indenfor de områder I har skrevet projekt  Evt. specialisering indenfor policy, organisation eller politisk kommunikation  Tænk Jeres uddannelse som en værktøjskasse!

15 Beskæftigelse for Cand.scient.adm 15 40% i det private 60% i det offentlige

16 16 Jobmuligheder  Ministerier  Region/Kommune – fx integrationsprojekt i kommune  Arbejdsmarkedssekretariat  Erhvervsudvikling  Europaparlamentet  Ambassade  Konsulentvirksomhed  Private serviceproducerende virksomheder  Organisationer  Forskning

17 17 Typiske arbejdsfunktioner  Analyse  Administration  Planlægning  Projektledelse  Ledelse/Organisation  Information  Strategiudvikling  Konsulentarbejde  Undervisning

18 18 Seminar udbud Følgende seminar bliver formentlig udbud i Efterårssemestret 2010:  Modul 1: Professioner og professionelles rolle i den offentlige sektor  Modul 2: Udvikling af offentlig politik gennem styring og demokratisk dialog  Modul 3: Politik og medier  Modul 4:Privatisering og markedsgørelse i den offentlige sektor – dilemmaer og udfordringer  Modul 5: ? Dette er de nuværende seminarer for forårssemestret:  Modul 1: Digitalisering af og i den offentlige sektor  Modul 2: Re-regulering i Europa – beskæftigelsesvenlige politikker og EU’s Sociale Model  Modul 3: Magt, Medier og Offentligheder  Modul 4: Evalueringsmetode- og praksis i den offentlige sektor

19 19 Andre kandidat uddannelser på AAU  Europæiske studier/Development & International Relations  Culture, Communication and Globslization  Kultur- og Erhvervsgeografi  Turisme  Socialt arbejde  Cand.it.  Læring og forandringsprocesser  IT-ledelse  (Cand.soc. I Organisation og Strategi)  http://studieguide.aau.dk/Uddannelser/Kandidat http://studieguide.aau.dk/Uddannelser/Kandidat

20 20 International Master (2 årig)  Master of European Studies  Master of Development and International Relations  7. semester: Teori + projekt  8. semester: Teori + projekt  9. semester: Praktik eller studieophold i udlandet  10. semester: Speciale på engelsk  Undervisning foregår på engelsk!  Se mere på: http://www.internationalaffairs.aau.dk/ http://www.internationalaffairs.aau.dk/

21 Kandidatuddannelsen i IT-ledelse I  Optager især bachelorer fra pol/adm, oceon, HA og sociologi  Lærer at kombinere viden om ledelse, økonomi, organisation og forvaltning med viden om informationssystemer og IT.  Formål: at kunne styre komplekse IT- udviklingsorganisationer og -projekter ud fra et organisatorisk og forretningsorienteret perspektiv. 21

22 Kandidatuddannelsen i IT-ledelse II 22

23 Kandidatuddannelsen i IT-ledelse III  Opnår kompetencer til: at lede, forandre og udvikle organisationer vha IT.  Jobmuligheder:  IT-ledere i offentlige og private virksomheder  Forretningsanalytikere og konsulenter  IT-projektchefer og IT-projektledere  Forskning inden for informationssystemer og IT-ledelse  Se mere på: http://www.epa.aau.dk/forskningsenheder/center-for-it- ledelse/for-studerende/cand-it/ eller henvend Jer til Keld Pedersen rum 9, fib 3 http://www.epa.aau.dk/forskningsenheder/center-for-it- ledelse/for-studerende/cand-it/ 23

24 24 Andre kandidatuddannelser  Evt. på KU, AU, CBS, RUC  Også mulighed for Cand.public via AU (en del af uddannelsen læses på journalisthøjskolen)  Læs om optagelseskrav på deres hjemmesider og kontakt deres studievejleder  Elitekandidatuddannelsen i Politik & Administration

25 For mere viden…  Åbent Hus 3. marts for følgende kandidatuddannelser:  Culture, Communication & Globalization  Turisme  Læring & Forandringsprocesser  Development and International Relations &  European Studies  Kontakt studievejlederne for de forskellige studier både på AAU og andre universiteter! 25

26 26 Mere information www.bricksite.com/studievejledning Mail: admsamf-studievejl@samf.aau.dk Tlf: 99 40 80 45 Åben: Fibigerstræde 3, lokale 68 Tirsdag 13-15 (Mona) Onsdag 12-14 (Anne)


Download ppt "ORIENTERING 6. SEMESTER Torsdag den 18. feb. 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google