Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vi udvikler og ændrer menneskers INDSTILLING og ADFÆRD

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vi udvikler og ændrer menneskers INDSTILLING og ADFÆRD"— Præsentationens transcript:

1 Vi udvikler og ændrer menneskers INDSTILLING og ADFÆRD
Vigtige noter: Indsæt altid kundens logo på denne side. Skift Step-Up logoet med kundens. Vi udvikler og ændrer menneskers INDSTILLING og ADFÆRD

2 Lederen som forandringsressource
Implementering af strategi Formidling af refleksioner Vigtige pointer: Brug denne side hvis den er passer ind i organisationsplanen på den organisation du skal præsentere dit oplæg. Brug lidt tid på at fortælle om konsekvenserne ved ikke at gøre noget ved problemstillingen generelt. Hvad sker der hvis man som beslutningstager ikke reagere på de udfordringer, der opleves i systemet. Hvad er konsekvensen for beslutningstageren? Hvad er konsekvensen for implementering af strategien i virksomheden? Hvad er konsekvensen for virksomhedens økonomi? 2

3 Forudsætninger for succes!
Tør/holdning Vil/motivation Vigtige pointer: I Step-Up tror vi på, at al udvikling starter med motivering af den enkelte deltager. Derfor tager vores processer altid udgangspunkt i at skabe ønsket om forandring hos den enkelte deltager. Uden motivation kan vi træne lederne i nok så mange værktøjer og holdninger, men de vil aldrig komme fra tanke til handling. Når vi har skabt motivationen hos den enkelte deltager vil målet og værdien bestemme forholdet mellem vores holdningsbearbejdning og træning af værktøjer. Vi har vores fokus på den forventning kunden har til ny adfærd, og det er vores mål med processen. I Step-Up skaber vi forudsætningerne for at gøre en forskel for sig selv. Vi skaber motivationen, bearbejder holdningerne og giver de nødvendige værktøjer. Men det er op til lederen selv at gøre sit indlærte til en del af sin adfærd. Vi kan kun skabe forudsætningerne. Udbytte/ Værdi Den nuværende situation Målet Kan/værktøjskassen

4 Den nuværende situation
Styrker Økonomisk styrke til at gennemføre forandringer. Ny organisation er på plads. Fokus på forandring er forankret i topledelsen. De 4 indsatsområder er klart defineret. Udfordringer Stor forskel på hvor topledelsen gerne vil have X og på hvor medarbejderne oplever sig selv og hvor de skal være. Der mangler pt. flere vigtige ledelsesbeslutninger omkring selve udførelsen. Stort behov for forandringsvillighed i organisationen – realistisk? Organisationen er præget af nedskæringer, ny org., fokusskift fra kontrol til service. Vigtige pointer: Denne side bruger du til at ridse dine forudsætninger op for at have udarbejdet oplægget. Det er meget vigtigt at du starter med at komme med virksomhedens styrker, så kunden får en oplevelse af, at der altså også er gode ting. Og at du har opdaget dem. (Min erfaring er, at ”I er ærlige” virkelig gør kunden glad. Du skal bare sørge for at bakke det op med noget de har fortalt dig) Herefter beskriver du din oplevelse, at de udfordringer de har. Her er det ekstremt vigtigt at du bruger deres egne ord fra den dialog du har haft med dem på det tidligere møde eller evt. i telefonen efterfølgende. Et ord kan betyde forskellen på deres oplevelse af at blive forstået eller ej. Efter gennemgang af denne side beder du kunden bekræfte dine observationer, og finder ud af om der er vigtige pointer du har glemt. (Kunden vil få opridset deres udfordringer, som skaber motivation mod forandring.

5 Mål og værdi MÅL At give lederne kompetencerne til at bruge coaching som en del af deres personlige værktøjskasse. At udvikle ledernes coachingkompetencer. At skabe selvtilliden til, at den enkelte leder bruger coaching i sin dagligdag. Vigtige pointer: På denne side skriver du målet med processen. Og værdien for virksomheden når processen er gennemført med succes. (Sørg for at i tale sætte værdien efter succes for beslutningstager) Underbyg meget gerne med kundeoplevelser du har haft med tidligere kunder med samme udfordringer. Du skal have fuld fokus på værdien for beslutningstager, for virksomhedens strategi og for virksomhedens økonomi. UDBYTTE Større gejst hos leder. Større fleksibilitet i opgaverne hos medarbejderne. Større grad af helhedsforståelse hos medarbejdere.

6 Coachende ledelse Vigtige pointer:
På denne side skitseres hele processen i overbliksbillede. Refleksion Og Forankring Personlig sparring hjemmeopgave Den coachende leder Faldgrupper 1 dag Snublesten Overbevisninger 1 dag Ledercoaching Værktøjskassen 2 dage Internat

7 Overskrifter for dagene:
Ledercoaching Værktøjskassen 2 dage Internat Målgruppe: Ledere i X Mål for dagene: At lederne får en klar opfattelse af, hvad coaching i lederrollen er. At lederne får værktøjer til at coache. At lederne får motivationen til at bruge coaching som en del af deres ledelsesværktøjskasse. At lederne får selvtilliden til at bruge coaching i dagligdagen. Overskrifter for dagene: Hvad er ledercoaching i X? Basismodellen – GROW (evt. bog) Målsætning, Spørgeteknik, Træning Hjemmeopgave - refleksion Praktik: 2 dages internat Undervisning dag 1: – 18.00 Undervisning dag 2: 9.00 – 16.00 Personer: Ole Bødtcher Vigtige pointer: Der udarbejdes en planche for hver del i processen, som gennemgås enkeltvis. Når den sidste planche er gennemgået skal du igen få kunden til at bekræfte, at processen vil løse deres udfordring og skabe den ønskede værdi for beslutningstager, virksomhedens strategi og virksomhedens økonomi.

8 Overskrifter for dagene:
Snublesten Overbevisninger 1 dag Målgruppe: Ledere i X Mål for dagen: At lederne får værktøjer til at håndtere den vanskeligere del af coachingdisciplinen. At lederne får selvtilliden til at håndtere ”udfordrende” fokuspersoner. At lederne får værktøjer og træning til at motivere via coaching. Overskrifter for dagene: Behandling af negativ adfærd byggende på positive overbevisninger. Behandling af negativ adfærd byggende på begrænsende overbevisninger. Hjemmeopgave - refleksion Praktik: Undervisning: 9.00 – 16.00 Personer: Ole Bødtcher Vigtige pointer: Der udarbejdes en planche for hver del i processen, som gennemgås enkeltvis. Når den sidste planche er gennemgået skal du igen få kunden til at bekræfte, at processen vil løse deres udfordring og skabe den ønskede værdi for beslutningstager, virksomhedens strategi og virksomhedens økonomi.

9 Overskrifter for dagene:
Den coachende leder Faldgrupper 1 dag Målgruppe: Ledere i X Mål for dagen: At lederne får et indblik i deres rolle som coach. At lederne får værktøjer til at kunne håndtere deres personlige udfordringer i identiteten som coachende leder. At lederne får indblik i, hvordan deres tilstand påvirker deres lederperformance. At lederne får selvtilliden til at håndtere deres personlige faldgrupper. Overskrifter for dagene: Min identitet som coachende leder. Hvordan bliver jeg opmærksom på min adfærd, samtidig med at jeg coacher? Hvordan fastholder jeg fokus på den støttende adfærd? Hjemmeopgave - Rapport Praktik: Undervisning: 9.00 – 16.00 Personer: Ole Bødtcher Vigtige pointer: Der udarbejdes en planche for hver del i processen, som gennemgås enkeltvis. Når den sidste planche er gennemgået skal du igen få kunden til at bekræfte, at processen vil løse deres udfordring og skabe den ønskede værdi for beslutningstager, virksomhedens strategi og virksomhedens økonomi.

10 Målgruppe: Mål for sessionen: Praktik: Personer: Ledere i X
Personlig sparring hjemmeopgave Målgruppe: Ledere i X Mål for sessionen: At lederne bliver støttet i deres hjemmeopgave. At lederne får bearbejdet deres personlige udfordringer i forhold til den coachende ledelsesstil. Praktik: Telefoncoaching/sparring Ca. 30 min. per session To sessioner per leder Personer: Ole Bødtcher Vigtige pointer: Der udarbejdes en planche for hver del i processen, som gennemgås enkeltvis. Når den sidste planche er gennemgået skal du igen få kunden til at bekræfte, at processen vil løse deres udfordring og skabe den ønskede værdi for beslutningstager, virksomhedens strategi og virksomhedens økonomi.

11 Overskrifter for dagene:
Refleksion Og Forankring Målgruppe: Ledere i X Mål for dagen: At lederne får gennemgået deres personlige opgave. At lederne lærer fra hinanden i tilbagemeldinger. At lederne får forankret deres refleksion. Overskrifter for dagene: Gennemgang af hjemmeopgaverne via refleksion Refleksion af oplevelserne i forbindelse med opgaverne Personlig læring og forankring Praktik: Undervisning: 9.00 – 16.00 Personer: Ole Bødtcher Vigtige pointer: Der udarbejdes en planche for hver del i processen, som gennemgås enkeltvis. Når den sidste planche er gennemgået skal du igen få kunden til at bekræfte, at processen vil løse deres udfordring og skabe den ønskede værdi for beslutningstager, virksomhedens strategi og virksomhedens økonomi.

12 Reference I løbet af de seneste 3 år har NetDesign gennemgået en eksplosiv vækst, hvilket har stillet store krav til organisationen. Vi har indført et mellemlederlag og har fra 2005 – 2007 oplevet en medarbejdervækst på ca. 200 % (nu ca. 600). I denne periode har vi sammen med Step-Up succesfuldt gennemført Ildsjæle program, som har været en stor hjælp i integration af de mange nye kolleger. Idet vi indførte et nyt mellemlederlag, som primært blev rekrutteret fra egne rækker, havde vi et behov for mellemlederuddannelse. Sammen med Step-Up har vi udarbejdet et uddannelsesprogram for vores ledere, som vi kalder for ”Målrettet ledelse i NetDesign”. Lederuddannelsen er nomineret til 2½ år og vi er ved sidste semester. Vores ledere har været ekstremt glade for forløbet, som involverer rigtig mange ledelsesværktøjer herunder Coaching, JTI-profil og m.v. Årsagen til at vores samarbejde med Step-Up er så succesfuldt, at både NetDesign og Step-Up har en praktisk tilgang til uddannelse – tingene skal prøves. Konsulenterne fra Step-Up er fulde af energi og godt humør, hvilket giver nogle rigtig gode uddannelsesdage. Efter hvert semester har vi gennemført målinger på tilfredshed og udbytte af uddannelsen og vores tilbagemeldinger har været tårnhøje – og alene på den baggrund kan vi på det varmeste anbefale at drøfte uddannelse med Step-Up. Med venlig hilsen Ulrich Lund HR- & administrationsdirektør NetDesign A/S 12

13 Reference Jeg har via mit job som markedschef i Danske Bank samarbejdet med Ole Bødtcher siden år 2000, hvor opgaverne primært har været at skabe motivation og begejstring hos medarbejdere/ledere der skulle fungere som rollemodeller for andre i forandrings- eller salgsprocesser ud fra Best Practise tankegangen :  ''Gøre de bedste bedre''  og ''Lær af de bedste''. Ole har et meget smittende engagement, er faglig kompetent og har humør/humor og livsglæde der ligeledes smitter andre positivt. Ole er fantastisk til at relatere til hverdagen, både på det faglige og det menneskelige niveau hvor især vaner og rutiner er indfaldsvinklen. Er rigtig god til at få teori omsat til praksis ved gode eksempler der både viser forretningsmuligheder, skaber kundetilfredshed og skaber arbejdsglæde for den enkelte leder/medarbejder og teamet/afdelingen. Ole Bødtcher er god sparring og god til at afdække behov, og tilbyder løsninger, hvor også de øvrige Step Up kollegaers kompetencer benyttes efter principper ''gør det du er bedst til'' Jeg vil give mine bedste anbefalinger til samarbejde med Step-Up og Ole Bødtcher Bjarne Hallstrøm Chefkonsulent i Danske Bank

14 Reference Step-Up/Ole er blevet en vigtig samarbejdspartner i en stor vifte af vores efteruddannelses-programmer. I relation til vores kompetenceudviklingsprogrammer for vores medarbejdere er han en vigtig instruktør på alle niveauer i vores karrierepyramide. I relation til alt vores efteruddannelse af vores frontpersonale i butikkerne – har vi opnået super gode resultater i samarbejde med Ole Bødtcher. Ole er eminent til at rykke folks grænser, at få flyttet dem til næste niveau og bryde med ’ sådan plejer vi da at gøre.’ Vi har haft mere end 1500 personer igennem et forløb med Ole – fordelt over ca. 3 år. Sætter stor pris på at Ole er super operationel, men samtidig kommer han med strategiske betragtninger og input, som er brugbart som sparring til udvikling af fremtidige kurser. Udviser stort nærvær på kurserne og har stor indlevelsesevne i kursisternes virkelighed og deres hverdag. Forstår på en humoristisk måde at få deltagerne til at kigge på sig selv i et nyt perspektiv. Karismatisk person – scenen er Ole’s, han formår virkelig at sætte scenen og få folk draget og involveret. Driftsikker og super professionel at arbejde sammen med. Den grønne bog er blevet brugt som konkurrencegave på vores salgskurser – så der er virkelig blevet gået til stålet. Jeg må seriøst opfordre til at efterfølgeren snart kommer – ikke for på nogen måde at lægge pres på dig Ole. Det bedste ved vores samarbejde er, at enhver udfordring bliver tvistet til positive overraskende vinkler. Et af Oles motto’er er at der altid findes en løsning – og det prøver vi så alle at leve efter. Med venlig hilsen Henrik Dybdahl Michaelsen Og Ulla Søe HR-Direktør Uddannelseskoordinator Matas Matas 14

15 Reference Vi valgte Step-Up, fordi vi havde hørt fra en lignede type virksomhed, at Step-Up var dygtige til at få budskabet om kundeservice og mersalg ud til alle typer medarbejdere. Og da vi i SuperBest har mange typer medarbejdere, er det vigtigt, at alle er motiverede og klar til service. SuperBest kæden er dybt afhængig af, at vi har engagerede, ansvarlige og offensive medarbejder ude i butikkerne, som kan yde en ekstra indsats overfor kunderne. Vores samarbejdspartner skal have forståelse for købmandens situation og hverdag. Så da vi besluttede at gennemføre et kundeservice program i alle 220 butikker og ca medarbejdere, var det af stor betydning, at man selv kunne sælge budskabet til købmanden. Det har lykkedes for Step-Up fuldt ud. Step-Up har haft forståelse for købmandens travle hverdag og derfor har fleksibiliteten været stor. Step-Up har fået medarbejderne til at blive klogere på kundeservice på en sjov og lærerig måde, hvor selve indholdet er perfekt tilpasset til SuperBest butikkerne. Alle har fundet ud af, hvor vigtig god service er, og at alle kan gøre en forskel. Især har det været vigtigt, at undervisningen veksler mellem dialog, opgaver, film osv. En læring som også holder i det lange løb og giver kunderne en magisk oplevelse. Man skal vælge Step-Up, hvis man vil have engagerede og nærværende formidlere, som er god til at tale til både høj og lav. Kimen er lagt til et samarbejde ud i fremtiden. Maja Clausen HR chef SuperBest

16 Referencer bogen Carsten Albrektsen -Sportschef og Cheftræner i GOG
Leder du efter et værktøj til at sætte din gøren og laden her i livet i perspektiv, på en let forståelig måde, kan jeg på det varmeste anbefale ” Hvordan …… ”. En af bogens store styrker er de værktøjer den beskriver. Værktøjer, som kan hjælpe dig på vej mod at skabe overensstemmelse mellem intentioner og beslutninger i livet/dagligdagen. Ligeledes er bogen et fint værktøj til at skabe erkendelse og prioritering i ens liv. Sidste men ikke mindst er bogen skrevet med varme og humor, der gør at man har svært ved at lægge den fra sig. Kim T. Andreassen - Underdirektør i Bankinvest Din bog greb mig fra sekundet jeg åbnede den og begyndte at læse forordene, og på mig har den virket som en seriøs og god pep-talk. Efter min mening en anbefalelsesværdig bog til alle, der gerne vil være afklarede omkring egne muligheder. Jeg har endvidere brugt bogen ret flittigt som gave. Derudover vil jeg også fremhæve, at bogen er skrevet så den henvender sig meget direkte til mig som læser. Derfor rammer den mig bedre end andre bøger, der er skrevet på samme tema. Lykke Rathsach Jeg syntes simpelthen at din bog er SÅ SKIDE HAMRENDE GOD (ja undskyld udtrykket). Den er bare så utrolig godt skrevet. Den er skrevet så enkelt og letforståeligt, at budskabet løber RENT ind bag de mange tygge lag øverst oppe. Der er så mange utrolig gode eksempler fra dagligdagen, som er så lette at identificere sig med. Jeg er også helt vild med din ide om at ”gøre bogen til min”. Inden jeg startede havde jeg gået og tænkt på, om ikke jeg havde en pæn bog at skrive mine kommentarer i. Men allerede ved den første opgave på side 12 måtte jeg overgive mig. Jeg besluttede, at dette ER MIN BOG. Din entusiasme og iver efter at hjælpe, stråler og lyser ud af hver en sætning. Det er næsten lige som at tale med dig. Der er så meget ”drive” over dit sprog. Tusind tak for en hamrende god bog.

17 Step-Up as Klaus Cassøe Speaker & Coach Tlf. 70 22 72 50
Kontakt os Step-Up as Klaus Cassøe Speaker & Coach Tlf Mobil Næste skridt med kunden - Hvad gør vi nu? INDSÆT JERES EGEN PERSONLIGE PLANCHE Fra god til fantastisk Ledelse Teamudvikling Powertalk Kick Off Salg Kommunikation Coaching/Sparring 17


Download ppt "Vi udvikler og ændrer menneskers INDSTILLING og ADFÆRD"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google