Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010"— Præsentationens transcript:

1 Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center.

2 Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Baggrund
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Specialundervisningsstrategi Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Baggrund Mål om inklusion og rummelighed Harmonisering – sammenhængende struktur Vækst i andelen af segregerede elever Vækst i udgifter til segregerede tilbud

3 Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Baggrund
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Specialundervisningsstrategi Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Baggrund Vækst i antal elever (fra Vejle Kommune) 06/ /08: 546 elever → 587 elever 07/ /09: 587 elever → 619 elever Samlet stigning i perioden: 73 elever = 13,4 % Vækst i udgifter Ca. 15 mio. – alt andet lige 1/5 af samlet økonomi til 5 % af eleverne

4 Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Den generelle udvikling
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Specialundervisningsstrategi Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Den generelle udvikling Stigende andel undervises i specialtilbud - også på landsplan Større viden om og diagnosticering af dysfunktioner Større mangfoldighed i børnegruppen (eller er vi blevet dårligere til at møde eleverne hvor de er?) Forældres øgede krav Øgede klagemuligheder Men, der er rum for handling…

5 Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Visionen
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Specialundervisningsstrategi Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Visionen ”at skabe et skolevæsen, der er præget af den størst mulige inklusion og rummelighed, således at eleverne får tilbud, der modsvarer deres behov i eller så tæt som muligt på normalsystemet.” Dette indebærer: Færre elever i segregerede tilbud Økonomisk omlægning Mål og handlinger: Inklusion og rummelighed Struktur Visitation Økonomi

6 Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Specialundervisningsstrategi Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Inklusion og rummelighed Indsatser Fælles værdier og målsætninger Videndeling/ ”best practice” Kompetenceudvikling Holdnings- og kulturindsats Kompetence- og uddannelsesindsats Opbygning af kompetencecentre Strukturering og øget samarbejde Ressourcecentre Det visitationsforberedende arbejde

7 Én samlet ramme Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Økonomi
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Specialundervisningsstrategi Specialundervisningsstrategi for Vejle Kommune Økonomi Én samlet ramme Fastlåsning af rammen i tre år Forventning om faldende udgifter Udviklingsarbejde i forhold til økonomimodel

8 Baggrunden for ”MMALP”
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. MMALP Baggrunden for ”MMALP” Tradition for mange udviklingsprojekter – fælles og på de enkelte skoler. Et særligt TV fokus (Plan B- skolen og Gaurslund) Oplevelsen af noget der virkede og rykkede ! Vi ville videre…….. Også politisk ønske efter Gaurslund Vi anerkendte at ”livet ikke kun er læringsstile” At Gaurslund i højere grad var en skole der løftede i flok end mirakelkur. Vi ville mere end blot at rulle en metode ud. Vi ville forskning!

9 ”Mange måder at lære på”
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. MMALP ”Mange måder at lære på” 2 årigt forsknings- og skoleudviklingsprojekt Samarbejde med Universe Research Lab & UC Lillebælt Før-målinger Trivsel (god skole) elever Vilkår medarbejdere Faglighed En række skoleudviklingsprojekter I samspil med forskere Heraf mange med læringsstile Gentage målinger Tre spor Pædagogik = skoleudvikling Læring = Vores organisation/professionelle/vidensdeling Forskning = Viden og ikke ”synsning”

10 ”Mange måder at lære på”
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. MMALP ”Mange måder at lære på” Læringsstilsprojekter ICDP Plan-B skole LP ….mm Skole projekter Pædagogik Udvikling på skolerne Forskning Viden Før Under Efter (2 år) Læring De professionelle ”Videnscenter” – UC Lillebælt

11 Mangfoldighed! - Cooperative læring - Bevægelse i matematikken
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. MMALP Mangfoldighed! Udviklingsprojekter, hvor hele skolen involveres Ledelse i klasserummet, relationsarbejde. LP- modellen ICDP kursus og implementering. Arbejdet med læringsstile Udviklingsprojekter, hvor afdelinger og teams involveres - Cooperative læring - Motiverende læringsmiljøer - Kunst, design og håndværk Udviklingsprojekter, som udspringer lokalt. - Bevægelse i matematikken Konflikthåndteringskurser

12 Overskrifter fra 1. rapport omkring vilkårsundersøgelse og GODSKOLE
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. MMALP Overskrifter fra 1. rapport omkring vilkårsundersøgelse og GODSKOLE Lærer og pædagoger vurderer: Elever scorer lavt - På fællesskabsetik. Positiv konkurrenceånd Socialt sammenhold Evnen til at lytte til hinanden Give hinanden konstruktiv støtte/kritik Indbyrdes at håndtere konflikt og mobning Fra dagbladet Information 4. januar 2010

13 Det betyder – konkluderer rapporten
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. MMALP Det betyder – konkluderer rapporten De socialt inkompetente unge – Skaber et miljø, der ikke stimulerer Mindsker arbejdsglæden for klassens andre børn. Egne forudsætninger for læring brister

14 Baggrund – ”Brændende platform”
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Skolen i bevægelse Baggrund – ”Brændende platform” En god folkeskole En udviklingsorienteret folkeskole - forskningsprojekt ”Mange Måder At Lære På” - Ledelsesgrundlag og LUP - Specialstrategi m/ kompetencecentre - etc. Men også en skole under pres Resultater (PISA, gennemførelse af ungdomsuddannelse) I sin grundform – ”industrisamfundets skole” Regeringsfokus – 360 graders eftersyn og rejsehold Stort økonomisk pres Balancen mellem normalundervisning og elever med særlige behov

15 Idé og mål Vi kan ikke fortsætte med justeringer og tilpasninger
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Skolen i bevægelse Idé og mål Vi kan ikke fortsætte med justeringer og tilpasninger Vi ”gentænker” skolen i en innovativ proces – Hvis skolen ikke fandtes – hvordan vil vi så opfinde den? en skole til vores samfund en skole i udvikling en skole, der leverer resultater med en stadig mere snæver ramme ?

16 Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Skolen i bevægelse Proces overordnet 1/3 Idéfase: marts 10 – oktober 10 (divergente processer) 6 workshops – innovativ metode, heraf én for BFU + styregruppe Sociale medier Elevrådsmøde Skoleleder camp september 2. – 3. september Tillidsrepræsentant camp september Teknisk administrativt personale 8. september

17 Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Skolen i bevægelse Proces overordnet 2/3 Konkretiseringsfase: okt. ’10 – juni ’ (konvergente processer) Skoleleder camp /Tillidsrepræsentant camp * Bearbejdning og videreudvikling ”Samle linse gruppen” 3 døgn 1. – 4. oktober med deltagelse af Hans Henrik Knoop, Steen Hildebrandt og Caroline Ahlefeldt * Visioner fra camps udkrystalliseres, konkretiseres 3 kvalificeringsmøder med interessenter og camp deltagere 1. møde d. 4 oktober 2. møde d. 11. oktober 3. møde d. 4. november (i Spinderihallerne) Høring og sparring i diverse organer Efterår 2010 Projektets hus i Spinderihallerne er på vej Projektets hjemmeside

18 Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010
Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december Odense Congress Center. Skolen i bevægelse Proces overordnet 3/3 Den enkelte skole: Innovationstimer min. 4 timer. 10/11 Kursus i processtyring for ledere nov. 2010 Politisk behandling i BFU og Byråd i december Skolerigsdag Vejle 2. april 2011 Milepæl for MMALP og Skolen I Bevægelse. Forskningen slut, arbejdet fortsætter.. Implementeringsfase: aug 11 


Download ppt "Styrket almenundervisning – fokus på inklusion, 13. december 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google