Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingschef Anne-Lise Schjønning ISS Facility Services

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingschef Anne-Lise Schjønning ISS Facility Services"— Præsentationens transcript:

1 Udviklingschef Anne-Lise Schjønning ISS Facility Services
Fremtidens Service Udviklingschef Anne-Lise Schjønning ISS Facility Services

2 Services med daglig indflydelse på hygiejne
Rengøring Manglende lovgivning på området ! INSTA 800 (System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet) og f.eks. DS (Krav til rengøring) Hospitaler Kræver uddannede medarbejdere i INSTA 800 og DS Skoler INSTA 800 og DS (uddannede medarbejdere) Fødevareindustrien Myndighedskrav, Kontrol og egenkontrol Kontorer Bedre hygiejne og indeklimavurdering

3 Hospitaler - rengøring
Licitationskrav Myndighedskrav Ved udbud på hospitaler forlanges kravene i DS : Krav til rengøring. Stiller krav til udbyder om, at tage stilling til hvilke hygiejneniveauer lokalerne på et hospital skal inddeles i DS INSTA 800: System til fastlæggelse og bedømmelse af kvalitet DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug og DS : Krav til håndhygiejne Tid contra systemer Hygiejnestandarden fokuserer på de patientnære områder. (10 kritiske styringspunkter) Hygiejnestandarden stiller nogle specifikke krav. (Arbejdsprocesser, redskaber m.v.)

4 Hospitaler - rengøring
Kontrol og egenkontrol De fleste hospitaler er i dag akkrediteret. På de hospitaler hvor vi har kontrakten i dag, er vi en vigtig del af akkrediteringen. Vores systemer skal beskrives og godkendes, og vi skal bestå akkrediteringen lige såvel som hospitalet og hospitalets eget personale Statistisk kontrol i.f.t. INSTA 800 Kontrol af hygiejne i.h.t (Hygiejne, beklædning, arbejdsprocesser) Effektivitet gennem rengøring/hygiejne Vores dilemma er, at hygiejnestandarderne og INSTA 800 ikke er et lovkrav. Hospitalerne kan frit vælge hvilke dele af standarden de ønsker / vil betale for. Rengøringen bliver ofte nedprioriteret

5 Hospitaler – Fremtidens muligheder / services
Desinfiktionssystemer til bekæmpelse af f.eks. MRSA. (Sterinis-robot) Udvikling og dokumentation udført af mikrobiologer omhandlende éngangsklude – viser bedre hygiejne end flergangs-kluden. Betyder samtidig højere omkostning til materialer, men giver mulighed for en optimal arbejdstilrettelæggelse

6 Skoler – Fremtidens muligheder / services
Vejledning omkring hygiejne på fx. skoler, børneinstitutioner – er at foreslå institutionerne at anvende hygiejnestandarden, der også kan dækker disse områder. (Afdække kritiske områder) Nulstilling af skimmelsvampe ved fugtskader. (Sterinis)

7 Fødevareindustrien – rengøring
Myndighedskrav Microbiologisk bedømmelse Visuel vurdering Hygiejnisk Design. (Lovkrav til design af maskiner og udstyr) Kontrol og egenkontrol Entydighed i bedømmelse. (Samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut, Swedish Meat m.fl.) Effektivitet gennem rengøring/hygiejne Helhedssyn på rengøring. (Totalomkostninger bedømmes ved udvikling af maskinel og design)

8 Fødevareindustrien – Fremtidens muligheder / services
Vurdering af kontamineringsrisiko. (Bygninger og maskiner) Systematisering af vedligeholdelsesopgaver. (Fokusering på totaløkonomi) Alternativ desinfektion. (UVC lys eller Ozon)

9 Kontorer - rengøring Afdækning af risici – inden for specifikke områder i kontormiljøet Sanitære områder Støvdepoter – generelt Kantineområder IT- og telefonudstyr (Risici-områder) Indsats mod risici for overførsel af smitte via fællesbrugerudstyr: telefoner, fax, kopi, IT-tastaturer, medikoteknisk udstyr o.l. Regelmæssig rensning

10 Kontor – Fremtidens muligheder / services
Effektivitet og indeklima (Vurdering ud fra totaløkonomi) Menneskers produktivitet i forhold til indeklima – DTU undersøgelse (op til 10% forringelse af arbejdsevnen) om varme ctr. produktivitet – herunder støj, støv og smuds Fastlæggelse af kvalitetsniveauer til imødegåelse af indeklimaproblemer Optimering af metoder og systemer

11 Gode eksempler på forbedrende projekter
INSTA 800 Hygiejnestandarderne 2451-2 2451-8 Kræver uddannelse af medarbejderne Giver optimal mulighed for god hygiejne Udvikling af nye værktøjer Sterinis Cleaning Excellence Éngangsklude

12 Gode eksempler på forbedrende projekter
ISS er ét led i en lang række af aktører på samfundets arbejdspladser / institutioner der bidrager til, at grundlaget for Fremtidens Service skabes i dag og implementeres i morgen I den sammenhæng er det vigtigt, at alle aktører involverer hinanden


Download ppt "Udviklingschef Anne-Lise Schjønning ISS Facility Services"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google