Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering 122-06-2014Erhvervsøkonomi HD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering 122-06-2014Erhvervsøkonomi HD."— Præsentationens transcript:

1 Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering 122-06-2014Erhvervsøkonomi HD

2 Lige en advarsel. Bogen er ikke særlig god lige her. 3.grads prisdifferentiering er uforståelig Man behandler ikke specialomkostninger 222-06-2014Erhvervsøkonomi HD

3 3 Overblik

4 Prisdifferentiering Definition: Ved prisdifferentiering tager man forskellige priser for det samme produkt til forskellige markeder Formålet er at få højere profit, end man villa have fået ved samme pris til de forskellige markeder. 422-06-2014Erhvervsøkonomi HD

5 Prisdifferentiering Krav: 1.Virksomheden må på mindst det ene marked være prissætter - Det skal være en ufuldkomment markedsform 2.Priselasticiteten må være forskellig på de to markeder. 3.Det må være umuligt for køberne at sælge fra det ene marked til det andet. 4.Prisforskellene må ikke komme fra forskellige omkostningsstrukturer i produktionen 522-06-2014Erhvervsøkonomi HD

6 Prisdiskriminering Vi vil nu arbejde med 3 forskellige grader af prisdifferentiering: 1. Grads prisdifferentiering 2. Grads prisdifferentiering 3. Grads prisdifferentiering 622-06-2014Erhvervsøkonomi HD

7 1. grads prisdifferentiering • Monopolisten betragter hver enkelt forbruger som et marked – Monopolisten kender hver forbrugers efterspørgselskurve • Virksomheden får hele consumers’ surplus • Virksomheden maksimerer sin profit. • Ekspropriation af forbrugeroverskud – Prisdifferentiering er en måde at opfange forbrugeroverskud – (Special price for you) 722-06-2014Erhvervsøkonomi HD

8 1.grads prisdifferentiering CS og PS/DB under F.K 8 Q P Q** PCPC P max P MR MC PS CS 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

9 1.grads prisdifferentiering CS og PS/DB under ufuldkommen konkurrence 9 Q* Q P PCPC P max P MR MC PS CS 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

10 1.grads prisdifferentiering CS og PS/DB under prisdifferentiering 10 P* Q* Q P Q** PCPC P max P MR MC PS 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD Hele CS bliver til PS.

11 1.grads prisdifferentiering I praksis findes denne perfekte prisdifferentiering ikke: • Virksomhederne kender ikke de enkelte kunders efterspørgselskurver!!!! Derfor må virksomhederne anvende andre former for prisdiskriminering. 2. & 3. grads prisdifferentiering 1122-06-2014Erhvervsøkonomi HD

12 2.grads prisdifferentiering • Virksomheden ved, at der er forskellige typer af forbrugere med forskellige betalingsvilligheder • Men: – Virksomheden kan ikke skelne direkte mellem dem 12 Løsning: 2. grads prisdifferentiering 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

13 2.grads prisdifferentiering • Virksomheden tager samme pris for et bestemt kvantum, en lidt lavere pris for næste kvantum osv. For eksempel: Varme, el, olie m.v. • Virksomheden opsuger en del, men ikke hele consumers’ surplus. 1322-06-2014Erhvervsøkonomi HD

14 2. grads prisdifferentiering 14 P Uden prisdifferentiering vil monopolprisen være: P 0 & Q 0. Q D MR MC AC P0P0 Q0Q0 Q1Q1 P1P1 1. Blok P2P2 Q2Q2 2. Blok P3P3 Q3Q3 3. Blok Med prisdifferentiering vil der være 3 forskellige priser P 1, P 2, & P 3. 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD Uden prisdifferentiering vil FK prisen være P 3 & Q 3.

15 1. og 2. grads prisdifferentiering Eksempel 15 Ikke prisdifferentiering: Pris = 2$ Solgt mængde = 40 enheder TR = 40 * 2$ = 80$ 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

16 1.og 2. grads prisdifferentiering Eksempel 16 Ikke prisdifferentiering: Pris = 2$ Solgt mængde = 40 enheder TR = 40 * 2$ = 80$ Forbrugerne vil have consumers’ surplus = $80. 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

17 1.og 2. grads prisdifferentiering Eksempel 17 1. Grads prisdifferentiering: Hvis en virksomhed foretager first-degree prisdifferentiering: • Vil virksomheden sælge 40 enheder, • TR = vil være $160 • Consumers’ surplus vil være 0. 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

18 1.og 2. grads prisdifferentiering Eksempel 18 2. Grads prisdifferentiering: Hvis en virksomhed foretager second- degree prisdifferentiering, vil virksomheden sælge: • de første 20 enheder for $4 pr. enhed, • de næste 20 enheder for $2 pr. enhed, • TR vil blive $120 • Consumers’ surplus vil blive $40. 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

19 3.grads prisdifferentiering Teoretisk • Man tager forskellig pris for det samme produkt på forskellige markeder. Det er denne vi vil arbejde mest med!!! 1922-06-2014Erhvervsøkonomi HD

20 3.grads prisdifferentiering Teoretisk • Virksomheden kan effektivt dele markedet op i flere delmarkeder – Kundegrupper har forskellige efterspørgselskurver • Og: – Forhindre handel mellem forbrugerne i hvert marked • For eksempel: – Salg til private versus salg til virksomheder – Salg på hjemmemarkedet versus salg til eksport • Medicin • B&O • Børnetøj i Ishøj contra Charlottenlund 2022-06-2014Erhvervsøkonomi HD

21 3.grads prisdifferentiering Teoretisk • Det er den mest almindelige prisdifferentieringsstrategi: – Andre eksempler kunne være: • Rabatter til pensionister og studerende 21 Virksomheden skal altså kunne identificere de forskellige kundegruppers efterspørgselskurver og dermed deres priselasticiteten E d : Kundegruppe 1: E 1 Kundegruppe 2: E 2 E 1 < E 2 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD Børnetøj Charlottenlund Børnetøj Ishøj

22 3.grads prisdifferentiering Konkret 22 Fabrik Produktionsanlægget Marked 1 Marked 2 MC Total = MR Total MR 1 = MC Total MR 2 = MC Total Overordnede ligevægtsbetingelse: MR 1 = MR 2 = MR Total = MC Total Vi skal nu finde en metode hvor vi kan få denne ligevægtsbetingelse 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

23 3.grads prisdifferentiering Konkret Vi kan nu have: 23 En vare på to markeder Samme pris på de to markeder: Forskellige priser på de to markeder: 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

24 Ideen 24 Q P P 1 P0P0 Q1Q1 Q0Q0 Q P P0P0 Q1Q1 Q0Q0 Ep lille => ΔP > ΔQ Ep stor => ΔP < ΔQ ”Den rige” Børnetøj Charlottenlund ”Den fattige” Børnetøj Ishøj 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD Elasticitet forklares med: Substitutter, indkomstandel

25 Samme pris på to markeder Køreplan: 1.Find – Prisafsætningsfunktion 1 – Prisafsætningsfunktion 2 – Vandret addition af P 1 og P 2 2.Udled MR Total 3.Indsæt MC Fælles 4.MC Fælles = MR Total ⇒ P Fælles og Q total Man finder Q opt og P opt. 5.Herefter kan Q findes på marked 1 og 2 Man går tilbage og ser, hvad der afsættes på hvert marked 6.DB = TR Total - TVC 2522-06-2014Erhvervsøkonomi HD

26 26 P A PBPB QAQA P0P0 Q P Q P Q P QBQB QTQT MR A MR B MR T PTPT En vare med samme pris Køreplan: 1.Find P A og P B 2.Vandret addition af P A og P B til P Totak 3.Udled MR Fælles 4.Indsæt MC Fælles 5.MC Fælles = MR Fælles = P Total og Q Total 6.Herefter findes Q til marked 1 og marked 2 MC Fælles 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

27 27 P A PBPB QAQA MR PAPA Q P Q P Q P QBQB QTQT MR A MR B MR T PTPT En vare med forskellig pris Køreplan: 1.Find MR A og MR B 2.Vandret addition af MR A og MR B til MR Totak 3.Indsæt MC Fælles 4.MC Fælles = MR A = MR B = MR Total = P Total og Q total 5.Indsæt Q A i prisfunktion 1 og find P A 6.Indsæt Q B i prisfunktion 2 og find P B MC Fælles PBPB 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

28 Samme pris på to markeder Eksempel: 28 Fabrik Produktionsanlægget Danmark Sverige MC(Q) = 2Q + 20 TVC(Q) = Q 2 + 20Q P DK (Q) = -2Q + 100 P Sv (Q) = -Q + 80 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

29 29 P DK (Q) = -2Q + 100 P Sv (Q) = -Q + 80 1. Find Prisafsætningsfunktion DK Prisafsætningsfunktion Sv Vandret addition af P Dk og P Sv 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD Vi ser lige på vandret addition

30 Vandret addition af P Dk og P Sv 30 PQ DK Q Sv Q Total 100000 80100 05080130 Q < 10 P(Q) = -2Q + 100 Q > 10 α = (80-0)/(10-130) = -2/3 0 = -2/3 * 130 + ß ß = 86 2/3 P(Q) = -2/3Q + 86 2/3 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

31 2. Udled MR Total 31 Q < 10 P(Q) = -2Q + 100 MR(Q) = -4Q + 100 Q > 10 P(Q) = -2/3Q + 86 2/3 MR(Q) = -4/3Q + 86 2/3 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

32 3. Indsæt MC Fælles MC(Q) = 2Q + 20 32 Den optimale mængde (Q) MC Fælles (Q) = MR(Q) Fælles 2Q + 20 = -4/3Q + 86 2/3 2Q + 4/3Q = 86 2/3 – 20 3 1/3Q = 66 2/3 Q = 20 Den optimale pris P(Q) = -2/3Q + 86 2/3 P = -2/3 * 20 + 86 2/3 P = 73 1/3 4. MC Fælles = MR Total ⇒ P Fælles og Q total 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

33 5. Herefter kan Q findes på marked 1 og 2 Man går tilbage og ser, hvad der afsættes på hvert marked P Optimal = 73 1/3 Q Optimal = 20 33 Danmark: 73 1/3 = P DK (Q) = -2Q + 100 2Q = 100 - 73 1/3 2Q = 26 2/3 Q = 13 1/3 Sverige: 73 1/3 = P Sv (Q) = -Q + 80 Q = 80 - 73 1/3 Q = 6 2/3 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

34 6. DB = TR Total - TVC TR = 20 * 73 1/3= 1466,66 TVC = 20 2 + 20 * 20= 800,00 DB = = 666,66 3422-06-2014Erhvervsøkonomi HD

35 35 Forskellige priser på to markeder Eksempel 1.Find – MR på marked 1 – MR på marked 2 – Vandret addition af MR 1 og MR 2 til MR Total 2.Indsæt MC Total 3.Find Q opt – MC Total = MR Total 4.Optimum for de to markeder: – MC Totalt = MR 1 medfører P 1 og Q 1 – MC Total = MR 2 medfører P 2 og Q 2 5.DB=TR 1 +TR 2 -TVC

36 Forskellig pris på to markeder Eksempel: 36 Fabrik Produktionsanlægget Danmark Sverige MC(Q) = 2Q + 20 TVC(Q) = Q 2 + 20Q P DK (Q) = -2Q + 100 P Sv (Q) = -Q + 80 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

37 1.Find MR på marked 1 MR på marked 2 Vandret addition af MR 1 og MR 2 til MR Total 37 Danmark: P DK (Q) = -2Q + 100 MR(Q) = -4Q + 100 Sverige: P Sv (Q) = -Q + 80 MR(Q) = -2Q + 80 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD Vi ser lige på vandret addition

38 38 Vandret addition af MR 1 og MR 2 til MR Total MRQ DK Q Sv Q Total 100000 80505 0254065 Q < 5 MR(Q) = -4Q + 100 Q > 5 α = (80-0)/(5-65) = -1 1/3 0 = -1 1/3 * 65 + ß ß = 86 2/3 MR(Q) = -1 1/3Q + 86 2/3 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

39 39 2. Indsæt MC Total MC(Q) = 2Q + 20 og find Q opt og MR Total 3. Find Q opt MC Total = MR Total 2Q + 20 = -1 1/3Q + 86 2/3 3 1/3Q = 66 2/3 Q = 20 MR Total ved Q = 20 MR(20) = -1 1/3 * 20 + 86 2/3 MR(20) = 60 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

40 40 4. Optimum for de to markeder: MC Totalt = MR 1 medfører P 1 og Q 1 MC Total = MR 2 medfører P 2 og Q 2 Danmark: P DK (Q) = -2Q + 100 MR(Q) = -4Q + 100 Optimalt Q: 60 = -4Q + 100 Q = 10 Optimalt P P = -2 * 10 + 100 P = 80 Sverige: P Sv (Q) = -Q + 80 MR(Q) = -2Q + 80 Optimalt Q: 60 = -2Q + 80 Q = 10 Optimalt P P = -Q + 80 P = 70 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

41 41 5. DB=TR 1 +TR 2 -TVC Dækningsbidrag: TR DK = 10 * 80 = 800 TR Sv = 10 * 70 = 700 TR Total == 1500,00 TVC = 20 2 + 20 * 20= 800,00 DB = = 700,00 Stigning i DB DB efter prisdifferentiering= 700,00 DB før prisdifferentiering= 666,66 Ændring= 33,33 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

42 Særomkostning Vi skal nu indføre begrebet: – Særomkostning Denne omkostning er alene relateret til det ene marked Der påløber derved en omkostning på dette ene marked før produktet kan afsættes til kunderne 4222-06-2014Erhvervsøkonomi HD

43 Prisdifferentiering m. særomkostninger 43 Fabrik Produktionsanlægget Marked 1 Marked 2 MC Total = MR Total (MR 1 –særomk)= MC Total MR 2 = MC Total Overordnede ligevægtsbetingelse: (MR 1 –særomk.)= MR 2 = MR Total = MC Total Vi skal nu finde en metode hvor vi kan få denne ligevægtsbetingelse 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

44 Særomkostning Vi behandler denne særomkostning på følgende måde: Særomkostningen trækkes ud af MR for det pågældende markedet: MR – MC Specifik = MR Reduceret 4422-06-2014Erhvervsøkonomi HD

45 45 Særomkostning P A PBPB QAQA PAPA Q P Q P QBQB MR A MR B PBPB QAQA MR Q P Q P Q P QBQB QTQT MR A MR Reduceret MR T MC Fælles MC Specifik 22-06-2014Erhvervsøkonomi HD

46 Særomkostning • Dækningsbidraget findes ved: + TR = P A • Q A + P B • Q B - TVC - Særomkostningen = DB 4622-06-2014Erhvervsøkonomi HD


Download ppt "Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering 122-06-2014Erhvervsøkonomi HD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google