Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udsatte børn og unge i Danmark - Hverdagsliv og social indsats

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udsatte børn og unge i Danmark - Hverdagsliv og social indsats"— Præsentationens transcript:

1 Udsatte børn og unge i Danmark - Hverdagsliv og social indsats
Tour de force Hor mor vold Citater SFI 3/4 Anne-Dorthe Hestbæk SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

2 SFI - Forskningsafdelingen Børn og Familie
Ca. 40 forskere p.t. 4 forskningsprogrammer: - Familier og børn Socialt arbejde med udsatte børn og familier Skole og uddannelse Unge Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

3 Dagsorden i dag Hvor afdækker SFI udsathed hos børn, unge og deres familier? Hvad ser vi i den nyeste forskning? Ved vi noget om, hvad man gør? Hvad kan du gøre? Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

4 Andre undersøgelser Udsatte børnefamilier
Andel anbragte konstant 1 pct. Andel børn med forebyggende foranstaltninger mere end fordoblet på 25 år Boligmæssige opdeling øget: Familier med anbragte børn flytter oftere end… Familier med forebyggende foranstaltninger, der flytter oftere end… Børnefamilier generelt Andre undersøgelser Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

5 Udsatte børnefamilier
5 risikofaktorer øger sandsynligheden for, at barnet får forebyggende foranstaltninger: Mor ikke i kernefamilie Mor dømt for kriminalitet Mor på pension eller kontanthjælp Mor ingen uddannelse/højst grundskolen Mor bor under dårlige boligforhold Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

6 Helt nyt: Når børnefamilier sættes ud af deres bolig
Ca børn berørt Enlige Unge familier Familier med mange børn Familie på overførselsindkomst Mor ringe uddannelse Mor bor under dårlige boligforhold Hvordan oplever børnene det? Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

7 Andre undersøgelser Hvordan trives børn og unge på 3-7-11-15-19 år?
De fleste trives godt op til teenagealderen, men: 21% af de 19-årige piger har haft psykisk lidelse 12% har haft spiseforstyrrelse 6% har forsøgt selvmord 19-årige drenge ryger og drikker mere end pigerne Drengene spiser usundere – er mere udsatte i nattelivet Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

8 Børn og unge – velfærd og trivsel 2010
Nogle af de sociale mønstre gentager sig: Børn af ikke-uddannede relativt ofte kendetegnet ved: De klarer sig ringere i skolen De får sjældnere lektiehjælp De forventer oftest ikke at tage en Længerevarende Videre-gående Uddannelse (LVU) Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

9 Hvad med de etniske minoritetsbørn?
3 gange så mange etniske børn er udsatte Lavere materiel velfærd Dårligere boligstandard Sjældnere aktive i fritidsliv og kulturliv 44% har ingen forældre, der er i beskæftigelse Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

10 Brudte familier har en konsekvens
Store interne forskelle mellem skilsmissefamilier. Men alt i alt: Flere materielle afsavn Ringere helbred Flere skoleskift Er mere risikoudsatte som unge, fx: ryger og pjækker mere har hyppigere stoferfaringer og psykiske lidelser Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

11 15 år og fedtet hår…. Og fattig?
SFI’s 1995-undersøgelse: Andelen af fattige familier øges 1996–2009 fra 2  4 pct. (målt på medianløn) Varighed: 16 pct. været fattige på et eller andet tidspunkt i perioden. 3 pct. i 4+ år 6 pct. har oplevet materielle afsavn, mens den unge er 15 år Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

12 15 år og fattig Mgl uddannelse Mgl arbejde Eneforældreskab
Livet med (økonomisk) fattigdom forbundet med risici: Større andel 15-årige ryger til daglig Flere har erfaringer med hash o.l. Drikker mere alkohol end ikke økonomisk trængte Øger forekomsten af fattigdom Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

13 15 år – og livet føles svært
Næsten hver 10. har depressive symptomer 13 pct. af pigerne 6 pct. af drengene Mere end hver 10. har unaturligt fokus på spisning eller problematisk adfærd ift spisning 16 pct. af pigerne 7 pct. af drengene Pigerne dominerer mht indadvendte reaktioner Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

14 15 år – og livet føles svært II
Selv blandt unge i al almindelighed: Brug for støtte. Hvad er det, der er brug for, at vi gør – i hjemmet, i skolen osv? Livet i familien spiller (også) en rolle: Unge med depressive symptomer eller med spiseproblemer oplever sjældnere familien som en tryg base Pigerne føler sig ikke lige så elsket De rapporterer oftere om manglende harmoni: Forældrene er ikke så gode til at snakke sammen De skændes for tit Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

15 15 år og anbragt Ny rapport: ”15-årige anbragtes hverdagsliv og vilkår
Udkommer 2. april – Stor konference på Nyborg Strand 3. april Det kan foreløbig afsløres…. At de faktisk er glade for at gå i skole (de, der har skoletilbud!) At mange har en drøm om at få uddannelse Men at mange er voldsomt bagud i skolen At mange místrives og har brug for solid støtte længe endnu Hvordan står det til med depression, spiseforstyrrelse, alkohol, stoffer, seksuel debut, abort ….? Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

16 Hvad skal vi gøre - forebyggelse eller anbringelse?
For årige: Anbringelse bedst ift at reducere unges misbrug Forebyggelse bedst til at forbedre situationen i dårligt fungerende familier Psykologsamtaler positiv effekt ift reducere psykiske problemer, selvskade og forældrekonflikter Særlige skoletilbud øger risiko for at styrke unges netværk af kriminelle og misbrugere Andre undersøgelser Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

17 Andre undersøgelser Eksempler på forebyggelse - Dialogkommuneprojektet
Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

18 Dialogkommune-projektet Virker forebyggelsen? – Før-/eftermåling
23 forebyggende foranstaltninger i 10 dialogkommuner 5 aldersgrupper Familieorienterede, fleksible indsatser Ikke-anbragte børn og unge med masser af udfordringer: De visiterede børn/unge scorer højt på svagheder – lavt på styrker Nogle lykkes med bedre familierelationer, skole, fritid etc. De unge bedres ikke mht misbrug og kriminalitet (igen igen) Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

19 Andre undersøgelser Op mod 40 pct. oplever sammenbrud i anbringelse
Risiko for sammenbrud øges, når: Mere end én sagsbehandler Når sbh oplever økonomiske begrænsninger ifm tilbud til den unge Risiko mindskes, når: Der er en handleplan Forvaltningen har sikret, at den unge er enig i anbringelsen Den unge har været i aflastning forud for anbringelsen Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

20 Andre undersøgelser Slægtspleje – at være i pleje hos egen familie
Slægtspleje = bedstemor-anbringelse Anbragt fra små Problemernes alvorsgrad lidt mindre Fungerer i almindelig skole Høj grad af kontinuitet Personlig relation afgørende – ”de kender og elsker mig” Alm. familiekonflikter Andre undersøgelser Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

21 Andre undersøgelser Barn på behandlingshjem (ph.d.)
At bo på behandlingshjem er hårdt arbejde for børn og unge Børnene ”tilskrives” bestemte identiteter Det medfører bestemte kategorier, som børnene selv videreoptager (jeg er psykisk syg) Behov for at bygge bro til den almindelige omverden Ikke kun se børnene som anbragte og syge. De er også små mennesker Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

22 Citat fra døgninstitutions-undersøgelse
Aftenspisning: Børnene bliver hentet én for én og bedt om at gå op og sætte sig på deres plads. Man starter med værelse 16. Når vi spiser, snakker børnene ikke. De må bede om tingene (husk at sige navnet på den person, man beder om noget). De skal korrigeres, så de sidder pænt, spiser med kniv og gaffel. De skal spise sovs, kartofler, kød m.m. samtidig. Når alle er færdige med at spise, siger en voksen velbekomme. Børnene rejser sig en ad gangen og sætter snavset bestik i opvaskeren (Schwartz, 2001:49) Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

23 Belastning som vilkår:
Ung og tidligere anbragt  svær start på voksenlivet Andre undersøgelser Belastning som vilkår: Ringe familiestøtte Skole Uddannelse Arbejde Økonomi Praktisk viden Svære skoleforløb Tidlige misbrugskarrierer Kriminalitet Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

24 Andre undersøgelser Børnemishandling i hjemmet
1,2 0/00 indberettet til registre m. fysisk mishandling 5,6% af 25-årige oplyser retrospektivt om vold, fx: 2,7% slag med forskellige genstande 2,7% kastet genstande efter sig 1,7% gentagne mærker efter slag 1,6% blå mærker, blødninger el. fysiske skader Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

25 Unges erfaringer med vold
Spørgeskemaundersøgelse blandt 8. klasser 20% udsat for en eller anden form for vold i hjemmet det seneste år 12% mere end én gang det seneste år Unge udsat for vold i hjemmet er oftere også udsat for vold fra andre unge Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

26 Unge som ”levemænd” ”Danske unge har stadig verdensrekord i druk” (SFI 2012) ”Kun” en 20. plads mht hash 50% røget hash Brug af alkohol og stoffer har social slagside Ny værdi: Hedonisme – Retten til at have det sjovt i nuet Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

27 Normaliserings-tendensen
Hash accepteret i vide kredse Nemt at få fat på Sidestilles af de unge med alkohol Risikofaktorer ift. misbrug/stort brug: tidlig alkoholdebut tidlig cigaretryger går meget i byen fuld hver weekend Kilde: YODA-projektet Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

28 kommende resultater fra SFI
Effekten af at vokse op med en forælder i fængsel (ph.d.) Nye måder at lave efterværn på for og med tidl anbragte Hvad betyder forskelle i lokalpolitik og lokale indsatser for udsatte unge? Kropskultur og sundhedspraksis hos minoritetsbørn og –unge Forløbsundersøgelsen af anbragte børn Hvad består evidensbølgen egl i? Årsager til selvskade – og hvad modererer? Unge ensomme i overgangen fra ung til voksen Tidlig indsats over for unge mødre Helhedsorienteret afdækning af kriminalitetstruede Effekten af MTFC, Multifunc, Misbrugsbehandling, PMT… Hvad betyder lærer-baggrunden for børnenes resultater i skolen? Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

29 Kender ikke effekten af mest brugte foranst., fx:
Viden – og manglende viden – bruges og misbruges Kender ikke effekten af mest brugte foranst., fx: Aflastning Hjemme-hos-støtte Familiebehandling Kontaktperson Anbringelse i plejefamilie Anbringelse på døgninstitution Plejefamilie Hjemgivelse Dynamikker og rationaler i børn og unge-afsnittene: Hvorfor gør man hvad? Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI

30 Turbulente boligforhold
Når tornen er større end rosen… Fattigdom Misbrug Psykisk sygdom Arbejdsløshed Ingen uddannelse Turbulente boligforhold Anbringelse Kriminalitet Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Skilsmisse Anne-Dorthe Hestbæk SFI

31 Ud over de professionelle tiltag, som er nødvendige
Hvad kan du gøre? Ud over de professionelle tiltag, som er nødvendige Bridging – bygge bro Bonding – skabe relationer ”Hvis nu man tog alle de byggematerialer, som håndværkerne smed væk – de skæve sten og alt det andet – og så bad de dygtigste håndværkere om at bygge det perfekte hus ud af det lort, de andre havde lagt til side. Kan man det? Det er jo sådan set det, vi er sat til!! Og så kræver man bagefter et førsteklasses resultat. Det er jo vanvittigt!” (Forstander) Der kan frit vælges baggrundsfarve blandt farverne i standardpaletterne. Brug kun én farve ud over hvid og evt. en gråtone i hver præsentation. Anne-Dorthe Hestbæk SFI


Download ppt "Udsatte børn og unge i Danmark - Hverdagsliv og social indsats"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google