Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhold i TR- og Faglig Klub møder • Status på overenskomstforhandlingerne – KL´s forslag – Muligt forløb - tidslinje • Foreningens strategiske overvejelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhold i TR- og Faglig Klub møder • Status på overenskomstforhandlingerne – KL´s forslag – Muligt forløb - tidslinje • Foreningens strategiske overvejelser."— Præsentationens transcript:

1 Indhold i TR- og Faglig Klub møder • Status på overenskomstforhandlingerne – KL´s forslag – Muligt forløb - tidslinje • Foreningens strategiske overvejelser – Worst Case- scenarie – Foreningens udspil • I tilfælde af lockout • Next step i foreningens kampagne • Lokale handlemuligheder – For at undgå konflikt – Hvis vi kommer i konflikt • Hvad gør vi selv i kreds og på arbejdspladser?

2 Status på forhandlingerne • KL siger nej og det afgør lederen… • Egne forslag – 25 timer (mulig interesse fra KL?) – Skolepædagogaftalen – Udskyde til skolereform er vedtaget – (2 min. pr. elev pr. lektion) Aldersreduktionen under pres KTO ved at vågne ifht. ”normaliseringsbegrebet” 2

3 KLs forslag kan betyde at • forud for skoleåret får læreren tildelt undervisning i en række klasser og fag. Læreren har ingen krav på at få at vide, hvilke overvejelser lederen har gjort i forhold til de tildelte opgaver. • læreren har ikke krav på at vide om de tildelte opgaver udgør en fuldtidsstilling. I løbet af skoleåret kan læreren blive tildelt andre opgaver. Skolelederen afgør om det medfører reduktion i allerede tildelte opgaver. • læreren har en årsnorm på 1924 timer inkl. ferie. Der sker ingen optælling af arbejdstiden. Ledelsen skønner og afgør om der ved skoleårets afslutning er tale om overtid. 3

4 KLs forslag kan betyde at • der er ingen varslingsregler. Læreren kan blive tildelt efteruddannelse, der starter ugen efter og strækker sig over 5-6 timer om ugen de næste tre måneder. Lederen afgør som nævnt om det medfører reduktion i andre opgaver. • læreren kan i princippet blive sendt på lejrskole i dagen efter. Selv om den strækker sig over weekenden er der ingen ekstra betaling. Der er ingen form for arbejdstidsbestemte tillæg. • læreren står i princippet til rådighed hele tiden bortset fra ferie- og fridage. Læreren møder på arbejde tirsdag kl. 7.50 og ved ikke hvornår hun har fri. Der er endvidere ingen regler i forhold til delt tjeneste. • læreren har ikke krav på at kunne udføre arbejdet på arbejdspladsen. Det afgør skolelederen. 4

5 Muligt forløb - Tidslinje 5 26. februar Sidste forhandlingsmøde KL - LC •Lockoutvarsel fra d. 27.2.-1.3. •Forligsinstitutio nen 2. april Tidligste dato for lockout •Kan udskydes 14 dage to gange af forligs- institutionen 3. maj Seneste dato for lockout •Med forbehold hvis lockout senere end 1.3.

6 Worst case • Ingen aftale • Intet forlig • Lock out • Tømt strejkekasse • Lovgivet KL-aftale 6

7 Foreningens forslag • 25 timer • Skolepædagogers arbejdstid • 2 minutter 7 25:00

8 I tilfælde af lockout • Udbetales der konfliktunderstøttelse • Kan der ikke afholdes ferie • Står medlemmerne til rådighed for aktiviteter • Opkræves der et særligt konfliktkontingent Konflikt ABC udsendes snarest muligt. Se også LCs konfliktvejledning i kredsudsendelse nr. 005 (09.01.13) 8

9 Next step i foreningens kampagne • Ny annoncekampagne – 25 timer giver tid til forberedelse og dermed kvalitet – Regionale dagblade og ugeaviser – Landsdækkende v. busstoppesteder – Online bannere • Virale film – Humoristiske kortfilm om, hvad manglede forberedelse kan betyde • Reklamefilm • Ny kampagnehjemmeside GørDetNuRigtigt.dk – Alle kampagneannoncer henviser hertil

10 Side 10 Vi skal undgå konflikt – lokale aktiviteter • 10 medlemsseminarer, hvor der blev produceret masser af ideer • Mange er sat i værk lokalt og flere kommer hele tiden til I kan bl.a. følge dem på Facebook • Danmarks Lærerforening http://www.facebook.com/#!/dlforg?fref=ts http://www.facebook.com/#!/dlforg?fref=ts • Se mig i øjnene http://www.facebook.com/#!/groups/557564130923514/ http://www.facebook.com/#!/groups/557564130923514/ • Forældre for kvalitet i folkeskolen http://www.facebook.com/#!/groups/foraeldreforkvalitetifolkeskolen/ http://www.facebook.com/#!/groups/foraeldreforkvalitetifolkeskolen/ • Og mange flere Se også dette http://www.b.dk/nationalt/foraeldre-kraever-velforberedte-laerere http://www.youtube.com/watch?v=KJFb1_nHNMI

11 Hotel Scandic, lørdag den 19. januar 2013 Kære kolleger i Kreds 22. Fredag og lørdag den 18.-19. januar var vi ti lærere fra Kreds 22, der deltog i DLF’s seminar ”Handling skaber forvandling”. På seminaret arbejdede vi kreativt med at udvikle ideer, tiltag og lokale aktioner, der har til formål at skabe positiv opmærksomhed i debatten om folkeskolereformen og overenskomstforhandlingerne. Vi har planlagt en aktion, som vi håber, at I alle vil bakke op om. Planen er: På alle skoler modtager I i løbet af uge 4 en pakke med sukkerknalder pakket i små poser – en pose til hver lærer. Det er meningen, at I skriver en personlig hilsen til Christine Antorini på posens mærke – fx Til Christine Antorini fra lærer xx I dialog er det også vigtigt at lytte. Lærer xx Vi ønsker ikke konflikt – vi ønsker dialog. Lærer xx Kvalitet i undervisningen kræver tid til forberedelse. Lærer xx Pres ikke heldagsskole ned over alle. Lærer xx Mandag i uge 5 samler jeres TR’er alle poser med budskaber ind, hvorefter poserne fra Kreds 22 vil blive afleveret til Christine Antorini sammen med det åbne brev ”Vi prøver med det søde – et ønske om dialog”. Vi vil forsøge at få pressedækning omkring eventen og vil sprede budskabet via Facebook. Hilsen Mette Hoff, Trine Peetz og Gitte Winther, Lundtofte Skole Lokale medlemsaktiviteter Side 11

12 Streamers Vi har egentlig ikke tid til at demonstrere – Men vi gør det for DIT barns & hele Danmarks fremtid Vi har egentlig ikke tid til at demonstrere – Men vi gør det for DIT barns & hele Danmarks fremtid Lokale medlemsaktiviteter 12

13 Aktiviteter rettet mod forældrene • LÆRERE OG FORÆLDRE SIDE OM SIDE TIL HAPPENING. • Torsdag d. 28.2 om eftermiddagen på Torvet i Silkeborg laver forældre sammen med lærerne en happening, hvor vi sætter fokus på, at heldagsskolen ikke passer til os alle. Lærerne har gode budskaber med om, hvilke forringelser det giver... 13

14 Side 14 Skulle vi komme i konflikt • Vigtigt stadig at signalere, at vi vil undervise • ”Åben skole” • Hvordan kan vi gøre det lokalt?

15 Hvis lærerne lockoutes, vil vi undervise her I tilfælde af konflikt, tjek www.lockout.dk, Vi vil ikke i konflikt - vi vil gerne undervise I tilfælde af konflikt Side 15

16 I tilfælde af at vi bliver lockoutet af vores arbejdsgivere, vil vi undervise dit barn her - vi vil nemlig bare gerne undervise I tilfælde af konflikt Side 16

17 Hvad gør vi lokalt?


Download ppt "Indhold i TR- og Faglig Klub møder • Status på overenskomstforhandlingerne – KL´s forslag – Muligt forløb - tidslinje • Foreningens strategiske overvejelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google