Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LIV I LUNGERNE.dk image by placeit.net.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LIV I LUNGERNE.dk image by placeit.net."— Præsentationens transcript:

1 LIV I LUNGERNE.dk image by placeit.net

2 FAKTA Børn og unges lunger i Danmark
Der er 2-3 børn i hver eneste skoleklasse der lider af astma! 15-20% småbørn har astmatiske symptomer Astma er den hyppigste årsag til børns hospitalsindlæggelse 1000 børn med sjældne lungesygdomme i behandling på Riget Og et ukendt antal behandles på børneafdelinger over hele landet Børn udsættes forsat for tobaksforurenet luft Børneastma Børneastma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn og samtidig den almindeligste årsag til hospitalsindlæggelse. Omtrent 10 % af danske børn i skolealderen lider af astma, mens 15-20% lider af astmatiske symptomer i småbørnsalderen. Pediatric Asthma Children Asthma is the most common chronic disease among children and also the most common cause of hospitalization. Approximately 10% of Danish school-age children suffer from asthma, while 15-20% suffer from asthmatic symptoms in infancy. Sjældne lungesygdomme blandt børn På Rigshospitalets BørneLungeCenter behandles der hver år 1000 børn og unge med forskellige alvorlige lungesygdomme. Heraf er den største gruppe børn med Cystisk Fibrose (100 børn), mens også børn med PCD, ChILD, Interstitiel fibrose og andre lungesygdomme behandles her. Derudover behandles børn og unge med diverse både almindelige og sjældne lungesygdomme rundt om på landets børneafdelinger. Kilder: Kim Gjerum Nielsen, Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet og Dansk BørneAstma Center/COPSAC Rare lung diseases among children The National Hospital Children's Lung Center treat 1,000 children and young people each year with various serious lung diseases. The largest group of children with Cystic Fibrosis represents (100 children) while also children with PCD , ChILD, interstitial fibrosis and other lung diseases are treated here . In addition, children and young people with both common and rare lung diseases are treated around the country’s pediatric wards. Sources: Kim Gjerum Nielsen, Danish Pediatric Respiratory Center, Rigshospitalet and the Danish Pediatric Asthma Center / COPSAC Rygning Hver tiende 15 årige ryger dagligt. Det viser helt nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Det er lige så mange som ved sidste undersøgelse for fire år siden, og dermed er den positive udvikling med færre og færre helt unge rygere bremset. 11 procent af pigerne og 10 procent af drengene er dagligrygere. I Norge ryger kun seks procent af de 15 årige Det er de her tal, som DL arbejder for at ændre! Forebyggelse, holdninger, kultur, rettigheder etc via sociale medier – læringstolls, Liv i lungere, netdoktor vedr. teenagers etc. Smoking Brand new figures from the National Institute of Public Health shows that One in ten 15 year olds smoke daily – That's as many as in the last survey four years ago, thus, the positive trend with fewer and fewer young smokers slowed. 11 percent of girls and 10 percent of boys are daily smokers . In Norway for comparison only six percent of the 15 year old smoke? It is these figures that DL is working to change ! Prevention, attitudes, culture , rights etc through social media – learning tools, my lungs, netdoctor concerning teenagers etc.

3 UNGE OG RYGNING Hver 10. af de 15-årige ryger dagligt.
11 % af pigerne og 10 % af drengene er dagligrygere. Tidligere positiv udvikling med fald i unge rygere er stagneret 1984: 80 % har prøvet at ryge, 2010: 50 % har prøvet at ryge Blandt årige ryger 16 % Vandpibe: 40 % af 15 årige har prøvet at ryge vandpibe. I Norge ryger kun seks procent af de 15 årige.

4 VISION 2015 Danmarks Lungeforening
Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet igennem. Danmarks Lungeforenings vision 2015 DL drives af en stærk vision. Sundere lunger –Livet igennem Vi oplever at få god feedback på vores vision ”sundere lunger – livet igennem” - vi har her ramt plet med retorikken…og den handler jo om selve livet! Nu vil jeg læse den for jer: - Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de kan blive helbredt igen. Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet igennem. DL is driven by a powerful vision. ”A Life time of health lungs” We have experienced good feedback on our vision of "A Lifetime of healthy lungs” - we've found the right rhetoric ... it's all about life itself! Now I will read it to you: - ” The first breath is the first independent action of a newborn baby. And the last breath marks the end of life. We must protect the lungs that enable us to breathe. We must keep our lungs safe from disease. We must help those whose lungs have succumbed to illness and we must improve their chances of being healed. The Danish Lung Association’s vision is a society where more people enjoy a lifetime of healthy lungs. Vision of the Danish Lung Association 2015

5 Hvad er LIV I LUNGERNE? Online undervisningsmateriale til dansk, samfundsfag, idræt, biologi For kl. Positivt fokus på luft, lunger og sundhed Nyt innovativt bidrag til rygeforebyggelse Motiverer til det sunde og aktive liv, der forebygger lungesygdomme Elevproduktioner - eleverne får ordet! Elevdreven kampagne via sociale medier På Emu.dk Støttet af bl.a. UVM og SUM

6 PÆDAGOGISK FUNDAMENT Bygger på konstruktivistisk læring
Viden er en forudsætning for at mene noget Faglig læsning Afsæt i trin og slutmål Elever udfordres af opgaver med forskellige udtryksformer og læringstilgange Forskellige opgavetyper giver mulighed for undervisningsdifferentiering It som udvider lærens didaktiske muligheder Uddybende stikord til punkterne: Konstruktivistisk læring: gøre viden til sin egen, fortolke og udlægge den Videnstilegnelse gennem motivation i egne erfaringer og at man kan se en mening med det Tilgodeser krav til faglig læsning Opfylder fællesmål til undervisningen – ved hvert tema ses i boksen, hvilke mål der nås ved at arbejde med temaet It anvendt kun så det udvider didaktiske muligheder – ikke for its egen skyld. Klik på billedet, som har link til temaoversigt og vis det Vis dernæst temaet ”Få sjælen med” med opbygningen Main keywords of items: Constructive learning: turning knowledge into your own, interpret and classify it. - Or: Learners are the makers of meaning and knowledge Knowledge acquisition through motivation in your own experience so that you can see the sense of it. Complies with requirements for professional academic reading Meets the common goals of teaching: each theme is visible, which objectives needs to be achieved by working with the theme IT is used to expand didactic opportunities - not just for its own sake. Click on the photo, which has links to theme list and show it to the group Then show the theme "Få sjælen med” to show the structure   “Sammenhængende opgaver på flere planer, lettilgængeligt og appetitligt, imøderkommer også de bogligt svage” (Dansklærer i udskolingen)

7 LÆRERVEJLEDNING guider om…
Faglige mål Didaktisk tilrettelæggelse Elevproduktioner Anvendelse Faglig læsning Tværfagligt samarbejde Andre ressourcer Vejledning til temaer Fortæl om lærervejledningen beskriver: Opbygning Brug Baggrundsviden Vis vejledningen via link på billede – Tell abut the teacher's guide: Building Use Background View the manual via the link on the picture - C3% A6rerne

8 SE ELEVPRODUKTIONER …via forsiden af LiviLungerne.dk
Vis en produktion fra Liv i Lungerne…. Eller to  Show a production from “lungs Aline” .... C3% A6lles responsibility

9 SOCIALE MEDIER Sitet anvender princippet fra sociale medier om at de unge påvirker og kommenterer og interagerer (passiv til aktiv) Unge kommenterer på Livilungerne.dk Deler deres produkter Videoproduktioner på YouTube Facebook-side Samspil med Facebook og andre sociale medier Citat fra elev: På Liv i Lungerne er principper fra sociale medier om deling, interaktion og samspil brugt til at fremme læringen. ”My Lungs.dk” builds on the principles of social media, sharing, interaction and co-creaton to advance learning OR NOT ” – for en gangs skyld en hjemmeside, hvor man selv skal skabe indholdet” (dreng, 16 år)

10 TESTIMONIALS 29/08/2013 "Vi har i mit team arbejdet ca lektioner i et tværfagligt forløb over to uger. Vi har kombineret flere forskellige temaer med hovedvægt på dansk, biologi og idræt. Det har været rigtig interessant og sjovt. Eleverne har arbejdet godt og kreativt med temaerne. Jeg kan kun anbefale at arbejde med Liv i Lungerne." Sara Mogensen   Fuglsanggårdskolen, skolelærer 27/08/2013 "Spændende innovativt og nyskabende undervisningsmateriale. Jeg får helt lyst selv at lave nogle af opgaverne :-) Jeg glæder mig meget til at prøve materialet i flere klasser i de kommende uger " Anne Sophie Gottlieb, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sundhedskonsulent

11 BRUG PÅ ALLE PLATFORME Også på skolernes smart boards
Også anvendelse på skolernes Smartboards…. image by placeit.net

12 EN DEL AF NATIONALT PROJEKT
til at begrænse rygning En flerstrenget indsats med: Undervisning Forældreinddragelse Rygestop Informationsindsats Undervisningsplan sammensat af: Gå op i røg (X:IT) Liv i Lungerne Brug Skoddetnu.dk er del af indsatsen i ”Rygning – Skod det nu”. SATSpulje-projekt – socialt uligheds fokus (et politisk opdrag, satspuljepartierne og ikke Sundhedsstyrelsen står bag. Sundhedsstyrelsen har projektlederskabet) 13 kommuner, 3 erhvervsskoler og 10 efterskoler (Efterskoleforeningen) er med Viden og erfaringer samles (læringsprojekt – der måles ikke på effekt, men evalueres på processen) Formålet er at begrænse rygning blandt unge. Det er Sundhedsstyrelsen, der sammen med en række foreninger står bag initiativet. Formålet er at udvikle og implementere en ny national model, der skal forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælpe unge rygere med at stoppe igen. Projektet er finansieret af SATS-puljen, og der er i alt afsat 16 mio. kr. til projektet. Den nye model er udviklet af et konsortium bestående af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Astma-Allergi Danmark og Sund By Netværket. Modellen spiller på flere strenge i forhold til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge og til at hjælpe unge rygere med et varigt rygestop. Der er et særligt fokus på de unge, der har særlig risiko for at blive rygere. 13 projekter har fået midler til at være med i projektet. Det er Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster – CELF, Efterskoleforeningen, Esbjerg Kommune, EUC Sjælland - Køge Handelsskole, Greve, Køge, Faxe Solrød og Stevns Kommuner (et fælles projekt), Horsens Kommune, Jammerbugt Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, SOSU Sjælland og Thisted Kommune. Projektet involverer unge på folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, herunder Sosu-assistentskoler, hvor der erfaringsmæssigt er mange rygere. Projektet berører også fritidsarenaer, hvor de unge færdes (f.eks. klub). Undervisningsmaterialet: Til lærere, sundhedsplejersker og andre, der står for den forebyggende undervisning i projekt ”Rygning – skod det nu!” er der her en lærervejledning med det, du skal vide i planlægningen af undervisningen. Find lærervejledningen her. Til undervisere og elever ligger her undervisningsplanen til projekt ”Rygning – skod det nu!”, hvor du kan se lektier og opgaver. Find undervisningsplanen her. Skoddetnu.dk is part of the effort in "Smoking – “quit it now!" A Social reserve project – with social inequality focus (a political assignment, and not the national Board of Health. The National board of Health holds the project leadership) It consist of 13 municipalities, 3 vocational schools and 10 bording schools (the School Association ) is supporting it. Knowledge and experience is gathered (a learning project – measured not on effect, but evaluated on the process) Objectives The goal is to reduce smoking among young people. The National Board of Health , together with a number of organizations is behind the initiative . The porpose is to develop and implement a new national model to prevent children and teenagers from starting to smoke and help young smokers to stop. The project is funded by “SATS pool” with 16 million. DKK The new model has been developed by a consortium of Health, the Cancer Society, Heart Foundation , the Danish Lung Association, Asthma and Allergy Denmark and Healthy Cities Network. The model plays on several levels when it comes to preventing children and young people from starting to smoke and to help young smokers with a permanent stop. There is a particular focus on young people who are at risk of becoming smokers. 13 projects have received funding to participate in the project. The Center for Vocational Education Lolland Falster - CELF School Association , Esbjerg Municipality , EUC Zealand - Køge Business College , Greve , Køge , Faxe Solrod and Stevns Municipalities ( a joint project ) , Horsens , Jammerbugt Municipality of Lyngby- Taarbæk , Norddjurs , Randers Municipality , Silkeborg Municipality , social and health Zealand and Thisted Municipality. The project involves young people in schools, continuation schools, production schools, vocational schools , including social and health care assistant schools, which typically has many smokers. The project also targets leisure venues where young people gather (e.g. after schools Clubs etc). Training material: For teachers, nurses and others who are responsible for the preventive education project "Smoking – quit it now!” is a teacher's guide with what you need to know in planning the curriculum . The teachers guide can be found here: For educators and students is also a curriculum for project "Smoking – Quit it Now!” Where you can see homework and assignments. Find the curriculum here ?

13 For mere information eller bestil en gratis præsentation for dit lærerteam
KONTAKT Marianne Obed Madsen Projektleder – Danmarks Lungeforening


Download ppt "LIV I LUNGERNE.dk image by placeit.net."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google