Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Johs. Bertelsen Frivilligt Forum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Johs. Bertelsen Frivilligt Forum"— Præsentationens transcript:

1 Johs. Bertelsen Frivilligt Forum
Samarbejdet mellem det frivillige og det offentlige - udfordringer og muligheder Johs. Bertelsen Frivilligt Forum

2 Frivilligt Forum Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde FriSe, frivilligcentre og selvhjælp

3 Frivilligt Forum

4 Frivilligt Forum Øget samarbejde mellem frivillige foreninger og kommunale institutioner.. ”Samskabelse”

5 Aktiviteter med og for borgere, brugere, beboere og patienter (FOA)
Frivilligt Forum Aktiviteter med og for borgere, brugere, beboere og patienter (FOA) Gåture samt køreture med borgere i kørestol Medhjælpere ved udflugter/arrangementer Afholder sommerfester, høstfester, julehygge og lign. Spiller spil/banko/lotto/kortspil med borgere, brugere, beboere og patienter Sangarrangementer/underholdning/café-arrangementer Gudstjenester/andagt Gymnastik/motion Socialt samvær og besøgsvenner (drikker kaffe, hyggesnakker)/besøg af patienter Bagning Stikker og nørkler Besøg af besøgshund og hundens ejer Cykelture Læser avisen højt/højtlæsning Lektiehjælp Spisevenner

6 Praktisk arbejde: Sælger varer fra en kioskvogn/frivillige i kiosk
Frivilligt Forum Praktisk arbejde: Sælger varer fra en kioskvogn/frivillige i kiosk Passer cafeen Ledsager beboere til speciallæger, tandlæger, øjenlæge, sygehus mv. Ledsager borgere til frisør, tandtekniker og lign. Opvask, vasker tøj, stryger Ordner drivhus Pynter op til jul/dækker bord til jul og nytår Indkøb for borgere Køkkenhjælp Pasning af husdyr Ekstra hjælp i julen

7 Buschauffører/driver plejecentrers busser Hjælper ved bankbesøg
Frivilligt Forum Computerhjælp Buschauffører/driver plejecentrers busser Hjælper ved bankbesøg Hjælp ved servering af eftermiddagskaffe og lign. Varme mad til borgerne i weekenden Dele mad ud Alt-mulig-mand Arbejdsweekender på skoler og i børnehaver Hjælp til praktiske opgaver i børnehaven Rengøring Havearbejde/ordner blomster Er ved beboerne, når det faste personale har personalemøde Følge patienter rundt på hospitaler (sygehusguider) Modtagelse af borgere og patienter i sygehusets forhal – vise dem vej

8 Frivilligt Forum Vurderer du, at det frivillige arbejde på din arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de ældre, børnene, de unge, patienterne mv.)? I høj grad 57% I nogen grad 32% I ringe grad 7% Slet ikke 1% Ved ikke 2%

9 Frivilligt Forum Hvorfor Samskabelse..?

10 Frivilligt Forum

11 ”New public management”
Frivilligt Forum Ny økonomistyring: ”New public management”

12 Frivilligt Forum Bivirkninger : For meget bureaukrati og kontrol
Mangel på tillid og åbenhed Mangel på faglighed Mangel på sammenhæng og helhedsorientering Manglende inddragelse af borgerne

13 Kvaliteter, som det offentlige system ikke selv kan levere:
Frivilligt Forum Kvaliteter, som det offentlige system ikke selv kan levere: - bæredygtighed gennem borgernes engagement - nærvær og tryghed gennem borgernes fællesskaber - sundhed gennem borgernes medansvar for eget helbred omsorg og inklusion gennem borgernes frivillige deltagelse innovation gennem borgernes deltagelse og engagement

14 Frivilligt Forum Særlige kvaliteter ved frivillighed:
Bæredygtighedskvaliteter: - borger/brugererfaring - netværk, lokalitet, stabilitet - tillid - fælles ejerskab motivation og engagement deltagelse Positionskvaliteter: arbejder nedefra og op uafhængig af offentlig myndighed

15 Kommunernes Landsforening (KL):
Frivilligt Forum Kommunernes Landsforening (KL): ” Investér før det sker..” Hovedtemaer: Socialpolitikken begynder i familien Borgeren er som udgangspunkt fremmeste ekspert i eget liv Fremskudte indsatser Helhedsorienterede indsatser

16 Frivilligt Forum Regeringen, kommunerne, de frivillige organisationer:
Nyt charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

17 Frivilligt Forum VISION:
Visionen for ”Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige ”er, at det bliver retningsanvisende, så både den frivillige verden og det offentlige kan anvende det til at skabe, sikre og udvikle samspillet.

18 Temaer i nyt charter: Vi vil demokrati, dannelse og livsudfoldelse
Frivilligt Forum Temaer i nyt charter: Vi vil demokrati, dannelse og livsudfoldelse Vi vil gensidig forståelse, tillid og respekt Vi vil medborgerskab og mangfoldighed Vi vil arbejde sammen Gammelt charter: Grundlaget for den frivillige indsats Værdien af den frivillige indsats Samspillet mellem det offentlige og de frivillige Danmark

19 Frivilligt Forum . VI VIL DEMOKRATI, DANNELSE OG LIVSUDFOLDELSE
Det offentlige skal aktivt medvirke til at skabe relevante rammer for den frivillige verden og understøtte den enkelte borgers frivillige indsats og foreningernes organisatoriske arbejde. Det offentlige bør inddrage organisationerne, foreningerne og de frivillige i alle relevante spørgsmål og sammenhænge. Det er vigtigt, at der er en bevidsthed om, at den frivillige verden og det offentlige er med til at skabe og udfordre hinandens forskellige roller.

20 Frivilligt Forum VI VIL GENSIDIG FORSTÅELSE, TILLID OG RESPEKT
Det er afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår. Dette kræver blandt andet ledelse, engagement og handling i den frivillige verden og i det offentlige. Forudsætningen for, at vi for alvor i fællesskab kan bidrage til samfundsudviklingen er, at vi sammen analyserer udfordringer og muligheder – på alle niveauer. Den fælles analyse er grundlaget for den nødvendige forventningsafstemning og fælles forståelse for, hvad vi i et ligeværdigt samspil kan opnå for at skabe nye løsninger.

21 Frivilligt Forum VI VIL ARBEJDE SAMMEN
Den frivillige verden er en engageret, kritisk med- og modspiller til det offentlige. Vi mødes i øjenhøjde, hvor vi taler sammen med hinanden, ikke til hinanden. Vi aftaler lokalt, hvem der gør hvad, så det enkelte samspil baseres på lokale ønsker, behov og fælles spilleregler, herunder på samarbejdet mellem de frivillige og de offentligt ansatte.

22 Charterets sluttekst:
Frivilligt Forum Charterets sluttekst: ”Det er afgørende, at charteret ikke står alene, men at det omsættes til virkelighed og konkretiseres i en lokal sammenhæng. Det nationale charter bør danne udgangspunkt for dialog nationalt og lokalt. Lokalt med det formål fx at udarbejde lokale rammer for samarbejdet også på tværs af sektorer og organisatoriske grænser”

23 Hvordan etableres ”den ligeværdige platform”.?
Frivilligt Forum Hvordan etableres ”den ligeværdige platform”.?

24 Frivilligt Forum Nej tak til Polyfilla-frivillighed

25 Frivilligt Forum Ja tak til Samskabelse: = 5 De ansattes faglighed + frivillighed = ”ny faglighed”/nye kompetencer

26 Frivilligt Forum Hvem er ”vi”..?

27 Rammesætning og gennemskuelighed
Frivilligt Forum Rammesætning og gennemskuelighed Statsligt niveau:  - Lovgivning, nationalt charter, civilsamfundsstrategi  Styring, kommunalt niveau:   - Frivilligpolitik, frivilligråd, frivilligcentre - Lokale charters.? Håndtering, institutionsniveau, spilleregler: Hvem laver hvad Hvem leder hvem - Efteruddannelse Den aktive borger, medborgerskab

28 Frivilligt Forum

29 Frivilligt Forum Frivilligt Forum og de faglige organisationer: ”Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte medarbejdere” Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd FOA HK-kommunal Socialpædagogerne

30 Frivilligt Forum Spillereglerne skal sikre: Gennemskuelighed
Rollefordeling Faglighed Retssikkerhed Modvirke konflikter

31 Forudsætninger for samarbejdet:
Frivilligt Forum Forudsætninger for samarbejdet: Frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer Ansatte anerkender de frivilliges indsats

32 Gråzoner: Samvær /ledsagerordninger/vågetjeneste
Frivilligt Forum Gråzoner: Samvær /ledsagerordninger/vågetjeneste - fysisk og psykisk støtte - personlig hygiejne - rengøring og opvask - medicin - indkøb Vedligeholdelse Fravær af hjælp

33 Frivilligt Forum Hvem gør hvad? Principper for samarbejdet
- om aftaler mellem frivillige og ansatte, der samarbejder om sociale opgaver   Principper for samarbejdet Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen Frivillige udfører opgaver, uden visitation eller registreringer Frivillige kan ikke pålægges referatpligt

34 Frivilligt Forum Samarbejdet med frivillige drøftes i MED-udvalgene
De ansattes og de frivilliges forpligtigelser er forskellige Aftaler for frivillige

35 Frivilligt Forum Anbefalinger: Organisering af de frivillige
De frivillige netværk bidrager til god kommunikation Den frivillige indsats anerkendes Uenigheder og konflikter løses

36 Hvordan udvikler vi lokale charters..?
Frivilligt Forum Hvordan udvikler vi lokale charters..?

37 Frivilligt Forum Lokale charters: 1. Anvendelighed 2. Ramme 3. Parter 4. Indhold 5. Forankring 6. Proces

38 Frivilligt Forum Anvendelighed Gennemskuelighed Rollefordeling
Faglighed Retssikkerhed Innovation

39 Frivilligt Forum Ramme Alle forvaltninger Én forvaltning
Alle frivillige organisationer Kun organisationer fra særlige områder

40 Frivilligt Forum 3. Deltagere - politikere embedsmænd/ledere
folk på gulvet frivillige organisationer borgere faglige organisationer

41 Frivilligt Forum 4. Indhold Værdier
- selvstændighed - kommunikation - langsigtethed - åbenhed og gennemskuelighed Organisatoriske forhold/aftalehenvisninger - faggrænser/spilleregler - aktivt medborgerskab - økonomi - dokumentation - partnerskaber - efteruddannelse

42 Frivilligt Forum 5. Forankring/opfølgning særligt sekretariat
frivilligcenter frivilligråd

43 Frivilligt Forum 6. Proces/initiativ alle med fra starten
forhandlingsrepræsentanter/udvalg sekretariatsstøtte gentagne stormøder afsluttende fejring

44 Frivilligt Forum ”Hvordan kommer vi videre lokalt..?” Nyheder/ Viden og info


Download ppt "Johs. Bertelsen Frivilligt Forum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google