Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks"— Præsentationens transcript:

1 Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks
Effektundersøgelsesprogrammer i restaurerede vandløb Lakseyngelundersøgelse i Skjern Å-systemet Elfiskeskader på fisk Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks

2 Effektundersøgelser på fiskebestandene i restaurerede vandløb
Førundersøgelser (førtilstand, er der et problem?) Kvalitative fiskeundersøgelser (hvilke fiskearter, vandrefisk?) Kvantitative Fiskeundersøgelser (stationsnet med tætheder og fiskearter) Effektundersøgelser (2-4 år efter, er der forbedringer?). Aktuelle undersøgelsesprogrammer: Hyttens Dambrug øvre Skjern Å (HK & IBK) Von Å (HK & RSK) Påbøl Bæk og Simmelbæk (RSK) Gudenå v. Ulstrup (FK)

3 Resultater Effekt af spærringsfjernelser (vandrefisk)
Effekt af habitatændringer (stuvningszoner, genslyngninger, grødeskæringspraksis) Effekt af forbedrede gydeforhold Effekter af forbedret vandløbskvalitet (okker, vådområdeprojetker(?)”

4 Hvorfor Dokumentere effekter for lodsejere, politikere, m. fl.
Hvad virker, hvad virker måske ikke? Fisk giver vigtig viden til helhedsindtrykket af et vandløbs tilstand, DVFI er ikke nok…. ”…lave effektundersøgelser på laksebestandene af de tiltag man laver i vandløbene (MIM, 2004)”

5 Lakseyngelundersøgelse i Skjern Å-systemet 2007-13

6 Metode 60-63 stationer 330 km laksehabitatvandløb
Ikke fast stationsnet Effektundersøgelser af nye gydebanker og spærringsfjernelser

7 Formål Effektundersøgelse af spærringsfjernelser, udsætninger og gydebankeetableringer med laks som indikator Dokumentere ændringer i udbredelse af vild lakseyngel i Skjern Å systemet Yngeltætheder på gydebankerne Sammensætning af fiskefaunaen på gyde- og opvækstområder Beskrive udformningen af produktive gyde- og opvækstområder for laks

8 LYU 2007 Vild lakseyngel på 16 af 61 stryg = 26 %

9 LYU 2010 Vild lakseyngel på 37 af 60 stryg = 62 %

10 LYU 2013 Vild lakseyngel på 50 ud af 64 stryg = 78 %

11

12 Udbredelse af lakseyngel
2007: 26 %; 2010: 62 %; 2013: 78 % Årsager: Spærringsfjernelser og faunapassager (Nr. Vium, Toudal, Lakkenborg, Skærbæk, Kideris, Kølkær, Fonnesbæk, Hyttens, Hoven, Skærlund) Flere moderfisk (restriktioner på fiskeri) Etablering af gyde- og opvækstområder og genslyngningsprojekter Udsætninger og -praksis

13 Laks i Skjern Å

14 Etablering af gydeområder for laks 2006-2013

15 Fangster og tætheder 2007 Stryg Lakseyngel fanget Teoretisk N
Tæthed laks/ 100 m2 S5 42 53 S4 8 R2 31 33 7,3 O17 13 5,5 D1 10 2,8 6 S6 2,7 O15 7 2,6 5 2,2 K3 4 B3 1,8 ØB1 1,3 3 V3 1 O16 2 E2 0,8 0,7 0,6 V5 V2 0,4 R1 0,3

16 2010

17 2013 tætheder Stryg Position Areal Dybde gns Laks 1. bef Laks 2. bef
Teoretisk N Laks/ 100 m2 O11 Omme Å v. Sdr. Ådal 130 20 72 35 140 108 B1 Brande Å os. Kathøjvej 84 30 73 9 83 99 V3 Vorgod Å os. Herningvej 150 80 93 26 129 86 F4 Fjederholt Å Kideris Dambrug 57 12 E1 Egeris Mølleå ns. Nr. Viumvej 120 15 67 96 R2 Rind Å os. Ø. Høgildvej 189 90 33 142 75 O9 Omme Å os. Lakkenborg 143 40 19 100 70 O10 Omme Å os. Industrivej v. Hoven 330 50 179 219 V5 Vorgod Å os. Gåsdal Bro 198 65 23 101 51 A1 Abild Å 400 m. os. Vorgod Å 24 10 41 P1 Påbøl Bæk Påbølvej nr. 7 25 13 59 49 K2 Karstoft Å v. Skærlund 60 43 Sk9 Skjern Å v. Åparken i Sdr. Felding 294 68 31 125 K4 Karstoft Å ns. Nr. Grenevej 360 98 34 42 V6 Vorgod Å os. Arnborgvej 224 14 92 V2 Vorgod Å ns. Birkmose bæk 163 45 66 Sk7 Skjern Å ns. Skarrild 420 28 161 38 SK5 Skjern Å v. Sandfeld-Hesselvig 36 O08 Omme Å ns. Grindstedvej 160 8 52 32 Sk8 Skjern Å ns. Tarp Bro 550 105 175 Sk6 Skjern Å os. Rind Å 27 O12 Omme Å ns. Vestbroen 180 11 44 R3 Rind Å os. Arnborg Kirke 228 B2 Brande Å ns. Ågade 144 18 5 17 Stryg Position Areal Dybde gns Laks 1. bef Laks 2. bef Teoretisk N Laks/ 100 m2 Gu2 Gundesbøl Å ns. Præstbro 228 60 24 9 38 17 Gu1 Gundesbøl Å ns. Vindingvej 123 75 11 5 20 16 Hol2 Holtum Å v. Vandmøllen 300 37 6 44 15 Sk3 Skjern Å Camping 360 50 27 13 52 14 Sk4 Skjern Å os. Holtum Å/Engebækvej 176 12 TM2 Tarm Møllebæk ns. Tarmvej 200 30 18 O04 Omme Å v. Grønbjerg 120 8 4 O05 Omme Å os. Langelund 180 70 23 R1 Rind Å os. Kiderisvej 350 43 V4 Vorgod Å ns. Egeris 224 90 21 26 TB2 Tarm Bybæk v. Bisgaard Dambrug 315 35 F3 Fjederholt Å os. Slumstrupvej 25 1 10 TB1 Tarm Bybæk v. Egvad Kirkevej 175 2 Hov2 Hoven Å v. Nørre Grene 241 3 22 Si3 Simmelbæk os. bro v. Ørbækvej 125 40 K3 Karstoft Å os. Skarrildhus 247 55 Hol3 Holtum Å ns. stem v. Harrildgård 150 7 V1 Vorgod Å ns. Møltrup Bro 61 D1 Døvling Bæk ns. Skovbjergvej 325 Von2 Von Å ns. indtag til Kulsø 198 Si2 Simmelbæk v. Baggesgårdvej Hol4 Holtum Å os. Motorvejen 266 Ø1 Østerbjerge Bæk ns. Skovbjergvej 160 K1 Karstoft Å v. Risbjerg Dambrug 111 Ki1 Kirkeåen v. Vardevej 240 Ga1 Ganer Å v. Ganeråparken

18 Laks & ørreder Stryg Position Areal m2 Dybde gns. Laks/ 100 m2 Ørred / 100m2 Total / 100 m2 B1 Brande Å os. Kathøjvej 84 30 99 11 110 V3 Vorgod Å os. Herningvej 150 80 86 15 101 F4 Fjederholt Å Kideris Dambrug 7 93 E1 Egeris Mølleå ns. Nr. Viumvej 120 13 92 O9 Omme Å os. Lakkenborg 143 40 70 9 79 R2 Rind Å os. Ø. Høgildvej 189 35 75 1 76 O04 Omme Å v. Grønbjerg 60 62 O10 Omme Å os. Industrivej v. Hoven 330 50 67 A1 Abild Å 400 m. os. Vorgod Å 83 2 52 P1 Påbøl Bæk Påbølvej nr. 7 25 49 K2 Karstoft Å v. Skærlund 140 43 44 K4 Karstoft Å ns. Nr. Grenevej 360 42 V6 Vorgod Å os. Arnborgvej 224 41 Sk7 Skjern Å ns. Skarrild 420 38 39 O05 Omme Å os. Langelund 180 37 V1 Vorgod Å ns. Møltrup Bro 61 29 36 O08 Omme Å ns. Grindstedvej 160 32 34 Sk8 Skjern Å ns. Tarp Bro 550 Sk6 Skjern Å os. Rind Å 27 TM2 Tarm Møllebæk ns. Tarmvej 200 14 TB2 Tarm Bybæk v. Bisgaard Dambrug 315 20 16 Gu1 Gundesbøl Å ns. Vindingvej 123 10 F3 Fjederholt Å os. Slumstrupvej 90 24 Ga1 Ganer Å v. Ganeråparken 21 22 TB1 Tarm Bybæk v. Egvad Kirkevej 175 B2 Brande Å ns. Ågade 144 45 17 3 Gu2 Gundesbøl Å ns. Præstbro 228 18 Si3 Simmelbæk os. bro v. Ørbækvej 125 R1 Rind Å os. Kiderisvej 350 12 Ki1 Kirkeåen v. Vardevej 240 Si2 Simmelbæk v. Baggesgårdvej 4 K1 Karstoft Å v. Risbjerg Dambrug 111 6 Von2 Von Å ns. indtag til Kulsø 198 Sameksisterende ørred- og lakseyngelbestande på 33 af 63 st. Markerede > 5 pr 100 m2 af hver art

19 1+ laks på 55 st. Laks/ 100 m2 % Finne-klippede 25 3 41 18 75 16 80 15
Stryg Position Areal Dybde gns Laks 1. bef Laks 2. bef Teoretisk N Laks/ 100 m2 % Finne-klippede B2 Brande Å ns. Ågade 144 45 27 7 36 25 3 Von2 Von Å ns. indtag til Kulsø 198 50 12 49 41 V5 Vorgod Å os. Gåsdal Bro 70 24 8 18 75 TB2 Tarm Bybæk v. Bisgaard Dambrug 315 20 6 52 16 80 F4 Fjederholt Å Kideris Dambrug 84 30 10 2 13 15 33 O11 Omme Å v. Sdr. Ådal 130 1 19 74 R3 Rind Å os. Arnborg Kirke 227,5 86 B1 Brande Å os. Kathøjvej 11 14 O9 Omme Å os. Lakkenborg 142,5 40 5 Von1 Von Å ns. Olling Bro 210 35 29 100 Hol3 Holtum Å ns. stem v. Harrildgård Dambrug 150 90 E1 Egeris Mølleå ns. Nr. Viumvej 120 O12 Omme Å ns. Vestbroen i Borrislejren 180 44 Ga1 Ganer Å v. Ganeråparken 23 O04 Omme Å v. Grønbjerg 60 TB1 Tarm Bybæk v. Egvad Kirkevej 175 O10 Omme Å os. Industrivej v. Hoven 330 28 O05 Omme Å os. Langelund SK5 Skjern Å v. Sandfeld-Hesselvig 224 Hol2 Holtum Å v. Vandmøllen 300 93 Sk3 Skjern Å Camping 360 26 34 9 97 Gu2 Gundesbøl Å ns. Præstbro 228 17 47 Sk4 Skjern Å os. Holtum Å/Engebækvej 176 91 R2 Rind Å os. Ø. Høgildvej 189 V2 Vorgod Å ns. Birkmose bæk 162,5 K4 Karstoft Å ns. Nr. Grenevej A1 Abild Å 400 m. os. Vorgod Å 82,5 4 TM2 Tarm Møllebæk ns. Tarmvej 199,5 Hol4 Holtum Å os. Motorvejen 266 88 O02 Omme Å os. Omme Åvej 125 Si3 Simmelbæk os. bro v. Ørbækvej V3 Vorgod Å os. Herningvej Hov2 Hoven Å v. Nørre Grene 240,5 V6 Vorgod Å os. Arnborgvej V4 Vorgod Å ns. Egeris 73 Sk9 Skjern Å v. Åparken i Sdr. Felding 294 64 F3 Fjederholt Å os. Slumstrupvej Sk7 Skjern Å ns. Skarrild 420 R1 Rind Å os. Kiderisvej 350 42 K2 Karstoft Å v. Skærlund 140 K3 Karstoft Å os. Skarrildhus 247 55

20 Stalling i Skjern Å-systemet
Fremgang for stallingen? Stallinger på 17 af 61 (28%) stationer i 2007 Stallinger på 2 af 60 (3%) stationer i 2010 Stallinger på 13 af 63 (21%) stationer i 2013 DTU anbefaler forlængelse af fredning t.o.m foreløbig….

21 Andre observationer Ål på 34 af 63 stationer (07: 21 st. 10: 22 st.)
Ulk: 07: 30 st. 08: 41 st. 13: 47 st. 3 stationer med signalkrebs (Rind & Fjederholt)

22 Det gode gyde- og opvækstområde for laks
Skjern Å v. Skarrild Omme Å v. Gl. Ørbæk

23 Elfiskeri Spændingsfald over fisken påvirker nerve- og muskelceller
Jo større fisk, jo større påvirkning Forskellig effekt på forskellige arter (laksefisk, cyprinider, ål)

24 Før 2008 1-faset generatorer
Ensrettet vekselstrøm, pulserende jævnstrøm med 1 kondensator 3 fasede generatorer til store vandløb og store fisk Stor spændingsvariation og riplespænding Skader på op til 25 % af gydelaks

25 El-skader Brud på rygsøjlen, hvirvelledsbrud
Forskydninger af ryghvirvler Skader på ryghvivler Brækkede eller dislokerede ribben

26 El-skade Manglende evne til at regulere hudfarve
Nedsat svømmevne, irreversibelt Større dødelighed Voldsomme tilfælde kan kramper resultere i død v. lammelse af åndedrætsfunktioner/ gællefunktioner

27 Elskade Lateral forskydning

28 Siden 2008 Nye krav til udstyr af sikkerhedsmæssige grunde
Har medført at alle har fået nyt udstyr To kondensatorer Årlig service Nu ca. der 1-2 % elskader på laks

29 Anbefalinger skånsomt elfiskeri
Når fisken er i nettet, skal den ud af strømfelt Elektroden må ikke komme for tæt på fisken. Anvend så stor ring som muligt Afpas om muligt spænding til ledningsevne i vandet og vandløbsstørrelse Hensyn til andre fisk(-earter)

30 Naturlig gydebankeetablering
Fæld et træ…..


Download ppt "Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google