Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flere kvinder i Forskning -Kønsfordelingen blandt forskere i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flere kvinder i Forskning -Kønsfordelingen blandt forskere i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Flere kvinder i Forskning -Kønsfordelingen blandt forskere i Danmark
Seniorforsker Kamma Langberg Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet København d. 27. maj 2004

2 Kønne forskere... Forskere og forskning i Danmark
Forskere i det private erhvervsliv Forskere i den offentlige sektor Sektorforskere Universitetsforskere Overgang mellem adjunkt- og lektorniveau Opsummering

3 Forskning og forskere i Danmark
I alt var der ca personer beskæftiget med forskning og udvikling i Danmark i 2002 – heraf ca i den private sektor og ca i den offentlige sektor. Af de var ca forskere Af de forskere var ca kvinder

4 Personer beskæftiget med Forskning og udvikling DK i 2002 fordelt på køn og sektor

5 Forskere i DK i 2002 fordelt på køn og sektor

6 Forskere i det private erhvervsliv 2002
Der er knap personer, der er beskæftiget med forskning og udvikling, af disse er lidt over forskere, hvoraf 21 % er kvinder 15 % har en ph.d.-grad 1 % er erhvervsforskere (phd-studerende) 2,5 % er udenlandske forskere

7 Kønsfordelingen blandt forskere i det private erhvervsliv 2002 der har / er
Blandt de 15 % der har en ph.d.-grad er de 23 % kvinder, blandt den ene % der er erhvervsforskerne er 44 % kvinder, blandt de 2,5 % der kommer fra udlandet er 31 % kvinder. Disse tal afspejler muligvis en sammenhæng mellem køn og alder: blandt de yngre forskere er der flere kvinder, yngre forskere er mere mobile (og derfor kommer der flere fra udlandet) og det er måske grunden til at der er 31 % kvinder blandt de, der kommer fra udlandet.

8 Forskere i det offentlige
Universitetssektoren i alt ca Sektorforskningen i alt ca Andre offentligt ansatte (herunder museer og biblioteker) i alt ca. 900 De private non-profit organisationer og foreningen i alt knap 300 Forskere i den offentlige sektor i alt ca

9 Sektorforskere I alt var der ca forskere i sektorforskningen i 2002 Stillingsreform i 1990’erne: Forsker <-> Adjunkt Seniorforsker <-> Lektor Seniorrådgiver Forskningsprofessor Afdelingsleder, direktør.....

10 Sektorforskere fordelt på stillingskategori og køn 2002

11 Andelen af kvinder i enkelte stillingskategorier i sektorforskningen

12 Universitetsforskere
I alt var der ca forskere på de danske universiteter ansat efter ’stillingsstrukturen’ og ca på universitetshospitalerne Andelen af kvindelige professorer er steget – fra 1970’erne til 2002 Karriereforløb: Adjunkt -> Lektor -> Professor Overgangen fra adjunkt til lektor – her er måske et problem....

13 Universitetsforskere fordelt på stillingskategori og køn 2002

14 Andelen af kvinder i enkelte stillingskategorier på universiteterne

15 Andel af kvinder – fordelt på fag og stillingskategori, 2002

16 Andelen af kvindelige professorer i DK

17 Andre data... Forskningsstatistikken bygger på summariske indberetningsskemaer fra de enkelte virksomheder og organisationer Registerundersøgelser kan følge enkelte personer i et længere forløb AC, VTU og Rektorkollegiet har i samarbejde iværksat en undersøgelse – som giver mulighed for at belyse overgang mellem adjunkt- og lektor niveau & køn

18 Overgang fra adjunktniveau til lektorniveau
Adjunkt (t) Udefra (t) Forlader forskersporet (t+1) Adjunkt (t+1) Lektor (t+1)

19 Overgang fra adjunkt til lektor
Hvis adjunkter er ansat i 3 år eller 6 semestre, så vil ca. 16,5 procent eller en andel på 0,16 forlade adjunktgruppen pr. semester I den følgende figur er andelene af de der forlader adjunktgruppen pr. semester regnet ud

20 Udgangspunkt er personer på adjunkt-niveauet i april 2000

21 Opsummering 26 % af forskerne i Danmark er kvinder. Der er relativt flere kvinder i den offentlige sektor end i den private Jo højere op i hierarkiet, jo mindre kvindeandel Der er forskel på fag: der er relativt flere kvinder indenfor humaniora, sundhedsvidenskab & jordbrugsvidenskab og relativt færre inden for teknisk videnskab

22 Yderligere oplysninger:
Center for Forskningsanalyse, CFA (tidligere AFSK): her findes notater og rapporter, der kan downloades www . cfa . au. dk Forskningsstatistikken: www . forskningsstatistikken . dk


Download ppt "Flere kvinder i Forskning -Kønsfordelingen blandt forskere i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google