Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børnefamiliecenter Nordvang og familieklassen i Vestbyskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børnefamiliecenter Nordvang og familieklassen i Vestbyskolen."— Præsentationens transcript:

1 Børnefamiliecenter Nordvang og familieklassen i Vestbyskolen

2 Hvordan får Børnefamiliecenter Nordvang en interesse for skolearbejde?  Projekt alternativ til anbringelse – en omlægning af indsatsen overfor udsatte børn, unge og deres familier – forløber i perioden 2001 – 2006  Fra anbringelse som middel til at bryde den sociale arv til forebyggende foranstaltninger

3 Social arv og social politik  Der mangler dokumentation for de fleste institutioners og foranstaltningers eventuelle bidrag til at bryde eller dæmpe social arv (Vidensopsamling om social arv, Socialministeriet juni 2003)

4 Anbragte børn  Anbragte børn har uforholdsmæssigt mange problemer i forhold til børn de kan sammenlignes med – markant større skoleproblemer fagligt og socialt, asocial adfærd og psykiske problemer, konfliktfyldte relationer til børn og voksne (Tine Egelund, Anne Dorthe Hestbæk,Forskningsoversigt, Socialforskningsinst. 2003)

5 Anbragte børn som voksne  De udgør som (unge) voksne en uforholdsmæssigt socialt dårligt stillet gruppe, uanset hvilket udfaldsmål, der studeres (Tine Egelund/Anne Dorthe Hestbæk, Forskningsoversigt, Socialforskningsinst. 2003)

6 Modstandskraft  Det er tilførsel af omverdensressourcer i form af uddannelse og netværksskabelse i og uden for familien, der først og fremmest vender udviklingen i voksenalder og ikke terapeutiske ”reparationsindsatser”  (En forløbsundersøgelse af anbragte børn født i 1995, Tine Egelund m.fl. Socialforskningsinst. 2004)

7 Den social-faglige tænkning  ”Særlige behov” er et samspil mellem barn/familie og omgivelser  Muligheder i nærmiljø eller netværk  Bred vifte af forebyggende tiltag  Alternativer til anbringelse  Barnets forventede ”udbytte” af foranstaltning skal indgå i overvejelserne  Fokus på det der virker  Relationsarbejde er helt centralt – vi har brug for at føle os betydningsfulde

8 Fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger Sådan ser det ud i tal  Anbringelser:  2001229  2006138  Medarbejdere til forebyggelse  2001 6  200625

9 Et Børnefamiliecenter Tværfagligt samarbejde Sundheds- plejen PPRBFR Dag- plejen Lovgivningens krav om tværfagligt samarbejde: Rådgivende samarbejde Tværfagligt team i konkrete sager Centerlederen har som opgave at fremme også de uformelle relationer og dermed samarbejdet mellem fagpersonerne.

10 Horsens viften  Familierådgiveren som konsulent  Praktisk pædagogisk hjemmehjælp  Familiebehandling individuelt og i grupper  Familiehuset  Familieklassen  Skolestøttende familiebehandler  Betydningsfulde voksne  Personlig rådgiver  Ildsjæle  Kontaktpersoner  Ungecenter  Vejledning  Hybler  Frivillig hjælp og støtte  Familierådslagning  Psykologbehandling / undersøgelse  Plejefamilieanbringelse  Andre anbringelser

11 Skolerelaterede foranstaltninger  Skolestøttende familiebehandler  Betydningsfulde voksne  Familieklasse  Køb af pladser i Bakkeskolen (særligt skoletilbud til børn med generelle udviklingsforstyrrelser)  Køb af pladser i Ungdomsskolen

12 Netværksorienteret tilgang til familiearbejdet  Blodets bånd er tykkere end lønsedlen  Hvem ved bedst og hvem er ekspert på hvis tilværelse?  Systematisk inddragelse af familie, slægt og andre vigtige personer i familiens arena

13 Centrale pointer i familieklassen  Skolevanskeligheder er udgangspunktet - derfor i Vestbyskolen i stedet for i Børnefamiliecentret  Inklusion i stedet for eksklusion - derfor familieklasse i stedet for familieskole  Forældrene hjælper skolen med at udvikle barnet - derfor mål for barnet i stedet for forældrene

14 Familieklassen - formål  At bedre bedre elevens trivsel – fagligt, socialt og/eller emotionelt for derigennem at lykkes

15 Familieklassen – mål  At bevare eleven i normalsystemet og derved hindre segregering  At understøtte inklusion af Vestbyskolens børn med særlig behov for støtte  At skabe et fælles udviklende læringsrum for familier, der ønsker at forbedre samspillet og relationsdannelsen  At udvikle og afprøve en metode og undervisningsform i forhold til børn med særlige behov  At udvikle og afprøve en metode til familiebehandling


Download ppt "Børnefamiliecenter Nordvang og familieklassen i Vestbyskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google