Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indflydelse i Med-systemet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indflydelse i Med-systemet?"— Præsentationens transcript:

1 Indflydelse i Med-systemet?
Indflydelse som tillidsvalgt.

2 Problematiske forhold på arbejdspladsen fører ikke altid til en formel henvendelse til tillidsmanden. Der diskuteres i stedet for ivrigt ledelsesstil, arb. Miljø, trivsel osv i forbindelse med frokost eller i pauser ml. diverse møder. I stort omfang er tillidsmanden afhængig af disse henvendelser for at kunne bruge Med-systemet aktivt. Gad vist hvordan I oplever det og håndterer det når sådanne forhold diskuteres uden den formelle henvendelse?

3 Argumentation for ikke at anvende Med-systemet
Man skal vælge sig sine kampe med omhu Man kan ikke kæmpe mod vindmøller Altings genkomst (sådan her var det også for tyve år siden og det kommer til at skifte igen). Det nytter ikke noget at kæmpe imod. DOD-tankegang (”dem om det” – jeg gør som jeg plejer indtil jeg får andet at vide)

4 Konsekvens: Tavshedskultur Tab af faglig selvrespekt Udbrændthed
Stress Tavshedskultur: flere undersøgelser viser, at ansatte er bange for at miste deres arbejde hvis der kritiseres. Eksempel på tavshedskultur fra PC Glostrup, hvor der bliver overmedicineret, men ingen utilsigtede hændelser bliver registreret)

5 Konkrete erfaringer - Opgaveglidning
Sekretær- og piccolinearbejde bliver uden varsel og drøftelse pålagt psykologerne på PC Nordsjælland. Via regional TR-klub undersøges det hvorvidt dette gør sig gældende på andre centre for at afgøre om problemstillingen skal tages op på center- eller virksomhedsniveau. Sekretærarb. Indbefatter; skrive, registrere ydelse, printe kontinuation, opdatere journal herunder at makulere gammel kontinuation. Skrive og sende breve til patienter.

6 det besluttes, at sagen rejses på virksomhedsniveau via kontaktudvalg.
Sagen fremlægges i fællesskab med FTR for sekretærgruppen i psyk med. A-siden beslutter at nedsætte en arb. Gruppe, der udfra personalepolitiske principper skal forholde sig til denne opgaveglidning. Arbejdsgruppen består af HR-chef, en centerchef, FTR for sekretærgruppen, næstformanden for Psyk Med og undertegnede.

7 I de personale politiske principper står, at en given opgave skal varetages udfra laveste omkostningsniveau og højeste kompetenceniveau. En skrivelse bliver sendt ud til Psyk Med på Centerniveau med opfordring til drøftelse Erfaring er, at direktionen ikke direkte blander sig i Centerledelsernes beslutninger. Der sendes til tider henstillinger/opfordringer ud fra Psyk Med underskrevet af formand og næstformand.

8 Uformelt brev til direktionen (bilag)
Uddrag: på et center er det blevet besluttet, at længden af psykoterapi sessioner skal skæres ned til en halv time. på et center skal psykologer dobbeltbooke deres kalender i et vist omfang da en del patienter ikke er mødestabile for at nå deres ydelseskrav og skære ned på længden af sessionerne hvis alle patienter fremmøder Efter flere overvejelser besluttede jeg mig for at skrive en mail til vores direktør for at problematisere nogle arbejdsmæssige forhold for psykologerne. Jeg var meget i tvivl om hvorvidt jeg skulle skrive den.

9 Uformelt brev til direktionen - fortsat
I øvrigt kræves (aktuelt) at man dækker ind for kolleger ved sygdom og ferie. D.v.s. tager hinandens patienter. Det skal presses ind i eget dagsprogram. Ledelsen foreslår at man skærer sine samtaler ned (helt ned til 15 min.), for at tage korte samtaler med syge kollegers patienter. på et center er det foreslået at kalde patienter ind til samtaler flere gange ugentl. for at holde ydelsestallene oppe

10 Presse arbejde Presseraad i KU Kommisorie (bilag)
- (formål, organisering, procedure for konkret pressekontakt osv.) Udgangspunktet for pressemeddelelser er presserådet i KU.

11 Presse arbejde – konkrete eksempler.
Øget antal tvangsindlæggelser er udtryk for øget omsorg (bilag) Koncentrat: vi skal gøre op med forestillingen om tvangsindlæggelser som et udtryk for, at vi har et dårligt psykiatrisk behandlingssystem – og snarere se dem som et udslag af bedre behandling og øget omsorg for mennesker med svær psykisk sygdom Eksempler på pressemeddelelser – besparelser, Kritik fra Peter Ibsen (formand for politiforbundet) af stigning i antal tvangsindlæggelser på 11% fra Lars Søndergaard Glostrup udtrykker i en pressemeddelelse som kommentar at stigning i tvangsindlæggelser er udtryk for øget omsorg. Medarbejderne bliver enige om at udsende pressemeddelelse til P4 der har dækket sagen. Dette gøres og radiointerview m. undertegnede, lukning af sengepladser.

12 Pressemeddelelse KU (bilag)
Koncentrat: Der har været mange og kraftige reaktioner fra medarbejderne inden for alle faggrupper i Region H Psykiatri, vedr. ovenstående udtalelse. Vi stiller os undrende over at de fremførte holdninger sker uden relevant argumentation og dokumentation. Vi bliver bekymrede over denne stigning i antal tvangsindlæggelser når vi som medarbejdere i øvrigt arbejder på at nedsætte brugen af tvangsforanstaltninger i arbejdet med patienterne.

13 Nøgletal samles sammen i løbet af året (sygefravær, stress, mistrivsel, genindlæggelser osv) fra avis artikler osv. At formulere/udtrykke hvad der er personalets oplevelse i argumenteret form står stærkere end statistik. Har bedst effekt at få beskrivelser fra patientens perspektiv i stedet for personalets.


Download ppt "Indflydelse i Med-systemet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google