Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan arbejder jeg som underviser så jeg er med til at skabe læring?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan arbejder jeg som underviser så jeg er med til at skabe læring?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan arbejder jeg som underviser så jeg er med til at skabe læring?
Kirsten Larsen Dansk BiblioteksCenter

2

3 Inspireret af: Illeris: Læring. 1999.
Det kognitive Piaget Det psykologiske Freud Kolb Erikson Vygotsky Ziehe Polyani Schön Argyris Bruner Bourdieu Giddens Beck Inspireret af: Illeris: Læring Det sociale – samfundsmæssige Marx

4 Hvad er målet for undervisningen?
Følelser, holdninger, meninger (det affektive) Viden, forståelse, overblik Færdigheder - det at kunne udføre noget i praksis uden nødvendigvis at tænke bevidst over det

5 Hvornår lærer vi noget? Fokus på deltagernes læring - ikke på faget (materialerne, databasen, biblioteket, underviseren..) Der skal ske noget med deltagerne!

6 Behov kontra system - hvad betyder det?
Hvis der skal være en god chance for læring, skal man tage udgangspunkt i behovene - ikke i systemet det skal være helt klart, hvorfor man skal lære de enkelte funktioner - man skal kunne se nytten og sammenhængen man skal ikke lære alle funktioner på én gang - de er ikke alle lige vigtige en del skal man lære selv...

7 Regn ikke med at din undervisning automatisk fører til læring!
Vi er alle blevet undervist uden at lære noget Vi lærer heldigvis alle meget uden at blive undervist Vælg mål og metoder for din undervisning, som faktisk har en chance for at føre til læring

8

9 Information er ikke det samme som viden
Det er ikke mængden af informationer, der er afgørende - snarere tværtimod Det drejer sig snarere om at vælge fra end at vælge til Alle detaljerne skal ikke med! Det er overblikket og sammenhængen, der er det væsentlige

10 Biblioteksfolkets ”miljø-skade”
Alle undtagelserne kan fjerne fokus fra det der var hovedprincippet - man må godt undlade at fortælle hele sandheden Bibliotekarer ved meget mere om informations- og litteratursøgning end deres ”elever” skal vide

11 Planlægning Hvorfor? Hvem? Hvad? Hvordan? Konkret planlægning

12 Reklame? Kurs i informasjonskompetanse
Obligatorisk opplæring i informasjonskompetanse I forskrift for studier ved Universitetet.... er det fastsatt at det i førstesemester studiet skal gies undervisning og veiledning i informasjonskompetanse i studieprogrammer som leder fram til en bachelorgrad og i mastergradsstudier av 300 studiepoengs omfang.

13 Reklame? Biblioteket tilbyder at lave forskellige former for undervisning til studerende og ansatte i: Målrettet informationssøgning Brug af … og det væld af elektroniske informationsressourcer, som bibliotekets stiller til rådighed. Hvis det er muligt kan undervisningen lægges på selve studiet i forbindelse med anden undervisning… Læs mere de forskellige former for undervisning Bibliotekets informationsvejledere har erfaring med en bred vifte af forskellige undervisningsaktiviteter. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem informationsvejlederen og den, som ønsker at bestille undervisningen. Informationsvejlederen planlægger et relevant indhold på baggrund af deltagernes forudsætninger og behov, de fysiske rammer, mål og undervisningsform…. Undervisningen/læreprocessen kan have flere former. Bl.a.: Undervisning af storgrupper eller hold, hvor informationsvejlederen formidler, mens deltagerne lytter, iagttager, noterer og stiller spørgsmål….

14 Afsender- eller modtagerorienteret?
3ØI302 Informasjonskompetanse Undervisning: Dels forelesninger og samlinger, dels serverbasert kursstøtte. Det er 6 tema i kurset. Hvert tema innledes med en kort framstilling av målene med temaet. Temaene har  vevsider med problemstillinger knyttet til ulike fagfelt.  Studentene velger hvilke problemstillinger de vil studere, og utvikler små notater, enten alene eller i grupper. Alle tekstene på vevsidene som er forbundet med temaet, må leses. De regnes som en del av pensum. Notatene vurderes fortløpende, og tekster herfra kan bli tatt inn i de felles vevsidene (samtekster). Notatene skal være en del av evalueringen i faget. Hver student må minst ha bidratt med 3 i løpet av hele kurset. Bruk av ulike kilder er positivt, og vektlegges. Samlingene vil drøfte arbeidsmåtene, og forhåpentligvis være inspirerende.

15 Hvad virker? Motivation - engagement Gentagelse AV-midler Variation
Eksemplariske eksempler fra hverdagen Øvelser - arbejde i praksis Refleksion

16 Engagér Variér Strukturér Illustrér


Download ppt "Hvordan arbejder jeg som underviser så jeg er med til at skabe læring?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google