Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS"— Præsentationens transcript:

1 EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS
METTE DEDING, SFI CAMPBELL Titel og undertitel står med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges en baggrundsfarve fra en af farvepaletterne til feltet mellem de to vandrette linjer.

2 DISPOSITION Evidensbaseret viden i praksis
Introduktion til Campbell reviews Introduktion til workshops EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

3 HVORFOR ER DET VIGTIGT AT ARBEJDE EVIDENSBASERET?
Fordi vi gerne vil vide, om de indsatser vi sætter i værk, rent faktisk virker, og at ændringer i personernes liv, skyldes indsatsen og ikke alt muligt andet… EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

4 Social intervention Arbejdsmarked Uddannelse Netværk Gener Familie
Lokalt miljø Netværk Gener Venner Samfund Familie EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

5 ? Er der forskel på hans livskvalitet?
Hvad ville der være sket, hvis Peter ikke havde modtaget den sociale intervention? Er der forskel på hans livskvalitet? ? The you do the first best approximation EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

6 BESLUTNINGER OM INDSATSER
I virkeligheden bygger beslutninger i politik og praksis på mange forskellige faktorer… EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

7 Den offentlige mening og interesse-organisationer
Omstændigheder & pragmatik Den offentlige mening og interesse-organisationer Erfaring & ekspert-viden Forsknings- baseret evidens Skøn Vaner & traditioner Ressourcer Værdier EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

8 POLITISKE BESLUTNINGER
I virkeligheden bygger beslutninger i politik og praksis på mange forskellige faktorer… … Et mål er, at beslutningerne i højere grad også bygger på evidensbaseret viden EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

9 EVIDENSBASERET POLITIK OG PRAKSIS
… er en omhyggelig, udtrykkelig og kritisk brug af den aktuelt bedste viden, når der træffes beslutninger om andre menneskers velfærd EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

10 HVAD BETYDER DEFINITIONEN?
Omhyggelighed – fordi det er en etisk forpligtigelse at være omhyggelig, når man skal vælge den bedst mulige løsning Udtrykkelighed – fordi man klart skal gøre rede for indsats og ønsket målsætning Kritisk stillingtagen – fordi man ikke uden videre skal acceptere det etablerede eller modefænomener Den aktuelt bedste viden – man skal indhente den bedste viden, der er til rådighed i øjeblikket. Og man skal være indstillet på, at man altid kan blive klogere EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

11 EVIDENSBASERET VIDEN …
… er IKKE anbefalinger, men en måde at arbejde på EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

12 EVIDENSKULTUR KULTUR:
Hvor alle gerne vil bygge på den bedste viden i deres arbejde Hvor alle gerne hele tiden vil blive klogere og bedre Hvor fejl er noget man lærer af fremadrettet EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

13 EVIDENSBASERET VIDEN Effektmåling:
Den kausale effekt af en given indsats Systematisk forskningsoversigt: Sammenfatning af al tilgængelig forskningslitteratur på et område på en grundig, objektiv og videnskabelig baseret måde Campbell forskningsoversigt: Forskningsoversigt over effekter af indsatser på det sociale område med særlige kvalitetskrav EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

14 EFFEKTMÅLING: HVAD ER EN EFFEKT
Hvordan går det (i gennemsnit) personer, der modtager en specifik indsats, i forhold til hvordan det ville være gået, hvis de ikke havde modtaget indsatsen? EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

15 Udfald Effekt Tid Intervention Indsatsgruppe Kontrolgruppe
EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

16 Udfald Effekt Tid Intervention Indsatsgruppe Kontrolgruppe
EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

17 Y Effekt t t* Indsatsgruppe Kontrolgruppe
EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

18 HVAD ER EN SYSTEMATISK CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGT?
En systematisk Campbell forskningsoversigt forsøger at give det bedst mulige svar på, om en bestemt indsats, rettet mod en bestemt gruppe og målt på eksplicitte kriterier, virker. [Effektstudier] EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

19 THE CAMPBELL COLLABORATION
Systematiske Campbell forskningsoversigter udarbejdes i samarbejde med the Campbell Collaboration (C2), som er et internationalt netværk af forskere, praktikere og beslutningstagere. Formålet med C2 er at udarbejde, opdatere og formidle systematiske forskningsoversigter over effekten af sociale indsatser. C2 har 3 temagrupper (social welfare, crime and justice, education) samt en metodegruppe. C2 arbejder løbende på videreudvikling af Campbell metoden. EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

20 CAMPBELL METODEN Opstille kriterier for videnskabelighed i de studier, der medtages i analysen Søge systematisk efter studier vha. standardiseret søgestrategi Vurdere alle de fundne studier efter de opstillede inklusionskriterier Analyse af de studier, der lever op til inklusionskriterierne EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

21 forskningsoversigter Lodtrækningsforsøg og
100 pct. sikker Systematiske forskningsoversigter Lodtrækningsforsøg og mikro-økonometri Design der renser for de MÅLBARE faktorer Før- og efter- målinger Eftermålinger Et Møntkast: 50 pct. sikker EVIDENSBASERET POLITIK OG PRAKSIS, METTE DEDING, 6. APRIL 2010

22 CAMPBELL METODEN Opstille kriterier for videnskabelighed i de studier, der medtages i analysen Søge systematisk efter studier vha. standardiseret søgestrategi Vurdere alle de fundne studier efter de opstillede inklusionskriterier Analyse af de studier, der lever op til inklusionskriterierne EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

23 CAMPBELL PROCES EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

24 OM SFI CAMPBELL SFI Campbell er det nordiske regionale Campbell center. SFI Campbell er en integreret del af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Campbells formål er at udarbejde systematiske forskningsoversigter at formidle Campbell resultater EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

25 INTRODUKTION TIL DAGENS WORKSHOPS
6 temaer: A1. Udsatte børn A2. Stofmisbrug A3. Arbejdsmarkedet B1. Anbragte børn B2. Udsatte voksne B3. Unge afvigere Campbell forskningsoversigt suppleret med SFI forskning EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

26 OPLÆG TIL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
Er de præsenterede emner interessante for jeres studerende? Hvilken undervisningssammenhæng kan emnerne indgå i? Hvordan kan vores resultater blive brugt hos jer? Hvad kan vi gøre? Hvad kan I gøre? Hvordan kommer vi i dialog? EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010

27 WWW.SFI-CAMPBELL.DK SFI-CAMPBELL Jeg er her fordi……
EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS, METTE DEDING, 30. NOVEMBER 2010


Download ppt "EVIDENSBASERET VIDEN OG CAMPBELL REVIEWS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google