Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsfag i Studieretningsprojektet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsfag i Studieretningsprojektet"— Præsentationens transcript:

1 Samfundsfag i Studieretningsprojektet
FALS Generalforsamlingskursus November 2007

2 Indhold Rammerne Vejledning Knasterne Opgaveformulering Bedømmelse
Eksempler  workshop

3 Rammerne Læreplan Vejledning til læreplan Andet

4 Vejledningen: Fra emne til opgaveformulering
Orientering om studieretningsprojektet Valg af emne (lærerne viser eksempler) 1.møde: Begge vejledere til stede Risskov model Den kaotiske PG-model Pentagonen udleveres Udfyldelse af formular - underskrift 2.møde (begge vejledere): Materiale – faglige begreber – udkast til disposition 3.møde (begge vejledere): Næsten færdig disposition Opgaveformulering skrives (begge vejledere) Udlevering: Vejlederne kan træffes

5 Knasterne I Koordination (heldigvis findes Lectio) Flere fag 9 sa-ma
6 sa-hi 2 sa-da 5 sa-en

6 SaB –maA: Emner Skat - differentieret moms (ATV) - Laffer-kurve
- kan topskatten afskaffes? Vælgeradfærd (empirisk undersøgelse) Ulighed HDI/poverty Phillips-kurven Økonomisk vækst (i Kina) Boligmarkedet

7 Sa – en : Emner Sundhedssystem DK og USA (Sicko) Fattigdom i UK
Hvorfor har USA en så tåbelig våbenlovgivning? Fattigdom I USA (HFR)

8 Sa – da (emner) Nyhedsformidling (kriterier)
Valgkampen 2005 eller Kongekabale

9 Sa - hi Uddannelsespolitik Velfærdspolitik Konservatismens betydning
Fra Kanslergade til …. Fra Eva Gredal til… Konservatismens betydning Kongehuset og parlamentarisme

10 Det svære Fra emne til problemformulering? Materiale (søge) Empiri
Kan emnet blive til en problemformulering? Den røde tråd Hvorfor? Relevans - væsentlighed Opstille underspørgsmål Materiale (søge) Empiri

11 Knasterne II Det kendte – det overraskende (ikke nyt) Vedlægge bilag?
Hvor meget skal opgaveformuleringen udfoldes? Jf. formuleringen i læreplanen. Flere ’skal’er’  nemmere at bedømme Modsat: Ikke demonstrere selvstændighed

12 Opgaveformuleringen Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i projektets hovedfag. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven – herunder krav til og rammer for omfang af opgavebesvarelsen –, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden.

13 Knasterne III Det engelske resumé Fordybelse i hovedfag
Demonstrere metode Flere elever samme overordnede emne?

14 Eksempler 1 (hovdfag først)
Sa-ma Boligmarkedet (udkast) Redegør for udviklingen på det danske boligmarked fra 1995 til Du skal i besvarelsen dokumentere udviklingen i boligpriser, fordelingen af boligtyper og boligstandarden. Der skal indgå beregninger i besvarelsen. Undersøg hvilke faktorer der er bestemmende for prisdannelsen på ejerboliger, herunder betydningen af rente- og indkomstudviklingen i samfundet. Undersøgelsen skal understøttes af en matematisk model der viser sammenhængen mellem lånetype, rente, maksimal pris på bolig og rådighedsbeløb (skat?). Diskutér forskellige forslag til at ændre beskatningen af fast ejendom, herunder virkning på prisdannelsen.

15 Eksempel 2 – udkast… SaB-ma A Lafferkurven
Redegør for udviklingen i det danske skattesystem med særlig henblik på skattesatser (gennemsnitlige og marginale), skatteprovenu og indkomster. Lafferkurven påstår at der er en sammenhæng mellem skattesats og provenu. Hvordan kan sammenhængen modelleres matematisk (gerne i regneark)? Modellen forudsætter en bestemt sammenhæng – substitutionselasticiteten - mellem arbejdsudbud og løn efter skat. Afprøv modellen ovenfor under forskellige arbejdsudbudselasticiteter og kommenter resultaterne med hensyn til Laffer-kurvens validitet. Diskutér hvorvidt indførsel af en flad skat vil øge arbejdsudbuddet og dermed være selvfinansierende. (Også krav om model)

16 Eksempel 3 Sa-ma Ulighed (udkast)
Redegør for udviklingen i indkomstfordelingen i Danmark 19xx-20xx, herunder før og efter skat. Der findes en række forskellige målestokke til at måle indkomstfordelingen. Udled og kommenter mindst 3 forskellige ulighedsmål. Foretag beregninger på Danmark hvor de forskellige ulighedsmål anvendes, herunder fordele og ulemper ved de forskellige ulighedsmål. Diskutér konsekvenserne af en øget ulighed i Danmark (Børsen d ) (evt. generelt….?)

17 Eksempel 4 (udkast) Sa A – En A Våbenlovgivning i USA
1. Redegør for våbenlovgivningen i USA, herunder baggrund, indhold og aktører. 2. Undersøg konsekvenserne af den amerikanske våbenlovgivning. Tag udgangspunkt i filmen Bowling for Columbine. I undersøgelsen skal desuden indgå statistisk dokumentation af konsekvenserne af forskellige landes våbenlovgivning. 3. Diskutér hvorfor den liberale våbenlovgivning opretholdes med de konsekvenser den har.

18 Eksempel 5 Sa A – Hi A Velfærd – fra Kanslergade til Karen Jespersen
Redegør for udviklingen i den danske velfærdsmodel fra 1930 og frem til i dag. Undersøg Kanslergade-forliget med hensyn til baggrund og indhold, herunder en karakteristik af forliget i forhold til velfærdsmodeller. Diskutér om velfærdsforliget fra foråret 2007 betegner et brud med den universelle (skandinaviske) velfærdsmodel. (hvordan kommer den op over samfundsfag A?)

19 Eksempel 6 (meget udkast…)
Sa A – Da A Valgkampen 2005 Redegør for to teorier om mediernes betydning for meningsdannelsen i det postmoderne samfund. Kan de opstillede teorier verificeres eller falsificeres i forbindelse med Folketingsvalget 2005? Opstil relevante operationaliserbare hypoteser og test dem ved brug af Kan mediernes øgede betydning bidrage til at forklare Socialdemokraternes valgnederlag? Diskuter om den øgede medialisering af politik bidrager til at styrke demokratiet

20 Bedømmelsen I Internt på skolen Eksternt Bedømmelseskriterier
Srp-specifikke Faglige mål i de fag der indgår

21 Bedømmelsen II 3.1 Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet. Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på nedenstående forhold: – overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne, – eksaminandens udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof, –problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet, samt formidlingen af stoffet. 3.2 Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk. 3.3 Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.

22 Et par sidegevinster… Fremmedsproget materiale Empirisk undersøgelse
Videnskabeligt skrift Holde oplæg for de andre Kort resumé Indgå i undervisningsbeskrivelsen????


Download ppt "Samfundsfag i Studieretningsprojektet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google