Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Dagnæs & Endelave skole Én af landets bedste folkeskoler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Dagnæs & Endelave skole Én af landets bedste folkeskoler"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Dagnæs & Endelave skole Én af landets bedste folkeskoler
1

2 Vi udfordrer vores elever til at stå lidt på tæer
Vi udfordrer vores elever til at stå lidt på tæer ! Overliggeren sættes højt for at maksimere indlæringen

3 Vi vil at alle børn inkluderes dvs Alle skal opleve, at de er værdifulde og en naturlig del af det daglige fællesskab i deres klasse

4 Vores ambitioner kræver at vi Medarbejderudvikling
” Tænker ud af boksen ” Vi vil at = 5 OSV! Medarbejderudvikling Pædagogik Dynamisk Økonomi styring

5 Svæveflyveren Strategisk tænkning mht implementerings hastighed på Dagnæs & Endelave skolerne
Udvikling og implementering af nye projekter Planlagt tid til fordybelse Vi skal sikre tid til ægte implementering 2011 2014

6 L e d e l s e n Undervisningen
P A R I N G & U D v K L f O E r Teamledere: Indskolingen, Mellemtrin, Udskoling Udviklingsteam Teamleder Ressourcecentret, AKT, Coaching Elever, medarbejdere, forældre Hold, Læse / Mat / IT/ AV / SMART Board / vejledere Internt uddannelsesprogam UU vejleder Ekstern uddannelse Dagnæsskolens læringscenter Eksterne samarbejdspartnere PPR, PMC, talepædagog, Sundhedsplejeske, Undervisningen Dagnæsskolen & Endelave

7 INNOVATION Udviklingsprojekter
Inklusion + Holddannelse Udviklingsprojekt Udviklingsprojekt ” Læsestrategier til mellemtrin ” Samarb. med Stensballe skolen Innovativ udvikling af ” Internt uddannelsesprogram ” Coaching Læsestrategier & Differentieret stavning Girafsprog KLasseledelse Smart Board Den elektroniske skoletaske. Afprøvningsprojekt mhb. på udskiftning af alle undervisningsbøger til elektroniske bøger. IPAD Forventet implementering skoleår 2013/14

8 INNOVATION Udviklingsprojekter På vej mod det ideelle læringscenter
Udvikling af udskolingen Specielt med fokus på valgfag / linjer

9 INNOVATION Samarbejdspartnere fra erhvervslivet & udviklingsprojekter
Lego koncernen - LSP Dagnæsskolen = Europæisk Light House School Franklin Covey nordic approach Konsulentfirma + Klostermarkskolen i Roskilde De 7 gode vaner – Min indre leder 3 årigt formaliseret udviklingsprojekt mht 0 – 6 kl Biblioteksstyrelsen/KBH Horsens folkebibliotek + 3 børnehaver Udv. projekt: Den røde tråd - Børnebibliotek Skole og forældre organisationen Coachkursus f. forældre Udviklingsprojekt i samarb. med 5 lokale folkeskoler 4 dages koncentreret forældreuddannelse optimering af fundamentet for inklusion 9

10 INNOVATION Samarbejdspartnere fra erhvervslivet & udviklingsprojekter
VIA University IT ingeniør uddannelsen Intro til det danske uddannelsessystem Intro til lokalt foreningsliv i samarbejde med kulturforvaltningen ” Advisory Bord ” Dagnæsskolen inviterer 5 folkeskoler + erhvervsfolk til tænketank med fokus på: Innovation, Holddannelse, Coaching Økonomi TSA Samarbejder løbende med optimering og udvikling af skolens tekniske faciliteter IT firmaet On display Elektronisk informations formidling via Infotavler

11 Arbejdspunkter i 5 års visions plan.
1. Gedigen, inspirerende normal undervisning. 2. Endelave: Skolerne skal gensidigt støtte mest muligt op om hinanden. 3. Styrkelse af dansk / mat i BHK . Holddannelse i dansk & matematik på alle årgange. Fokus på de generelt dygtige elever. Klasse & Læse & Mat. konf. Naturfag. Sprog 4. Justere og styrke ressourcecentrets koncept. Faglig spec, AKT, DSA 5. Kompetenceløft for medarbejderne mht. eksterne og interne kurser / studiekredse, samt intern videndeling 6. Udvikling af faglig / social støttestruktur til medarbejderne. 7. Innovations projekt: “ Fra rummelighed til inklusion “ 8. Dynamisk skole / hjem samarbejde Forældrepower. Skabe størst muligt forældre engagement Lærerne skal have øget fokus på forældreinddragelse mhp. at støtte deres barn fagligt. 9. Coaching : Styrkelse af den coachende adfærd. Elev coaching Medarbejder coaching Stress coaching til medarb. Forsøgs projekt m forældrecoaching. 11

12 Arbejdspunkter i 5 års visions plan.
10. Videreudvikling af : a. Legepatrulje b. Venskabsklasser 11. 12. Videreudvikling af brugen af: IT i undervisningen IT baserede uvm. Interaktive tavler. 13. Trivsel. Faglig såvel som social trivsel for eleverne & medarbejdernelvernes UVM. Fokus disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen . 14. Evaluering jvf. vores evalueringsoversigt. 15 Elevråd. Øget fokus + udvidelse af elevråd fra hver afdeling. 16. 17 Implementering og udvikling af teamleder funktionerne. 18. SFO Udvikling af SFO 1 og SFO 2 Udvikling af “ mål og handleplaner “ Udvikling af sammenhæng mellem SFO og skoledelen. 12

13 Arbejdspunkter i 5 års visions plan.
19. Udvikling af biblioteket. Udv. projekt: Børnebibliotek ” Den røde tråd ” i samrb. m.Biblioteksstyrelsen/ KBH + Horsens folkebibliotek + 3 lokale børnehaver 20. Lego Serius Play Europæisk fyrtårnsskole 21. Forældre coach kursus Udviklingsprojekt i samarbejde med ”Skole og forældre ” + 5 lokale folkeskoler 4 dages koncentreret forældreuddannelse Element i vores arbejde mht at sikre inklusion af alle elever. 22. VIA University IT ingeniør uddannelsen Intro til det danske uddannelsessystem 23. IT firmaet On display Elektronisk informations formidling via Infotavler 24. Videreudvikling af brugen af: Elev / ForældreIntra. 25. Den elektroniske skoletaske. Afprøvningsprojekt mhb. på udskiftning af alle undervisningsbøger til elektroniske bøger. IPAD. Forventet implementering 2013/14 26. ” Advisory Bord ” Fokus på Innovation, Holddannelse, Coaching Økonomi 27. 13


Download ppt "Velkommen til Dagnæs & Endelave skole Én af landets bedste folkeskoler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google