Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygepleje på indkvarterings-og forplejningssted

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygepleje på indkvarterings-og forplejningssted"— Præsentationens transcript:

1 Sygepleje på indkvarterings-og forplejningssted
Udarbejdet af hjemmesygeplejerske Bente Nedergaard

2 Introduktion Hvordan indretter vi et indkvarteringssted til syge
Sygeplejeteori Pasning af syge Bespisning af syge Baggrund hos tilhørerne

3 Plan Lektionstid 180 min. EMNE: Sygepleje på indkvarterings- og forplejningssted MÅL : Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne udføre pleje af syge og have kendskab til hygiejne på et indkvarterings- og forplejningssted Resultatet er tilfredsstillende, hvis deltageren kan: - varetage den personlige pleje af en syg, herunder hjælp ved spisning, personlig hygiejne og toiletbesøg - nævne, at afgørende faktorer for et sundt indeklima, bl.a. afhænger af rengøring, temperatur, ventilation og belysning - beskrive, hvorledes en infektion opstår, samt hvordan man afbryder smittevejene - beskrive de hygiejniske principper ved indretningen af sygerum - nævne, at sygerummets drift varetages af de nødstedte selv eller af indkvarteringspersonellet

4 Indledning Sygeplejeteori Hygiejne principper
Hvordan har du det med at hjælpe på det lidt mere intime plan? Toiletbesøg, bad, osv. Text Text Text Text Text Text Text Text Text

5 Virginia Hendersons sygepleje- teori, 1955: Grundlæggende behov:
Trække vejret normalt Spise og drikke tilstrækkeligt Udskille affaldsstoffer Opretholde korrekt kropsstilling, ligge, stå, gå og skifte stilling. Sove og hvile Vælge passende tøj og sko, af- og påklædning Opretholde normal legemstemperatur vha.tilpasning af tøj Holde kroppen ren og velplejet og huden beskyttet. Undgå risici fra omgivelserne og undgå at skade andre Få kontakt til andre , give udtryk for egne følelser og behov Praktisere sin religion og handle, som man finder rigtigt Arbejde med noget, der giver følelsen af at udrette noget . Finde underholdning og fritidsinteresser Lære, hvad der er nødvendigt for god sundhed og normal udvikling.

6 Hjælperens indstilling til at hjælpe personer med f. eks
Hjælperens indstilling til at hjælpe personer med f.eks. toilet besøg og bad Overvej om du kan hjælpe et medmenneske på toilet eller i bad. Borgeren har måske før kunnet klare sig selv, nu er han afhængig af dig. Se efter om nogen har brug for hjælp, men ikke kan give udtryk for at have brug for hjælpen. Brug din takt og forståelse, træng dig ikke ind på folk, hvis de ikke ønsker din hjælp! Planlæg plejen og sørg for, at du har det, du skal bruge til plejen.

7 Hygiejniske principper på et indkvarteringssted.
Overblik over lokalernes egnethed Mulighed for isolation af syge, urolige og børnefamilier. Visitation af de nødstedte. Mulighed for udluftning, ventilation, lys, vand og varme. Mulighed for bad Toiletter Holde rent og ordentligt overalt Få tørret vådt tøj . Få tøjet væk fra gulvet. Inddrag dem, der kan i rengøringen . Hold egendelene samlet omkring den enkelte borger. Få alle til at rydde op efter sig selv. Mange affaldssække I flere farver.

8 Smittemåder Kontaktinfektion. Direkte og indirekte.
Inhalationsinfektion. Luftbåren smitte. Alimentær infektion. Smitte via fødemidler og vand. Insektbåren infektion Inokulationsinfektion. Smitte gennem læsioner eller kanylestik.

9 Kontakt infektion Direkte infektion
Direkte kontakt. F.eks ved kønssygdomme. Disse mikrober har kort levetid udenfor værtsorganismen. Vask ofte hænder og brug handsker. Indirekte kontakt. Gennem inficerede genstande. Legetøj, hænder, osv. Alt skal vaskes af efter brug og hænder vaskes ofte, for at forhindre infektion på denne måde

10 Inhalations infektion
Dråbe eller støv, inficeret med bakterier eller virus, der inhaleres. f. eks. Influenza, forkølelser, miltbrand, tuberkulose. Enkelte mikroorganismer kan klare sig, selv om de tørrer ind. De kan sætte sig i tæpper og tøj, så hjælperens tøj bør skiftes dagligt og beskyttes ved særligt forurenede stykker arbejde. Tæpperne bør vaskes eller autoklaveres efter endt brug. Luft tæpper og sengetøj dagligt, da ilten og ozonen i luften har en bakteriedræbende effekt.

11 Alimentær infektion Infektion, hvor smitstoffet optages gennem mave-tarmkanalen p.gr.a. inficerede fødemidler og drikkevarer. Giver tarm- og maveinfektioner med diarré og opkastninger til følge. Vid altid, hvor maden kommer fra, og hvorlænge den har været opbevaret her. Server aldrig mad, der lugter mærkeligt og ser mærkelig ud.

12 Inokulations infektion
Smitstoffet føres ind i kroppen gennem sår. Behandl alle med blødende læsioner med handsker på, da man aldrig kan vide om vedkommende er smittet med f.eks. Aids.

13 Insektbåren smitte Det kan være lus, lopper og myg.
Lus behandles med kæmning og lusemidler. Sengetøjet pakkes og sendes til vask.

14 Observationer ved sygdom
Observation af åndedrættet Normalt antal vejrtrækninger for voksne i minuttet = 12 – 16 gang. Nyfødte børn ca. 40 gange i minuttet. Normal vejrtrækning er. Lydløs Regelmæssig Ubesværet Tælles over 1 min. Personen har været i ro mindst 10 min før målingen.

15 Åndedrætsbesvær Personen er bange og ængstelig.
Sæt personen op, og støt ham så brystkassen bliver så stor som muligt f. eks. med puder under armenene. Sørg for noget at drikke p.gr.a. tørre slimhinder. Find ud af, om der er kendte sygdomme, f.eks. Astma, allergi eller hjertesygdomme. Ved allergi, der har en kendt grund, fjernes det der har resulteret i anfaldet.

16 Observation af temperatur.
Normal temperatur = 37 grader celcius. under 34 grader og over 42 grader kan være livstruende. Tegn på temperatur forhøjelse Rødblussende ansigts farve Blanke øjne Hurtig vejrtrækning Hurtig puls Ømhed i muskler og led Sved Øget tørst Træthed Temperaturen kan måles i armhulen, endetarmen, i munden og i øret.

17 Termometret Digital termometer Kviksølv termometer Øre termometer
Pande termometer. Termometret beskyttes med en plastikhætte, der smides ud efter brug, hvorefter termometret rengøres med en desinficerende væske, sæbe og vand.

18 Pleje af patient med feber
Patienten er træt Sørg for mad og rigeligt at drikke. Anbring pt. i et køligt og roligt rum Undgå stærkt lys Tegn på pludselig høj feber. Kulderystelser Kølig, bleg hud Hurtigere vejrtrækning Øget puls. Pt. tildækkes og temp. måles, når kulderystelserne er overstået. Pt. vurderes.

19 Pleje af pt. med kvalme og opkastninger.
Årsager: sygdomme i og udenfor mave-tarmkanalen, bivirkning til medicin og alkohol, psykiske spændinger, angst og uro, træthed, fødemidler som ikke tåles. Pleje af pt. med kvalme og opkastninger: Sørg for at opkastet har frit afløb fra munden Sørg for noget at kaste op i Prøv at få pt. til at trække vejret dybt for at modvirke kvalmen Luft ud i rummet Sørg for ro

20 Diarré Vandtynde afføringer
Mave-tarminfektioner fra mad og drikkevarer. Psykisk uligevægt Mave-tarmsygdomme Bivirkning til medicin og alkohol

21 Pleje af pt. med diarré Afhjælp mavesmerter med aflastende rygleje
Anbring pt. så tæt på toilettet som muligt Giv meget at drikke Beskyt tøj og sengetøj Server små lette måltider Revne æbler, ristet brød og the. Obs. antal pt. med diarré ---- kan være infektion fra det, der spises eller drikkes på stedet

22 Hjælpen til den syge Omsorg for pt. med det samme.
Information om omgivelserne. Hvor er toiletterne, spisesal, osv. Hjælpe til med personlige fornødenheder, hvis pt. ikke kan selv. Toiletbesøg Bad Spise og drikke

23 Hjælp til at spise og drikke
Fortæl pt. hvad der skal ske Sæt ham godt tiltette Server maden appetitligt Giv maden og væsken i det tempo, der passer pt. Småsnak med pt Giv ham mulighed for at svare Ryd op Lad ikke madrester stå

24 Hjælp til at blive vasket
Tag pt. i bad. Det er det letteste. Sørg for at stille en stol, som pt. kan sidde på i badet. Hvis pt.ikke kan komme ud i badet, må han vaskes i sengen eller på en stol ved siden af sengen. Pt. vaskes altid fra oven og nedad. Lad pt. vaske sig så meget, som han er i stand til. Pt. vaskes forneden til sidst. Brug hansker. Tør pt. lidt efter lidt, så han ikke bliver for kold. Klæd pt. på efterhånden. Husk tandbørstning.

25 Hjælp til påklædning Giv pt. så meget tid, at han selv kan hjælpe til.
Sørg for at pt. ser pæn ud i tøjet og at han er tækkeligt påklædt

26 Hjælp til toiletbesøg Optræd med takt og omtanke, så situationen bliver så naturlig som muligt. Sørg for at tørre pt. Brug hansker!! Hjælp pt. med tøjet igen Hjælp pt. med håndvask Vask selv hænder Hjælp pt. tilbage til stuen Lad alle, også mændene, sidde ned på toilettet, så man undgår spild på gulvet.

27 Øvelser Rede seng med en pt. i Flytte en pt. fra seng til stol
Børste tænder Vaske en pt. Made en pt. Brug af ble Brug af bækken Klæd en pt. på


Download ppt "Sygepleje på indkvarterings-og forplejningssted"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google