Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© 2007, Grontmij | Carl Bro A/S DANSK BRODAG 2007 Meget kan planlægges i den daglige forvaltning – men ikke alt! Eksempler fra dagens Danmark v/Morten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© 2007, Grontmij | Carl Bro A/S DANSK BRODAG 2007 Meget kan planlægges i den daglige forvaltning – men ikke alt! Eksempler fra dagens Danmark v/Morten."— Præsentationens transcript:

1 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S DANSK BRODAG 2007 Meget kan planlægges i den daglige forvaltning – men ikke alt! Eksempler fra dagens Danmark v/Morten Nielsen Grontmij | Carl Bro

2 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 2. Eksempler fra dagens Danmark 3. Fremtidige tiltag i planlægningen 1. Indledning PRÆSENTATION

3 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S Det formelle ansvar: 1.0 INDLEDNING Det ”uformelle” ansvar: • skal man være mere forudseende end vejregler og forskrifter tilsiger? • skal man gardere sig mod lovbryderes opførsel? • følger der et ansvar med en viden, og har man ansvar for at skaffe og formidle den viden? •Sikkerhed •Fremtoning i bybilledet •Opretholdelse af ønsket trafikafvikling •Fremkommelighed

4 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S Trafikanterne er pålagt et stort ansvar (dyr forsikring!). Vejmyndigheden gøres sjældent ansvarlig for skader som trafikanterne forårsager. Så hvorfor skal man som vejmyndighed overhovedet gå ind og overveje om kravene i vejreglerne/forskrifterne skal skærpes? POLITISK VALG

5 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S Spørgsmål – men ikke nødvendigvis svar, for hvor langt rækker ansvaret, når grænserne nås? 2.0 Eksempler fra dagens Danmark

6 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S EKSEMPEL 1 - vægtbegrænsning Illustration fra Helsingør Dagblad, onsdag den 19. januar 2005 med overskriften ”Så er der nye kunder i trælasten” •Var broen underdimensioneret? •Var broen i en meget ringe stand? •Var chaufføren bare ”letsindig” og tog chancen? •Burde broens ejer have udført præventive foranstaltninger, f.eks. i form af fysiske hindringer?

7 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S EKSEMPEL 2 - frihøjde Påkørsel af gangbro i maj 2004. •Var broen underdimensioneret? •Burde broens ejer have udført præventive foranstaltninger, f.eks. skiltning af frihøjde? •Hvad skal frihøjden være på en stibro? •Skulle broen 2. gang have været bygget højere? •Skal trafikantgeneomkostninger, død og ulykke veje tungere end anlægsomkostninger Påkørsel af gangbro i oktober 2006.

8 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S Broteknik – okt. 1984 PÅKØRSELSLAST – udvikling Broteknik – nov. 2002 Påkørselslast i hht. Broteknik fra okt. 1984 omfatter alene påkørsel af søjler (afsnit 4.14). Ved lette brooverbygninger, f.eks. rene gang- og cykelstibroer, skal det ved den geometriske og konstruktive udformning søges hindret, at kollisioner med høje køretøjer finder sted, subsidiært at en påkørsel får katastrofale følger. Kollisionskræfter for brodæk (afsnit 4.12.2) nævnes særskilt i Vejreglen. Der henvises til DS 410, vejledningerne (5) og (6) i afsnit 12. DS 410 (6): Definering af kræfter: Sikkerhedsfremmende foranstaltninger: •Ekstra frihøjde i f.t. nærliggende tungere broer •Rigeligt spillerum over fritrumsprofilet •Portaler med alarmering •Forankring af overbygningen i underbygningen

9 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S EKSEMPEL 3 – reduceret frihøjde Påkørsel af sporbærende bro i Børkop Kommune, Munkebjergvej •Burde broens ejer have udført præventive foranstaltninger, f.eks. i form af højdevarslingsanlæg? •Hvor tydeligt skal der fremgå at broen har reduceret frihøjde?

10 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S EKSEMPEL 4 – Frihøjde – Nørresundby… •Skal forvalteren aktivt gå ind i debatten om installering af alarmer i lastbiler? •Kunne forvalteren have gjort noget for at undgå ulykken?

11 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S EKSEMPEL 5 – Minimering af vedligeholdsudgifter Behugning og reparation af cloridbelastet søjle. •Skal vi måle chloridindholdet i samtlige betonsøjler langs det danske vejnet for at etablere katodisk beskyttelse i tide? •Skal vi udføre præventiv katodisk beskyttelse af fx betonsøjler?

12 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S EKSEMPEL 6 – Kapitalbevarelse •Hvor højt skal man ”råbe” når man får kendskab til skader?

13 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S EKSEMPEL 7 – Ikke synlig korrosion af bolte •Burde autoværnsboltene have været udskiftet?

14 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S

15 EKSEMPEL 8 – Krav til broer over farvande •Hvilke skibe sejler under vores broer i dag? •Er det de samme skibe som var kendt på opførelsestidspunktet? •Har man uddybet sejlrenden under broen med risiko for større skibe? Tjörn Broen, 18. januar 1980.

16 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S Fremtidige tiltag Hvor forudseende skal den ansvarlige forvalter være? Frihøjde Tiltag: •Vægtbegrænsningsangivelse på samtlige broer? •Fysisk hindring af adgang til svage broer? •Ekstra frihøjde på alle broer – men specielt stibroer? •Kun robuste broer, der kan modstå påkørsel? •Foto af lovovertrædere? •Alarm i køretøjer med kran? •Forudse chloridindtrængning? •Forudset korrosion i bolte? •Forstærke broer over farvande hvor skibstrafikken er intensiveret?

17 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S SLUT


Download ppt "© 2007, Grontmij | Carl Bro A/S DANSK BRODAG 2007 Meget kan planlægges i den daglige forvaltning – men ikke alt! Eksempler fra dagens Danmark v/Morten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google