Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De Samvirkende Invalideorganisationer 1 Sekretariat Projektkonsulenterne: Anders Reitov, Lisbeth B. Hansen, Tove Langhede, Terkel Maack Projektsekretær.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De Samvirkende Invalideorganisationer 1 Sekretariat Projektkonsulenterne: Anders Reitov, Lisbeth B. Hansen, Tove Langhede, Terkel Maack Projektsekretær."— Præsentationens transcript:

1 De Samvirkende Invalideorganisationer 1 Sekretariat Projektkonsulenterne: Anders Reitov, Lisbeth B. Hansen, Tove Langhede, Terkel Maack Projektsekretær Christel Kirkeby Afdelingsleder Christa Hauser

2 De Samvirkende Invalideorganisationer 2 Baggrund u Regeringens handlingsplan fra marts 2006 med 14 initiativer u Nye veje til arbejde – Hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper – 12. initiativ u DSI blev bedt om at byde ind på og løse opgaven

3 De Samvirkende Invalideorganisationer 3 Formål og mål u Synliggøre viden og videnshavere om handicap og beskæftigelse u Afprøve om organisationernes viden om handicap og beskæftigelse kan samles og bruges – bringe ny viden i spil u At skabe et center med anvendelsesorienteret viden om specialiserede handicap og mulighederne i fht. beskæftigelse u Medvirke til at gøre beskæftigelsesmuligheder realistiske for mennesker med handicap

4 De Samvirkende Invalideorganisationer 4 Målgruppe u Medarbejdere i jobcentre u Andre aktører u Borgere

5 De Samvirkende Invalideorganisationer 5 Grundlaget u Vidensnetværket som sekretariat bygger på netværk: –DSI’s medlemsorganisationer –Institutioner, centre, personer med særlig viden på området –Samarbejdsformer skal findes og udvikles: Møder med organisationerne enkeltvis samt fællesmøde

6 De Samvirkende Invalideorganisationer 6 Fokusområder u Alle handicap under DSI er en del af Vidensnetværket u Spørgeskemaundersøgelse i jobcentrene: –Psykisk sygdom (stress, depression) –Hjerneskade –ADHD –Ordblindhed –Misbrug –Whiplash

7 De Samvirkende Invalideorganisationer 7 Aktiviteter u Hjemmeside, bl.a.: –Beskrivelse af de enkelte handicap i fht. beskæftigelse (sendt til organisationerne i maj) –De gode projekterfaringer (jeres erfaringer?) –De succesfulde personhistorier –Kompensationsordninger og redskaber

8 De Samvirkende Invalideorganisationer 8 … aktiviteter fortsat u Call-center – vejledning, inspiration, sparring u Kursusfunktion/temamøder i fht. jobcentrene u Netværksmøder – enkeltvis eller fx på området psykisk syge og samtaleredskab for jobcentermedarbejderen u Åbningskonference den 1. oktober u Formidling til målgruppen – pjece, nyhedsbrev, artikler, bod ved konferencer mv.

9 De Samvirkende Invalideorganisationer 9 Arbejdsform u Specialer: Alle kan ikke vide alt. Organisationerne/handicap er opdelt på de enkelte medarbejdere – jf. kontaktperson u Viden påtænker vi at skaffe via netværk, herunder benytte indsamlet viden (bl.a. vejviser) og andres hjemmesider i call-center mv. u Opsøgende arbejdsform over for målgruppen i jobcentrene


Download ppt "De Samvirkende Invalideorganisationer 1 Sekretariat Projektkonsulenterne: Anders Reitov, Lisbeth B. Hansen, Tove Langhede, Terkel Maack Projektsekretær."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google