Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”"— Præsentationens transcript:

1 Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”
Torben Lunneman Fredriksen, Kim Rasmussen, Hans Søby Lasse Olsen , Ole Ingemann

2 Arbejdsgruppens fundament og opgave:
Det økonomiske fundament: Projektudviklingsfasen forestås af Naturturisme I/S og finansieret af EU og Region Syddanmark samt partnere i Udvikling Fyn med kr. Opgave - Bearbejdet 3 spor Flere og let tilgængelige salgbare aktiviteter på land Salg af tillægsydelser i havnen Udvikle og formalisere samarbejdet mellem private virksomheder og havnene. Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”

3 ”Et øhav i verdensklasse”
Vision At det sydfynske Øhav skal ses af alle, såvel nationalt som internationalt, som et sammenhængende ressort, så ingen sejler er i tvivl om at de er ankommet til ”Det Sydfynske Øhav. At det Sydfynske Øhav skal opleves som Verdens bedste sejlerfarvand, hvor gæster, besøgende og turister får en unik oplevelse af natur og service, så de forlænger allerede planlagte ophold og vender tilbage år efter år. At vi er kendte – ”Markedsført”. Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”

4 ”Et øhav i verdensklasse”
Mission At skabe vækst i øhavet, herunder at tiltrække flere sejler, turister og dermed bl.a. understøtte store og små private virksomheders muligheder for at produktudvikle og sælge deres virksomheder bedre. At skabe merværdi for erhverv som for gæster gennem understøtning og udvikling af kommercielle og salgsbare aktivitetsmuligheder i området. At alle brugere og interessenter af vores havne har stort ejerskab i havnen. At alle finder det sjovt og spændende at være her i dårlig vejr. A fastholde og tiltrække flere sejlende turister og gæstesejler, herunder at udvikle koncept for tiltrækning af nye markeder for mersalg i området. Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”

5 ”Et øhav i verdensklasse”
Strategi Etablere samarbejde / netværk med sejl og vandsportsklubber i øhavet. Etablere samarbejde / netværk med relevante virksomheder, handelsstands - samt beværteforeninger i de store havne. Etablere samarbejde og netværk med Sydfynske attraktioner. Vedligeholde og udbygge gode faciliteter. Udvikle en fælles IT-platform i form af en Øhavsportal Skabe umiddelbar genkendelighed gennem generering af en række virkemidler Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”

6 ”Et øhav i verdensklasse”
Målsætning ” ” Øge antallet af overnattende gæstesejler i øhavet med 20 % inden 2020. (Døgnforbrug / målemetode skal fastlægges). Får projektet tilført de nødvendige ressourcer og bliver de opstillede virkemidler søsat tror arbejdsgruppen på, at det er realistisk at nå den opstillede ” ” målsætning Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”

7 ”Et øhav i verdensklasse”
Virkemidler Udvikling af Ø-havs Logo (havnens profiltøj, sejl- og vandsportsklubbernes foreningstøj, øhavsstander, diverse merchandise (kan også sælges til gæstesejler og turister) etc.) Udvikling af et genkendelighedskoncept a’la ”Spil Solen ned”. Øhavspas / Søfartsbog (Evt. til selvprint), Pam flyers Kort med attraktioner, opleveler, sejlruter/beskrivelser og kulturoplevelser i øhavet, Flaget et altid hejst (Hjælp fra havnens brugere) Øhavskort – (eksklusivkort) Rabatordninger APPS ”Smartphone” – ”PC”, Interaktiv fælles Øhavsportal adgang for maritime klubber og foreninger samt det maritime erhverv samt sejlerrelaterede virksomheder Etablere og koordinere fælles aktivitetskalender Det Sydfynsk øhav ”Et øhav i verdensklasse”

8 ”Et øhav i verdensklasse”
Anbefalinger  Arbejdsgruppen peger på, at det ikke nødvendigvis er antallet af virkemidler, som er afgørende for succes, men i højere prioriteringen og graden af den brede fælles indsats/ejerskab blandt alle interessenterne bag projektet og sidst men ikke mindst - kvaliteten i de valgte virkemidler. Udrulning af selve projektet med en jobprofil spændende over: Drift og udvikling af hjemmeside - Portal / aktivitetskalender mv. Drift af evt. intranet / blog / FB Udvikling af mersalgskoncepter Markedsføring / formidling Sekretær for styregruppen / sekretariatet. Samarbejde med netværkshavnene. Samarbejde med de eksterne netværk. Fundraising. Bearbejdning af Behovsanalyser (Dansk Sejlunion har netop lavet en) Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”

9 Brugerne i centrum Liv på havnene
Fokusgruppe/samarbejde mellem sejl og vandsportsforeninger i forhold til øhavet Fælles arrangementer. Fremtidig søsportskulturhus – for alle…. Muligheder i den Maritime Byhavn – brugernes havn Ejerskab – 2000 øhavs ambassadører (sejlerne Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”


Download ppt "Det Sydfynske øhav ”Et øhav i verdensklasse”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google