Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Podcast i sprogundervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Podcast i sprogundervisningen"— Præsentationens transcript:

1 Podcast i sprogundervisningen
For elever der i høj grad er digitalt indfødte

2 Digital Natives jWs

3 Didaktiske overvejelser
Digital natives (dem) og digital immigrants (os) skal samarbejde. IT skal være noget andet end apparatbetjening Man skal derfor ikke lægge sig fast på programmet, men på produktet – stol på elevernes egne evner. Giv dem en mulighed (eksempel på værktøj), ikke en begrænsning – det kan virke mod hensigten. Sørg for fælles mål, men lad midlet være et valg så vidt muligt. Husk at de er self-taught, men ikke nødvendigvis well-taught – her er vi stadig kvanteskridt foran.

4 Didaktiske overvejelser
Træner eleverne i at tale i og om deres fag Taler til kreativiteten, men gør eleverne bevidste om sproglige begrænsninger (og IT-dannelse) Offentliggørelse på f.eks. blogs kræver omhyggelighed, engagement og opmærksomhed omkring copyright osv. Træner samtale og sammenhæng mellem skriftlighed og mundtlighed (f.eks. at få et manuskript til at lyde naturligt eller at italesætte grammatik) Fanger drengene og tvinger de stille piger væk fra deres comfort zone med (for) omhyggelige noter Godt redskab til projektopgaver De forskellige områder nævnt her dækker en lang række pinde i læreplanerne

5 Didaktiske overvejelser
Teknikken kan få overtaget (teknik for teknikkens skyld) Tidskrævende (dog mest i installationsfasen – og man kan give eleverne den lektie at de skal ”lege” med teknikken hjemmefra) Nødvendighed med gruppearbejde i de fleste tilfælde, da ikke alle har den tekniske snilde (og så er der jo det lille issue der hedder rettetid )

6 Produkterne og forløbene
I det følgende er hovedsagligt arbejde fra engelskundervisning, mens der til sidst er et eksempel på brugen af redskaberne i danskundervisningen. Her er der tale om en kombination af det receptive og det produktive i et specifikt forløb om genre. Forløbet er blandt andet blevet til i samarbejde med DR.

7 Receptive færdigheder lytte og læse
Afspilning: Sprog: udvide kendskabet til native speakers (accenter og dialekter) Forståelse af tekster: at forstå sammenhænge udelukkende ud fra det man hører. Hjælp: Man kan i starten kombinere lyd med tekst og f.eks. via youtube kombinere lyd med kropssprog osv.

8 Receptive værktøjer iTunes store (mange gratis bøger/podcasts)
iTunes University (mange klassikere gratis) BBC (og andre store netværk) har en hel podcast sektion. Youtube American Rhetoric (taler)

9 Eksempler på det receptive
iTunes: Wiggy – en short story om mobning – læst med accent iTunes: Piers Morgan tonight (nyhedsprogram) iTunes university: Macbeth, act V, scene VIII American Rhetoric: I have a dream (tekst og lyd) - /mlkihaveadream.htm

10 Produktive færdigheder tale og skrive
Tale/lyd alene: Oplæsning: udtale, flow, intonation etc. Udtale: tongue twisters, fonetik Dramatisering: f.eks. ved drama-genren Radioshow/hørespil Værktøjer: Audioboo (findes til pc og som app til iPhone og iPad) Mailvu (findes til pc og som app til iPhone og iPad) Audacity + lame mp3 encoder (pc) Garageband (mac) Sounds (fonetik-app til iPhone og iPad)

11 Produktive færdigheder
Tale/lyd og billede: Find og forklar – grammatik Filmanalyse vha. screencast Billedanalyse/ordforråd/inspiration vha. screencast Instruktionsvideoer Rollespil – f.eks. iMovie Frie multimedia-opgaver (projektorienteret) Værktøjer: iMovie (mac – findes som app til iPad og iPhone) Mailvu (pc – findes også som app til iPad og iPhone) Windows movie maker (pc) Screencast-o-matic (skrivebordsoptager – nemmere udgave af jing)

12 Eksempler på det produktive
Oplæsning og personkarakteristik i 1.g (audacity/garageband) Radio show om Crime and Justice 1.g (audacity/garageband) Oplæsning og udtale i 2.g (screencast) Video/rollespil om arranged marriage 2.g (iMovie) Dramatisering af Shakespeare i 3. g (audacity) Skriftlig opgave baseret på receptiv læring i 1.g (The Dead Roads) (iTunes + BBC) Billedarbejde – test (screencast) Filmarbejde - test (screencast) Se arbejdsbeskrivelser for forløbsopgaverne i de følgende slides. Oplæsning: just like that (SE) Radioshow: (LT) Rollespil: Fated Attraction (BV) Dramatisering: Macbeth final act (BV)

13 Arbejdsbeskrivelser:
Oplæsning og personkarakteristik i 1.g: Eleverne har læst ”Just Like That” fra Contexts. I klassen er der mange drenge, som fylder meget i klasserummet. Formålet med podcastafleveringen er at få hørt elever, som normalt ikke fylder så meget i klasserummet. Vha. Screencast-o-matic eller mailVU skal eleverne i grupper aflevere en podcast, hvor de læser et stykke op af teksten, samt svarer på nogle tekstanalystiske spørgsmål. Dette er dels tidsbesparende, da oplæsning på klassen kan være en langtrukken affære, dels giver det læreren mulighed for bedre at kunne bedømme elevernes udtalemæssige egenskaber (intonation, fonemer etc.)

14 Arbejdsbeskrivelser:
Crime and Justice: På klassen blev der arbejdet med alsidige materialer indenfor emnet “Crime and Justice”. Formålet var især at engagere eleverne til at deltage mundtligt og i den forbindelse at oparbejde et relevant og nuanceret ordforråd. Som afslutning på emnet lavede eleverne i grupper en podcast. I denne specifikke del af emnet var der fokus på elevernes kreativitet, initiativ og samarbejdsevne sammen med brugen af det tilegnede ordforråd. Eleverne fik meget frie tøjler. Opgaveformuleringen lød således: “In groups of 2-3 you have to create a podcast – more specifically an audio file - in which you dramatize a self-created scenario. Remember to consider: voices/tone, vocabulary, style, sound effects, music, atmosphere etc.” Der var vedlagt 8 forslag.

15 Arbejdsbeskrivelser:
Rollespil om arrangerede ægteskaber i 2.g Eleverne havde hjemmefra læst teksten ”Fated Attraction” om en ung immigrants oplevelse af at være fanget mellem et kærlighedsforhold til en engelsk dreng og forældrenes ønske om at arrangere hendes ægteskab med en mand fra deres egen kultur. Eleverne skulle lave et rollespil over tre forskellige scenarier omkring teksten (f.eks. mødet med den mulige mand og hans forældre, diskussion mellem pigen og hendes engelske kæreste om at stikke af sammen osv.). Eleverne fik nogle valgmuligheder og skulle vælge mindst to at fremføre. Der kunne vælges mellem hørespil eller video. Formålet var både at skabe forståelse for tematikkerne samt at træne sproget i samtalesituationer.

16 Arbejdsbeskrivelser:
Dramatisering af Macbeth: Eleverne skulle læse sidste scene i Macbeth af William Shakespear hjemmefra. Ud fra tidligere modulers arbejde med vocabulary, pronunciation, tone og metre skulle eleverne dramatisere kampscenen mellem Macbeth og Macduff og selv til- eller fravælge lydeffekter o.l. Øvelsen skulle vise at eleverne havde tænkt på tidligere lektioner og formåede at bruge dem i praksis – altså en opsummering.

17 Arbejdsbeskrivelser:
Skr. aflevering: Review of The Dead Roads (BBC podcast) 1.g/grundforløbet Eleverne har fået til opgave at downloade The Dead Roads fra BBC’s podcasthjemmeside. Langt de fleste elever bruger Itunes, da dette er det letteste og mest brugervenlige. Den skr. aflevering skulle fokusere på ’listening comprehension’ (receptive kompetencer), idet eleverne ikke har teksten foran sig, men kun mulighed for at lytte til novellen oplæst. Øvelsen blev koblet sammen med afsnittet om læringsstrategier i Babelstårnet (AP). Eleverne skulle anvende top-down strategier. Eleverne skulle skrive en anmeldelse, hvori der bla. skulle indgå et referat, en vurdering af oplæserens indlevelse samt en karakteristik af podcastgenren.

18 Podcast i dansk – arbejde med DR
Emne: Podcast som genre (1g) Formålet var at få eleverne til at beskrive den nye genres karakteristika (f.eks. dialogens betydning, lydmæssige virkemidler), dens muligheder og begrænsninger, benytte allerede tilegnede analyseredskaber samt selv til sidst at producere en podcast. Lærerrollen i forløbet ændrer sig fra at være ganske styrende til udelukkende at være vejleder i sidste fase, hvor elever er selvstyrende. Forløbet indeholder 3 faser: Udenfor Borgen (DR Fiktion, dramatiseret politisk thriller, podcast) – hovedsageligt receptivt (+ fokus på analyse- og fortolkningselementer, genrens karakteristika) Bang-dramatiseringer (DR fiktion), receptivt og produktivt, analyse af DR’s dramatisering af Franz Pander. Derefter gruppeppt af andre Bang-dramatiseringer Elevpodcast (produktivt). Gruppedramatisering af Sonnergaards novelle William. Fokus på fortolkning via lydeffekter og dialog

19 Idé-generering I det næste slide er indsat et skema til idé- generering. Ofte har man kun delene til et forløb eller en arbejdsopgave, mens det samlede hele ikke er på plads. Skemaet kan bruges til at få styr på idéerne. Man kan starte med at udfylde f.eks. teknologi, fordi man lige har hørt om noget smart på et kursus, eller kernestof fordi der er noget man gerne vil arbejde med på en ny måde. Efterhånden fylder man så resten ind. Her er det vigtigt at huske, at man skal kunne lidt under teknologi, så man kan sætte de lidt svagere elever i gang, men det er de andre kasser, der er vores styrker. Eleverne kan meget mere end os i teknologi-kolonnen, mens vi kan lære dem noget inden for de andre kolonner.

20 Metode/ didaktik/ organisering
Idé-generering Faglige mål Kernestof Metode/ didaktik/ organisering ”Rum” Teknologier Lærernes styrke Elevernes styrke Faglige mål og kernestof er jf. læreplaner omkring materiale og kompetencer, ”rum” betyder både læringsrum og fysisk rum. Kan bruges som en idébank

21 Links og tips: www.screencast-o-matic.com – skrivebordsoptager
– lyd + billede direkte til - (iTunes store) – husk at man kan abonnere – skal downloades – taler med lyd Kontakt: – engelsk og billedkunst – engelsk og historie – engelsk og dansk


Download ppt "Podcast i sprogundervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google