Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DEN GODE SKOLE Visionsmøde for forældre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DEN GODE SKOLE Visionsmøde for forældre"— Præsentationens transcript:

0 FORÆLDREMØDE DAGSORDEN: Velkomst ved Tine Christensen og Søren Hansen
Frands Christensen fortæller om Humlehøj-Skolen Musikalsk indslag (SFO) Jesper H. Esbensen fortæller om arbejdet i skolebestyrelsen Ahlmann-Skolen fra aug Ledelsen fortæller om planerne for den nye klasses skole. Digitalisering af undervisningen v/ Søren Hansen

1 DEN GODE SKOLE Visionsmøde for forældre
Visionsmøde med alle lærere og pædagoger Trivselsdag for alle elever i 0. – 5. klasse Arbejdsgruppe Proces: De bedste erfaringer og højdepunkter Vores drømme om den gode skole Hvad vil vi arbejde videre med?

2 TRADITIONSSTIGEN Skolefest for hele skolen (efterår) (En klasse eller årgang opfører teater). Fælles juleafslutning for hele skolen Kirkegang med nyt indhold Kirke eller ej? Arrangement på skolen? Præst på besøg? Voksne laver skuespil En fælles temauge for hele skolen. Karnevals-uge (sommer) Karvevals-optog i byen Skolernes motionsdag for hele skolen Voksne med synlig vest ved posterne Både lærer og pædagoger skal deltage. Fælles Idrætsdag for hele skolen.

3 TRADITIONSSTIGEN Forårskoncert / MGP / ”talentshow”
Julefilm i biografen Første skoledag for børnehaveklassen/sidste skoledag Kulturnatten – ”Løb for skolen” (alle har en Ahlmann-T-shirt på) Velgørenhedsarrangement – Ahlmann-Skolen løber for… (f.eks. Danmarksindsamlingen) Fælles gåtur en gang om året for alle elever.

4 EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE TANKER OM UNDERVISNING
 ”3 BÅNDS´S SKOLE” Skoledagen kunne indrettes på en anden måde. Den kunne f.eks. inddeles på følgende måde: 1. Grundfag (formiddag) 2. Værksteder (over middag) kreative fag eller lærings stilsværksteder. 3. Lektiecafe (eftermiddag) Fast emnedag en gang om ugen: En fast emnedag, hvor man tænker i differentiering på årgange, temaer og kompetencer?

5 EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE TANKER OM UNDERVISNING
FORDYBELSESBÅND: Fagbånd, f.eks. læsebånd på tværs af klasser vil give nye og andre måder at forberede undervisningen på. ET BEVÆGELSESBÅND i løbet af dagen giver mulighed for leg, bevægelse, sport, dans, konkurrencer, afspænding og motorisk træning.

6 EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE TANKER OM UNDERVISNING
PERIODISK HOLDDELING (i forhold til f.eks. interesse, sociale relationer eller fagligt niveau). Fagmoduler på samme tidspunkt på årgangen, giver reel mulighed for holddeling på tværs af klasserne. Faglærerne i f.eks. dansk- eller matematikmodulet har mulighed for at forberede undervisningen sammen, så den tager udgangspunkt i elevernes individuelle behov. Vi kan f.eks. tilbyde kurser planlagt i niveauer eller forskellige former for træningsperioder.

7 EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE TANKER OM UNDERVISNING
NÆRMILJØ Vi skal være bedre til at inddrage vores forældre som gæstelærere og de lokale virksomheder i nærområdet Der skal undersøges, hvilke virksomheder og institutioner, der gerne vil modtage besøg af skoleelever fra Ahlmann-Skolen. Efterfølgende skal der udarbejdes et katalog med forslag Der skal også udarbejdes et katalog over forældre, der gerne vil komme og fortælle om deres arbejde eller andre spændende emner Centralt beliggende skole tæt på hovedbiblioteket, hvilket giver gode muligheder for samarbejde med biblioteket

8 EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE TANKER OM UNDERVISNING
SPECIALKLASSEN Der er et meget tæt samarbejde mellem lærerne i specialklasserækken. I matematik undervises der på tværs af de fire ældste klassetrin, så der er mulighed for holddeling. Der startes med en gåtur hver dag for alle elever i specialklasserækken. Der undervises i små hold – 6-13 elever til 1-2 lærere i klassen.

9 HELHEDSSKOLEN TÆTTERE TEAMSAMARBEJDE PÅ ÅRGANGEN
Målet er et tættere teamsamarbejde på årgangen Det giver bedre mulighed for holddeling. Det giver bedre mulighed for at lave et fleksibelt skema. Dele kontakt til børn og forældre. Ophæve skel mellem klasselærer- faglærer- pædagog. Der udarbejdes fælles sociale handleplaner (SFO og skole). Vigtig med en fast, tryg base for det enkelte barn. Teamet vikardækker selv hinanden ved kendt fravær.

10 INDRETNING AF SKOLEN Samle normalskolen i den gamle fløj.
FORSLAG FRA LÆRERNE OG PÆDAGOGERNE: Samle normalskolen i den gamle fløj. Samle specialklasse i indskolingen. Flytte musik til x-klassen. Bedre lærerforberedelse- evt. i mødelokale 1. og 2. + klasseværelse. Musik i x-klassen + den gamle 3. kl. klub/ SFO vil gerne have x- klassen. Naturfagligt område i N/T, fysik og én af specialklassens lokale.

11 INDRETNING AF SKOLEN Samle materialer i forskellige depot- områder- værkstedsområder. Et ude-rum til personalet. Mediatek. AKT og læsevejledning får hele kopirummet. Ikke tage for hurtige beslutninger. Klub i 3. klasselokaler i indskolingen. BHK får klublokalerne/ omvendt. Kreative lokaler i indskolingen.

12 Digitalisering af undervisningen

13 Kommunens opgave Digitale lærermidler Tilstrækkelig IT-infrastruktur
Trådløst netværk (der virker!) Distributionsplatform = ”skolebordet” Én til én: alle elever har hver deres digitale enhed Kompetenceudvikling af lærerne

14 Er der kun forhindringer…

15 Ahlmannskolens IT – strategi ??!!
Hvad er forudsætningerne for en strategi? Hvad er politisk bestemt ? Hvad har vi af tekniske udfordringer ? Hvad med det udstyr vi har i dag ? Vi har hørt om BYOD……..

16 BYOD… Bring Your Own Device… Men hvad ligger der i det ??
Eleverne kan og må tage deres eget udstyr med Forsikringsspørgsmål afklares pt. Opbevaring skal skolen sikre ( elevskabe) Hvad med os der ikke har ?...

17 Digitale læremidler… Kommunalt indsatsområde
Biblioteket bliver omdrejningspunktet Taskebøger som vi kender det – farvel… Ikke ensidigt men en kombination

18 Spørgsmål ?? Digitale læremidler og IT er ikke altid vejen frem, men Ahlmannskolen bør gå forrest i den nødvendige udvikling.


Download ppt "DEN GODE SKOLE Visionsmøde for forældre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google