Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrundsartikel. Nyhedsgenren: Nyheden ”Nyheden er en særlig tekst om en begivenhed, der har fundet sted, og som modtageren orienteres om for første.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrundsartikel. Nyhedsgenren: Nyheden ”Nyheden er en særlig tekst om en begivenhed, der har fundet sted, og som modtageren orienteres om for første."— Præsentationens transcript:

1 Baggrundsartikel

2 Nyhedsgenren: Nyheden ”Nyheden er en særlig tekst om en begivenhed, der har fundet sted, og som modtageren orienteres om for første gang, og som modtageren tror på er sand” (Ryd Forsiden, s. 38) ”Den rene nyhed” Nyhedstrekanten  Er bygget op efter nyhedstrekanten -> konklusionen først  Bør umiddelbart kunne besvare læserens hv- spørgsmål  Kan beskæres bagfra

3 Nyhedsgenren: Baggrundsartiklen  Formålet med baggrundsartiklen er at gå bag om nyheden  Ikke så stram disposition som nyheden  Kommer efter nyhedsartiklen eller foregriber forventede begivenheder  Uddyber den korte nyhed:  forklarer forudsætninger  Forklarer de nærmere omstændigheder og årsager og konsekvenser forklares  trækker perspektiver  Baggrundsartiklen er (oftest)en længere artikel, der gør brug af mange delelementer (se slide om layout).

4 Baggrundsartiklen og indhold  Følger nyhedsartiklens sagsområde op -> uddyber forklaringer på, hvorfor begivenheden har fundet sted  Baggrundsartiklen bygger på:  interviews med eksperter  skriftligt kildemateriale/Inddragelse af faktuelle oplysninger  journalistens egen viden og analyser af forholdene

5 Stofudvælgelse og kilder  Som journalist skal man være kritisk i forhold til stofudvælgelse og de kilder, man anvender  Kildekritik er et grundlæggende krav til nyhedsjournalister:  Er kilderne troværdige?  Er kilderne lødige?  Er historien/nyheden virkelig eller iscenesat – kan man stole på artiklen?  Kilder kan bl.a. være:  Personlige beretninger og interviews (mennesker af kød og blod)  Rapporter  Statistikker  Sagsakter  Historiske dokumenter  Andre journalistiske mediers fremlæggelse af sagen

6 Baggrundsartiklen og layout  Baggrundsartiklen følger generelt de layoutmæssige elementer for nyhedshistorien:  Rubrik (overskrift)  Underrubrik/Manchet (kort sammendrag af artiklens handling)  Byline (journalistens navn)  Brødtekst (selve teksten)  Citatuddrag  Mellemrubrik (mellemoverskrifter)  Faktaboks (giver overblik over en sag)  Evt. billede og billedtekst

7 Eksempler på baggrundsartikler  http://bogwebs.systime.dk/journalistik/kapitler/vi_va ndt_krigen.htm http://bogwebs.systime.dk/journalistik/kapitler/vi_va ndt_krigen.htm  http://samvirke.dk/miljoe/artikler/kampen- livsvigtige-vand.html http://samvirke.dk/miljoe/artikler/kampen- livsvigtige-vand.html

8 Kilder til oplægget  http://bogwebs.systime.dk/journalistik/kapitler/3d- kap4.htmhttp://bogwebs.systime.dk/journalistik/kapitler/3d- kap4.htm  http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?comma nd=getDocument&documentId=35B7C617E7BBFC1CC12 570A00049EFFC http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?comma nd=getDocument&documentId=35B7C617E7BBFC1CC12 570A00049EFFC  ”Ryd Forsiden” – om nyhedsformidling, DLF, 2005, (s.58-63,s.70-76, s.92-100)


Download ppt "Baggrundsartikel. Nyhedsgenren: Nyheden ”Nyheden er en særlig tekst om en begivenhed, der har fundet sted, og som modtageren orienteres om for første."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google