Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© 2012 – Side 1 Mary Fondens Unge Tænketank Temperaturmåling December 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© 2012 – Side 1 Mary Fondens Unge Tænketank Temperaturmåling December 2012."— Præsentationens transcript:

1 © 2012 – Side 1 Mary Fondens Unge Tænketank Temperaturmåling December 2012

2 © 2012 – Side 2 Resultater

3 © 2012 – Side 3 Præstationer i forbindelse med uddannelse, samt rejser til udlandet er de bedste personlige oplevelser de unge har haft. Den bedste personlige oplevelse er oftest i form af uddannelse. Dernæst kommer rejser til udlandet. Det ses at kvinderne har en større tendens til at vægte emotionelle oplevelser, samt oplevelser med familien højt.

4 © 2012 – Side 4 Især de unge mellem 18-20 år har uddannelse som deres bedste personlige oplevelse. Når der ses på tværs af alder, er den bedste personlige oplevelse også i form af uddannelse. Især i den midterste aldersgruppe, hvor man typisk bliver student. Job og praktik plads, samt oplevelser med familien værdsættes hos den ældste aldersgruppe.

5 © 2012 – Side 5 Obamas genvalg anses som den bedste begivenhed i verden og især af kvinder. Det amerikanske præsidentvalgs udfald anses som værende den største begivenhed i verden i 2012, især blandt kvinderne. Mændene har en større tendens til at fremhæve OL i London som den største begivenhed.

6 © 2012 – Side 6 Som den 2. største begivenhed i verden i 2012 ses OL i London Ses der blandt aldersgrupperne er den største begivenhed i verden, Obamas genvalg, efterfulgt af OL i London.

7 © 2012 – Side 7 Udfordringer i forbindelse med studiet, især for mændene, har været den værste personlige oplevelse i 2012. Overordnet er det meget forskelligt hvad de unge har haft af værste personlige oplevelse i 2012. Udfordringer i forbindelse med studiet opleves som den værste personlige oplevelse af især de unge mænd.

8 © 2012 – Side 8 Især de 21-24 årige har haft dårlige oplevelser i forbindelse med deres studie. Især de 21-24 årige har haft udfordringer i forbindelse med uddannelse som den værste oplevelse. Blandt de 18-20 årige har flytning været et issue i 2012.

9 © 2012 – Side 9 Situationen i Mellemøsten og orkanen Sandy har været de værste begivenheder i verden i 2012 Den værste begivenhed i verden har været situationen i mellemøsten, efterfulgt af orkanen Sandy. Der er overordnet fokus på naturkatastrofer og den økonomiske krise som har hærget 2012. En væsentlig del at de unge har ikke nogen holdning til dette spørgsmål, hvilket kan betyde at de ikke interesserer sig fór, hvad der sker på et internationalt plan.

10 © 2012 – Side 10 Der nævnes overvejende specifikke begivenheder som 2012’s værste begivenheder Især de 21-24 årige fremhæver situationen i mellemøsten, mens de 18-20 årige fremhæver orkanen Sandy.

11 © 2012 – Side 11 Ønsker for 2013 centrerer sig omkring uddannelse De største personlige ønsker for 2013 favner bredt. Overordnet er der mange ønsker som relaterer sig til uddannelse, både mht. færdiggørelse, men også i forbindelse med forhåbningen om at få et godt skoleforløb. Også mere følelsesmæssige og familiære forhåbninger eksisterer, som at få en kæreste samt en forbedret familiesituation.

12 © 2012 – Side 12 De 15-17 årige ønsker at færdiggøre deres uddannelse mens de 18- 20årige ønsker at blive optaget på studiet. Færdiggørelse af uddannelse er især et stort ønsker for de 15-17 årige. Hvilket alderen hvor folkeskolen færdiggøres. De 18-20 årige håber på at bliver optaget på studiet, hvilket både kan være gymnasiet og videregående uddannelser. De 21-24 årige håber på at få et job, hvilket stemmer overens med hvornår uddannelser er færdiggjorte.

13 © 2012 – Side 13 Skole og uddannelse bruger de unge mest tid på Det er overvejende skole og uddannelse som tager det meste af de unges tid. Herefter er det venner, familie og kæreste, samt fritidsarbejde og interesser. Kvinderne bruger mere tid på familie og venner, hvor mændene bruger mere tid til fritidsinteresser.

14 © 2012 – Side 14 Især de 15-17 årige bruger meget tid skole og uddannelse. De helt unge skiller sig ud når det kommer til tiden der bruges på skole og uddannelse, fritidsinteresser samt familie. De 18-20 årige bruger mere tid på deres kæreste end totalen.

15 © 2012 – Side 15 Venner og at opleve verden, ville man ønske man havde tid til i hverdagen Overordnet kunne man godt bruge mere tid til vennerne. Kvinderne føler at de mangler tid til at pleje egne og familiære interesser, mens mændene savner tid til kæreste og uddannelse.

16 © 2012 – Side 16 De 18-20 årige efterlyser mere tid til venner mens de 15-17 årige vil have mere tid til at slappe af. Venner ville man ønske man havde mere tid til i hverdagene. Især de 18- 20 årige ville ønske de havde mere tid til at opleve verden. De 15-17 årige kunne bruge mere tid til afslapning og fritidsjob. Den ældste aldersgruppe ville ønske de havde mere tid til familie.

17 © 2012 – Side 17 Studier og kærester fylder i de unges hoveder i løbet af dagen De unges studie tager meget tankekraft. Kvinderne har meget følelsesmæssige tanker omkring dem selv, familie og mad. Tanker omkring mad, centrerer sig sandsynligvis omkring vægttab og vægt generelt. Mændene har mere tanker omkring at slappe af og rejse, og bekymrer sig generelt ikke så meget som kvinderne.

18 © 2012 – Side 18 På en 4. plads på tværs af aldersgrupper kommer, alt det man burde nå. De 15-17 årige spekulerer meget på studiet i løbet af dagen. Den ældre aldersgruppe tænker mere på kærlighed, familie og venner.

19 © 2012 – Side 19 De tre vigtigste ting for de unge er familie, venner og uddannelse. Familien er det vigtigste i de unges liv. Hvilket især gør sig gældende for kvinderne, hvor hele 85% angiver familien som en af tre vigtigste ting i deres liv.

20 © 2012 – Side 20 De 21-24 årige tænker mere på helbred og kæreste end de resterende. Der er overordnet enighed på tværs af aldersgrupper, når det kommer til de tre vigtigste ting i livet. De helt unge værdsætter venner og uddannelse mere end totalen. Den ældste aldersgruppe sætter helbred og kærester højere end totalen. I denne aldersgruppe, er der også nogle der er begyndt at stifte deres egen familie. Ens arbejde er generelt mindst vigtigt af de muligheder der nævnes.

21 © 2012 – Side 21 Facebook anvendes dagligt til nyheder Facebook anvendes i det daglige for langt størstedelen af de unge. Især de 18-20 årige anvender de sociale medie dagligt til nyheder.

22 © 2012 – Side 22 Aviser anvendes oftest en gang om ugen. Aviser bliver sjældent brugt i det daglige af de unge. I de fleste tilfælde er der højst sandsynligvis tale om gratisaviser som bliver læse on-the-go. Det ses at der oftest læses aviser en gang om ugen, hvilket kan være i forbindelse med weekenden.

23 © 2012 – Side 23 Mobilen og nettet anvendes dagligt til nyheder De unge er dagligt på mobilen eller nettet for at tjekke nyheder, hvilket er en stor forskel sammenlignet med frekvensen for brug af den fysiske avis. De unge har mange forskellige platforme at være online på; tablets, smartphones og computere, hvilket underbygger denne tendens.

24 © 2012 – Side 24 TV bliver ikke brugt i så stor udstrækning som mobilen, men anvendes dagligt af 4 ud af 10. De unge ser sjældnere nyheder via tv, end online. Dog gør 4 ud af 10 det dagligt. 2 ud af 10 gør det 2-4 gange om ugen.

25 © 2012 – Side 25 Nyheder via radio har ikke en stor penetration hos de unge Nyhedsoplysning via radio sker dagligt for 1 ud af 4.

26 © 2012 – Side 26 De sociale medier er kontakt til venner De sociale medier har størst betydning for de unge piger. De unge drenge har en større tendens til at bruge det til tidsfordriv, hvorimod pigerne anvender det i højere grad for holde kontakten.

27 © 2012 – Side 27 Især de 15-17 årige tillægger de sociale medier stor betydning De sociale medier gør det muligt at holde kontakten med venner i ind- og udland. Det er af stor betydning for de unge, fordi det gør det muligt at følge med i hvad der sker.

28 © 2012 – Side 28 Om undersøgelsen

29 © 2012 – Side 29 Om undersøgelsen Målgruppe Medlemmer i Mary Fondens Unge Tænketank Metode CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Tidsrum Data er indsamlet 30. november – 6. december 2012 Målingens styrke Med en stikprøvestørrelse (n) på netto 337 respondenter, kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed på +/- 5,34 %-point på totaler.

30 © 2012 – Side 30 Kontakt

31 © 2012 – Side 31 Wilke Claus Rantzau Research Director & Partner Tlf. 33 26 71 34 E-mail: clr@wilke.dk Wilke Maja Bay Pedersen Research Consultant Tlf. 33 26 71 22 E-mail: mp@wilke.dk Mary Fonden Helle Østergaard Direktør Tlf.: 4527 30 20 / 2937 8922 ho@maryfonden.dk


Download ppt "© 2012 – Side 1 Mary Fondens Unge Tænketank Temperaturmåling December 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google