Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal]

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal]"— Præsentationens transcript:

1 Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal]
UDKAST Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal] SIP-[målgruppenavn] Rapporten er baseret på [antal] besvarelser. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra [startdato] til [slutdato]. Center for Kvalitetsudvikling Dias 1

2 UDKAST Indhold SIP – Metode og baggrund Sådan læses rapporten
Borgernes situation/udvikling i forhold til de syv resultatindikatorer Psykisk velbefindende Relationer Fysisk velbefindende Selvbestemmelse Aktiviteter Materielle forhold Deltagelse i samfundet Center for Kvalitetsudvikling Dias 2

3 SIP- Metode og baggrund
UDKAST Center for Kvalitetsudvikling Dias 3

4 UDKAST Sådan læses rapporten
Rapporten er baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på botilbuddet. Rapporten viser borgerens situation/udvikling i forhold til de syv resultatindikatorer: Psykisk velbefindende; Relationer; Fysisk velbefindende; Selvbestemmelse; Aktiviteter; Materielle forhold; Deltagelse i samfundet. Rapporten fokuserer på botilbuddets egne resultater. Center for Kvalitetsudvikling Dias 4

5 UDKAST Sådan læses rapporten Rapporten består for hvert område af:
Svarfordelingen i procent samt antal svar for alle tilfredshedsspørgsmål for hele botilbuddet for både borger og personale Andet år botilbuddet har udfyldt SIP-skemaerne vil resultaterne fra første år stå i parentes under de aktuelle tal Center for Kvalitetsudvikling Dias 5

6 Psykisk velbefindende
UDKAST Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du glad for dit liv? Har du det godt med dig selv? Har bekymringer indflydelse på din dagligdag? Føler du dig tryg? Oplever du, at andre forstår dig, når du gerne vil give udtryk for noget? Er du tilfreds med din evne til at gennemføre de ting, du gerne vil gøre? Er du tilfreds med dit seksualliv? Center for Kvalitetsudvikling Dias 6

7 Psykisk velbefindende
UDKAST Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit liv? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren har det godt med sig selv? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at bekymringer har stor indflydelse på borgerens dagligdag? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig tryg? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig forstået, når han/hun udtrykker sig? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at gennemføre de ting, han/hun gerne vil gøre? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit seksualliv? Center for Kvalitetsudvikling Dias 7

8 Psykisk velbefindende
Glad for livet UDKAST Borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og personalets vurdering af om borgerne er glade for deres liv Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 8 Center for Kvalitetsudvikling Dias 8 8

9 Psykisk velbefindende
Selvfølelse UDKAST Borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og personalets vurdering af om borgerne har det godt med sig selv Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 9 Center for Kvalitetsudvikling Dias 9 9

10 Psykisk velbefindende
Bekymringer UDKAST Borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og personalets vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 10 Center for Kvalitetsudvikling Dias 10 10

11 Psykisk velbefindende
Tryghed UDKAST Borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og personalets vurdering af om borgerne føler sig trygge Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 11 Center for Kvalitetsudvikling Dias 11 11

12 Psykisk velbefindende
Kommunikation UDKAST Borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og personalets vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 12 Center for Kvalitetsudvikling Dias 12 12

13 Psykisk velbefindende
Gennemføre hvad man ønsker UDKAST Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 13 Center for Kvalitetsudvikling Dias 13 13

14 Psykisk velbefindende
Seksualliv UDKAST Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 14 Center for Kvalitetsudvikling Dias 14 14

15 UDKAST Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:
Er du glad for dit forhold til din familie? Er du glad for dit forhold til dine venner? Er du tilfreds med din nuværende situation i forhold til at have eller ikke at have en kæreste/ægtefælle? Er du tilfreds med dit forhold til personalet? Er du tilfreds med dine muligheder for at løse problemer, som du har med andre? Er du tilfreds med dine muligheder for at indgå i socialt samvær? Center for Kvalitetsudvikling Dias 15

16 UDKAST Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til personalet:
Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sin familie? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sine venner? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende situation i forhold til at have – eller ikke at have – en kæreste/ægtefælle? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit forhold til personalet? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at løse problemer, som han/hun har med andre? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med Center for Kvalitetsudvikling Dias 16

17 UDKAST Familie Relationer
Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og personalets vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 17 Center for Kvalitetsudvikling Dias 17 17

18 UDKAST Venner Relationer
Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og personalets vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 18 Center for Kvalitetsudvikling Dias 18 18

19 UDKAST Kæreste/ægtefælle Relationer
Borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste/ægtefælle-situation og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste/ ægtefælle-situation Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 19 Center for Kvalitetsudvikling Dias 19 19

20 UDKAST Personale Relationer
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 20 Center for Kvalitetsudvikling Dias 20 20

21 UDKAST Problemer med andre Relationer
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 21 Center for Kvalitetsudvikling Dias 21 21

22 UDKAST Socialt samvær Relationer
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 22 Center for Kvalitetsudvikling Dias 22 22

23 UDKAST Fysisk velbefindende
Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med dit helbred? Er du tilfreds med din nuværende førlighed? Er du tilfreds med din nuværende personlige hygiejne? Er du tilfreds med, hvordan du sover om natten? Center for Kvalitetsudvikling Dias 23

24 UDKAST Fysisk velbefindende
Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit helbred? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende førlighed? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende personlige hygiejne? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvordan han/hun sover om natten? Center for Kvalitetsudvikling Dias 24

25 UDKAST Helbred Fysisk velbefindende
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 25 Center for Kvalitetsudvikling Dias 25 25

26 UDKAST Førlighed Fysisk velbefindende
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 26 Center for Kvalitetsudvikling Dias 26 26

27 UDKAST Hygiejne Fysisk velbefindende
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 27 Center for Kvalitetsudvikling Dias 27 27

28 UDKAST Søvn Fysisk velbefindende
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 28 Center for Kvalitetsudvikling Dias 28 28

29 UDKAST Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:
Er du tilfreds med din indflydelse på, hvordan dine penge bliver brugt? Er du tilfreds med, hvor meget du bestemmer ift. din dagligdag? Er du tilfreds med din mulighed for privatliv? Center for Kvalitetsudvikling Dias 29

30 UDKAST Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til personalet:
Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin indflydelse på, hvordan hans/hendes penge bliver brugt? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvor meget han/hun bestemmer ift. sin dagligdag? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for privatliv? Center for Kvalitetsudvikling Dias 30

31 UDKAST Økonomisk selvforvaltning Selvbestemmelse
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 31 Center for Kvalitetsudvikling Dias 31 31

32 UDKAST Indflydelse på dagligdag Selvbestemmelse
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 32 Center for Kvalitetsudvikling Dias 32 32

33 UDKAST Privatliv Selvbestemmelse
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 33 Center for Kvalitetsudvikling Dias 33 33

34 UDKAST Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til personalet:
Er du tilfreds med din nuværende daglige beskæftigelse? Er du tilfreds med din evne til at udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? Er du tilfreds med din nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? Er du tilfreds med dine muligheder for at lære nye færdigheder? Er du tilfreds med de ting, du kan lave i din fritid? Er du tilfreds med din mulighed for at deltage i festlige begivenheder? Center for Kvalitetsudvikling Dias 34

35 UDKAST Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til personalet:
Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin beskæftigelse Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at kunne udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at lære nye færdigheder? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de ting, han/hun kan lave i sin fritid? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for at deltage i festlige begivenheder? Center for Kvalitetsudvikling Dias 35

36 UDKAST Beskæftigelse Aktivitet
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 36 Center for Kvalitetsudvikling Dias 36 36

37 UDKAST Selvhjulpenhed Aktivitet
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres selvhjulpenhed og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres selvhjulpenhed Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 37 Center for Kvalitetsudvikling Dias 37 37

38 UDKAST Støtte Aktivitet
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 38 Center for Kvalitetsudvikling Dias 38 38

39 UDKAST Lære nyt Aktivitet
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 39 Center for Kvalitetsudvikling Dias 39 39

40 UDKAST Fritid Aktivitet
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 40 Center for Kvalitetsudvikling Dias 40 40

41 UDKAST Festlige lejligheder Aktivitet
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 41 Center for Kvalitetsudvikling Dias 41 41

42 UDKAST Materielle forhold
Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med de fysiske rammer på det sted, hvor du bor lige nu? Er du tilfreds med din nuværende økonomiske situation? Center for Kvalitetsudvikling Dias 42

43 UDKAST Materielle forhold
Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de aktuelle fysiske rammer? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende økonomiske situation? Center for Kvalitetsudvikling Dias 43

44 UDKAST Fysiske rammer Materielle forhold
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 44 Center for Kvalitetsudvikling Dias 44 44

45 UDKAST Økonomi Materielle forhold
Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 45 Center for Kvalitetsudvikling Dias 45 45

46 Deltagelse i samfundet
UDKAST Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med samfundets accept af dig? Er du tilfreds med dine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? Er du tilfreds med dine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over personalet på botilbuddet? Center for Kvalitetsudvikling Dias 46

47 Deltagelse i samfundet
UDKAST Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med samfundets accept af sig? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over personalet på botilbuddet?Er du tilfreds med samfundets accept af dig? Center for Kvalitetsudvikling Dias 47

48 Deltagelse i samfundet
Accept UDKAST Borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 48 Center for Kvalitetsudvikling Dias 48 48

49 Deltagelse i samfundet
Faciliteter UDKAST Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 49 Center for Kvalitetsudvikling Dias 49 49

50 Deltagelse i samfundet
Hjælp fra fagpersoner UDKAST Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner Ideen om SIP opstod første gang i 2004, da amterne traf beslutning om at udvikle et fælles projekt, der satte fokus på dokumentation af kerneydelsen på de sociale institutioner og botilbud.”Man vidste ikke, hvad der virkede” – hed det i en rapport. Ambitionen var at konceptet skulle: Levere information til det politisk/administrative niveau ift. at have et grundlag til at træffe beslutninger, om fremtidige ressourcer og lovgivningsmæssige forhold, ud fra. Hvordan kan vi lære af de gode eksempler! Endelig havde iværksættelsen af SIP til hensigt at levere systematiske informationer om borgeren til personalet og ledelsen på botilbuddene De Indtastede informationer: Brugbart afsæt for faglige diskussioner til medarbejdermøder, udarbejdelse af pædagogiske planer etc. 2 overordnede formål: Aggregeret analyse til brug for læring af de gode eksempler + systematisk viden om det faglige arbejde til botilbuddene  vigtigt at vide ift. udformningen af spørgeskemaerne. Center for Kvalitetsudvikling Dias 50 Center for Kvalitetsudvikling Dias 50 50

51 Prioritering af spørgsmålene
UDKAST Vigtige spørgsmål med størst tilfredshed (borgernes vurdering) Er du glad for dit liv (Psykisk velbefindende)(T:86, V:99) Jeg får gjort det jeg gerne vil (Psykisk velbefindende)(T:85;V:98) Jeg er tilfreds med min beskæftigelse (Aktivitet) (T:79,V:80) Center for Kvalitetsudvikling Dias 51

52 Prioritering af spørgsmålene
UDKAST Vigtige spørgsmål med størst tilfredshed (personalets vurdering) Er borgeren glad for sit liv (Psykisk velbefindende)(T:86, V:99) Får borgeren gjort det han/hun gerne vil (Psykisk velbefindende)(T:85;V:98) Er borgeren tilfreds med sin beskæftigelse (Aktivitet) (T:79,V:80) Center for Kvalitetsudvikling Dias 52

53 Prioritering af spørgsmålene
UDKAST Vigtige spørgsmål med mindst tilfredshed (borgernes vurdering) Jeg er tilfreds med min førlighed (Psykisk velbefindende)(T:46, V:99) Jeg er tilfreds med min seksualitet (Psykisk velbefindende)(T:55;V:98) Jeg er tilfreds med mine relationer (Relationer) (T:56,V:80) Center for Kvalitetsudvikling Dias 53

54 Prioritering af spørgsmålene
UDKAST Vigtige spørgsmål med mindst tilfredshed (personalets vurdering) Borgeren er tilfreds med sin førlighed (Psykisk velbefindende)(T:46, V:99) Borgeren er tilfreds med sin seksualitet (Psykisk velbefindende)(T:55;V:98) Borgeren er tilfreds med sine relationer (Relationer) (T:56,V:80) Center for Kvalitetsudvikling Dias 54


Download ppt "Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal]"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google