Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal] SIP-[målgruppenavn] Rapporten er baseret på [antal] besvarelser. Dataindsamlingen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal] SIP-[målgruppenavn] Rapporten er baseret på [antal] besvarelser. Dataindsamlingen."— Præsentationens transcript:

1 Center for Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal] SIP-[målgruppenavn] Rapporten er baseret på [antal] besvarelser. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra [startdato] til [slutdato].

2 Center for Kvalitetsudvikling Dias 2 Indhold • SIP – Metode og baggrund • Sådan læses rapporten • Borgernes situation/udvikling i forhold til de syv resultatindikatorer •Psykisk velbefindende •Relationer •Fysisk velbefindende •Selvbestemmelse •Aktiviteter •Materielle forhold •Deltagelse i samfundet

3 Center for Kvalitetsudvikling Dias 3 SIP- Metode og baggrund

4 Center for Kvalitetsudvikling Dias 4 Sådan læses rapporten • Rapporten er baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på botilbuddet. • Rapporten viser borgerens situation/udvikling i forhold til de syv resultatindikatorer: Psykisk velbefindende; Relationer; Fysisk velbefindende; Selvbestemmelse; Aktiviteter; Materielle forhold; Deltagelse i samfundet. • Rapporten fokuserer på botilbuddets egne resultater.

5 Center for Kvalitetsudvikling Dias 5 Sådan læses rapporten Rapporten består for hvert område af: • Svarfordelingen i procent samt antal svar for alle tilfredshedsspørgsmål for hele botilbuddet for både borger og personale • Andet år botilbuddet har udfyldt SIP- skemaerne vil resultaterne fra første år stå i parentes under de aktuelle tal

6 Center for Kvalitetsudvikling Dias 6 Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: • Er du glad for dit liv? • Har du det godt med dig selv? • Har bekymringer indflydelse på din dagligdag? • Føler du dig tryg? • Oplever du, at andre forstår dig, når du gerne vil give udtryk for noget? • Er du tilfreds med din evne til at gennemføre de ting, du gerne vil gøre? • Er du tilfreds med dit seksualliv?

7 Center for Kvalitetsudvikling Dias 7 Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit liv? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren har det godt med sig selv? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at bekymringer har stor indflydelse på borgerens dagligdag? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig tryg? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig forstået, når han/hun udtrykker sig? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at gennemføre de ting, han/hun gerne vil gøre? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit seksualliv?

8 Center for Kvalitetsudvikling Dias 8 Center for Kvalitetsudvikling Dias 8 Psykisk velbefindende Glad for livet Borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og personalets vurdering af om borgerne er glade for deres liv

9 Center for Kvalitetsudvikling Dias 9 Center for Kvalitetsudvikling Dias 9 Psykisk velbefindende Selvfølelse Borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og personalets vurdering af om borgerne har det godt med sig selv

10 Center for Kvalitetsudvikling Dias 10 Center for Kvalitetsudvikling Dias 10 Psykisk velbefindende Bekymringer Borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og personalets vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren

11 Center for Kvalitetsudvikling Dias 11 Center for Kvalitetsudvikling Dias 11 Psykisk velbefindende Tryghed Borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og personalets vurdering af om borgerne føler sig trygge

12 Center for Kvalitetsudvikling Dias 12 Center for Kvalitetsudvikling Dias 12 Psykisk velbefindende Kommunikation Borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og personalets vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig

13 Center for Kvalitetsudvikling Dias 13 Center for Kvalitetsudvikling Dias 13 Psykisk velbefindende Gennemføre hvad man ønsker Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre

14 Center for Kvalitetsudvikling Dias 14 Center for Kvalitetsudvikling Dias 14 Psykisk velbefindende Seksualliv Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv

15 Center for Kvalitetsudvikling Dias 15 Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: • Er du glad for dit forhold til din familie? • Er du glad for dit forhold til dine venner? • Er du tilfreds med din nuværende situation i forhold til at have eller ikke at have en kæreste/ægtefælle? • Er du tilfreds med dit forhold til personalet? • Er du tilfreds med dine muligheder for at løse problemer, som du har med andre? • Er du tilfreds med dine muligheder for at indgå i socialt samvær?

16 Center for Kvalitetsudvikling Dias 16 Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sin familie? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sine venner? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende situation i forhold til at have – eller ikke at have – en kæreste/ægtefælle? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit forhold til personalet? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at løse problemer, som han/hun har med andre? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med

17 Center for Kvalitetsudvikling Dias 17 Center for Kvalitetsudvikling Dias 17 Relationer Familie Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og personalets vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien

18 Center for Kvalitetsudvikling Dias 18 Center for Kvalitetsudvikling Dias 18 Relationer Venner Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og personalets vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner

19 Center for Kvalitetsudvikling Dias 19 Center for Kvalitetsudvikling Dias 19 Relationer Kæreste/ægtefælle Borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste/ægtefælle-situation og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste/ ægtefælle-situation

20 Center for Kvalitetsudvikling Dias 20 Center for Kvalitetsudvikling Dias 20 Relationer Personale Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og personalets vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet

21 Center for Kvalitetsudvikling Dias 21 Center for Kvalitetsudvikling Dias 21 Relationer Problemer med andre Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre

22 Center for Kvalitetsudvikling Dias 22 Center for Kvalitetsudvikling Dias 22 Relationer Socialt samvær Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær

23 Center for Kvalitetsudvikling Dias 23 Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: • Er du tilfreds med dit helbred? • Er du tilfreds med din nuværende førlighed? • Er du tilfreds med din nuværende personlige hygiejne? • Er du tilfreds med, hvordan du sover om natten?

24 Center for Kvalitetsudvikling Dias 24 Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit helbred? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende førlighed? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende personlige hygiejne? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvordan han/hun sover om natten?

25 Center for Kvalitetsudvikling Dias 25 Center for Kvalitetsudvikling Dias 25 Fysisk velbefindende Helbred Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred

26 Center for Kvalitetsudvikling Dias 26 Center for Kvalitetsudvikling Dias 26 Fysisk velbefindende Førlighed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed

27 Center for Kvalitetsudvikling Dias 27 Center for Kvalitetsudvikling Dias 27 Fysisk velbefindende Hygiejne Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne

28 Center for Kvalitetsudvikling Dias 28 Center for Kvalitetsudvikling Dias 28 Fysisk velbefindende Søvn Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn

29 Center for Kvalitetsudvikling Dias 29 Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: • Er du tilfreds med din indflydelse på, hvordan dine penge bliver brugt? • Er du tilfreds med, hvor meget du bestemmer ift. din dagligdag? • Er du tilfreds med din mulighed for privatliv?

30 Center for Kvalitetsudvikling Dias 30 Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin indflydelse på, hvordan hans/hendes penge bliver brugt? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvor meget han/hun bestemmer ift. sin dagligdag? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for privatliv?

31 Center for Kvalitetsudvikling Dias 31 Center for Kvalitetsudvikling Dias 31 Selvbestemmelse Økonomisk selvforvaltning Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi

32 Center for Kvalitetsudvikling Dias 32 Center for Kvalitetsudvikling Dias 32 Selvbestemmelse Indflydelse på dagligdag Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen

33 Center for Kvalitetsudvikling Dias 33 Center for Kvalitetsudvikling Dias 33 Selvbestemmelse Privatliv Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv

34 Center for Kvalitetsudvikling Dias 34 Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Er du tilfreds med din nuværende daglige beskæftigelse? • Er du tilfreds med din evne til at udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? • Er du tilfreds med din nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? • Er du tilfreds med dine muligheder for at lære nye færdigheder? • Er du tilfreds med de ting, du kan lave i din fritid? • Er du tilfreds med din mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

35 Center for Kvalitetsudvikling Dias 35 Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin beskæftigelse • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at kunne udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at lære nye færdigheder? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de ting, han/hun kan lave i sin fritid? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

36 Center for Kvalitetsudvikling Dias 36 Center for Kvalitetsudvikling Dias 36 Aktivitet Beskæftigelse Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse

37 Center for Kvalitetsudvikling Dias 37 Center for Kvalitetsudvikling Dias 37 Aktivitet Selvhjulpenhed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres selvhjulpenhed og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres selvhjulpenhed

38 Center for Kvalitetsudvikling Dias 38 Center for Kvalitetsudvikling Dias 38 Aktivitet Støtte Borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får

39 Center for Kvalitetsudvikling Dias 39 Center for Kvalitetsudvikling Dias 39 Aktivitet Lære nyt Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt

40 Center for Kvalitetsudvikling Dias 40 Center for Kvalitetsudvikling Dias 40 Aktivitet Fritid Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid

41 Center for Kvalitetsudvikling Dias 41 Center for Kvalitetsudvikling Dias 41 Aktivitet Festlige lejligheder Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder

42 Center for Kvalitetsudvikling Dias 42 Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: • Er du tilfreds med de fysiske rammer på det sted, hvor du bor lige nu? • Er du tilfreds med din nuværende økonomiske situation?

43 Center for Kvalitetsudvikling Dias 43 Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de aktuelle fysiske rammer? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende økonomiske situation?

44 Center for Kvalitetsudvikling Dias 44 Center for Kvalitetsudvikling Dias 44 Materielle forhold Fysiske rammer Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer

45 Center for Kvalitetsudvikling Dias 45 Center for Kvalitetsudvikling Dias 45 Materielle forhold Økonomi Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation

46 Center for Kvalitetsudvikling Dias 46 Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: • Er du tilfreds med samfundets accept af dig? • Er du tilfreds med dine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? • Er du tilfreds med dine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over personalet på botilbuddet?

47 Center for Kvalitetsudvikling Dias 47 Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til personalet: • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med samfundets accept af sig? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? • Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over personalet på botilbuddet?Er du tilfreds med samfundets accept af dig?

48 Center for Kvalitetsudvikling Dias 48 Center for Kvalitetsudvikling Dias 48 Deltagelse i samfundet Accept Borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig

49 Center for Kvalitetsudvikling Dias 49 Center for Kvalitetsudvikling Dias 49 Deltagelse i samfundet Faciliteter Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter

50 Center for Kvalitetsudvikling Dias 50 Center for Kvalitetsudvikling Dias 50 Deltagelse i samfundet Hjælp fra fagpersoner Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og personalets vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner

51 Center for Kvalitetsudvikling Dias 51 Prioritering af spørgsmålene • Vigtige spørgsmål med størst tilfredshed (borgernes vurdering) •Er du glad for dit liv (Psykisk velbefindende)(T:86, V:99) •Jeg får gjort det jeg gerne vil (Psykisk velbefindende)(T:85;V:98) •Jeg er tilfreds med min beskæftigelse (Aktivitet) (T:79,V:80) •…

52 Center for Kvalitetsudvikling Dias 52 Prioritering af spørgsmålene • Vigtige spørgsmål med størst tilfredshed (personalets vurdering) •Er borgeren glad for sit liv (Psykisk velbefindende)(T:86, V:99) •Får borgeren gjort det han/hun gerne vil (Psykisk velbefindende)(T:85;V:98) •Er borgeren tilfreds med sin beskæftigelse (Aktivitet) (T:79,V:80) •…

53 Center for Kvalitetsudvikling Dias 53 Prioritering af spørgsmålene • Vigtige spørgsmål med mindst tilfredshed (borgernes vurdering) •Jeg er tilfreds med min førlighed (Psykisk velbefindende)(T:46, V:99) •Jeg er tilfreds med min seksualitet (Psykisk velbefindende)(T:55;V:98) •Jeg er tilfreds med mine relationer (Relationer) (T:56,V:80) •…

54 Center for Kvalitetsudvikling Dias 54 Prioritering af spørgsmålene • Vigtige spørgsmål med mindst tilfredshed (personalets vurdering) •Borgeren er tilfreds med sin førlighed (Psykisk velbefindende)(T:46, V:99) •Borgeren er tilfreds med sin seksualitet (Psykisk velbefindende)(T:55;V:98) •Borgeren er tilfreds med sine relationer (Relationer) (T:56,V:80) •…


Download ppt "Center for Kvalitetsudvikling Dias 1 Samlet årsrapport for [Botilbudsnavn] [årstal] SIP-[målgruppenavn] Rapporten er baseret på [antal] besvarelser. Dataindsamlingen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google