Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,"— Præsentationens transcript:

1 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Persondataloven Begrebet behandling dækker her over indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, blokering, sletning, tilintetgørelse og lignende[1]. [1] Kilde: Datatilsynet, Persondataloven, Juli 2000 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

2 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Persondataloven Man skelner mellem tre typer af personoplysninger: Følsomme oplysninger Det vil sige oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Private oplysninger Dette dækker over oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende privatlivsoplysninger, f.eks. om interne familieforhold. Almindelige oplysninger Dette kan f.eks. være identifikationsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, kundeforhold og lignende. Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

3 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Persondataloven Almindelige og private oplysninger må behandles under følgende forhold: Hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke Hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale Hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser Hvis behandlingen er nødvendig for at kunne udføre en opgave i samfundets interesse Hvis behandlingen sker som led i myndighedsudøvelse Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

4 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Følsomme oplysninger Følsomme oplysninger må som udgangspunkt ikke behandles. Der er dog nogle undtagelser: Hvis den registrerede har givet samtykke Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registrerede Hvis behandlingen vedrører oplysninger, som er offentliggjort af den registrerede selv Hvis databehandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges Behandling af oplysninger om medlemskab i fagforening, hvis det er nødvendigt, for at den dataansvarlige kan overholde arbejdsretslige forpligtelser Foreninger og andre almennyttige organisationer, hvor medlemmerne eller personerne er i regelmæssig kontakt med organisationen I forbindelse med sygepleje og patientbehandling Hvis behandlingen er nødvendig for løsning af opgaver på det strafferetlige område I forbindelse med samfundsmæssige interesser (kræver Datatilsynets tilladelse) Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

5 Områder med særlige regler
Forskning og statistik Adresserings- og kuverteringsbureauer Registrering af telefonnumre Kreditoplysningsbureauer Behandlinger i forbindelse med markedsføring Direkte markedsføring Videregivelse af oplysninger om forbrugere Overførsel af oplysninger til lande uden for EU Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

6 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Rettigheder som registreret Persondataloven giver den registrerede en række rettigheder for at forbedre den enkeltes retsstilling. Indsigt Indsigelser Retten til at få slettet urigtige oplysninger Retten til at få besked om registreringer Retten til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om en selv. Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

7 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
E-handelslov Lov 227 af 22. april 2002: ”Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel” E-handelsfonden[1]  en non-profit fond stiftet af Forbrugerrådet, Dansk Handel og Service, Finansrådet, HTS, Dansk Industri, HK, ITEK, Dansk-IT, ITK, IT-Brancheforeningen og FDIH. [1] Kilde: Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

8 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
E-handelsmærket Når man ser E-mærket på et websted, ved man som forbruger, at: betalingsløsningen er godkendt du aldrig modtager spam du har maksimal forbrugersikkerhed Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

9 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
E-handelsmærket Virksomheder skal som minimum give let tilgængelig og vedvarende adgang til oplysninger om: Virksomhedens navn Fysisk etableringsadresse E-postadresse og eventuelt postadresse samt andre oplysninger, som gør det muligt at kontakte og kommunikere med tjenesteyderen Organisationsform (type af virksomhed) CVR-nummer (evt.SE-nummer), hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister Tilhørsforhold til eventuelle godkendelsesordninger, herunder den relevante tilsynsmyndighed Tidspunkt for etablering af virksomheden Virksomhedens databehandlingspolitik, jf. punkt 10 Opdatering af hjemmesidens indhold Hvilke relevante adfærdskodekser tjenesteyderen er tilsluttet og den elektroniske adgang til disse Organiseret rabat i overensstemmelse med prismærkningsloven Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

10 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Copyright ”Lov om ophavsret”, nr. 725 af 6. juli 2005. De forskellige medieobjekter kategoriseres i ophavsretsloven således: Medieobjekt Ophavsretsloven Tekst Litterære værker § 1, stk. 1 Billeder og tegninger Kunstneriske værker Musik og lyd Musikværker EDB-programmer § 1, stk. 3 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

11 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Copyright Kopiering og scanning Den generelle regel er, at det er forbudt at kopiere digitalt til digitalt. Du må lave enkelte kopier til personlig brug. Det er dog forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at lave en digital kopi. Du må heller ikke fremstille en kopi på grundlag af en ulovlig kopi af en CD eller ulovlig download fra internettet. Du må dog kopiere et værk, når ophavsmanden har givet tilladelse til kopiering. Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

12 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Copyright Kopiering og scanning Edb-programmer undtaget fra retten til privat kopiering og retten til udlån. Du må kun gøre det, der er tilladt ifølge programmets licensbetingelser. Når du downloader fra internettet, er det vigtigt at vide, hvilke licensbetingelser der følger med. For at kopiere til undervisningsbrug er det en betingelse, at undervisningsinstitutionen har en aftale med forvaltningsorganisationen COPYDAN, og at der betales det aftalte vederlag for brugen. Det vil normalt være KODA, der er forvaltningsorganisation for rettigheder til musik. I visse tilfælde skal du desuden have en aftale med et pladeselskab afhængigt af, hvordan og hvad der skal anvendes. Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

13 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Citat Som tommelfingerregel skal man aldrig citere mere end 10 % af en tekst, og citatet skal være nødvendige eksempler eller henvisninger, som hænger sammen med din tekst. Citater skal tydeligt angives f.eks. med anvendelse af citationstegn (gåseøjne), og kilden skal altid angives. En meget kort del af et musiknummer, dvs. nogle få sekunder, til f.eks. at illustrere en pointe, kan ”citeres”, hvis man angiver kilden. Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

14 Skærmbilleder kan være en sammensat størrelse
Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,

15 Informationsteknologi B-A, HHX, 2005, www.dafoloforlag.dk
Link Globale link linker til startsiden på et andet websted. Dybe link linker til en underside på et andet websted. Hvis du overvejer at linke dybt, bør du som minimum: respektere forbud (disclaimere), der forbyder dybe links til webstedet respektere tekniske hindringer, der søger at hindre dybe links til webstedet angive tydeligt og udførligt i link-teksten, hvor der linkes til, så brugerne ikke tror, at destinationssiden er en bestanddel af dit eget websted. undlade at indlejre (frame) destinationssiden i dit eget websteds layout evt. udforme linket, så destinationssiden åbnes i en ny browser, så man forlader sin egen side og navigerer fuldstændigt på destinationssiden. Dvs., at destinationssiden fremstår, som den ville have gjort, hvis du var gået ind på den samme side ad autoriseret vej gennem hovedsiden på destinationswebstedet. Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,


Download ppt "Informationsteknologi B-A, HHX, 2005,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google