Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Viden om forebyggelse og behandling af sår

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Viden om forebyggelse og behandling af sår"— Præsentationens transcript:

1 Viden om forebyggelse og behandling af sår
Viden er meget vigtig, når det drejer sig om forebyggelse og behandling af sår. Ikke mindst den nye kommunalreform stiller krav om at effektivisere og finde nye måder at gøre tingene på . . . Højreklik og se talerens noter

2 VENØSE BENSÅR 25 % TRYKSÅR 25% DIABETISKE FODSÅR 15%
25-50 % af hjemmesygeplejerskernes effektive tid anvendes til sårbehandling VENØSE BENSÅR 25 % TRYKSÅR 25% Der findes mellem 50 og sår i Danmark. 80% af sårbehandlingen foregår i primær sektor. Flere ældre over 65 år (tryksår, venøse bensår, diabetiske fodsår) 30% flere diabetikere (diabetiske fodsår, tryksår o.a.) Flere overvægtige (venøse bensår, diabetes, fodsår, tryksår) DIABETISKE FODSÅR 15%

3 Canadisk undersøgelse
Sygehus 1 Trykreducerende hjælpemilder Trykreducerende hjælpemidler Undersøgelser og projekter har vist, at det kan betale sig at kompetenceudvikle plejepersonalet. I Canada har man sammenlignet resultater af tryksårsforebyggelse på to sygehuse – begge sygehuse fik trykreducerende madrasser . . . Sygehus 2

4 Canadisk undersøgelse
Sygehus 1 Trykreducerende hjælpemidler Uddannelse i nye produkter, beslut-ningsstøtte, over-førsel af metoder til hjemmeplejen + Trykreducerende hjælpemidler Men på sygehus 1 fik personalet samtidig undervisning og faglig støtte til det daglige arbejde . . . Sygehus 2

5 Canadisk undersøgelse
Sygehus 1 Reduktion i forekomst Trykreducerende hjælpemidler Uddannelse i nye produkter, beslut-ningsstøtte, over-førsel af metoder til hjemmeplejen + = 74 % Trykreducerende hjælpemidler På sygehus 1 blev reduktionen i forekomst af tryksår på 74 %, mens den kun blev 18 % på sygehus 2, hvor personalet blot fik stillet hjælpemidler til rådighed . . . = 18 % Sygehus 2

6 Retningslinjer ”i ringbind” er ikke nok
Men viden er ikke blot viden. Det har også betydning, hvordan viden bliver præsenteret. I Australien havde man ikke stor effekt af blot at omdele og give adgang til og et trykt materiale. Der skal derfor en anderledes formidling eller undervisning til, hvis viden skal få effekt . . .

7 Krav til formidling af viden om sår
Videnindholdet skal være skabt af tværfaglige eksperter og skal beskrive evidens og bedste kliniske praksis Viden skal individualiseres, så den passer til plejepersonalets arbejdssituation og kompetenceområde Viden skal formidles med nye præsentationsformer – billeder, lyd og video Viden skal være tilpasset den enkelte arbejdsplads – dens brug af behandlingsmetoder, produkter, hjælpemidler, etc. Hos KvaliCare har vi opstillet de her viste krav til formidling af viden om sår . . . Videnformidlingen skal kombineres med tests, så den enkelte kan måle sin kompetence Videnformidling skal foregå over internettet, så den løbende kan opdateres og så den kan ses fra alle arbejdspladser – endog hjemmefra (se anbefalinger på under Temaer: e-læring)

8 E-learning om sår Tryksår Sårtyper Sårtyper Sår
Ud fra disse krav har vi udviklet et e-læringsprogram om forebyggelse og behandling af tryksår . . . E-learning om sår

9 E-learning om sår Tryksår Diabetiske fodsår Venøse bensår Sårtyper
Det vil om kort tid blive efterfulgt af e-learning om diabetiske fodsår og venøse bensår . . . E-learning om sår

10 E-learning om sår Tryksår Diabetiske fodsår Venøse bensår Sårtyper
E-learning materialet kan bruges af din kommune eller dit sygehus til træning ved nyansættelser, ved årlig opdatering og i forbindelse med oplæring af studerende, elever og vikarer . . . E-learning om sår

11 Profylakse og rehabilitering
Tryksår Sår Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder E-learning programmet om tryksår er opbygget ud fra retningslinierne fra European Wound Management Association . . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

12   Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Programmet om tryksår giver et billede af, hvor udbredt tryksårsproblemer er – og fremlægger statistikker for tryksårsproblemerne i en kommune og på tre sygehuse . . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

13  Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Programmet giver også en anatomisk baggrund for at forstå hudens opbygning og de steder på kroppen, hvor man er mest udsat for tryksår . . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

14  Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Du får en baggrund for at kunne vurdere sårgrad og helingsfase . . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

15  Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Den vigtigste viden om tryksår er, hvordan sår kan undgås. Det er vigtigt at kende til påvirkninger af huden og andre faktorer, som kan fremkalde tryksår, således at der kan tages højde herfor i den daglige pleje . . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

16  Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Programmet skræddersys til den enkelte organisation (kommune eller sygehus) i samarbejde med lokal spidskompetence, og man kan se, hvilke produkter og hjælpemidler og scoreskemaer og patientvejledninger man har, der hvor man selv arbejder . . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

17  Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Specielle behandlingsmetoder bliver forklaret og vist på illustrative billeder . . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

18  Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Der er en masse fokus på forebyggelse og de nyeste forskningsreslutater kommer helt ud til den, der står ved siden af patienten til daglig. . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

19  Forekomst Anatomi og patologi Tryksår Diagnosticering
Sårtyper Diabetiske fodsår Venøse bensår Forekomst Anatomi og patologi Diagnosticering Risikofaktorer Sårbehandling Specielle behandlingsmetoder Du får viden om, hvordan sår påvirker patienten. Viden som stammer fra forskellige undersøgelser af psyko-sociale aspekter. . . Profylakse og rehabilitering Psyko-sociale aspekter

20 Dansk undersøgelse Viden er nødvendig for at effektivisere ressourceforbruget specielt af tid hos plejepersonale. Denne undersøgelse fra Gentofte viste, at 68% af hjemmesygeplejerskernes tid anvendtes til sårbehandling. Ved en indsats i forhold til undervisning kunne tidsforbruget reduceres til 38%. Indsatsen var massiv og bestod i ansættelse af sygeplejerske i 10 måneder i projekt. Der blev afholdt en masse klasseundervisning, hvor personalet var væk fra borgerne E-learning kan være med til at sikre fælles basisviden hos alt plejepersonale i en organisation. Undervisning ved hjælp af e-learning er tidsbesparende . . .

21 Sygeplejerske - tid til sårbehandling
Andel af samlede leverede sygeplejerske tid SORØ Nov ,7 % Dec ,0 % Jan ,5 % Febr ,5 % (gennemsnit = 15,7%) GENTOFTE 1999 68% før projektindsats 38% efter projektindsats Sorø har anvendt e-læring som fundament i kompetenceudvikling af plejepersonale siden 2002 og indsatsen kan derfor videreføres og opdateres løbende og indsatsen er ikke afhængig af en projektindsats . . .

22 SÅR-undervisning i kommune med 50.000 indb.
Alt plejepersonale på forskellige niveauer skal undervises 2 timer om året i hvert af de 3 emner : Venøse bensår, tryksår, diabetiske fodsår. 6 timers undervisning årligt. Antal plejepersonale = ca. 500 personer Antal timer i alt 3000 timer a 250 kroner = kr. Ved hjælp af e-learning undervises ½ timer om året i hvert af de 3 emner d.v.s. 1 ½ times undervisning årligt til hvert plejepersonalemedlem Antal plejepersonale = ca. 500 personer Antal timer i alt 750 timer a 250 kroner = kr. Årlig besparelse v. e - learning kr. Det er en almindelig opfattelse, som også kan dokumenteres i kraft af undersøgelser, at viden hos plejepersonalet er afgørende for om sår opstår og om sår heler hurtigst muligt. KvaliCare har foretaget en beregning af, hvad det koster at undervise plejepersonale i en kommune med indbyggere ved hjælp af traditionel undervisning alene og ved hjælp af e-learning. Traditionel undervsining giver ingen garanti for, hvad dem der modtager undervisning får ud af det. E-learningssystemet indeholder testsystem, hvor nøglepersonen kan se, hvordan testpersonerne klare sig og om der er behov for målrettet undervisning. Mere detaljeret udregning er foretaget under hensyntagen til forskellige timepriser for plejepersonale (incl ferie, pension m.v.) og med hensyntagen til, at underviseren skal foreberede materiale til undervsining.

23 Sårhåndtering - regnestykke
ansatte i ældresektoren (KL) 15-20 % af de ansatte er sygeplejersker 4,8 mia. kr. om året. 25 – 50 % af sygeplejerskernes tid går med sårhåndtering Udgiften til sår med 38% som beregningsfaktor anslås til: 1,8 mia. kr. om året. Der findes ca sår i alt i Danmark Gennemsnitligt lønudgift pr. sår kr. = 120 timer pr. sår

24 Rie Nygaard Sårsygeplejerske KvaliCare Aps
Energiens Hus Tlf.: Energivej Fax: 4180 Sorø Mobil: Web: Mail: Hvis du kan se mulighederne i en web-baseret undervisning om forebyggelse og behandling af sår på din arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte os. Vi giver gerne en demonstration af e-learning programmet . . .

25 Hvad koster det ? Det er dyrt i forhold til kursusbudgetters vanlige størrelse Prisen udregnes efter kommunens indbyggertal eller sygehusets størrelse Rabatordning: - der er en sårsygeplejerske - sårorganisation i forvejen - hvis man selv laver analyser (antal sår, tidsforbrug) - hvis flere kommuner eller sygehuse køber sammen 1 million pr indbyggere for KvaliCare sårkoncept (analyser, organisering, tilpasning af e-learningsprogrammer, licens til egne e-læringsprogrammer, administrationsmodul for sårsygeplejerske/ledelse, implementering, support, løbende generelle opdateringer af viden) Årlig opdatering af lokal viden og nye tests


Download ppt "Viden om forebyggelse og behandling af sår"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google