Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aleksander Stii Stud.merc.fil. Forskningsassistent CVL, CBS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aleksander Stii Stud.merc.fil. Forskningsassistent CVL, CBS"— Præsentationens transcript:

1 Aleksander Stii Stud.merc.fil. Forskningsassistent CVL, CBS
Om laboratoriet Oplæg Kreativ Metapol Aleksander Stii Stud.merc.fil. Forskningsassistent CVL, CBS

2 Hvad kan laboratorieeksperimenter?
To måder hvorpå der argumenteres for laboratorier Den eventyrlige position Den realistiske position Forvandle verden, så den er noget væsensmæssigt andet, der stemmer overens med vores idealer (eks.: frøen og prinsen) Skabe praktisk forankret viden, så vi gradvist kan forandre verden til det bedre – også selvom dette måske strider mod vore indledende ideer

3 Laboratoriets grundprincipper
Indholdsprincip: En menneskelig konstruktion / leg Bevægelsesprincip: Kognition / aktion Laboratorium Retningsbestem-mende princip: Virker / virker ikke Stemtheds princip: Åbenhed og vilje til forandring

4 Åbenhed og vilje til forandring
Laboratorium Stemtheds princip: Åbenhed og vilje til forandring

5 Stemthedsprincippet handler om:
hvordan vi som mennesker må forholde os (være stemt) i eksperimentelt arbejde. Ifølge princippet må vi: turde sætte vore egne påstande på spil, lade dem blive udført i praksis og evt. falde, være åbne og imødekommende over for andres situation og deres ideer, og lade andres påstande komme i spil og evt. vinde indpas i vores egen fremtid. Pointen er, at vi reelt ikke ved hvilke løsninger, der virker eller virker bedst, før vi har prøvet dem af.

6 En af de primære faldgruber for et laboratoriums progression
’The Overadvocacy trap’ - der betyder, at… …når vi vil have et bestemt tiltag gennemført, skaber vi en fælde for os selv, når vi kommer til at argumentere mere for en påstand/et forslag el.l., end vi egentlig ved og kan sige (eks.: politiske reformer). Konsekvensen er, at vi fastlåses i en argumentation for et tiltag, der måske ikke virker; vi lukkes om vores egen påstand, forslag el.l. Vi må gøre os klart, at vi ikke på forhånd kan forudsige en idés praktiske virkning, og derfor må vi forholde os åbne for flere ideer som mulige løsninger.

7 Tre spørgsmål foranlediget af deltagelse i et møde i Kreativ Metapol Hvornår påbegyndes et eksperiment i det socialvidenskabelige laboratorium? Hvem skal deltage i et eksperiment i laboratoriet? Hvordan er et eksperiments løsningsmodel?

8 Det hele afhænger af konflikten (problemet, paradokset mv.)…
Tre bud på svar: Et laboratoriums aktivitet påbegyndes allerede, når… …personer inviteres til at deltage, da en konflikts kanter tegner sig, og der sker en bevidstgørelse af de mulige standpunkter/ideer mv., som vil blive fremtrædende. Deltagerne må være dem… …som en given konflikt vedrører, og for hvem den har betydning; men der skal også være nogle, der kan facilitere processen og skabe fremdrift.

9 Et eksperiments løsningsmodel…
…kan ikke på forhånd og som noget universelt gives, men afhænger af den konflikt, som den skal løse. Der skal være en åbenhed for at veksle mellem forskellige teoretiske rammer, modeller mv. i bearbejdningen af en konflikt. Laboratoriet er dér, hvori løsninger af konflikter (problemer, paradokser mv.) kan rummes og håndteres.


Download ppt "Aleksander Stii Stud.merc.fil. Forskningsassistent CVL, CBS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google