Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sårbare unge P I H L I N K L U S I V E - oplæg og dialog om planer for

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sårbare unge P I H L I N K L U S I V E - oplæg og dialog om planer for"— Præsentationens transcript:

1 Sårbare unge P I H L I N K L U S I V E - oplæg og dialog om planer for
1 P I H Sårbare unge - oplæg og dialog om planer for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet Fredag d. 28. marts 2014 Susanne Pihl Hansen Mobil: L I N K L U S I V E

2 2 Hvem kan/skal VISO? VISO: Den nationale Videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisning KRIM-projektet yder rådgivning om forebyggelse af ungdomskriminalitet: Rådgivning om enkeltsager Rådgivning om gruppesager med samme problemstilling Rådgivning og processuel støtte til at udarbejde og/eller revidere plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

3 Ankestyrelsens seneste rapport
3 Ankestyrelsens seneste rapport ”Typisk ung, der har begået kriminalitet”: Dreng på år Kendt af kommunen i forvejen pga. tidligere kriminalitet, tidl. underretninger eller andre sociale problemer Har ofte skole- og/eller misbrugsproblemer Ofte familie, der er kendt i systemet Knap halvdelen er ikke behandlet fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen: Foreløbig handleplan er ikke udarbejdet indenfor 7 dage Kriminalitetshandleplan er ikke udarbejdet Foranstaltning burde være iværksat tidligere Kommunen burde have reageret på underretning tidligere Børnefaglig undersøgelse (§ 50) burde være iværksat eller suppleret Ankestyrelsen: Opsamlingsrapport om kommunernes indsats,

4 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne:
4 Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne: Afdæk barnets/den unges og familiens samlede vanskeligheder og behov Handl hurtigt og iværksæt de nødvendige indsatser (tidlig indsats) Vurder løbende barnets/den unges og familiens behov og vurder om de iværksatte foranstaltninger er tilstrækkelige Inddrag barnet/den unge og dennes netværk i forløbet Vær opmærksom på regler vedr. tilbud om udslusning til unge under 18 år, der har afsonet, været varetægtsfængslet eller i varetægtssurrogat Vær opmærksomme på muligheden for at få rådgivning fra VISO Ankestyrelsen: Opsamlingsrapport om kommunernes indsats,

5 Kriminalitetstruede og sårbare unge har ofte en kompleks og vanskelig position

6 Hvad siger loven? Uddrag af Servicelovens § 19
6 Hvad siger loven? Uddrag af Servicelovens § 19 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed (…) Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børne-politik (…) Stk.3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. (…)

7 Hvad skal en plan indeholde?
7 Hvad skal en plan indeholde? Lovgivning eller bemærkninger stiller ikke specifikke krav til indhold og form, udover: Planen skal være en del af sammenhængende børnepolitik Formålet skal være at sikre sammenhæng mellem det generelle, forbyggende og målrettede indsats overfor de unge Planen skal være skriftlig og vedtages af kommunalbestyrelsen

8 Ungdomskommissionens anbefalinger:
8 Ungdomskommissionens anbefalinger: Indsatsen bør være: Tidlig Helhedsorienteret Tværsektoriel Sammenhængende Planen bør indeholde: En kortlægning af målgruppen En kortlægning af eksisterende tilbud Opstilling af konkrete mål for indsatsen

9 Eksempler Thisted Kommune: Vejle Kommune:
9 Eksempler Thisted Kommune: To fælles temadage med ca. 65 aktører, inkl. politikere, fremlægger og drøftede eksisterende viden og erfaringer, samt hvor der var plads til forbedringer Arbejdsgruppe udarbejdede plan på baggrund af input Resultat: Færdig plan vedtaget 2013 Vejle Kommune: Grundig kortlægning af udvalgte sagsforløb: journalanalyse, interviews med unge og forældre, faglige audits med udvalgte medarbejdere Pt. i gang med implementering af dele af plan, med støtte fra VISO

10 Eksempler Varde Kommune:
1010 Eksempler Varde Kommune: En fælles temadag med ca. 25 aktører fremlægger og drøftede eksisterende viden og erfaringer, samt plads til forbedringer Arbejdsgruppe arbejdede videre med input, og udarbejdede tilbudsvifte, udkast til plan samt konkrete arbejdsflowdiagrammer for forskellige situationer med bistand fra VISO Resultat: Færdig plan politisk vedtaget 2011

11 Læring på tværs af forløb
1111 Læring på tværs af forløb Fælles fundament giver stærkere ejerskab til plan – og dermed til indsats overfor målgruppen Vigtigt med tid til dialog – også (især) i fredstid Vigtigt at få udfordret ”synsningerne”

12 Nyttige spørgsmål at stille inden man går i gang…
1212 Nyttige spørgsmål at stille inden man går i gang… Hvilke udfordringer og behov for kriminalpræventive indsatser er der i kommunen? Hvilke indsatser og forudsætninger for at løse opgaven er der allerede? Hvilken rolle skal planen udfylde ift. øvrige planer og politikker? Hvad er målet? Hvad ønsker man at opnå? Hvordan (hvor meget) ønsker man at prioritere arbejdet med en plan?

13 1313 Den sammenhængende og kriminalitetsforebyggende indsats overfor sårbare unge i Brøndby? Kloge greb Hvad gør I allerede godt ift. målgruppen i Brøndby? Ømme tæer Hvor trykker skoen? Hvad gør I mindre godt? Fremtidig indsats Hvad skal I være mere/særligt opmærksomme på fremover?

14 Yderliere inspiration…
1414 Yderliere inspiration…


Download ppt "Sårbare unge P I H L I N K L U S I V E - oplæg og dialog om planer for"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google