Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Implementering af lov.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Implementering af lov."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Implementering af lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIRE Lars Erik Storgaard, Kort & Matrikelstyrelsen 1.INSPIRE, det får vi 2.Dataspecifikationer for bilag 2 og 3 3.Semiautomatisk monitorering 4.Harmonisering af data under bilag 1 5.Krav til tjenestekvalitet

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INSPIRE, det får vi  Etablering af fælles europæisk infrastruktur for geografisk information.  Geografisk information kan anvendes på tværs (interoperabelt).  Bedre og billigere at være fælles om opbygning og vedligehold.  Gode standarder, fælles regler og aftaleparadigmer.  En række harmoniserede geodatasæt stilles til rådighed.  Et net af standardiserede tjenester opbygges.  En samordningsstruktur (Governance) opbygges.  Principperne!

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Dataspecifikationer for bilag 2 og 3 Er under udarbejdelse – den færdige version (3.0) er fastsat til fredag. Version 2.0 sendt i høring i medlemslandene i juni-oktober 2011. Samordningsudvalget og KMS identificerede forud for høringen relevante myndigheder til deltagelse. 19 myndigheder identificeret. Afgav kommentarer til 19 af 24 dataspecifikationer. Workshops blev afholdt – én som ”kick-off” og én halvvejs til status og afklaring af spørgsmål. Herudover bilaterale møder. Dataspecifikationer (DS) er grundlag for den juridiske tekst (gennemførelsesbestemmelser/IR). DS+IR vil udgøre grundlaget for endelig identifikation af myndigheder.

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Semiautomatisk monitorering ”Medlemsstaterne opstiller en liste over de geodatasæt og geodatatjenester, som svarer til de temaer, som er anført i bilag I, II og III” [Art. 2 stk. 1, Gennemførelsesbestemmelse om overvågning og rapportering] •Muligt at aflevere monitoreringen til Kommissionen i xml-fil. •Metadata omfatter størstedelen af påkrævede informationer. •KMS har fået udviklet en applikation, som henter oplysninger fra metadata i søgetjenesten (geodata-info) •Metadata-elementer dækker ikke 100 % de informationer, som efterspørges til monitoreringen. •Myndighederne skal udfylde manglende informationer. •Resultat: xml-fil til EU og HTML-version til præsentation. •Pilot-projekt i år – monitoreringen skal afleveres 15. maj. •Mulighed for forbedring/udvikling (semi -> fuld).

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Semiautomatisk monitorering

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvilke oplysninger kan hentes i Geodata-info? Generelt om geodatasættet 1. Angiv navnet på den ansvarlige myndighed 2. Angiv hvilket bilag geodatasættet tilhører (1, 2 eller 3) 3. Angiv hvilket tema geodatasættet hører under 4. Angiv navnet på geodatasættet Metadata 5. Angiv om der eksisterer metadata for geodatasættet 6. Angiv om de eksisterende metadata er i overensstemmelse med gennem- førelsesbestemmelserne for metadata Geodatasæt 7. Angiv det relevante areal for geodatasættet (km2) 8. Angiv det faktiske areal for geodatasættet (km2) 9. Angiv om der er overensstemmelse mellem geodatasættet og de metadata, der indgår i geodatasættet og kravene i de respektive gennemførelses- bestemmelser Tjenester 10. Angiv om geodatasættet er tilgængeligt via søgetjeneste(r) 11. Angiv om geodatasættet er tilgængeligt via visningstjeneste(r) 12. Angiv om geodatasættet er tilgængeligt via downloadtjeneste(r)

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvilke oplysninger kan hentes i Geodata-info? Generelt om tjenesten 1. Angiv navnet på den ansvarlige myndighed 2. Angiv hvilken type tjeneste, det drejer sig om Metadata for geodatatjenesten 3. Angiv, om der findes metadata for geodatatjenesten 4. Angiv, om de eksisterende metadata er i overensstemmelse med gennem- førelsesbestemmelserne om metadata 5. Angiv, om metadata for geodatatjenesten er tilgængelige via en søgetjeneste Brug af nettjenesten 6. Angiv, hvor mange brugeranmodninger2 der hvert år er på denne tjeneste (optælling) 7. Angiv, om tjenesten er kompatibel med gennemførelsesbestemmelserne for nettjenester Navn og relation 8. Angiv navnet på tjenesten 9. Angiv netadressen på tjenesten 10. Angiv specifikke temaer fra bilag 1, 2 og 3, som er tilknyttet tjenesten. Hvis denne tjeneste er uspecifik eller relaterer sig til alle temaer, så angiv 0.

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Harmonisering af data under bilag 1 Med dataharmonisering sikres interoperabilitet. Hvornår: Artikel 7, stk. 3: … geodatasæt og tjenester stilles til rådighed i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne inden to år efter deres vedtagelse. Dvs. 28. december 2012. Dataharmoniseringen sker ved schema-transformation – INSPIRE dataspecifikationer angiver, hvordan data skal opbygges og se ud. Transformationen foretages på to niveauer: 1.Objekttyperne identificeres i mål-datamodellen og de tilsvarende objekttyper identificeres i kilde-datamodellen. 2.Attributterne identificeres i objekttyperne i mål-datamodellen og de tilsvarende attributter identificeres i objekttyperne i kilde-datamodellen. KMS tilbyder rådgivning og hjælp til dataansvarlige. Kan vise ”best practise”. Der afholdes workshops.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen De danske bilag 1 datasæt DataejerGeodatatemaGeodatasæt KMSKoordinatsystemerETRS89 KMSGeografiske kvadratnetsystemerDet Danske Kvadratnet KMSStednavneFOT/Kort10-Navne KMSStednavneElektronisk søkort KMSAdministrative enhederDAGI KMSAdministrative enhederElektronisk søkort MBBLAdresserBBR-Adresser KMSMatrikulære parceller TrafikstyrelsenTransportnetLufttransportnet KMSTransportnetFOT/Kort10-Trafik KMSTransportnetFOT/Kort10-Trafik KMSTransportnetElektronisk søkort KMSHydrografiFOT/Kort10-Hydro KUASBeskyttede lokaliteterFredede fortidsminder KUASBeskyttede lokaliteterBeskyttede sten- og jorddiger NSTBeskyttede lokaliteterFredede områder NSTBeskyttede lokaliteterFredede områder forslag NSTBeskyttede lokaliteterRamsar områder NSTBeskyttede lokaliteterEF Habitatområder NSTBeskyttede lokaliteterEF fuglebeskyttelsesområder

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Prototype på AU (kommune) og CP (matr.)

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Downloadtjenester – adgang til harmoniserede data Registers Service Metadata Data Set Metadata Registry ServiceDiscovery Service DT MD DT NS Rights Management Layer Application and Geoportals Service Bus InvokeSD Service Transf. Service Spatial Data Set TWG Thematic DS DT DS View Service Download Service Service Layer Data Sources

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Forordning om nettjenester http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/L exUriServ.do?uri=OJ:L:201 0:323:0001:0010:DA:PDF Krav til tjenestekvalitet, bilag I Operationer, del A og del B, bilag II

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Bilag II, Del A: Download-operationer Kan opfyldes ved at etablere ftp-adgang/-download

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Bilag II, Del B: Direkte adgang Kan opfyldes ved at etablere WFS-adgang

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Krav til tjenestekvalitet, bilag I

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Retningslinjer for krav til tjenestekvalitet Med udgivelsen af de tekniske retningslinjer for visnings- og søgetjenesterne er der givet retningslinjer for fortolkning af tjenestekvalitet: •Søgetjeneste (afsnit 5) •http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical Guidance_DiscoveryServices_v3.1.pdfhttp://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical Guidance_DiscoveryServices_v3.1.pdf •Visningstjeneste (afsnit 6) •http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical Guidance_ViewServices_v3.1.pdfhttp://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical Guidance_ViewServices_v3.1.pdf •Retningslinjer for downloadtjenester er under udarbejdelse.

18 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Exchange Forum: Public-Private Partnership for SDI The main objectives of the Exchange Forum will be to: •Bridge the gap between the public and private entities who are key stakeholders of PPP model for SDIs. •Brainstorm on viable financial models of PPP for SDIs. •Identify the road blocks in achieving success within these models. •Identify ways and means of overcoming the above mentioned road blocks. •Identify the unique regional or country specific characteristics of SDI that can lend to ease of development of PPP. •Identify steps that government agencies can take to invite or encourage Private Sector participation in SDI. •Outline benefits for private sector to contribute and participate in SDI. http://www.geospatialworldforum.org/2012/ppp.htm

19 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Tak for opmærksomheden … spørgsmål? Lars Erik Storgaard laers@kms.dk Geografisk Infrastruktur Tlf.: 72 54 52 79 / Mobil: 20 73 86 60 Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 DK - 2400 København NV


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Implementering af lov."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google