Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdsdage blandt bygningsarbejdere? •To studier blandt bygningsarbejdere med lange arbejdstider.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdsdage blandt bygningsarbejdere? •To studier blandt bygningsarbejdere med lange arbejdstider."— Præsentationens transcript:

1 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdsdage blandt bygningsarbejdere? •To studier blandt bygningsarbejdere med lange arbejdstider i camps •Øvrige studier oftest af skiftende arbejdstider over døgnet og sammenligninger af 8 timer med 12 timers skiftarbejde: •Kontrolrum (kraftværker), pleje-omsorg, elektronikfremstilling

2 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Negative fund: •Øget træthed, nedsatte præstationer •Søvnforstyrrelser, manglende restitution •Problemer med socialt liv •Teori: øget risiko for trafikulykker på hjemturen (ej studeret) •Grænseværdier gælder kun 8 timers arbejdsdage

3 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider •Positive fund: •Glæde ved længere sammenhængende friperioder •Stor tilfredshed ved selvvalgte skift •Bedre socialt liv •Ingen negative helbredseffekter på kort sigt •Færre timer i trafikken •12 timers skift kan betyde samlet nedsat arbejdstid

4 CASA Thora Brendstrup Hvad sige litteraturen om lange arbejdstider? •Smith et al (1998): •Litteraturstudie af 8 timers mod 12 timers skiftearbejde •Ikke mange forskelle mellem disse •12 timers skift kan være en fordel på grund af lange friperioder mellem skiftene

5 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Om træthed og jobpræstationer: •Ofte måles ingen øget træthed (ej heller blandt minearbejdere) •Færre fejl p.g.a. færre skift i arbejdsstyrken pr. døgn! •Men flere fejl på første 12 timers vagt efter friperiode

6 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Sikkerhed: •Ingen ændringer ved overgang til 12 timers vagter •MEN: studierne omfatter atomkraftværker, offentlig transport, olieindustri med traditionel stor opmærksomhed på sikkerhed.

7 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Søvn og helbred: •Flest studier vedr. overgang fra 8 til 12 timers skifteholdsarbejde: •Her kan 12 timers skift faktisk bedre søvnen og døgnrytmen •Intet øget sygefravær ved 12 timers skiftearbejde

8 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Alderseffekt: •Ældre er mere fraværende på 12 timers vagterne

9 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Studierne efter Smith (1998): •Korttidseffekter: ofte færre helbredsklager, bedre søvn og større tilfredshed •Risikoen for arbejdsulykker kan stige efter 8. time, specielt om eftermiddagen og om natten

10 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •1. Camp studie: •Pylonarbejde på Øresund, 84 arbejdstimer om ugen: 13 personer boede i ”camp”: •Mindre trætte og udslidte •Mindre udmattede over arbejdsugen •Sov ½ time længere end de hjemmeboende

11 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider •2. Camp studie: Södra Länken tunnel syd for Stockholm: Bl.a. 2 x 15,5 timers dage, fulgt et år •God trivsel med selvvalgte arbejdstider •Forkortet søvnlængde mellem de to lange dage med øget træthed resten af ugen •Fuld restitution i lang friperiode •Selvoplevet stress lå lavt •Akkumuleret søvnbesvær og udmatning over året

12 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Södra Länken (fortsat): •13 personer pendlede: •Kortere søvn end camp boerne •Mere søvnige om morgenen og øget søvnighed over ugen •Dårligere søvnkvalitet

13 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Södra Länken (fortsat) En gruppe havde dårlig søvnkvalitet og dermed: •dårligere selvoplevet helbred •Mere angst og depression, mere stress •Højere BMI, lavere testosteron •Tolkning: dårlig søvn giver stress, oplevelse af tidspres og højere arbejdsbelastning

14 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Södra Länken (fortsat). Søvnkvaliteten er påvirket af: •Mulighed for pauser (restitution) i arbejdet •Krav og trivsel i arbejdet •Stress •Ingen effekt af alder, pendling eller social støtte

15 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Södra Länken (fortsat) •Biomarkører på 24 personer: •Testosteron og kortisol normale •Triglycerid og kolesterol forhøjet hos flere •Prolaktin (mål for langvarig stress) lidt forhøjet •BMI forhøjet

16 CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdstider? •Anbefalinger: •Få lange arbejdsdage i træk •Lange sammenhængende friperioder •Tilstrækkelig søvn (7,5-8 timer) af god kvalitet •Stor valgfrihed i arbejdets tilrettelæggelse •Undgå pendling over lange afstande

17 CASA Thora Brendstrup Nyeste nyt •Scand J Work Environ Health 2003;29 (3): 167-159 •Editorial:Are long workhours a health risk? •Monique van der Hulst: Long work hours and health •Søvnmangel som årsag til øget risiko for hjerte-karsygdomme og gammelmandssukkersyge


Download ppt "CASA Thora Brendstrup Hvad siger litteraturen om lange arbejdsdage blandt bygningsarbejdere? •To studier blandt bygningsarbejdere med lange arbejdstider."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google